Ви є тут

Головна

Прізвище: Тимчук

Ім'я: Олексій

По батькові: Леноідович

 

Посада: доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID у вигляді 0000-0001-7287-8945

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, юридичний, 1999, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «правознавство» кваліфікація за дипломом – «юрист»
 • Класичний приватний університет, юридичний, 2008, спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «міжнародне право», кваліфікація за дипломом – «юрист-міжнародник, перекладач»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»:
  «Причинний зв’язок як ознака об’єктивної сторони складу злочину», рік захисту – 2005, Львівський національний університет імені Івана Франка
 •  

Наукові інтереси:

 • проблеми теорії і практики міжнародного права;
 • політико-правові аспекти європейської інтеграції;
 • теоретичні та прикладні проблеми кримінології

Дисципліни, які викладає:

 • Міжнародне право;
 • Основи права ЄС;
 • Право міжнародних організацій;
 • Міжнародні стандарти захисту прав і свобод людини і громадянина;
 • Право інтелектуальної власності;
 • Міжнародне співробітництво в сфері правоохоронної діяльності;
 • Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини;
 • Європейська система захисту прав людини.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Тимчук О.Л. Смертна кара як вид покарання в сучасному світу: законодавство й практика (кримінологічний аналіз) // Вісник  Південного регіонального центру Національної Академії правових наук України. – 2019 . – № 20. – С. 151-160.
 • Тимчук О.Л. Корупція в сучасному світі: порівняльно-кримінологічний аналіз // Молодий вчений. – 2018. – № 7 (59). – С.479-484.
 • Тимчук О.Л. Філософські засади сучасної кримінології: методологічні аспекти // Вісник Південного регіонального центру Національної Академії правових наук України. – 2016. – № 7. – С. 185-194
 • Тимчук О.Л. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання самоправству // Право та державне управління. – 2015. – № 1 (18). – С.47-52.
 • Тимчук О.Л. Окремі аспекти стратегії протидії злочинності в Україні та в США // Право і суспільство. – 2015. – №5 (частина 3). – С.162-168.
 • Тимчук О.Л. Злочинність в США: кримінологічний аналіз // Влада. Людина. Закон. – 2013. – № 1. – С.33-40.
 • Тимчук О.Л. Злочинність в Україні: сучасний стан, тенденції, детермінації // Вісник ЗНУ. Юридичні науки. – 2012. – № 2 (1). – С.223-231.

Участь у конференціях:

 • Тимчук О.Л. Окремі кримінологічні аспекти застосування смертної кари у сучасному світі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток державності та права в України: реалії та перспективи» (20-21 вересня 2019 р., м. Львів). – Львів «Центр правничих ініціатив», 2019. – С. 104-107.
 • Тимчук О.Л. Окремі аспекти географії злочинності в Україні // Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019» (15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ). – С.1124-1125.
 • Тимчук О.Л. Окремі кримінологічні аспекти взаємозв’язку моралі та злочинності // Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи: Матеріали міжнародної. науково-практичної конференції (м. Дніпро, 1-2 лютого 2019 р.). Дніпро. – С. 69-71.
 • Тимчук О.Л. Деякі кримінологічні аспекти концепції аномії // Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія: Зб. тез допов. Всеукр. науково-практ. конференції (м. Харків, 27 квітня 2018 р.). – Х.: ХНУВС, 2018. – С.121-125.
 • Тимчук О.Л. Деякі кримінологічні аспекти корупції у сучасному світі // Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 січня 2018 р.). – Львів: Центр правничих ініціатив, 2018. – С.103-105.
 • Тимчук О.Л. Окремі аспекти міжнародно-правового статусу невизнаних держав // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів: матеріали 3 Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28 березня 2018 р.: / Редкол.: С.К.Бостан, Р.М.Максакова, Т.Є.Леоненко. – Запоріжжя: «Ліра», 2018. – С.391-394.
 • Тимчук О.Л. Ліберальна теорія свободи особистості: філософсько-правові та політичні аспекти // Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 01 листоп. 2018 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. – С.56-58.
 • Тимчук О.Л. Стан злочинності у Франції: кримінологічна характеристика // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 25 березня 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. кол.: В. В. Чернєй, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.]. – Ч. 2. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 23-26.
 • Тимчук О.Л. Діалектика та кримінологія: деякі методологічні аспекти // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти: Матеріали Всеукр. науково-практичного семінару (26 травня 2016 р., м. Миколаїв). – Миколаїв: Луган. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка, 2016. – С. 214-217.
 • Тимчук О.Л. Біологізм в методології кримінального права та кримінології // Кримінальне право: традиції та новації: матеріали міжнародного круглого столу, присвяченого до дня народження видатного вченого, героя України, академіка В.В. Сташиса, 09 липня 2016 р. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – С.92-95.
 

Рік початку діяльності в університеті: 2009.

Мови спілкування: українська, російська, французька

Контакти:

адреса: {м. Запоріжжя, Тургенєва, 39, 69002}
аудиторія (кабінет): 390
тел.: +380(61) 7698537
e-mail: LLIOSA2010@gmail.com
URL: {URL-посиння на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}