Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Логомінов

Ім'я: Віктор

По батькові: Олексійович

 

Посада: старший викладач

Вчений ступінь, звання: кандідат технічних наук

 

Освіта: вища

Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 2006, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом - «Технологія будування авіаційних двигунів», кваліфікація за дипломом - «Магістр з технології будування авіаційних двигунів».

 

Дисертації:

Кандидатська дисертація:

«Формування шорсткості обробленої поверхні при кінцевому циліндричному фрезеруванні тонкостінних елементів деталей», рік захисту – НТУ «ХПІ», 2013

Наукові інтереси: Коливання при механічній обробці, фрезерування тонкостінних деталей.

Дисципліни, які викладає:

  • Технологія машинобудування;
  • Розмірні розрахунки у проектуванні технологічних процесів виготовлення деталей;
  • Комп’ютерні графічні системи.

Основні наукові роботи:

1. Внуков Ю.Н. Методика теоретического определения составляющих силы резания при фрезерной обработке / Ю.Н. Внуков, А.Г. Саржинская, В.А. Логоминов // Резание и инструмент в технологических системах. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2009. – Вып. 77. – С. 31-46.

2. Логоминов В.А. Анализ подходов по учету динамики сил резания при прогнозировании виброустойчивости механической обработки (обзор) / Ю.Н. Внуков, В.А. Логоминов // Резание и инструмент в технологических системах. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011 – Вып. 79 – С. 132-153.

3. Внуков Ю.Н. Определение динамических характеристик нежестких деталей типа защемленных пластин / Ю.Н. Внуков, В.А. Логоминов, С.А. Бездольный // Сучасні технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011.– Вип. 6.–С.6-13.

4. Внуков Ю.Н. Стенд для изучения механических колебаний при фрезеровании маложестких деталей концевыми фрезами / Ю.Н. Внуков, В.А. Логоминов, П.А. Каморкин // Резание и инструмент в технологических системах. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011 – вип. 79 – С. 32-37.

5. Логомінов, В.О. Визначення товщини зрізу та часу контакту для ріжучого зуба прямозубої циліндричної фрези / Ю.М. Внуков, В.О. Логомінов, А.А. Мінакова // Процеси механічної обробки в машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – Вип. 11. – С 174-178.

6.  Логоминов В.А. Моделирование колебаний нежестких деталей при концевом фрезеровании / В.А. Логоминов, О.Л. Лукьяненко // Вісник СумДУ. Серія Технічні науки. – 2011. – №4. – С 145-157.

7 Внуков Ю.Н. Особенности концевого фрезерования маложестких деталей типа «Защемленных пластин» / Ю.Н. Внуков, В.А. Логоминов, Каморкін П.А., Кондратюк Е.В., Кришталь В.О. // Сучасні технології в машинобудуванні. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – Вип. 7. – С 23-51.

8. Пат. 40961 Україна, МПК7 B23Q 17/12. Спосіб гасіння коливань при обробці різанням / Шамровський О.Д. (UA), Внуков Ю.М. (UA), Павленко Д.В. (UA), Логомінов В.О. (UA); заявник та власник патенту ЗНТУ (UA). – № u200814773, заявл. 22.12.2008, опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8.

Відзнаки та нагороди:

 

Рік початку діяльності в університеті: 2006.

Основні мови спілкування: російська, українська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського,64
аудиторія (кабінет): 349
тел.: 7698-316
e-mail: logominov.v@gmail.com
URL: []