Ви є тут

Головна

Метою курсу «Теорія журналістики» є вироблення у студентів теоретичних орієнтирів, основ підходу до аналізу явищ журналістської практики. Увага зосереджується на співвідношенні теорії й практики ЗМІ, формуванні методологічних основ вивчення журналістських дисциплін, ролі наукового знання щодо закономірностей функціонування преси.
Основними завданнями вивчення дисципліни  є:
–    сформувати у студентів розуміння закономірного процесу пізнання: від загального уявлення про журналістику як функціонуючу систему, через детальне розкриття всіх компонентів;
–    виробити теоретичні орієнтири, основи підходу до аналізу явищ журналістської практики. Увага зосереджується на співвідношенні теорії й практики ЗМІ, формуванні методологічних основ вивчення журналістських дисциплін, ролі наукового знання щодо закономірностей функціонування преси.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні
    знати:
–    головні теоретико-методологічні концепції журналістики;
–    принципи побудови системи ЗМІ в процесі її функціонування й розвитку,   в єдності масово-інформаційних завдань при своєрідності окремих частин, видів і типів;
–    найголовніші  проблеми  інформаційного  забезпечення життєдіяльності демократичного   суспільства,   насамперед   становлення   та   розбудова незалежної України.
–    функції і принципи журналістики;
вміти:
– орієнтуватися у суспільному сенсі і характері журналістики;
– самостійно визначати на цій основі соціальну позицію журналіста.
Дисципліна «Теорія журналістики» (3 кредитів; 90 год.) вивчається студентами ІІІ курсу протягом 5 навчального семестру. Аудиторна робота становить 31 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (14 год.) і практичних занять (14 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 42 год, для виконання індивідуальних завдань – 20 год.  Після вивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Панченко Світлана Анатоліївна.