Ви є тут

Головна

Викладачами кафедри теорії та практики перекладу було підготовлено та видано наступні монографії!

  1. Костенко Анна Миколаївна Від Конрада до Набокова: білінгвізм та бікультурність як творчий імпульс: монографія / Г. М. Костенко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 407 с. - Завантажити
  2. Кущ Єліна Олексіївна Прагматична адаптація та її особливості під час перекладу текстів різних жанрів: монографія  / Е.О. Кущ, Г.М. Костенко, Н.В. Лазебна, А.Б. Підгорна, І.В. Кузнєцова. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 148 с.
  3. Кузнецова Марія Олександрівна Вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури: монографія / М. О. Кузнецова. - Запоріжжя : ЗНТУ,  2015. - 202 с.
  4. Приходько Анатолій Миколайович Самоорганизация концептивных систем и межкультурный трансфер концептов//Синергетика в филологических исследованиях / Кол. монограф. под общ. ред. Л.С. Пихтовниковой. – Х: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. – С. 135-154.
  5. Приходько А.М. Концепты и концептосистемы: Монография. – Днепропетровск: Била, 2013. – 307 с. - Завантажити
  6. Тарасенко Кирил Валентинович Літературна галерея англійського Ренесансу (творчі біографії сучасників В. Шекспіра)  монографія: у 2 ч.  / Н.М. Торкут, О.Є.Лілова,  К.В. Тарасенко  та ін. - Запоріжжя:  Класичний приватний університет, 2011. – Ч I. – С. 47-74.
  7. Торкут Наталія Миколаївна Проблеми генези і структурування жанрової системи англійської прози пізнього Ренесансу (малі епічні форми та “література факту”) / Торкут Н.М. – Запоріжжя, 2000. – 406с.
  8. Торкут Н.М. Літературна галерея англійського Ренесансу (творчі біографії сучасників В. Шекспіра)  монографія: у 2 ч.  / Н.М. Торкут, О.Є.Лілова,  К.В. Тарасенко  та ін. - Запоріжжя:  Класичний приватний університет, 2011. – Ч I. – С. 77-108.