Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Електротехнічний факультет

Кафедра електричних та електронних апаратів

Емблема кафедри «Електричні та електронні апарати» ЗНТУ

Кафедра «Електричні та електронні апарати» (ЕЕА)

Рік початку діяльності: 1961

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Андрієнко Петро Дмитрович

Навчальні лабораторії та майстерні:

  • Навчальна лабораторія високовольтних апаратів, силових електронних перетворювачів та комп’ютерного моделювання
  • Навчальна лабораторія електричних апаратів низької напруги

Спеціальності:

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітні програми:

«Електричні та електронні апарати»
«Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 221
тел.: +380(61)7698259
e-mail: kafedra_ea@zntu.edu.ua

НАКАЗИ ЩОДО ДИПЛОМУВАННЯ МАГІСТРІВ

Графік виконання магістерськіх робіт.

Наказ про затвердження тем магістерськіх робіт.

 

УЧАСТЬ КАФЕДРИ У ЗАХОДІ "КАНІКУЛИ ІЗ ЗАПОРІЗЬКОЮ ПОЛІТЕХНІКОЮ"

Викладачі кафедри Електричні та електронні апарати взяли участь у заході "Канікули із Запорізькою політехнікою". На майстер-класі "Основи сучасного 3D друку" учні десятих класів мали можливість ознайомитись із застосуванням 3D друку для прототипування та виробництва деталей електротехнічних пристроїв; будовою FDM 3D принтерів, матеріалами, що використовуються для друку; особливостями технології FDM друку та підготовки моделі до друку. Також в рамках заходу проведений ряд лекцій на тему "Електричні апарати на службі людства", на яких в цікавій формі розкриті призначення та функції, які виконують різноманітні електричні та електронні апарати у промисловості та в побуті.

 

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЄКТІВ БАКАЛАВРІВ 

Захист дипломних проєктів бакалаврів відбудеться 04.06.
 
Подключиться к конференции Zoom
 
Идентификатор конференции: 796 3632 1906
Код доступа: 0Qdvwr

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ТА МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ СЕМІНАР ІЗ РОЗГЛЯДУ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДОМОРОЩИНА С.В.

Засідання кафедри Електричних та електронних апаратів відбудеться 18.05.2021 об 11.00.

Подключиться к конференции Zoom
 
 
Идентификатор конференции: 796 3632 1906
 
Код доступа: 0Qdvwr
 
Міжкафедральний семінар із розгляду дисертаційної роботи Доморощина С.В. "Удосконалення методів прогнозування ризиків порушення роботи розподільчих пристроїв високої напруги" відбудеться о 12.00.
 

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Викладач

День проведення консультації

Час проведення консультації

Ауд.

Афанасьєв Олексій Іванович

Понеділок, Четвер

10:30

224

Алексієвський Дмитро Геннадійович

Середа

13:25:14:45

Дізнатись в ауд. 221

Антонова Марина Володимирівна

Понеділок, Четвер

12:00-14:00

520

Близняков Олександр Вікторович

Понеділок, Четвер

11:00-13:00

218

Василевський Володимир Валентинович

Вівторок, Четвер

11:00-13:00

226а

Жорняк Людмила Борисівна

Понеділок, Середа

13:25-14:45 (Пн.) 11:55-13:15 (Сер.)

226а

Каплієнко Олександр Олегович

Вівторок, Середа

10:00-11:25

Дізнатись в ауд. 221

Коцур Михайло Ігорович

Вівторок

13:25-14:45

15:05-16:25

Дізнатись в ауд. 221

Поляков Михайло Олексійович

Вівторок, Четвер

10:00-12:00

218

Скрупська Людмила Степанівна

Середа, Четвер

11:55-13:15

520

Снігірьов Володимир Максимович

Вівторок, Четвер

10:00-12:00

221

Шило Сергій Іванович

Вівторок, П’ятниця 

12:00-13:00

Дізнатись в ауд. 221


ВІТАЄМО!

14 січня 2021 р.в НТУ "ХПІ" відбувся захист кандидатської дисертації ст. викладача кафедри "Електричні апарати" Король О.Г. на тему "Удосконалення системи форсованого керування електромагніта вакуумного контактора за допомогою електронної системи" за спеціальністю 05.09.01 – електричні машини й апарати, науковий керівник проф. Клименко Б. В. У засіданні спеціалізованої вченої ради в якості офіційного опонента прийняла участь доцент кафедри електричних та електронних апаратів НУ "Запорізька політехніка", к.т.н. Жорняк Л.Б. Вітаємо Олену Геннадіївну з успішним захистом!

 

 


УЧАСТЬ КАФЕДРИ У МІСЬКОМУ STREAM-СВЯТІ "АВІАФЕСТ"

23 грудня 2020 р. в рамках міського STREAM-свята "Авіафест" викладачем кафедри електричних та електронних апаратів Василевським В.В. був проведений майстер-клас "3D друк - це просто!".

