Ви є тут

Головна

Приміщення забезпечуючої кафедри розташовані в V навчальному корпусі університету.

Перелік навчальних аудиторій та кабінетів, що забезпечують навчальний процес подано в таблиці.

За забезпечуючою кафедрою економічної теорії та підприємництва, закріплено такий аудиторний фонд: - аудиторія 533 (103,2м2) – предметна аудиторія кафедри економічної теорії та підприємництва;

- аудиторія 539а (90,2м2) – предметна аудиторія кафедри економічної теорії та підприємництва;

- аудиторія 539 (65,3 м2) – викладацька кафедри економічної теорії та підприємництва;

- аудиторія 532 ( 35,3м2) – кабінет професора кафедри економічної теорії та підприємництва. Професорсько-викладацький склад кафедри розташовується в обладнаній необхідними офісними меблями аудиторії. Встановлено один комп’ютер, що з’єднаний локальною мережею університету та має доступ до мережі Internet (wi-fi роутер (1 од.)). Є в наявності оргтехніка – багатофункціональний пристрій (сканер-принтер-ксерокс).

Перелік аудиторій, закріплених за кафедрою економічної теорії та підприємництва

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа (або об’єм) Найменування навчальної дисципліни Найменування обладнання, устаткування, їх кількість
ауд. 533

Макроекономіка

Мікроекономіка

Економічна теорія

Регіональна економіка

Основи економіки

Політекономія

Історія економіки та економічної думки

Глобальна економіка

 

Використовується як лекційна аудиторія
ауд. 539а Використовується як лекційна аудиторія