Ви є тут

Головна

Прізвище: Шиян

Ім'я: Ольга

По батькові: Юріївна

 

Посада: доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Обліковий запис науковця (ORSID): 0000-0003-2336-2314

 

Освіта: вища

 • Гуманітарний університет Запорізький інститут державного та муніципальноо управління, юридичний, рік закінчення – 2002, спеціальність за дипломом – 7.060101 «правознавство», кваліфікація за дипломом – «юрист»
 • Класичний приватний університет, післядипломної освіти, рік закінчення – 2006, спеціальність за дипломом – 8.18010021 «педагогіка вищої школи», кваліфікація за дипломом – «педагог вищої школи»

Дисципліни, які викладає:

 • митне право
 • господарський процес
 • правове регулювання підприємницької діяльності
 • правовий захист прав споживачів

  Основні наукові роботи (публікації):

  • Шиян О. Ю. Актуальні проблеми формулювання дефініції бюджету / О. Ю. Шиян // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – ч. 2. – С. 137-142.
  • Шиян О. Ю. Проблема визначення поняття місцевого бюджету / О. Ю. Шиян // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – № 4. – С. 135-143.
  • Шиян О. Ю. Проблема определения признаков наказания / О. Ю. Шиян // Современные проблемы уголовно-правового воздействия : межгос. сб. науч. ст. / редкол. : Е.А. Письменский (отв. ред.) [и др.] ; МВД Украины, Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко, Волгогр. гос. ун-т. – Луганск : РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2013. – С. 242-251.

  Участь у конференціях (публікації):

  • Шиян О. Ю. Проблема правової характеристики бюджету / О. Ю. Шиян // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– Т. 3. – С. 284-285.
  • Шиян О. Ю. Актуальні проблеми дефініції бюджету / О. Ю. Шиян // Юридична наука та практика у третьому тисячолітті : Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції [27-28 лютого 2015 року, м. Кошице, Словацька Республіка] / Університет Павла Йозефа Шафарика. – Кошице : Університет Павла Йозефа Шафарика, 2015. – С. 145-147.
  • Шиян О. Ю. Актуальні проблеми хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень / О. Ю. Шиян // Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [23 травня 2014 року, м. Харків] / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Том І. – Х. : ХНУВС, 2014. – С. 185-190.
  • Шиян О. Ю. Проблема визначення поняття бюджету / О. Ю. Шиян // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 5 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 151-153.
  • Шиян О. Ю. Проблема співвідношення понять «місцевий бюджет» і «бюджет місцевого самоврядування» / О. Ю. Шиян // Правова держава : історія, сучасність та перспективи формування в умовах євроінтеграції : матеріали укр.-польськ. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 15 листоп. 2013 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – С. 196-198.
  • Шиян О. Ю. Актуальні аспекти класифікації місцевих бюджетів / О. Ю. Шиян // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013.– Т. 5. – С. 103-104.

Рік початку діяльності в університеті: 2008.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 4 корпус, кабінет 390
тел.: +38(061)27698537