Ви є тут

Головна

За освітньою програмою «Митна справа»
І курс
Нормативні компоненти
Лідерство та командоутворення (силабус)
Вища математика (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Історія економіки та економічної думки (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Інформатика та комп'ютерна техніка (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Вступ до спеціальності (силабус)
Політична економія (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Документознавство (силабус)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
Українська мова (за професійним спрямуванням) (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
 
Вибіркові компоненти
Історія України (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Історія українського державотворення (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Історія України в персоналіях (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Політико-правова система України (Кафедра політології та права)
Правознавство (Кафедра політології та права)
Соціологія (Кафедра політології та права)
Історія української культури (Кафедра журналістики)
Українська культура в європейському контексті (Кафедра журналістики)
Культурологія (Кафедра журналістики)
Фізичне виховання (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
Здоров`я зберігаючі технології, та співдія функціональному розвитку (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
 
ІІ курс
Нормативні компоненти
Мікроекономіка (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Теорія ймовірностей та математична статистика (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Економіка підприємства (силабус)
Макроекономіка (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Статистика (силабус)
Основи управління (силабус)
Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Філософія (Кафедра філософії)
Фізичне виховання 3-4 семестр (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
 
Вибіркові компоненти
Дослідження кон'юнктури ринку (силабус)
Основи підприємницької діяльності (силабус)
Ринок товарів та послуг (силабус)
Основи наукових досліджень (силабус)
Комерційна діяльність (силабус)
Маркетинг (силабус)
Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Економетрика (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Основи математичного моделювання (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
 

За освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці»
І курс
Нормативні компоненти
Лідерство та командоутворення (силабус)
Вища математика (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Історія економіки та економічної думки (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Інформатика та комп'ютерна техніка (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Вступ до спеціальності (силабус)
Політична економія (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Документознавство (силабус)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
Українська мова (за професійним спрямуванням) (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
 
Вибіркові компоненти
Історія України (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Історія українського державотворення (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Історія України в персоналіях (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Політико-правова система України (Кафедра політології та права)
Правознавство (Кафедра політології та права)
Соціологія (Кафедра політології та права)
Історія української культури (Кафедра журналістики)
Українська культура в європейському контексті (Кафедра журналістики)
Культурологія (Кафедра журналістики)
Фізичне виховання (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
Здоров`я зберігаючі технології, та співдія функціональному розвитку (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
 
ІІ курс
Нормативні компоненти
Мікроекономіка (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Теорія ймовірностей та математична статистика (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Економіка підприємства (силабус)
Макроекономіка (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Статистика (силабус)
Основи управління (силабус)
Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Філософія (Кафедра філософії)
Фізичне виховання 3-4 семестр (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
 
Вибіркові компоненти
Дослідження кон'юнктури ринку (силабус)
Основи підприємницької діяльності (силабус)
Ринок товарів та послуг (силабус)
Основи наукових досліджень (силабус)
Комерційна діяльність (силабус)
Маркетинг (силабус)
Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Економетрика (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Основи математичного моделювання (кафедра інформаційних технологій в туризмі)