Ви є тут

Головна

Курс БЖД

 1. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Основи надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках».
 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Оцінка психологічних якостей особистості, що впливають на безпеку діяльності людини».
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження опору тіла людини електричному струму».
 4. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Надання першої долікарської допомоги потерпілому від ураження електричним струмом».
 5. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Вивчення первинних засобів пожежогасіння – вогнегасників».
 6. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Засоби виявлення радіаційного та хімічного забруднення».

Курс ООП

 1. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження запиленості повітряного середовища у виробничих приміщеннях».
 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження ефективності віброізоляції для захисту від загальних виробничих вібрацій».
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження ефективності використання захисного заземлення».
 4. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження природної освітленості виробничих приміщень».
 5. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження штучного освітлення робочих місць в приміщенні».
 6. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Шум. Методи захисту від його дії».

Курс ОПГ

 1. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Розрахунок площ адміністративних та побутових приміщень».
 2. Методичні вказівки до практичної роботи «Моделювання процесів формування та виникнення травмонебезпечних і аварійних ситуацій на виробництві» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання.
 3. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження метеорологічних умов у виробничих приміщеннях».
 4. Методичні вказівки до практичної роботи «Розрахунок повітрообміну у виробничих приміщеннях при загальнообмінній вентиляції».
 5. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження вогнегасних властивостей первинних засобів пожежогасіння, визначення їх типів та розрахунок кількості».
 6. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Розрахунок загального рівномірного штучного освітлення виробничих приміщень».
 7. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження захисного заземлення та методика його розрахунку».
 8. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, важкості і напруженості праці».
 9. Методичні вказівки до практичної роботи «Методи аналізу, прогнозування, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання.
 10. Методичні вказівки до практичної роботи «Нормалізація теплового режиму в адміністративних приміщеннях» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання.
 11. Методичні вказівки до практичної роботи «Вивчення і проведення методик для діагностики професійного вигорання» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання.

Курс ЦЗ

 1. Методичні вказівки до практичного заняття «Розрахунок зон ураження від вибухів і пожеж, що виникли у наслідок надзвичайної ситуації техногенного характеру або терористичного акту».
 2. Методичні вказівки до практичного заняття «Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій на гідротехнічних спорудах».
 3. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження радіаційної та хімічної обстановки з використанням табельних приладів формувань цивільного захисту».
 4. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження захисних властивостей засобів індивідуального захисту населення».
 5. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження захисних властивостей різних матеріалів, що використовуються для захисту від дії іонізуючого випромінювання».
 6. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження захисних споруд цивільного захисту та методика розрахунку їх місткості».
 7. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи «Оцінка стійкості об’єктів господарювання в умовах надзвичайних ситуацій» з дисципліни «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання.
Файл: