Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Климко

Ім'я: Олександр

По батькові: Миколайович

 

Посада: доцент

Вчений ступінь, звання: кандидат технічних наук, доцент

Освіта: вища

  • 1980 рік – диплом з відзнакою, Запорізький машинобудівний інститут імені В.Я.Чубаря, кафедра «Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства», фах інженер-електрик.

Дисертації:

  • 1989 рік – «Разработка и внедрение многоэлектродной установки для ионно-плазменной цементации длинномерных изделий», спеціальність – електротермічні процеси та установки.

Наукові інтереси: Плазмові електротехнології,Перенапруги в електроустановках, Комп'ютерне моделювання

Основні дисципліни, які викладає:

  • Електричні апарати;
  • Електрична частина станцій та підстанцій;
  • Вимірювальна техніка.

Основні наукові роботи:

  • Ионно-плазменная термоциклическая цементация длинномерных изделий //Плазмотехнология: Сб.науч.тр.-Запорожье, ЗГТУ ,1995. – с. 114-116.
  • Вольт-амперні характеристики об’ємного несамостійного розряду при атмосферному тиску // Електротехніка та електроенергетика. –2002. -№2. – с.72-73.
  • Про відхилення від термодинамічної рівноваги в об’ємному несамостійному розряді. // Електротехніка та електроенергетика. –2003. -№1. – с.54-56.
  • Разработка модели выпрямителя с рекуперацией для группового питания электроприемников//Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут» - Харків: НТУ «ХПІ». 2010. №28. с.438-439.

Відзнаки та нагороди:

  • Дипломом другого ступеня ВДНГ УРСР (1988 р.)

Рік початку діяльності в університеті: 1980.

Основні мови спілкування:українська, російська, французька

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія (кабінет): 298Б
e-mail: alexanderklimko@ukr.net