Ви є тут

Головна

Прізвище: Сущенко

Ім'я: Роман

По батькові: Віталійович

 

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4457-8563

 

 

Освіта: вища

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, 2005, спеціальність за дипломом – 7.100501 «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, 2007, спеціальність за дипломом – 1005 «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту», кваліфікація за дипломом – «магістр, інженер-механік»
Класичний приватний університет, 2010, спеціальність за дипломом – 8.150101 «Державна служба», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст державної служби»
Класичний приватний університет, 2012, спеціальність за дипломом – 8.0818010021 «Педагогіка вищої школи», кваліфікація за дипломом – «викладач університетів та вищих навчальних закладів»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 25.00.02 «Механізми державного управління»: «Державне регулювання розвитку залізничного транспорту України», рік захисту – 2011, Класичний приватний університет
 • Докторська дисертація зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти "Педагогічні засади формування управлінської культури у майбутніх інженерів залізничного транспорту в процесі професійної підготовки", рік захисту - 2018, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Наукові інтереси:

 • розвиток залізничного транспорту, рухомий склад залізниць, безпека руху, професійна педагогіка.

Дисципліни, які викладає:

 • Колія та колійне господарство;
 • Рухомий склад та тяга поїздів;
 • Станції та транспортні вузли;
 • Засоби автоматики і телемеханіки;
 • Автоматика, телемеханіка і зв’язок.
   

Основні наукові роботи (публікації):

 • Сущенко Р.В. Вектори розвитку управлінської культури керівників залізничної галузі / Р.В. Сущенко // Збірник наукових праць ДонДУУ : «Сучасні проблеми державного регулювання соціально-економічного розвитку України»: Серія «Державне управління». Т. XІІ, вип. 213. Ч. 1 – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – С. 320-332.
 • Сущенко Р.В. До проблеми розвитку управлінського професіоналізму керівників залізничної галузі / Р.В. Сущенко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2012. - № 2. – Режим доступу до журналу: http.://w.ww..dy.nayka..com..ua
 • Сущенко Р.В. Розвиток залізничного транспорту України в контексті державного управління. Монографія. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2012. – 196 с.
 • Сущенко Р.В. Визначальні фактори впливу на якість професійної освіти залізничників в умовах глобалізації / Р.В. Сущенко // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 2(7). – Херсон, 2012. – С. 232-236.
 • Сущенко Р.В. Стратегічні пріоритети управління якістю вищої освіти майбутніх спеціалістів залізничної галузі / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2012. - Вип. № 26(79). – С. 369-375.

Всього наукових праць: 30.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Сущенко Р.В. Державне регулювання розвитку залізничного транспорту в Україні: теоретичні засади / Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни : до 15-річчя галуззі «Державне управління» : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав., 2012 р.: - К. : НАДУ, 2012. - С. 274-276.
 • Сущенко Р.В. Залізничний транспорт України як інструмент просторової єдності та сталого розвитку держави / Актуальні питання технічних наук [Текст]: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Актуальні питання технічних наук» (м. Запоріжжя, 21-22 вересня 2012) / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта». – Запоріжжя. – 2012. – С. 74-77.
 • Сущенко Р.В. Подолання суперечностей на шляху підвищення якості вищої освіти фахівців залізничної галузі / Materiály ІХ mezinárodní v?decko- praktická konference «Moderní v?dy – 2013». – Dil 75. Technické v?dy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 25-27 stran
 • Сущенко Р.В. Стратегія дієвого управлінського впливу на якість вищої освіти залізничників / Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2013 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 49-50.
 • Сущенко Р.В. Концептуально-ціннісне оновлення державного управління в умовах глобалізації / Модернізація системи державного управління: теорія і практика : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (5 квітня 2013 р.) : у 2 ч. Ч. 1 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц.  А.В. Ліпенцева : Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ; Інститут державного управління поліції та права Землі Мекленбург – Передня Померанія ; Орловська філія Російської академії народного господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С. 206-210.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2012.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно).

Контакти:


адреса: вул.Гоголя, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063 [для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя] аудиторія (кабінет): 109 тел.: +380(61)769-85-60 e-mail: rvstt@zntu.edu.uarvstt@ukr.net