Ви є тут

Головна » Наш університет

Наказ №373 від 08.10.21 «Про створення проєктних груп» (PDF, 88 KБ)

Наказ №332 від 09.09.21 «Про зміну гарантів освітньо-професійних програм» (PDF, 80 KБ)

Графік акредитації на 2021/2022 н.р. (PDF, 148 KБ)

«Про гарантів ОП на 2021/2022 н.р.» (PDF, 6.7 МБ)

Наказ №260 від 06.07.21 «Про введення в дію рішення Вченої ради щодо затвердження освітніх програм НУ «Запорізька політехніка» всіх рівнів навчання» (PDF, 436 KБ)

Графік з акредитації 2020-2021 НУ «Запорізька політехніка»  (PDF, 44,7 КБ)

Наказ про введення в дію ОП. (PDF, 3,83 КБ)

Наказ гаранти ОП. (PDF, 2,23 КБ)

Загальна інформація про вищий навчальний заклад на 1 жовтня 2020 р

1 Кількість ліцензованих спеціальностей  
  за 1 (бакалаврським) рівнем 42
  за 2 (магістерським) рівнем 41
  За 3 (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) рівнем 16
2 Кількість акредитованих освітніх програм  
  за 1 (бакалаврським) рівнем 7
  за 2 (магістерським) рівнем 42
  За 3 (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) рівнем -
3 Контингент студентів на всіх курсах навчання 9375
  на денній формі навчання 7500
  на інших формах навчання (заочна, дистанційна) 1875

 

 

 

 

 

Відомості про право здійснення освітньої діяльності НУ «Запорізька політехніка

Перелік сертифікатів НУ «Запорізька політехніка» станом на 01.10.2020р. (PDF,539 КБ)

Перелік ліцензованих спеціальностей та рівнів вищої освіти НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 353 КБ)

 

Увага! Згідно Постанови КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» кадрові вимоги щодо кількості членів групи забезпечення, яка є достатньою, якщо на одного її члена припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з відповідної спеціальності, набирають чинності з 1 вересня 2019 р.

Увага! З 9 вересня 2019 р. розпочинається додатковий конкурс з відбору членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Приймання документів для участі у конкурсі триватиме до 27 вересня 2019 р. включно (https://naqa.gov.ua/2019/09/09/%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b...).

 

11 липня 2019 року МОН України було затверджено Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої . Комплект документів з акредитації освітніх програм представлен на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (https://naqa.gov.ua) в розділі акредитація: Положення про акредитацію освітніх програм; Критерії оцінювання якості освітньої програми; Глосарій; Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми; Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми; Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО); Силабус проти РТП; Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG); Схема процесу акредитації.

 

10 травня 2018 року КМУ постановою №347 було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»

 

ПОСТАНОВА від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

 

У 2016/2017 навчальному році проведена первинна акредитація:

  • спеціальності 8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація,
  • спеціальності 8.18010001 Управління соціальним закладом,
  • спеціальності 8.18010013 Управління проектами,
  • напряму підготовки 6.060101 Будівництво;

 та повторна акредитація спеціальності 8.03040101 Правознавство (напряму 6.030401 Правознавство).

Перелік спеціальностей, яким необхідно пройти акредитацію у 2017/2018 н.р. (PDF, 454 КБ)

Постанова №1341 від 23 листопада 2011 року "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій" ( http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF ).

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти (PDF, 240 КБ)

Сертифікат РД-IV 0849098 (PDF, 300 КБ)

Перелік сертифікатів ЗНТУ (PDF,580,98 КБ)


Експертні висновки за результатами проведення акредитаційних експертиз 2016/2017 навчальний рік >>

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційних експертиз 2017/2018 навчальний рік >>

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційних експертиз 2018/2019 навчальний рік >>

Відомості за результатами проведення акредитаційних експертиз 2019/2020 навчальний рік >>