Ви є тут

Головна

Cпівробітники кафедри ОМТ НУ "Запорізька політехніка" прийняли участь у роботі ХI міжнародної науково-технічної конференції "Ресурсозбереження та енергоефективність процесів і обладнання обробки тиском у машинобудуванні і металургії", присвяченій 90-річчю заснування кафедри обробки металів тиском з 20 по 22 листопада 2019 року в Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут".

Була зроблена доповідь на пленарному засіданні

Секція 1. Сучасний стан та перспективи розвитку обробки металів тиском в машинобудуванні.
1.1 Теоретичний аналіз та моделювання процесів ковальсько-штампувального виробництва
1.2 Дослідження технологічних процесів ковальсько-штампувального виробництва

1.3 Аналіз та вдосконалення ковальсько-штампувального обладнання

Секція 2. Сучасний стан та перспективи розвитку обробки металів тиском в металургії
2.1 Теоретичний аналіз та моделювання процесів ковальсько-штампувального виробництва
2.2 Дослідження технологічних процесів прокатного виробництва

2.3 Аналіз та удосконалення прокатного обладнання

Секція 3. Оцінка відповідності, сертифікація, метрологічне забезпечення виробництва в обробці металів тиском

3.1 Сучасні тенденції автоматизації та роботизації в обробці металів тиском

3.2 Інтегрування інноваційних технологій в обробці металів тиском

 

Кафедрою подані матеріали до збірника тез доповідей та збірника наукових праць

Кафедра ОМТ НУ "Запорізька політехніка" висловлює подяку оргкомітету та особисто зав. кафедрою ОМТ Чухлібу Віталію Леонідовичу за щирий прийом та організацію конференції.