Ви є тут

Головна

2015 рік

  • Юдін В.П. Аналіз ефективності сучасних та перспективних методів і засобів зниження шкідливих викидів автомобільного транспорту / В.П.Юдін, А.М. Каплуновська, О.В. Тарасенко, Г.А. Золотарев  // Science Rise – 2015. - № 9/2(14). – С. 18-22.

2010 рік

  • Юдин В. П. Геоинформационные принципы управления подвижным составом и мониторинга транспортных объектов на дорогах и генеральных планах городов  / В. П.  Юдин, В. И.  Подгорный, Л. А. Васильева, Л. А. Веремеенко, А. В. Тарасенко  // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харків, 2010, № 2 – С. 4-7.

2004 рік

  • Бабушкин Г.Ф. К вопросу планирования многоэтапного оснащения перевозочного процесса минимальным парком транспортных машин. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, Е.Е.Карпенко, А.В. Тарасенко // Вісник східноукраїнського національного університету. Науковий журнал. Луганськ, 2004 - №7- С.24-27.
  • Бабушкин Г.Ф. Оптимизация сроков замен заводских автомобилей машинами других моделей. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.В. Тарасенко, Н.В. Цыкалова // Східно-Європейський журнал передових технологій. Харків. – 2004 - № 4 (10). ISSN 1729-3744 – C. 157-159.
  • Бабушкин Г.Ф. Проверка надежности работы однокамерного судоходного шлюза Днепрогэс II [Текст]/Г. Ф. Бабушкин, В. И. Подгорный, В. П. Юдин, А. В. Тарасенко, А. Б. Шабельник// Східно – Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2004, № 3 – С. 24-27.

2001 рік

  • Бабушкин Г.Ф. Многоэтапное оснащение автомобилями перевозочного процесса промышленных предприятий [Текст]/Г. Ф. Бабушкин, В. Ф. Козырев, А. В. Тарасенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Науковий журнал ЗНТУ, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2001, № 1  - С. 116-120. 

1999 рік

  • Бабушкін Г.Ф. Определение оптимальных сроков замены транспортных машин при поэтапном оснащении перевозочного процесса [Текст] /Г. Ф. Бабушкін, О. В. Тарасенко, В. П. Юдін// Автошляховик України, № 2, 1999. – С. 17-20.

1998 рік

  • Бабушкін Г.Ф. Багатоетапний розрахунок потрібної кількості транспортних машин з урахуванням динаміки вихідних даних у плановому періоді [Текст] /Г. Ф. Бабушкін, О. В. Тарасенко, В. П. Юдін // Автошляховик України, № 3, 1998. – С. 6-8.