Ви є тут

Головна » Сфери діяльності » Освітня діяльність

БАКАЛАВРСЬКИЙ РІВЕНЬ

Шифр галузі Галузь знань Код Назва спеціальності Назва освітньої програми
Транспортний факультет
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Колісні та гусенічні транспортні засоби (PDF, 252 KБ)
133 Галузеве машинобудування Двигуни внутрішнього згорання (PDF, 252 KБ)
27 Транспорт 275 Транспортні технології ОПП «Організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті»
275 Транспортні технології ОПП «Організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті»
Машинобудівний факультет
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Технології машинобудування (PDF, 252 KБ)
131 Прикладна механіка Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування (PDF, 256 KБ)
133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи (PDF, 252 KБ)
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (PDF, 252 KБ)
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційні двигуни та енергетичні установки (PDF, 252 KБ)
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок (PDF, 256 KБ)
Інженерно-фізичний факультет
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва (PDF, 252 KБ)
131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання (PDF, 208 KБ)
131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій (PDF, 252 KБ)
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство (PDF, 252 KБ)
132 Матеріалознавство Термічна обробка металів (PDF, 248 KБ)
136 Металургія Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів (PDF, 256 KБ)
Електротехнічний факультет
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання (PDF, 244 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати (PDF, 240 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (PDF, 248 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні та електронні апарати (PDF, 244 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент (PDF, 244 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв (PDF, 248 KБ)
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Промислова автоматика (PDF, 204 KБ)
17 Електроніка та телекомунікації 173 Авіоніка Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів (PDF, 248 KБ)
Факультет будівництва, архітектури та дизайну
2 Культура і мистецтво 22 Дизайн Промисловий дизайн (PDF, 252 KБ)
22 Дизайн Дизайн середовища (PDF, 252 KБ)
22 Дизайн Графічний дизайн (PDF, 252 KБ)
7 Управління та адміністрування 73 Менеджмент Менеджмент в будівництві (PDF, 248 KБ)
76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства (PDF, 252 KБ)
76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка агропромислових формувань (PDF, 252 KБ)
76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємницька діяльність (PDF, 252 KБ)
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство Композиційні та порошкові, матеріали, покриття (PDF, 252 KБ)
19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування (PDF, 252 KБ)
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво (PDF, 252 KБ)
Факультет радіоелектроніки і телекомунікацій
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем (PDF, 252 KБ)
125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки (PDF, 256 KБ)
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація, мехатроніка та робототехніка (PDF, 256 KБ)
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Екологічні прилади та системи
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація (PDF, 248 KБ)
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і приcтрої (PDF, 248 KБ)
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні апарати та засоби (PDF, 252 KБ)
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка (PDF, 248 KБ)
172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв'язку (PDF, 252 KБ)
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (PDF, 252 KБ)
Факультет комп'ютерних наук і технологій
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (PDF, 256 KБ)
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки (PDF, 256 KБ)
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія (PDF, 248 KБ)
124 Системний аналіз Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах (PDF, 252 KБ)
Факультет економіки та управління
7 Управління та адміністрування 71 Облік і оподаткування Облік і аудит (PDF, 252 KБ)
72 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит (PDF, 252 KБ)
73 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (PDF, 764 KБ)
75 Маркетинг Маркетинг (PDF, 248 KБ)
76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика (PDF, 256 KБ)
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління (PDF, 1.4 МБ)
Гуманітарний факультет
3 Гуманітарні науки 35 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (PDF, 248 KБ)
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес (PDF, 248 KБ)
Факультет управління фізичною культурою та спортом
1 Освіта 16 Спеціальна освіта Корекційна освіта (016.01 Логопедія) (PDF, 248 KБ)
17 Фізична культура і спорт Фізичне виховання (PDF, 244 KБ)
22 Охорона здоров'я 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація (PDF, 248 KБ)
Факультет міжнародного туризму та економіки
5 Соціальні та поведінкові науки 51 Економіка Цифрова економіка та електронний бізнес (PDF, 244 KБ)
Економіка Митна справа (PDF, 236 KБ)
Економіка Економіка біоресурсів та природокористування (PDF, 240 KБ)
Економіка Управління персоналом та економіка праці (PDF, 240 KБ)
7 Управління та адміністрування 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа (PDF, 248 KБ)
242 Туризм Туризмознавство (PDF, 248 KБ)
Юридичний факультет
5 Соціальні та поведінкові науки 52 Політологія Політологія (PDF, 248 KБ)
8 Право 81 Право Правознавство (PDF, 244 KБ)
26 Цивільна безпека 262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність (PDF, 248 KБ)
Факультет соціальних наук
5 Соціальні та поведінкові науки 53 Психологія Психологія (PDF, 248 KБ)
54 Соціологія Соціологія (PDF, 244 KБ)
6 Журналістика 61 Журналістика Зв'язки з громадськістю та діяльність пресслужб (PDF, 248 KБ)
6 Журналістика 61 Журналістика Журналістика (PDF, 248 KБ)
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота (PDF, 248 KБ)

МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ

Шифр галузі Галузь знань Код Назва спеціальності Назва освітньої програми
Транспортний факультет
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби (PDF, 228 KБ)
133 Галузеве машинобудування Двигуни внутрішнього згорання (PDF, 228 KБ)
27 Транспорт 275 Транспортні технології 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) (PDF, 228 KБ)
275 Транспортні технології 275.03 Транспортні технології (на автомобільнийому транспорті) (PDF, 228 KБ)
Машинобудівний факультет
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Технології машинобудування (PDF, 228 KБ)
131 Прикладна механіка Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування (PDF, 228 KБ)
133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи (PDF, 224 KБ)
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (PDF, 228 KБ)
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційні двигуни та енергетичні установки (PDF, 224 KБ)
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок (PDF, 228 KБ)
Інженерно-фізичний факультет
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва (PDF, 224 KБ)
131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання (PDF, 224 KБ)
131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій (PDF, 224 KБ)
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство (PDF, 220 KБ)
133 Матеріалознавство Термічна обробка металів (PDF, 220 KБ)
136 Металургія Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів (PDF, 224 KБ)
Електротехнічний факультет
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання (PDF, 220 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси (PDF, 224 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати (PDF, 224 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (PDF, 224 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні та електронні апарати (PDF, 224 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент (PDF, 224 KБ)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв (PDF, 224 KБ)
Факультет будівництва, архітектури та дизайну
2 Культура і мистецтво 22 Дизайн Дизайн (спеціалізація: промисловий дизайн) (PDF, 220 KБ)
22 Дизайн Дизайн (спеціалізація: дизайн середовища) (PDF, 224 KБ)
22 Дизайн Дизайн (спеціалізація: графічний дизайн) (PDF, 220 KБ)
7 Управління та адміністрування 73 Менеджмент Управління проектами (PDF, 220 KБ)
76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства (PDF, 220 KБ)
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство Композиційні та порошкові, матеріали, покриття (PDF, 224 KБ)
19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування (PDF, 228 KБ)
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво (PDF, 224 KБ)
Факультет радіоелектроніки і телекомунікацій
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації,автоматизація її обробки (PDF, 228 KБ)
125 Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем (PDF, 224 KБ)
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація (PDF, 224 KБ)
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і приcтрої (PDF, 224 KБ)
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні апарати та засоби (PDF, 224 KБ)
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка (PDF, 224 KБ)
172 Телекомунікації та радіотехніка Телемедичні та біомедичні системи
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (PDF, 224 KБ)
172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв'язку (PDF, 224 KБ)
Факультет комп'ютерних наук і технологій
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (PDF, 228 KБ)
122 Комп'ютерні науки Системи штучного інтелекту (PDF, 228 KБ)
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі (PDF, 224 KБ)
123 Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи (PDF, 224 KБ)
124 Системний аналіз Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах (PDF, 228 KБ)
Факультет економіки та управління
7 Управління та адміністрування 71 Облік і оподаткування Облік і аудит (PDF, 224 KБ)
72 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит (PDF, 224 KБ)
72 Фінанси, банківська справа та страхування Фінансово-економічна безпека (PDF, 224 KБ)
73 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (PDF, 228 KБ)
75 Маркетинг Маркетинг (PDF, 220 KБ)
76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика (PDF, 224 KБ)
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління (PDF, 224 KБ)
Гуманітарний факультет
3 Гуманітарні науки 35 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (PDF, 224 KБ)
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес (PDF, 224 KБ)
Факультет управління фізичною культурою та спортом
1 Освіта 16 Спеціальна освіта Корекційна освіта (016.01 Логопедія) (PDF, 224 KБ)
17 Фізична культура і спорт Фізичне виховання (PDF, 220 KБ)
22 Охорона здоров'я 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація (227.01 Фізична терапія) (PDF, 224 KБ)
Факультет міжнародного туризму та економіки
5 Соціальні та поведінкові науки 51 Економіка Управління персоналом та економіка праці (PDF, 220 KБ)
51 Економіка Митна справа (PDF, 216 KБ)
7 Управління та адміністрування 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності (PDF, 224 KБ)
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа (PDF, 220 KБ)
242 Туризм Туризмознавство (PDF, 220 KБ)
Юридичний факультет
5 Соціальні та поведінкові науки 52 Політологія Політологія (PDF, 224 KБ)
8 Право 81 Право Правознавство (PDF, 220 KБ)
26 Цивільна безпека 262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність (PDF, 224 KБ)
Факультет соціальних наук
5 Соціальні та поведінкові науки 53 Психологія Психологія (PDF, 220 KБ)
54 Соціологія Соціологія (PDF, 216 KБ)
6 Журналістика 61 Журналістика Журналістика (PDF, 224 KБ)
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота (PDF, 224 KБ)
232 Соціальне забезпечення Управління соціальним закладом (PDF, 224 KБ)