Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Козлова

Ім'я: Олена

По батькові: Борисівна

 

Посада: доцент

Вчений ступінь, звання:

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3478-5913

Освіта: вища

Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 1995, спеціальність за дипломом - «Технологія машинобудування», кваліфікація за дипломом - «інженер-механік».

 

Дисертації:

Кандидатська дисертація: Подавление регенеративных автоколебаний при фрезеровании тонкостенного элемента детали концевыми цилиндрическими фрезами : дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Елена Борисовна Козлова ; – Запорожье, 2017 – 220 с.

 

Наукові інтереси: коливання при механічній обробці.

Дисципліни, які викладає:

 • "Технологічні основи машинобудування",
 • "Комп'ютерне моделювання"
 • "Основи комп'ютерного конструювання"

Основні наукові роботи: 

 1. Логоминов В.А., Козлова Е.Б. Исследование механизма вторичного возбуждения колебаний при резании по вибрационному следу (регенератиынй эффект) при концевом фрезеровании тонкостенной детали : зб. наук. праць за матеріалами XІІ всеукраїнської науково-технічної конференції «Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво»,  М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет», 2012, С.80-82;
 2. Внуков Ю.Н., Козлова Е.Б., Дядя С.И., Кондратюк Є.В. Концевые цилиндрические фрезы с измененными геометрическими параметрами : зб. наук. праць за матеріалами X Межународной научно-технической конференции «Прогрессивные технологи жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок», 23-28 сентябрая 2013г./  М-во образования и науки Украины, АО «Мотор Сич» [и др.] –, 2013, С.56-58;
 3. Козлова Е.Б., Шевченко А.В. Конструкция концевых цилиндрических фрез с изменяемой геометрией режущих элементов для исследования русловий гашения регенеративних колебаний : зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції «Машинобудування України очима молодих», 31жовтня-1 листопада 2013 р. / М-во освіти і науки України, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського [та ін.], 2013, С.55-58.
 4. Козлова Е. Б. Влияние условий концевого финишного фрезерования на параметры колебаний тонкостенной детали / [С. И. Дядя, Е. Б. Козлова, А. И. Гермашев, А. А. Сердюк] // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2015. – № 1. – С. 46–53.
 5. Козлова Е. Б. Влияние угла наклона винтовой режущей кромки концевой цилиндрической фрезы на уровень возбуждения вибраций при обработке тонкостенной детали / [Ю. Н. Внуков, С. И. Дядя, Е. Б. Козлова и др.] // Резание и инструмент в технологических системах : Междунар. научн.–техни. сб. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2014. – Вып.84. – C. 43–50.
 6. Козлова Е. Б. Влияние конструктивних элементов концевых цилиндрических фрез на их виброустойчивость / Е. Б. Козлова // Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво : зб. наук. праць за матеріалами XІІ всеукраїнської науково–технічної конференції , 27–31 жовтня 2014 р., м. Суми. – Суми : Вид–во СумДУ, 2014. – 45 c.
 7. Козлова Е. Б. Повышение качества поверхности тонкостенных деталей в условиях резания с автоколебаниями / С. И. Дядя, Е. Б. Козлова, В. С. Штанкевич, А. Е. Зубарев // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС–2015) : матеріали тез доповідей V міжнар. наук.–практ. конференції (19–22 травня 2015 р., м. Чернігів). – Чернігів : ЧНТУ, 2015.– С. 43–45.
 8. Козлова Е. Б. Влияние фаски на задней поверхности концевого инструмента на интенсивность автоколебаний при фрезеровании / [А. Е. Зубарев, С. И. Дядя, Е. Б. Козлова, В. С. Штанкевич] : Молодежь в авиации: новые решения и передовые технологи : тезисы докладов. Международная молодежная научно–техническая конференция авиамоторостроительной отрасли 19–21 травня 2015 р. – АО «Мотор Сич». – Запорожье, 2015 г. – С. 79–81.
 9. Козлова Е. Б. Оценка эффективности и качества обработки тонкостенных деталей при концевом фрезеровании / [Ю. Н. Внуков, А. И. Гермашев, П. А. Каморкин, Е. Б. Козлова] // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. – Одесса : Наука і техніка, 2014. – №2(7). – С. 97–108.
 10. Козлова Е. Б. Определение времени резания  одним зубом фрезы при финишном фрезеровании тонкостенного элемента детали / Е. Б. Козлова, Н. Н. Черновол : Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво : тези доповідей XV Всеукраїнської молодіжної науково–технічної конференції. 4 – 7 листопада 2015 р., м. Житомир. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – С. 44 –47.
