Ви є тут

Головна

Високий рівень підготовки випускників забезпечує сильний професорсько-викладацький склад кафедри: завідувач кафедри д.ю.н., професор Леоненко Т.Є., доцент кафедри Філей Ю.В., доцент кафедри Градецький А.В., доцент кафедри Леоненко М.І., доцент кафедри Надієнко О.І., доцент кафедри Назаренко П.Г., доцент кафедри Тимчук О.Л., доцент кафедри Шиян Д.С., старший викладач кафедри Шиян О.Ю., які плідно працюють із студентами у доброзичливій атмосфері співдружності, взаємоповаги та розуміння. Викладачі застосовують у навчальному процесі як традиційні, так і інноваційні методи. Всі співробітники кафедри постійно підвищують кваліфікацію, проходять перепідготовку в провідних юридичних вузах України.

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Леоненко Тетяна Євгенівна доктор юридичних наук, доцент завідувач кафедри
Філей Юрій Володимирович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Градецький Андрій Вікторович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Леоненко Максим Іванович кандидат юридичних наук, доцент професор кафедри
Надієнко Олена Іванівна кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Назаренко Павло Григорович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Тимчук Олексій Леонідович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Шиян Дмитро Сергійович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Шиян Ольга Юріївна кандидат юридичних наук доцент кафедри
Неумивакіна Вікторія Сергіївна   лаборант кафедри
Сокур Тетяна Анатоліївна   асистент кафедри