Ви є тут

Головна

Запорізька область є осередком виробничого потенціалу країни. Запоріжжя – велике індустріальне місто, яке потребує постійної розбудови, перебудови, реконструкції та модернізації об’єктів міського середовища. З метою підвищення  зацікавленості студентів у навчанні та підготовки якісного контингенту студентів кафедрою «Дизайн»  проводяться відповідні заходи, які передбачають залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу: участь роботодавців у розробці та вдосконаленні освітніх програм та навчальних планів, тематики курсових та кваліфікаційних робіт, у проведенні атестації здобувачів вищої освіти, організація студентських практик на підприємствах роботодавців; залучення студентів до участі у екскурсіях та днях відкритих дверей підприємств роботодавців; організація зустрічей студентів з потенціальними роботодавцями. Викладачі кафедри «Дизайн», що забезпечують викладання дисциплін за ОП, мають практичний досвід архітектурного проектування. Підготовка магістерської кваліфікаційної роботи передбачає опрацювання матеріалів, спілкування з архітекторами, керівниками архітектурних майстерень та бюро, архітектурно-проєктними групами підприємств будівельної галузі та промислових підприємств. Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу відбувається в основному при забезпеченні практичної підготовки студентів, а саме: при підготовці магістерської кваліфікаційної роботи магістри проходять переддипломну практику в таких підприємствах: «Архітектурна майстерня LUKACHEV. ARCHITECTS», ПРАТ «Промвибух», ТОВ КомфортБуд.