Ви є тут

Головна

2020 рік

  • Турпак, С.М. Оперативне управління постачаннями сировини на металургійне підприємство / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 69-71 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.
  • Турпак, С.М. Удосконалення транспортної логістики шляхом планування зустрічних перевезень матеріалів для виробництва та продукції промпідприємства / С.М. Турпак, Г.О. Лебідь, Н.С. Родичкіна (Т-319м) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ» – Харків: ХНАДУ, 2020. – 300 с.

2017 рік

  • Turpak, S. Optimization of the railway transportation schedule of metallurgical enterprise / Turpak S., Vasilyeva L., Lebid H., Padchenko O., Sidorenko Yu. // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, 3-12 May 2017, Dresden (Germany) - Paris (France) / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Severodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2017. – P. 197-199.
  • Корінь, К.Ю. Графічний аналіз вантажопотоків промислового підприємства [Електронний ресурс] / К.Ю. Корінь, С.М. Турпак, Г.О. Лебідь   // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 92-93 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf.

2011 рік

  • Турпак, С.М. Удосконалення мікрологістичної системи транспортування агломерату на металургійних підприємствах / С.М.Турпак, С.В.Грицай, О.О.Віговська, Л.О. Васильєва, Г.О. Лебідь // Збірник наукових праць ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Інноваційні технології на залізничному транспорті». – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2011. – С.95-97.
  • Турпак, С.М. Удосконалення мікрологістичної системи транспортування і переробки сировини для агломераційного виробництва ВАТ «Запоріжсталь» / С.М.Турпак, С.В.Грицай, О.О.Віговська, Л.О. Васильєва, Г.О. Лебідь // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2011. – Т. 1. – С.207-208.

2008 рік

  • Бабушкін, Г.Ф. Принципи мікрологістичного управління транспортно-виробничими процесами виготовлення автомобілів на ЗАТ "ЗАЗ" / Г.Ф. Бабушкін, А.М. Каплуновська, Г.О. Лебідь // Тиждень науки. Те­зи до­повідей на­уко­во-технічної кон­фе­ренції – За­поріжжя: ЗНТУ, 2008.

2005 рік

  • Бабушкін Г.Ф. Підвищення ефективності управління транспортно-виробничими системами. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, Г.О. Лебідь, Омельченко О.Д.// Тези доповідей науково-технічної конференції. –  Запоріжжя: ЗНТУ – 2005. – С.25.

2003 рік

  • Бабушкин Г.Ф. Проблеми управління транспортно-виробничими мікрологістичними системами. [Текст] / Г.Ф. Бабушкін, Г.О. Лебідь//   Зб. доп. 5 міжн. наук.-практ. Конф «Ринок послуг комплексних трансп. систем та прикл. пробл. логістики». –  К.: Автоекспо. – 2003. –  С. 98-102.