Ви є тут

Головна

Прізвище: Точилін

Ім'я: Сергій

По батькові: Дмитрович

 

Посада: доцент

Вчений ступінь, звання: к.ф.-м.н., доцент

 

Освіта: вища

Запорізький національний технічний університет, Післядипломної освіти, рік закінчення – 2002, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом - «Програмне забезпечення автоматизованих систем», кваліфікація за дипломом - «Інженер-програміст».

 

Дисертації:

Кандидатська дисертація:

«Аномалії спектральної інтенсивності непружного розсіювання світла поблизу точки фазового переходу в кристалах», рік захисту – 1989, Ростовський державний університет

Наукові інтереси:  Розробка програмного забезпечення, дослідження продуктивності розподілених комп’ютерних систем при роботі з СКБД, фізика твердого тіла.

Дисципліни, які викладає: Комп'ютерні системи, Архітектури та технології Web-служб.

Основні наукові роботи: 

1.            Точилін С.Д. Особливості спектральної інтенсивності розсіянного світла поблизу точки фазового переходу  кристалах ніобіта барія-натрію / С.Д. Точилін // Журнал нано- та електронної фізики. – 2014. – Т. 6. – № 4. – С. 04044(3сс).

2.            Горелик В.С., Точилин С.Д. Oсобенности спектральной интенсивности рассеянного света вблизи точки фазового перехода в кристаллах кварца / В.С. Горелик, С.Д. Точилин // Краткие сообщ. по физике ФИАН. – 2013. – № 4. – С. 8–14.

3.            Точилін С.Д. Часовий розвиток комбінаційного розсіювання світла при фазовому b ® a  - переході сірки / С.Д. Точилін // Фізична інженерія поверхні. – 2012, – Т. 10. – № 4. – С. 430–433.

4.            Точилін С.Д. Особливості поширення світла в елементарних напівпровідниках під час лазерної обробки / С.Д. Точилін // Физическая инженерия поверхности. – 2011. Т. 9. – № 1. – С. 77–81.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

1.            Точилин С.Д. Компьютерное моделирование оптических свойств фотонных кристаллов и композитов на их основе / С.Д. Точилин // Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій", 17–19 вересня 2014 р., Запоріжжя. – 2014. – С. 318–319.

2.            Точилин С.Д., Батарейная М.В, Головач О.Н. Производительность распределенных компьютерных систем доступа к данным СУБД MySQL на основе SOAP Web-служб / С.Д. Точилин, М.В. Батарейная, О.Н. Головач  // Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки", 14–18 квітня 2014, Запоріжжя. – 2014. – Т.2. – С. 110.

3.            Точилин С.Д., Котова М. А., Растворов С. И. Производительность распределенных компьютерных систем доступа к данным СУБД ACCESS на основе XML-RPC Web-служб / С.Д. Точилин, М. А. Котова, С. И. Растворов // Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки", 15–19 квітня 2013, Запоріжжя. – 2013. – Т.1. – С. 228-229.

4.            Точилін С.Д., Котова М. О., Растворов С. І. Комп'ютерна система автоматизації оптичного експерименту / С.Д. Точилін, М. О. Котова, С. І. Растворов // Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів "Тиждень науки", 15–19 квітня 2013, Запоріжжя. – 2013. – Т.1. – С. 227.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 1979.

Основні мови спілкування: російська, українська.

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 53в