Ви є тут

Головна
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Анпілогов Дмитро Ігорович канд.техн.н., доцент доцент кафедри прикладної математики
Коротунова Олена Володимирівна канд.техн.н., доцент доцент кафедри прикладної математики
Левицька Тетяна Ігорівна канд.техн.н., доцент доцент кафедри прикладної математики
Мастиновський Юрій Вікторович канд.техн.н., професор завідувач кафедри прикладної математики
Мізерна Олена Леонідівна канд.техн.н. старший викладач кафедри прикладної математики
Нечипоренко Ніна Олександрівна канд.фіз.-мат.н., доцент доцент кафедри прикладної математики
Пожуєва Ірина Сергіївна канд.техн.н., доцент доцент кафедри прикладної математики
Самсика Людмила Миколаївна   старший лаборант кафедри прикладної математики
Шишканова Ганна Анатоліївна канд. фіз.-мат.н., доцент доцент кафедри прикладної математики
Щербина Оксана Анатоліївна   асистент кафедри прикладної математики