Ви є тут

Головна

Прізвище: Острогляд

Ім'я: Олена

По батькові: Олександрівна

 

Посада: старший викладач кафедри "Транспортні технології"

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: -

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-8496-3271

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, транспортний факультет, рік закінчення - 2011, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)», кваліфікація за дипломом – «магістр з організації перевезень і управління на транспорті (автомобільному), інженер з транспорту».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.22.12 «Промисловий транспорт»: «Підвищення ефективності роботи транспортно-складської системи металургійного підприємства на основі логістичних принципів», рік захисту – 2019, Дніпровський національний університет  залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.

Наукові інтереси:

 • транспортно-складські логістичні системи
 • імітаційне моделювання
 • міжнародні автомобільні перевезення

Дисципліни, які викладає:

 • Операторська та експедиторська діяльність
 • Моделювання транспортних процесів

Основні наукові роботи (публікації):

 • Turpak S. M. Improvement of a system controlling a progress of railcars unloading in the context of changes in temperature mode while operating / S. M. Turpak, I. O. Taran, O. O. Ostrohliad // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – №1 – p. 183 – 191.
 • Система підтримання заданої температури вантажів у залізничних вагонах на металургійних підприємствах: пат. №124788 Україна: МПК (2006.01) B65G 67/24; B65G 60/20 / Турпак С. М., Грицай С. В., Сидоренко Ю. Т., Острогляд О. О.; власник: ЗНТУ. опубл. 25.04.2018, бюл. №8–3 с.
 • The effect of methods of eliminating spikes in the time series of freight flows on their statistical characteristics / [S. V. Gritsay, O. A. Lashchenykh, S. M. Turpak, O. O. Ostrohlyad, Т. V. Kharchenko] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – №1/3 (85). – p. 33-39.
 • Development of mathematical models for planning the duration of shunting operations / [O. A. Lashchenykh, S. M. Turpak, S. V. Gritsay, L. O. Vasileva, O. O. Ostrohlyad] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – №5/3 (83). – p. 40-46.
 • Turpak S. M. Logistics of raw materials supply for the ferroalloy industry / S. M. Turpak, S. V. Gritcay, O. O. Ostrohlyad // Metallurgical and Mining Industry. – 2016. – №10. – p. 16-23.

Всього наукових праць: 16, з них патентів – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Острогляд О. О. Підвищення ефективності роботи транспортно-складської логістичної системи металургійного підприємства при змінних зовнішніх факторах. / О. О. Острогляд // «Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку»: науково-практична конф.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. –2019. – С. 87 – 88.
 • Острогляд О.О. Формалізація структури управління транспортно-складською системою в умовах змерзання вантажів /О. О. Острогляд// «Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку»: науково-практична конф.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. –2018. – С. 25.
 • Турпак С. М. Регресійний аналіз процесу розігріву вантажів на металургійному підприємстві / С. М. Турпак, О. О. Острогляд //Тиждень науки: науково-практична конф.: тези доповідей – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2018. – С. 122.
 • Острогляд О. О. Логістика доставки сировини для  феросплавного виробництва / Острогляд О. О., Грицай С. В., Каплуновська А. М. // Тиждень науки: науково-практична конф., 18-22 квітня 2016р. : тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – Т. 1. – С. 59.
 • Острогляд О. О. Управління роботою транспорту підприємства з виробництва феросплавів / О. О.Острогляд // Тиждень науки: науково-практична конф., 13-17 квітня 2015р.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2015. – Т. 1. – С. 179.
 • Турпак С. Н. Совершенствование методов определения плановых показателей работы на железнодорожном транспорте металлургических предприятий / С. Н. Турпак, Е. А. Острогляд // Материалы 41-й Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2014. – С. 115-116.
 • Острогляд О. О. Використання графоаналітичного методу для удосконалення мікрологістичних систем металургійних підприємств / О. О. Острогляд // Тиждень науки: науково-практична конф., 14-18 квітня 2014р.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014. – Т. 1. – С. 38 – 39.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 2020.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (середній рівень).

Контакти:

адреса: вул. Гоголя, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): а.109
тел.: +380(61)7698560
e-mail: elenaostrohlyad@gmail.com