 11. Козлова Е. Б. Концевые цилиндрические фрезы с измененными геометрическими параметрами / [Ю. Н. Внуков, Е. Б. Козлова, С. И. Дядя, Э. В. Кондратюк] // X Международной научно–технической конференции «Прогрессивные технологи жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок» : тезисы докладов, 23–28 сентября 2013 г., Алушта–Запорожье, АО «Мотор Сич» [и др.]. – 2013. – С. 56–58.
 12. Козлова Е. Б. Конструкция концевых цилиндрических фрез с изменяемой геометрией режущих элементов для исследования условий гашения регенеративних колебаний / Е. Б. Козлова : зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної науково–технічної конференції «Машинобудування України очима молодих», 31 жовтня – 1 листопада 2013 р. / Міністерство освіти і науки України, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського [та ін.], 2013. – С. 55–58.
 13. Пат. UA 88682 Україна, МПК (2006) F16F15/00. Спосіб вибору в’язкопружних демпфуючих середовищ при фрезеруванні лопаток моноколіс ГТД / Гермашев А. І., Логомінов В. О., Кондратюк Е. В., Мозговий В. Ф., Козлова О. Б.; заявник та власник патенту Запорізький національний технічний університет. – u 201312748 ; заявл. 01.11.2013 ; опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6.
 14. Пат. UA 104343 Україна, МПК(2016.01) В23С 5/00; Фреза з регульованими кутами нахилу різальних кромок кожного зуба / Дядя С. І., Козлова О. Б., заявник та власник патенту ЗНТУ. – u 201506918 ; заявл. 13.07.2015; опубл. 25.01.2016, Бюл. № 2.
 15. Пат. UA 104373 Україна, МПК(2016.01) В23С 5/00; Фреза з регульованими окружним кроком різальних зубів / Дядя С. І., Козлова О. Б., Опанасенко Н. М., заявник та власник патенту ЗНТУ. – u 201507173 ; заявл. 17.07.2015; опубл. 25.01.2016, Бюл. № 2.
 16. Пат. UA 88683 Україна, МПК (2006) F16F15/00; G01M7/02, Стенд для дослідження в’язкопружних демпфуючих середовищ, призначених для фінішного фрезерування лопаток моноколіс ГТД / Гермашев А. І., Логомінов В. О., Кондратюк Е. В., Мозговий В. Ф. Козлова О. Б.; заявник та власник патенту Запорізький національний технічний університет. – u 201312754 заявл. 01.11.2013 ; опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6.
 17. Пат. UA 94974 Україна, МПК (2006) G01H11/00; G01M7/02, Cтенд для дослідження коливань при кінцевому циліндричному фрезеруванні тонкостінних елементів деталей / Логомінов В. О., Гермашев А. І., Дядя С.І., Козлова О.Б.; заявник та власник патенту Запорізький національний технічний університет. – u 201405981 ; заявл. 02.06.2014 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23.
 18.  Пат. UA 103031 Україна, МПК (2006) G01H11/00; G01M7/02 Стенд для оцінки коливального процесу деталі при циліндричному фрезеруванні / Внуков Ю. М., Гермашев А. І., Кучугуров М. В., Дядя С. І., Козлова О. Б.; заявник та власник патенту Запорізький національний технічний університет. – u 201506355 ; заявл. 26.06.2015 ; опубл. 25.11.2015, Бюл. № 22.
 19. Пат. UA 106903 Україна, МПК (2016.01) G01H 11/00, G01M 7/02 Спосіб визначення умов фрезерування визначенням довжини фактичного контакту інструмента зі зразком при кінцевому фрезеруванні тонкостінних деталей / Внуков Ю.М., Логомінов В. О., Гермашев А. І., Дядя С.І., Козлова О.Б., Черновол Н.М.; заявник та власник патенту Запорізький національний технічний університет. – u 201511270 ; заявл. 16.11.2015 ; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9.
 20. Пат. UA 106901 Україна, МПК(2016.01) G01H 1/00; G01H 11/00. Спосіб аналізу коливань при кінцевому фрезеруванні тонкостінних деталей / Внуков Ю. М., Логомінов В. О., Гермашев А. І., Дядя С. І., Козлова О. Б., заявник та власник патенту ЗНТУ – u 201511268 ; заявл 16.11.2015 ; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9.
 21. Козлова Е. Б. Методика определения условий контактирования инструмента с тонкостенной деталью при ее концевом фрезеровании / [Ю. Н. Внуков, А. И. Гермашев, С. И. Дядя, Е. Б. Козлова ] // Резание и инструмент в технологических системах : Междунар. науч.–техн. сб. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2015. – Вып. 85. – С. 48–55.
