Ви є тут

Головна

Прізвище: Чумак

Ім'я: Олена

По батькові: Василівна

Посада: доцент

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, Історичний факультет, рік закінчення – 1989 р., спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «Історія і суспільствознавство», спеціалізація – «Історик, викладач суспільних дисциплін», кваліфікація за дипломом – «Історік»;
 • Запорізький національний технічний університет, Факультет післядипломної освіти, рік закінчення – 2008 р., спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «Менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «Менеджер-економіст»;
 • Запорізький національний університет, здобувач від кафедри історії і теорії держави та права в аспірантурі ЗНУ за спеціальністю 09.00.03 соціальна філософія та філософія історії з 2007 р. по 2012 р. Протягом цього періоду були здані іспити з кандидатського мінімуму та по спеціальності. Готується захист кандидатської дисертації за темою «Інноваційна діяльність як чинник розвитку суспільства в умовах глобалізації».
 • 11 листопада 2015 р. відбувся захист дисертації за спеціальністю 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії".
 • 25 лютого 2016 р. отримано диплом кандидата філософських наук.
 • Член Ради Економіко-гуманітарного інституту, член Ради факультету економіки та управління.
 • Пройшла науково-педагогічне стажування в період з 01 серпня 2020 року по 31 жовтня 2020 року на базі VUZF University of Finance,Business and Entrepreneurship, м. Софія, Болгарія і отримала за результатами стажування сертифікат про підвищення кваліфікації № BG/VUZF/647-2020, в обсязі 6 кредитів ЕСТS (180 годин) та на базі Балтійського науково-дослідного інституту проблем трансформації економічного простору (м. Рига, Латвія)
 • Отримала сертифікат PTE Exam Center «Educational and Examinational Center», який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою на рівні В2, у 2020 році.

Наукові інтереси: проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України.

Дисципліни, які викладає: економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, історія економіки та економічної думки, філософія.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Чумак О.В., Федорченко О.К. Демографічні проблеми в Україні та їх вплив на стан і розвиток національної економіки в сучасних умовах. // Приморські економічні студії. 2019р. Випуск 41. C.20-24.
 • Чумак О.В. Лук’яненко Н.Е. Інноваційні технології – важлива складова трансформаційних змін в агропромисловому комплексі України. / Сучасні процеси трансформації у бізнесі та виробництві: теорія, методологія, практика (фінансовий сектор, аграрна галузь та сфера послуг): монографія Розділ 4. П.4.3. / за ред.. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної, Дніпро: Журфонд, 2019. С. 273-287. (548 c.)
 • Чумак, О.В. «Цифровізація» національної економіки: світовий досвід і Україна  О.В. Чумак // Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Training. – Riga: Baltis Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2018. – P.167-171.
 • Чумак О.В. Проблеми модернізації національного виробництва в умовах транзитивних змін економіки [Текст]: зб.наук. пр. / О.В. Чумак // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпро, 2016. – - № 2 – С.41-48.
 • Чумак О.В. Особливості інноваційного розвитку економіки України: регіональний аспект [Текст] : зб.наук. пр. / О.В. Чумак, О.К.Федорченко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія . – Одеса, 2015. – - № 1 (221) – С. 139-145.
 • Чумак О.В. Шляхи забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського сектору економіки України [Текст] : зб.наук. пр. / О.В. Чумак, С.Ф.Горбань // Економічний простір, Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – № 92. – С.101–115.

