Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: є поглиблення студентами теоретичних знань з організації дорожнього руху, навичок самостійного рішення практичних питань в галузі організації та регулювання дорожнім рухом з використанням спеціальних методів.
 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
 
знати:
 

  • структурну організацію дорожнього руху, характеристики дорожнього руху;
  • методи та засоби вивчення дорожнього руху;
  • теоретичні основи організації дорожнього руху;
  • практичні заходи щодо організації дорожнього руху; 
  • вимоги та засоби забезпечення безпеки дорожнього руху. 

 
Викладач дисципліни: Трушевський В’ячеслав Едуардович, старш. викл. кафедри транспортних технологій