 

Протягом заходу діти мали можливість ознайомитись із конструкцією сучасних FDM 3D принтерів та основними принципами 3D друку.


ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЄКТІВ МАГІСТРІВ

Підключитись до конференції ZOOM:

https://us04web.zoom.us/j/79636321906?pwd=MWZBaDdMMHBDdUZ6V0o3YXIveVpEQT09Ідентифікатор конференції: 796 3632 1906

Код доступу: 0Qdvwr


ДО УВАГИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Наказ від 06 листопада 2020 р. Про затвердження тем, керівників та консультантів магістерських робіт студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".

 


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Згідно з наказом про запровадження рекомендацій по реалізації процесу дистанційного дипломування № 117 від 06.05.2020р. НУ «Запорізька політехніка» підготовка документів до захисту та сам захист буде проводитись за наступними етапами:

1. Студент готує розділи дипломного проекту та проводить консультації з керівником дипломного проекту, та керівниками з розділів економіки та охорони праці згідно наказу НУ "Запорізька політехніка" №93 від 06.03. 2020р. за допомогою електронної пошти або за допомоги інструментарію "Система дистанційного навчання" НУ "Запорізька політехніка". Титульна сторінка та завдання на дипломний проект повинні відповідати затвердженим в НУ "Запорізька політехніка" формам 24 та 25 (https://zp.edu.ua/novi-blanki-zntu), а також проводить перевірку на наявність академічного плагіату.

2. Після схвалення керівників за розділами дипломної роботи, керівник дипломного проекту проводить нормоконтроль за ДЕСТ 3008-2015 пояснювальної записки та креслень, що є додатком до дипломної роботи.

3. Після виправлення всіх зауважень студентом з нормоконтролю, керівник дипломної роботи готує відгук керівника з дипломної роботи та згідно з наказом № 117 від 06.05.2020р. самостійно направляє пояснювальну записку з додатками до рецензента. Рецензент готує рецензію на пояснювальну записку та на креслення, та надає її керівнику. Рецензія формується згідно затвердженої в університеті форми 31 (https://zp.edu.ua/novi-blanki-zntu)

4. Після рецензування пояснювальної записки та креслень, студент з керівником готує наступні документи:

4.1. Заява про прийняття до ЕРАТК НУ "Запорізька політехніка" (додаток 1 до наказу № 117 від 06.05.2020р. НУ «Запорізька політехніка» ) у форматі PDF з наявністю по можливості підпису студента у відсканованій формі. Назва документу повинна бути у формі: zayava_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf ( де ХХХХ- шифр групи, наприклад Е416; YYY – Прізвище студента, наприклад Ivanov; Y.Y – ініціали студента, наприклад: I.I.)

4.2 Декларація про дотримання академічної доброчесності (додаток 1 до наказу № 117 від 06.05.2020р. НУ «Запорізька політехніка» ) у форматі PDF з наявністю по можливості підпису студента у відсканованій формі. Назва документу повинна бути у формі: deklar_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf.

4.3. Форма опису дублінського ядра (додаток 1 до наказу № 117 від 06.05.2020р. НУ «Запорізька політехніка» ) у форматі DOC. Назва документу повинна бути у формі: DC1_ХХХХ_YYY.Y.Y.doc.

4.4. Пояснювальна записка у єдиному файлі у форматах DOC та PDF, креслення формату А1 у одному або декількох файлах формату PDF. Назва пояснювальної записки повинна бути у формі: PZ_ХХХХ_YYY.Y.Y.doc. та PZ_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf. Назва файлів креслення повинна бути у формі: KR_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf., або якщо декілька файлів KR1_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf., KR2_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf., KR3ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf., KR4_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf.

4.5. Відгук керівника у форматі PDF з наявністю по можливості підпису керівника у відсканованій формі. Назва документу повинна бути у формі: vidguk_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf

4.6. Рецензія у форматі PDF з наявністю по можливості підпису рецензента у відсканованій формі. Назва документу повинна бути у формі: rez_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf

4.7 Протокол з аналізу ступеня унікальності кваліфікаційної (дипломної) роботи, що надає керівник дипломного проекту у форматі DOC. Назва документу повинна бути у формі: PAAD_ХХХХ_YYY.Y.Y.doc.

Комплект документів у повній відповідності за п.4.1. – п.4.7. повинен бути доданий до архіву у форматі ZIP та завантажено до "Системи дистанційного навчання" НУ "Запорізька політехніка" (Moodle) до розділу кафедри «Електричні та електронні апарати» за назвою Дипломування ( бакалавр 2020). Керівник дипломного проекту підтверджує відповідність документів, та залишає коментар під завантаженням відповідного пакету документів студента.

