Ви є тут

Головна

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2020 рік

1. Методичні вказівки до лабораторних та контрольних робіт з курсу «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Частина 2 /Укл.: Скрупська Л.С., Каплієнко О.О., Шило С.І. - Запоріжжя: НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТТЕХНІКА», 2020.- 51 с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Обчислювальна техніка та програмування " для студентів спеціальності 141 " Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка " усіх форм навчання.Частина 1 / Укл. Скрупська Л.С., Сахно О.А. – Запоріжжя: НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА", 2020. – 26 с.

3. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни " Обчислювальна техніка та програмування " для студентів спеціальності 141 " Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка " заочної форми навчання. / Укл. Скрупська Л.С. – Запоріжжя: Національний університет "Запорізька політехніка", 2020. – 26 с.

4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електричні апарати високої напруги» для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Частина 1 / уклад.: О.І. Афанасьєв, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2020. – 40 с.

5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електричні апарати високої напруги» для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Частина 2 / уклад.: О.І. Афанасьєв, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2020. – 38 с.

6. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни “Електричні апарати високої напруги” та контрольні завдання для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання Частина 2 / уклад.: О.І. Афанасьєв, В. В. Василевський. – Запоріжжя : НУ “Запорізька політехніка”, 2020. – 18 с.

7. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни “Електричні апарати високої напруги” та контрольні завдання для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання Частина 1 / уклад.: О.І. Афанасьєв, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2020. – 27 с.

8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: “Дослідження та випробування електричних та електронних апаратів” для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма «Електричні та електронні апарати»)/ Склав О.В. Близняков. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 35 с. 

9. Methodical instructions for the laboratory works on the subject: “Investigations and Testing of Electric and Electronic Apparatus” for the students of the specialty 141 – Electrical power, Electrical and Electromechanical engineering (educational program “Electric and Electronic Apparatus”)/ Compiled by O.V. Blyzniakov. – Zaporihzhzia: Zaporihzhzia Polytechnic National University, 2020. – 34 p.

10. Methodical instructions to the term work in the discipline: “Fundamentals of Theory of Electrical Apparatus” for students majoring in 141 – Electrical power, electrical and electro-mechanic engineering (educational program “Electrical and electronic apparatus”) / Compiled by O.V. Blyzniakov. – Zaporihzhzya: Zaporihzhzia Polytechnic National University, 2020. – 14 p.

11. Методичні вказівки до виконання дипломного проєкту бакалавра студентами спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітні програми «Електричні та електронні апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв») всіх форм навчання // уклад.: П. Д. Андрієнко, Л. Б. Жорняк, В. В. Василевський. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 66 с.

12. Методичні вказівки до виконання дипломного проєкту бакалавра студентами спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітні програми «Електричні та електронні апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв») всіх форм навчання // уклад.: П. Д. Андрієнко, Л. Б. Жорняк, В. В. Василевський. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 66 с.

 

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2019 рік

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних та контрольних робіт студентами всіх форм навчання при вивченні дисципліни «Електричні апарати керування» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з подальшим навчанням за освітньою програмою «Електричні та електронні апарати» / Укл.: Жорняк Л.Б., Василевський В.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 86 с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами всіх форм навчання при вивченні дисципліни «Основи мікропроцесорної техніки» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з подальшим навчанням за освітніми програмами «Електричні та електронні апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». Частина 1 / Укл.: Л. Б. Жорняк, М. В Антонова. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 72 с.

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами всіх форм навчання при вивченні дисципліни «Основи мікропроцесорної техніки» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з подальшим навчанням за освітніми програмами «Електричні та електронні апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». Частина 2 / Укл.: Л.Б. Жорняк, М.В Антонова. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 38 с.

4. Методичні вказівки з вивчення дисципліни та виконання контрольних завдань дисципліни «Електричні апарати» для освітньої програми «Електричні машини і апарати» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» заочної форми навчання / Укл.: М.В. Антонова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 30 с.

5. Програма та контрольні завдання з дисципліни: „Експлуатація електричних та електронних апаратів” для студентів заочної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика електротехніка та електромеханіка (освітня програма: «Електричні та електронні апарати») / Укл.: О.В. Близняков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – 34 с

6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація електричних та електронних апаратів" для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма «Електричні та електронні апарати») / Укл.: О.В. Близняков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 29 с

7. Methodical instructions for the laboratory works on the discipline “Exploitation of Electric and Electronic Apparatuses” for the students of the specialty 141 “Power, electric and electromechanical engineering” (educational program «Electric and Electronic Apparatuses») / Comp.: Blyzniakov. – Zaporohzye: ZNTU, 2019. – 28 p.

