Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Каморкін

Ім'я: Павло

По батькові: Анатолійович

 

Посада: доцент

Вчений ступінь, звання: кандидат технічних наук

 

Освіта: вища

ЗМИ ім В. Я. Чубаря, рік закінчення – 1977, спеціальність за дипломом - «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент», кваліфікація за дипломом - «інженер- механік».

 

Дисертації:

Кандидатська дисертація:

«Улучшение свойств никелевых сплавов для лопаток ГТУ, работающих в условиях высокотемпературной коррозии при комплексном легировании алюминием, титаном, ниобием и танталом», рік захисту – 1986, ЗМИ ім В. Я. Чубаря

Наукові інтереси:

Технологія забезпеченні геометричних показників якості обролюванної поверхні

Дисципліни, які викладає: 

  • Технологічна оснастка;
  • Технологічні основи машинобудування;
  • Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин;
  • Програмування механічних операцій в технологічних процесах.

Основні наукові роботи:

  1. Внуков, Ю.Н. Стенд для изучения механических колебаний при фрезеровании маложестких деталей при концевом фрезеровании / Ю.Н. Внуков, В.А. Логоминов, П.А. Каморкин // Резание и инструмент в технологических системах: Межд. научн. техн. сб. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. – Вып. 80. – С. 32-37.
  2. Внуков, Ю.Н. Особенности концевого фрезерования маложестких деталей типа «Защемленных пластин». Часть 1. Анализ особенностей процесса резания при концевом цилиндрическом фрезеровании и методика исследования условий формирования вынуждающей силы, отжимающей маложесткую деталь / Ю.М. Внуков, В. О. Логомінов, П.А. Каморкин, Е.В. Кондратюк, В.О. Кришталь // Сучасні технології в машинобудуванні: Зб. наук. праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – Вип. 7
  3. Внуков, Ю.Н. Особенности концевого фрезерования маложестких деталей типа «Защемленных пластин». Часть 2. Влияние скорости резания при концевом цилиндрическом фрезеровании маложесткой детали на формирование значений вынуждающей силы (силы отжима маложесткой детали) / Ю.М. Внуков, В. О. Логомінов, П.А. Каморкин, Е.В. Кондратюк, В.О. Кришталь // Сучасні технології в машинобудуванні: Зб. наук. праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – Вип. 7
  4. Внуков, Ю.Н. Особенности концевого фрезерования маложестких деталей типа «Защемленных пластин». Часть 3. . Влияние скорости вращения кулачка при ударе маложесткой детали на формирование значений вынуждающей силы (силы отжима детали) / Ю.М. Внуков, В. О. Логомінов, П.А. Каморкин, Е.В. Кондратюк, В.О. Кришталь // Сучасні технології в машинобудуванні: Зб. наук. праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – Вип. 7
  5. Каморкин П.А. Применение фильтра Гаусса для определения геометрических параметров качества поверхности профильным методом / П.А. Каморкин // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Машинобудування і машинознавство. – 2013. – Вип. 1(10)’2013. С. 139-146.

Відзнаки та нагороди: 

 

Рік початку діяльності в університеті: 2009.

Основні мови спілкування: російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 349
тел.: 769-83-16
e-mail: []
URL: []