Наукові праці Чумак Олени Василівни

Участь у конференціях:

 • Чумак О.В. Федорченко О.К. Сучасні тенденції розвитку ринку Інтернету речей в Україні та світі // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 12th International scientific and practical conference/ Perfect Publishing/ Vancouver, Canada. 2020. PP. 462-472 URL. https://sci-conf.com.ua
 • Чумак О.В. Функціонування економіки України в умовах пандемії Сovid-19: ризики та можливості // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. 13-17 квітня 2020 р. / Відп. редактор В.В. Наумік, Запоріжжя: НУ«ЗП», 2020. С. 431-432.
 • Чумак О.В., Суле Р.У. Проблема бідності в сучасній Україні та шляхи її вирішення // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. 13-17 квітня 2020 р. / Відп. редактор В.В. Наумік– Запоріжжя: НУ«ЗП», 2020. C.457-459.
 •  Чумак О.В., Кононенко А.В. Проблеми розвитку туризму в Україні // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. 13-17 квітня 2020 р. – В 5 томах / Відп. редактор В.В. Наумік, Запоріжжя: НУ«ЗП», 2020. С. 455-457.
 • Чумак, О.В. Проблеми і перспективи розвитку національного ринку ІТ-технологій в сучасних умовах Тиждень науки-2019: щоріч. наук.- практ. конф., 15 - 19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
 • Чумак О.В. Роль кооперації в інноваційному розвитку аграрного сектору національної економіки / О.В. Чумак // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-196-2. – С. 1469-1470.
 • Чумак, О.В. Зелений сценарій структурної перебудови національної економіки – інноваційний вектор інклюзивного розвитку українського суспільства / О.В. Чумак  // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 94-96.
 • Чумак, О.В. Інноваційна діяльність підприємств в Україні : проблеми та шляхи їх вирішення / О.В. Чумак // Матеріали LV Міжнародної науково-практичної конференції «Наука. Інновації. Соціально-економічний розвиток», Чернівці, 29-30 листопада 2017 р. – Т.2. – Київ : Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2017. – С.10-12.
 • Чумак, О.В.,Удовика, Л.Г. Трансформація системи права України у контексті інклюзивного розвитку економіки // The 4th International youth conference “Perspectives of science and education” (August 23, 2018) SLOVO\WORD/ New York, USA. 2018. – P.340-352.
 • Чумак, О.В. Загрози і можливості розвитку аграрного сектору України в умовах глобалізації / О.В. Чумак // Матеріали LVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в науці. Перспективи розвитку», Чернівці, 15-16 грудня 2017 р. – Київ : Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2017. – С.28-30.
 •  

Тези доповідей Чумак Олени Василівни на конференціях .

Відзнаки та нагороди:

- грамота ректорату ЗНТУ за багаторічну сумлінну трудову діяльність, особистий внесок у підготовки висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 109-річниці існування ЗНТУ (листопад 2009 р.);

- грамота ректорату ЗНТУ з нагоди 110-річниці існування університету та за вагомий внесок у розвиток освіти та науки (листопад 2009 р.);

- відзнака Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (вересень 2012 р.);

- відзнака Чумак О.В. – кращий працівник серед старших викладачів ЕГІ ЗНТУ – 2013 р.;

- грамота від районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району за вагомий особистий внесок Чумак О.В. у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну і наукову роботу, активну позицію у громадському житті університету (травень 2014 р.);

- оголошено подяку за високий рівень керівництва науковими роботами, які посіли призові місця в університетському конкурсі на кращу студентську наукову роботу 2016-2017 рр. (січень 2017р.);

- грамота від районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району за вагомий особистий внесок Чумак О.В. у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну і наукову роботу, активну позицію у громадському житті університету та з нагоди 118-річниці існування ЗНТУ (грудень 2018 р.);

- почесна грамота від Виконавчого комітету Запорізької міської ради за вагомий особистий внесок Чумак О.В. у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну науково- педагогічну діяльність та з нагоди 25-річчя заснування факультету економіки та управління ЗНТУ (травень 2019 р.);

Рік початку діяльності в університеті: 2005.

Мови спілкування: українська, російська, німецька (зі словником), англійська.

Контакти:

адреса: 69063,вул.Жуковського,64
аудиторія (кабінет): ауд.539
тел.: 061-7698265
e-mail: el_chumak@ukr.net
URL: URL