Ви є тут

Головна

За освітньою програмою «Митна справа»
Нормативні компоненти
Інноваційний розвиток підприємства (силабус)
Економічна політика держави та регіонів (силабус)
Соціальна відповідальність (силабус)
Глобальна економіка (силабус)
Митна справа (силабус)
Нормативно-правове забезпечення митної справи (силабус)
Митна політика і митне регулювання (силабус)
Інформаційні системи та технології в митній справі (силабус)
 
Вибіркові компоненти
Методологія наукових досліджень (силабус)
Наукове моделювання (силабус)
Інтелектуальна власність (силабус)
Національна політика у сфері зовнішньоекономічної діяльності (силабус)
Митно-посередницькі послуги (силабус)
Транспортне забезпечення ЗЕД (Кафедра транспортних технологій)
Організація управління в митних органах (силабус)
Управління персоналом (силабус)
Ділове спілкування у сфері ЗЕД (Кафедра іноземниx мов професійного спрямування)
Управління ризиками та страхування (силабус)
Управління командами (силабус)
Психологія бізнесу (силабус)
Міжнародні митні та транспортні конвенції і угоди (силабус)
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (силабус)
Посередництво та торгівля у сфері ЗЕД (силабус)
Цивільний захист і охорона праці в галузі (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Безпека праці на підприємствах в установах і організаціях та цивільна безпека (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Захист населення, територій, довкілля та виробнича безпека (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
 
За освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці»
Нормативні компоненти
Менеджмент продуктивності (силабус)
Стратегічне управління людськими ресурсами (силабус)
Інноваційний розвиток підприємства (силабус)
Організація праці менеджера (силабус)
Технології управління персоналом (силабус)
Соціальна відповідальність (силабус)
Глобальна економіка (силабус)
Методологія наукових досліджень (силабус)
 
Вибіркові компоненти
Розвиток персоналу (силабус)
Психологія бізнесу (силабус)
Реклама та PR (силабус)
Управління командами (силабус)
Економічна політика держави та регіонів (силабус)
Корпоративне управління (силабус)
Управління проектами (силабус)
Планування комерційної діяльності (силабус)
Управління закладами охорони здоров’я (силабус)
Оцінка персоналу (силабус)
Атестація медичних працівників (силабус)
Інтернет маркетинг (силабус)
HR-практикум (силабус)
Управління ризиками та страхування (силабус)
Інтелектуальна власність (силабус)
Цивільний захист і охорона праці в галузі (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Безпека праці на підприємствах в установах і організаціях та цивільна безпека (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Захист населення, територій, довкілля та виробнича безпека (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)