Ви є тут

Головна
Кафедра "Теорія та практика перекладу" має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри.  Показником успішного розвитку у науковій та науково-видавничій діяльності є те, що за останні 5 років співробітниками кафедри ТПП видано 5 посібників під грифом:
  1. Кущ Єліна Олексіївна Прагматична адаптація та її особливості під час перекладу текстів різних жанрів: монографія  / Е.О. Кущ, Г.М. Костенко, Н.В. Лазебна, А.Б. Підгорна, І.В. Кузнєцова. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 148 с.
  2. Волошук Вікторія Іванівна, Гура Наталія Петрівна Посібник до вивчення дисципліни «Теоретична граматика німе­цької мови»: Lehrwerk zum Fach «Theoretische Grammatik der deutschen Sprache»: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2013. – 84 с.
  3. Кущ Єліна Олексіївна, Кузнєцова Ірина Володимирівна Переклад галузевих науково-технічних текстів: Навчальний посібник. - Кругозір., 2015. - 360 с.
  4. Волошук Вікторія Іванівна, Гура Наталія Петрівна Практичний курс перекладу технічнолї літератури для студентів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну: Навчальний посібник для студентів IV курсу спеціальності “Переклад”. - Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015.- 630 с.
  5. Хавкіна Олена Миколаївна, Лещенко Ганна Анатоліївна Business Studies: Навчальний посібник. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 — 231 с.