 22. Козлова Е. Б. Исследование механизма вторичного возбуждения колебаний при резании по вибрационному следу (регенеративный эффект) при концевом фрезеровании тонкостенной детали / В. А. Логоминов, Е. Б. Козлова // «Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво» : зб. наук. праць за матеріалами XІІ всеукраїнської науково–технічної конференції, 22–25 жовтня 2012 р., Київ. Секція 1. – Київ : КПІ, 2012. – С. 80–82.
 23. Козлова Е. Б. Разработка методики оценки уровня автоколебаний тонкостенной детали при ее концевом фрезеровании / [Ю. Н. Внуков, А. И. Гермашев, С. И. Дядя и др.] // Сучасні технології в машинобудуванні. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – Вип. 10. – С. 3–13.
 24. Козлова Е. Б. Методология экспериментального исследования закона движения (вибраций) тонкостенной детали при концевом фрезеровании / [Ю. Н. Внуков, А. И. Гермашев, С. И. Дядя и др.] // Вестник МГТУ «Станкин». – 2015. – № 3 (34). – С. 15–23.
 25. Козлова Е. Б. Методичне забезпечення дослідження впливу стрічки на задній поверхні гвинтової різальної кромки у кінцевих фрез на вібростійкість процесу різання / С. І. Дядя, О. Б. Козлова : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ–ї Всеукраїнської науково–технічної конференції «Прогресивні технології в машинобудуванні», 2–6 лютого 2015 р., м. Львів. – С. 48–50.
 26. Козлова Е. Б. Разработка комплекса экспериментальных методик исследования виброустойчивости процесса резания концевыми фрезами с разнонаклонными зубьями / [Ю. Н. Внуков, С. И. Дядя, Е. Б. Козлова, А. Е. Зубарев] // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: збірник наукових праць. – Вип. 3(8). – О. : Наука і техніка, 2015. – С. 24–40.
 27. Козлова Е. Б. Применение cut–грамм для исследования вибраций при фрезеровании тонкостенных деталей / [А. И. Гермашев, C. И. Дядя, Е. Б. Козлова, Ю. Н. Внуков] // Международная научно–техническая конференція : «Теоретические и прикладные проблемы создания авиационных двигателей и энергетических установок», (Запорожье, 16–17 октября 2014 г.). – Запорожье : АО «МОТОР СИЧ», 2014. – С. 74–76.
 28. Козлова О. Б. Особливості кінцевого фрезерування тонкостінних елементів деталей інструментом з різною геометрією ріжучого леза / [С. І. Дядя, О. Б. Козлова, В. О. Кришталь, Е. В. Кондратюк] // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.–техн. конф. молодих учених та студентів, Тернопіль, 25–26 листоп. 2015. М–во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун–т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. –C. 137–138.
 29. Козлова Е. Б. Систематизация колебаний при концевом фрезеровании тонкостенных элементов деталей / [С. И. Дядя, Е. Б. Козлова, Э. В. Кондратюк и др.] // Вестник двигателестроения. – 2016. – № 1. – С. 68–71.
 30. Козлова Е. Б. Анализ условий контактирования зубьев концевой цилиндрической фрезы с деталью / [Ю. Н. Внуков, С. И. Дядя, Е. Б. Козлова, Н. Н. Черновол] // Журнал інженерних наук. – 2014. – Т. 1. – № 4. – C. 1–7.
 31. Козлова Е. Б. Устройство для исследования условий контактирования инструмента с деталью при цилиндрическом фрезеровании тонкостенных деталей / [А. И. Гермашев, С. И. Дядя, Е. Б. Козлова, Ю. Н. Внуков] // «Инженерия поверхности и реновация изделий»: тезисы доклада XV Международной научно–технической конференциии (Затока, Одесская обл., 01–05 июня 2015 г.) – К. : АТМ Украины, 2015. – С. 45–47.
 32. Козлова Е. Б. Методи пригнічення вібрацій при фрезеруванні тонкостінних деталей / Дядя С. И., Гермашев А. И., Козлова Е. Б. // Дванадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів–механіків у Львові : тези доповідей. – Львів : КІНПАРТІ ЛТД, 2015. – С. 83–84.
 33. Козлова Е. Б. О влиянии конструктивных и геометрических характеристик концевых фрез на виброустойчивость процесса фрезерования / Ю. Н. Внуков, С. И. Дядя, Е. Б. Козлова // Резание и инструмент в технологических системах : Междунар. научн.–техн. сб. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2016. – Вып. 86. – С. 7–17.
 34. Козлова Е. Б. Эволюция развития исследований сил при цилиндрическом фрезеровании от статических к динамическим условиям обработки [В 2–х ч.] / Ю. Н. Внуков, С. И. Дядя, Е. Б. Козлова // Сучасні технології в машинобудуванні. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – Вип. 11. – С. 3–41.

Відзнаки та нагороди: 

 

Рік початку діяльності в університеті: 1995

Основні мови спілкування: російська, українська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 349
тел.: 7698-316
e-mail: []
URL: []