Ви є тут

Головна

Метою оволодіння дисципліною „ Опір матеріалів ” являється оволодіння студентами інженерними методами розрахунків елементів конструкцій на міцність, жорсткість та стійкість. надання студентам базових теоретичних знань і ґрунтовної практичної підготовки інженерних методів розрахунку напружено-деформованого стану при різних видах зовнішнього навантаження. Основні задачі вивчення дисципліни: навчити студентів застосовувати набуті знання на практиці: володіти достатньо простими способами розрахунку типових, найбільш часто використовуємих елементів конструкцій; обирати матеріал об’єкту; призначати розміри елементів, види та способи з’єднання конструкцій між собою. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: - основні відомості про поводження матеріалів у різних умовах навантаження; - основні механічні характеристики матеріалів і методи їх визначення; - основні методи розрахунку на міцність, жорсткість та стійкість елементів конструкцій при різних зовнішніх впливах. - сформувати набір базових знань (теоретична підготовка), необхідних для вирішення інженерних завдань в процесі практичної діяльності на основі принципу нерозривної єдності теоретичного і практичного навчання; вміти: вірно обирати та застосовувати на практиці основні методи розрахунків механічних систем на міцність, жорсткість, стійкість, витривалість та надійність при різних видах навантажень. - оволодіти основними теоретичними знаннями; - засвоїти основні закони розрахунку на міцність виробів і конструкцій і вміти виконувати розрахунки відповідно до цих законів.

Викладачі-лектори: