Ви є тут

Головна
  1. Погребная В. Л. Проблемы эмансипации женской личности в русской критике и романах Н. Д. Хвощинской (60-80-е годы ХІХ столетия) / В. Л. Погребная. – Запорожье : ЗГУ, 2003. – 242 с.
  2. Погребная В. Л. Мир русского женского романа (1860-1880 гг.) / В. Л. Погребная. – Запорожье: ЗНУ, 2006. –   202 с. 
  3. Гендерні студії  в  літературознавстві:  Навчальний  посібник/ За ред. В.Л. Погребної. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008. – 222 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист №  1.4/18-Г-1547  від  3.07.08). 
  4. Жанрово-родовий синтез у поетичному щоденнику та подорожі (українська та російська поезія ХІХ – початку ХХ ст.) / О. В. Юферева. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2010. – 268 с. 
  5. Юферева Е. В. Динамика периферийных жанров в русской поэзии второй половины ХІХ века. [моногафия] / Е. В. Юферева. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014 – 408 с.
  6. Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти [Текст] : колективна монографія; за ред. О. Ю. Поди. ? Д. : ЛІРА, 2016. ? 196 с.
  7. Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія / Г. С. Скуртул, Т. В. Хітрова, С. А. Панченко та ін.; за ред. О. Ю. Поди. – Дніпро : ЛІРА, 2018. ‒ С. 138–156.
  8. Дискурс українського журналістикознавства в контексті розвитку соціальних комунікацій : колективна монографія / Г. М. Волинець, К. В. Єськова, Н. В. Островська та ін.; за ред. В.Л. Погребної. – Дніпро : ЛІРА, 2021. – 308 с