Ви є тут

Головна » Студенту

Стипендіальна програма МЕТІНВЕСТ реалізується для здобувачів вищої освіти першого та другого курсів бакалаврату денної бюджетної або контрактної форми навчання, що навчаються на профільних для підприємств компанії спеціальностях (освітніх програмах):

Інженерно-фізичний факультет:

1. Металургія (освітня програма «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів»);

2. Матеріалознавство (освітні програми «Прикладне матеріалознавство», «Термічна обробка металів»);

3. Прикладна механіка (освітні програми «Обладнання та технології ливарного виробництва», «Технології та устаткування зварювання», «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій».

Електротехнічний факультет:

1. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», «Електричні машини і апарати», «Електричні та електронні апарати»).

Призначення стипендії МЕТІНВЕСТ не скасовує право здобувача вищої освіти на отримання академічних та соціальних стипендій в звичайному порядку. Розмір стипендії МЕТІНВЕСТ складає:

- для студентів І курсу – 1000 грн. на місяць;

- для студентів ІІ курсу – 1300 грн на місяць.

Для ознайомлення з правилами призначення і виплати стипендії, формуванням рейтингу для кожного курсу пропонуємо переглянути «Положення про стипендіальну програму МЕТІНВЕСТ» (PDF, 436 KБ).

Критерії для призначення стипендії МЕТІНВЕСТ*:

1. обов'язкова наявність балів академічної успішності:

- для студентів ІІ курсу - не нижче 90 балів;

- для студентів І курсу - в залежності від конкурсного балу вступу, але не нижче 165 балів за результатами ЗНО у першому семестрі та не менше 90 балів академічної успішності у другому семестрі;

- для студентів І курсу, які навчаються за скороченою програмою, мінімальний прохідний бал успішності розраховується щорічно в залежності від максимально можливого для цієї категорії та повинен бути еквівалентний 90 балам за 100-бальною шкалою у першому семестрі та не менше 90 балів академічної успішності у другому семестрі.

2. участь у проектах підприємств Запорізького регіону групи «МЕТІНВЕСТ»;

3. заповнення профорієнтаційної анкети;

4. бажання працювати на підприємствах компанії МЕТІНВЕСТ.

* - критерії для призначення стипендії для кожного курсу шукайте у Додатку 2 до «Положення про стипендіальну програму МЕТІНВЕСТ» (PDF, 436 KБ).

Залишаються питання? Звертайтесь за консультацією до свого деканату або профкому студентів університету (ауд.368а та 405, к.т. (061) 769-83-40, e-mail: pks.nuzp@gmail.com).


Положення про стипендіальну програму МЕТІНВЕСТ (PDF, 436 KБ)

Положення про стипендіальну програму МЕТІНВЕСТ, що втратило чинність (PDF, 8,1 MБ)