Ви є тут

Головна

15-18 квітня 2014 р. Запорізький національний технічний університет проводить Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальності «Організація і регулювання дорожнього руху».

Пропонуємо ознайомитися зі списком літератури для підготовки до олімпіади.

ЛІТЕРАТУРА

Дисципліна «Організація дорожнього руху»

 1. Системологія на транспорті: Підручник: У 5 кн. / За заг. ред. М.Ф. Дмитриченка.– К.: Знання України, 2005. Кн. 4: Організація дорожнього руху / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля та ін. – 452 с.
 2. Організація та регулювання дорожнього руху : підручник / За заг. ред. В.П. Поліщука – К.: Знання України, 2012. – 467 с.
 3. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения. – М.: Транспорт, 1999.

Дисципліна «Технічні засоби організації дорожнього руху»

 1. Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасьев М.Б. Технические средства организации дорожного движения. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. – 279 с.
 2. ДСТУ 4092-2002. Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки. – К.: Держстандарт України, 2002.
 3. ДСТУ 4100-2002. Знаки дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування. – К.: Держстандарт України, 2002.
 4. ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування. – К.: Держстандарт України, 2011.

Дисципліна «Методи і моделі організації дорожнього руху»

 1. Сильянов В.В. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации движения.– М.: Транспорт, 1977. – 303 с. (Глава ІІІ. Теоретические основы движения потоков автомобилей низкой плотности. Глава IV. Теоретические основы движения плотных потоков автомобилей).

Дисциплина «Дорожні умови і безпека руху»

 1. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения: Учебное пособие для вузов. – 3-е изд. перераб. и доп. – М: Транспорт, 1982. – 288 с.
 2. Горев А.Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: уч. пособие для студ. высш. учебн. заведений / А.Э Горев, Е.М. Олещенко. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 256 с.

Дисципліна «Правила дорожнього руху»

 1. Правила дорожнього руху України.