Ви є тут

Головна
ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2016  (ВИКЛАДАЧІ)
СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>
Керівник секції - доц. С.М.ТИХОВОД

Секретар секції - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ

1.Магнітопружні перетворювачі в системах керування з використанням метода частотного баланса

Автори -доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц. В.В.КОЗЛОВ, доц. О.В.НАБОКОВА

2.Аналого-цифрові перетворювачі для систем автоматичного контролю механічних напруг

Автори - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц. В.В.КОЗЛОВ, доц. О.В.НАБОКОВА

3. Розрахунок накладних електромагнітних перетворювачів з локалізованим магнітним потоком для експрес контролю двошарових феромагнітних матеріалів

Автори доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, старш.викл. І.О.АФАНАСЬЄВА, старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО

4. Спосіб підвищення чутливості й точності вимірів електромагнітними перетворювачами

Автори доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО, старш.викл. І.О.АФАНАСЬЄВА

5. Навчальний сайт electricity.zp.ua як нова форма навчання

Автори доц. С.М.ТИХОВОД, старш.викл. Т.М.КОРНУС

6. Дослідження характеру механічної взаємодії робочих поверхонь розривних контактів методом голографічної інтерферрометрії

Автор доц. О.Г.ВОЛКОВА

ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2015  (ВИКЛАДАЧІ)
СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>

Керівник секції - доц. С.М.ТИХОВОД

Секретар секції - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ

1. До питання обчислення середньої теплопровідності циліндричних обмоток силових трансформаторів у осьовому та радіальному напрямках

Автори –доц.В.В.КОЗЛОВ, доц.О.В.НАБОКОВА, доц.В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ

2. Генератор намагнічування вимірювальних перетворювачів

Автори доц.. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц.. Е.В.ВЛАСЕНКО, старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО

3. Проектування багатофункціональних перетворювачів

Автори - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц. В.В.КОЗЛОВ, доц. О.В.НАБОКОВА, старш.викл. І.О.АФАНАСЬЄВА

4. Частотний метод контролю якості гальванопокриттів

Автори доц.. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц.. Е.В.ВЛАСЕНКО, старш.викл. І.О.АФАНАСЬЄВА, старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО

5. Моделювання перехідних процесів у трансформаторах, навантажених на асинхронні двигуни (на основі магнітоелектричних схем заміщення) (Моделирование переходных процессов в трансформаторах, нагруженных на асинхронные двигатели (на основе магнитоэлектрических схем замещения))

Автори асп. І.В.ТОКМАКОВ, старш.викл. Т.М.КОРНУС

ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2014  (ВИКЛАДАЧІ)
СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>

Керівник секції - доц. Е.В.ВЛАСЕНКО

Секретар секції - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ

1.Використання ефекту Вілларі в системах зважування і дозування

Автори - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, старш.викл. І.О.АФАНАСЬЄВА, старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО

2.Підвищення якості електропровідних виробів за рахунок застосування неоднорідного намагнічування

Автори доц. Е.В.ВЛАСЕНКО, доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ

3.Прилад для бездеформаційного контролю товщини ізоляції

Автори доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц. В.В.КОЗЛОВ,старш.викл. О.В.НАБОКОВА

4.Застосування перетворювачів на ефекті Вілларі для управління руху автотранспорту

Автори - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц. Е.В.ВЛАСЕНКО

5.Удосконалення ітераційних методів розвязку систем нелінійних рівнянь

Автори доц. С.М.ТИХОВОД;старш. викл. Т.М.КОРНУС

6. Використання методу чисельного моделювання при проектуванні комутаційних пристроїв

Автор асист. О.Г.ВОЛКОВА

ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2013  (ВИКЛАДАЧІ)
СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>

Керівник секції доц. Е.В.ВЛАСЕНКО

Секретар секції -  доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ

1 Дослідження інерційності електромагнітних процесів  і розподілу вихрових струмів у феромагнітних матеріалах

Автори В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, Е.В.ВЛАСЕНКО, Г.М.РОМАНІЧЕНКО

2 Дослідження перетворювача контролютитску для агресивних середовищ

Автори В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, В.В.КОЗЛОВ, О.В.НАБОКОВА, І.О.АФАНАСЬЬЄВА