8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: «Електромеханічні апарати автоматики» для студентів спеціальності 141 - «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання. / Укл.: В.М. Снігірьов, Л.С.Скрупська – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 40 с

9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи електроніки та мікросхемотехніки» частина 1 «Електронні прилади та базові вузли» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання. /Укл.: М.О. Поляков, Л.С. Скрупська – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019.– 38с.

10. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи електроніки та мікросхемотехніки» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання. / Укл.: В.М. Снігірьов, Л.С.Скрупська – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 26с.

11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи електроніки та мікросхемотехніки» частина 2 «Пристрої» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання. /Укл.: М.О. Поляков, Л.С. Скрупська - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019.- 26 с.

12. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики бакалаврів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання./Укл. Л.С.Скрупська, О.В.Близняков - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019.- 10 с.

13. Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання / Укл.: Л.С. Скрупська, О. В. Близняков. – Запоріжжя: ЗНТУ: 2019 - 10с.

14. Methodical Instructions to laboratory works on discipline "The basics of electronics and microcircuitry" part 1 for students of specialty 141 -"Electrical power engineering, electrical engineering and electromechanics" of all forms of education /Comp.: M.O.Polyakov, L.S. Skrupskaya. – Zaporizhzha: ZNTU, 2019. – 36 p.

15. Methodical Instructions to laboratory works on discipline "The basics of electronics and microcircuitry" part 2 for students of specialty 141 - "Electrical power engineering, electrical engineering and electromechanics" of all forms of education /Comp.: M.O.Polyakov, L.S. Skrupskaya. – Zaporizhzha: ZNTU, 2019. – 23 p.

16. Методичні вказівки з вивчення дисципліни та виконання контрольних завдань дисципліни «Електричні апарати» для освітньої програми «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» заочної форми навчання Частина 1 / Укл.: М.В. Антонова. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. – 32 с.

17. Методичні вказівки до самостійної роботи «Оптимізація проектних рішень електричних апаратів і електротехнічних пристроїв» для магістрів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Укл.: В. М. Снігірьов, В.В. Василевський. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 18 с.

18. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Оптимізація проектних рішень електричних апаратів і електротехнічних пристроїв” для магістрів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Укл. В.М. Снігірьов, В.В. Василевський. - Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 13 с

19. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Технологія виробництва електричних та електронних апаратів” для студентів денної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма – Електричні та електронні апарати з англійською мовою навчання / Укл.: В. І. Осинська, Л.Б. Жорняк, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. – 42 с.

20. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Обладнання та технології енергоємних виробництв” для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма – Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Укл.: В. І. Осинська, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. – 34 с.

21. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Технологія виробництва електричних та електронних апаратів” для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма – Електричні та електронні апарати / Укл.: В. І. Осинська, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. – 38 с.

22. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Технологія виробництва електричних та електронних апаратів” для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма – Електричні та електронні апарати / Укл.: В. І. Осинська, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. – 18 с.

23. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Обладнання та технології енергоємних виробництв” для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма – Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Укл.: В. І. Осинська, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. – 42 с.

24. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни ППВС04 "Методологія та інформатизація наукових досліджень електромеханічних пристроїв та систем» для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізація (освітня програма) - Електричні та електронні апарати; Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Укл.: М.О. Поляков - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 22 с.

25. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни ППВС04 " Методологія та інформатизація наукових досліджень електромеханічних пристроїв та систем. для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізація (освітня програма) - Електричні та електронні апарати; Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Укл.: М.О. Поляков - Запоріжжя: НУ «ЗП» , 2019. - 28 с.

26. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Енергозбереження в технологічних установках енергоємних виробництв” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” (освітня програма – Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв) денної форми навчання / Укл.: В.В. Василевський. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 28 с.

27. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни ППВВ11 «Електронні та мікропроцесорні пристрої та системи» для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Освітня програма «Електричні та електронні апарати, Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» /Укл.: М.О. Поляков, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019.– 16 с.

28. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ППВВ11 Електронні та мікропроцесорні пристрої та системи для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізація (освітня програма) - Електричні та електронні апарати; Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв /Укл.: М.О. Поляков, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019.– 30 с.

29. Дослідження магнітних підсилювачів: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма "Електричні та електронні апарати") / Укл.: О.В. Близняков. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 27 с.

30. Contacts and electrodynamic forces in electrical apparatus: Methodical instructions for the laboratory works on the subject: “Fundamentals of the Theory of Electrical Apparatus” for the students of the specialty 141:"Power, Electrical and Electromechanical Engineering" (educational program “Electric and Electronic Apparatus”) / Comp.: O.V. Blyzniakov. – Zaporihzhza: ZNTU, 2019. – 27 p.

Навчально методичні роботи кафедри за попередні роки