Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни: прищеплення фахівцям транспорту теоретичних знань з технології та організації автомобільних перевезень в сучасних умовах роботи промислових підприємств, навичок самостійного рішення питань  в галузі організації та удосконалення систем автомобільного транспорту; показати, що раціональна організація вантажних перевезень автомобільним транспортом забезпечує інтенсивне використання рухомого складу, своєчасну доставку вантажів, зменшення штату транспортних робітників і парку  рухомого складу при якісній роботі промислових підприємств.
 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати

  • технологію роботи автомобільного транспорту в умовах промислових підприємств;
  • інформаційне забезпечення  та методи управління процесом перевезень вантажів на автомобільному транспорті в умовах промисловості; 
  • критерії вибору найбільш ефективних транспортних засобів та навантажувально-розвантажувальних механізмів для обслуговування вантажних пунктів;
  • методи організації роботи автомобілів та вантажних пунктів.

 
Викладач дисципліни: Юдін Володимир Петрович, канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних технологій