Ви є тут

Головна

За освітньою програмою «Митна справа»
Нормативні компоненти
Глобальна економіка (анотація, робоча програма)
Митна справа (анотація, робоча програма)
Інноваційний розвиток підприємства (анотація, робоча програма)
Митна політика та митне регулювання (анотація, робоча програма)
Нормативно-правове забезпечення митної справи (анотація, робоча програма)
Організація управління в митних органах (анотація, робоча програма)
Соціальна відповідальність (анотація, робоча програма)
Цивільний захист і охорона праці в галузі (робоча програма)
Вибіркові компоненти
Психологія міжнародного бізнесу (анотація, робоча програма)
Психологія управління (анотація)
Ділове спілкування у сфері ЗЕД (анотація)
Методологія наукових досліджень (анотація, робоча програма)
Наукове моделювання (анотація)
Інтелектуальна власність (анотація)
Національна політика у сфері зовнішньоекономічної діяльності (анотація, робоча програма)
Митно-посередницькі послуги (анотація)
Транспортне забезпечення ЗЕД (анотація)
Управління ризиками та страхування (анотація, робоча програма)
Управління командами (анотація)
Психологія бізнесу (анотація)
Інформаційні системи та технології в митній справі (анотація, робоча програма)
Інформаційний бізнес (анотація)
Методи і моделі прийняття рішень (анотація)
Міжнародні митні та транспортні конвенції і угоди (анотація, робоча програма)
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (анотація)
Посередництво та торгівля у сфері ЗЕД (анотація)
 
За освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці»
Нормативні компоненти
Менеджмент продуктивності (анотація, робоча програма)
Стратегічне управління людськими ресурсами (анотація, робоча програма)
Інноваційний розвиток підприємства (анотація, робоча програма)
Управління командами (анотація, робоча програма)
Технології управління персоналом (анотація, робоча програма)
Соціальна відповідальність (анотація, робоча програма)
Глобальна економіка (анотація, робоча програма)
Цивільний захист і охорона праці в галузі (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Вибіркові компоненти
Розвиток персоналу (анотація, робоча програма)
Психологія міжнародного бізнесу (анотація)
Організація праці менеджера (анотація, робоча програма)
Методологія наукових досліджень (анотація, робоча програма)
Управління проектами (анотація, робоча програма)
Планування комерційної діяльності (анотація)
Оцінка персоналу (анотація, робоча програма)
HR-практикум (анотація, робоча програма)