5. Після завантаження пакету документів до "Системи дистанційного навчання" НУ "Запорізька політехніка", завідувач кафедри проводить перевірку на відповідність наданих документів, перевірку на академічну доброчесність, та перевіряє наявність академічної заборгованості студента. Після перевірки на академічну доброчесність завантажує до розділу «Дипломування (бакалавр 2020) протокол з аналізу ступеня унікальності кваліфікаційної (дипломної) роботи, що надає керівник дипломного проекту у форматі PDF.

Після виконання всіх вимог наказу № 117 від 06.05.2020р. НУ «Запорізька політехніка» призначає студенту час дистанційного захисту в встановлений строк за допомогою ПЗ "ZOOM". Список студентів, день та час проведення захисту студентом дипломного проекту буде розміщено у розділі «Дипломування (бакалавр 2020) з даними щодо підключення до системи.

6. Терміни та строки захисту та розгляду пакету документів

6.1. Пакет документів повинно бути завантажено до 22.05.2020р.

6.2. Захист дипломних проектів з 25.05.2020р. по 5.06.2020р.

 

Інформацію щодо завантаження, установки та налаштування ПЗ "ZOOM" можна отримати за наступними посиланнями.

на персональному комп'ютері:

https://www.youtube.com/watch?v=nlNaiWPzkSA

https://www.youtube.com/watch?v=ocbM_PWYtek

на смартфоні:

https://www.youtube.com/watch?v=av8Ezn_oz2Y

https://www.youtube.com/watch?v=53iDHEfHEFA

Після проведення захисту, завідувач кафедри виставляє оцінку за 100 бальною шкалою в "Системі дистанційного навчання" НУ "Запорізька політехніка", яка була встановлена екзаменаційною комісією під час захисту

Після проведення терміну обмежувальних заходів студент подає секретарю відповідної ЕК повний комплект усіх документів на паперовому носії (включаючи скріншот результатів перевірки роботи спеціальними онлайн сервісами з визначенням ступеня унікальності роботи) та підписаний ним, керівником, нормоконтролером, рецензентом).

Увага!

Додатки до наказу № 117 від 06.05.2020р можна завантажити за наступним посиланням: https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2020/Nakaz_N117_vid_06.05.20_dodatky.docx


ВІТАННЯ!

26 квітня відзначає свій ювілей завідуючий кафедрою "Електричні і електронні апарати", доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, заслужений винахідник УССР Андрієнко Петро Дмитрович.

Вельмишановний Петро Дмитровичу! Колектив викладачів, співробітників та студентів кафедри електричних та електронних апаратів щиро вітає Вас з нагоди ювілею. Ваш життєвий шлях є взірцем сумлінної та плідної праці на користь Вітчизні, що відзначено орденами «Трудового Червоного Прапора», «За заслуги ІІІ ступеню», медалями і чисельними почесними грамотами та подяками.

Широко відомі Ваші особисті людські якості, що поєднують вимогливість і принциповість керівника з толерантністю та високою порядністю, незмінну наукову культуру і такт з вмінням відстоювати свої наукові погляди і життєві цінності.

Ми впевненні, що Ви і надалі збережете творчу наснагу та кращі свої якості; ще зможете досягти нових звершень у науково-педагогічній діяльності  для розвитку енергетичної галузі та процвітання держави України.

Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та любов будуть вірними супутниками на Вашому життєвому шляху. Живіть довго, в щасті, благополуччі та при доброму здоров’ї!


Другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади «Електричні машини та апарати»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України „Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році” № 1580 від 17.12.2020 р. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади «Електричні машини та апарати» відбувся на базі кафедри електричних машин та апаратів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 16-17 березня 2020 року.

В олімпіаді прийняли участь студенти кафедри електричних та електронних апаратів НУ "Запорізька політехніка" Озірський В.М., Филимоненко А.В., Гончаренко Д.В. під керівництвом доц. Жорняк Л.Б.

У якості членів журі ІІ етапу олімпіади виступили завідувач кафедри електричних машин НУ "Запорізька політехніка" Яримбаш Д.С та викладач кафедри електричних та електронних апаратів НУ "Запорізька політехніка" доц. Жорняк Л.Б.

Через неможливість очного проведення ІІ етапу олімпіади 13-15 квітня 2020 р. з причини продовження загальнонаціонального карантину у межах України та недоцільність його перенесення на осінній семестр 2020 р., Оргкомітетом навчального закладу (КрНУ) прийнято рішення щодо його проведення у режимі онлайн.

Робота журі олімпіади в режимі онлайн

 


Науково-практична конференція "Тиждень науки 2020"

Згідно з наказом №95 від 20.03.2020 засідання секції "Електричні і електронні апарати" проведено на кафедрі електричних та електронних апаратів в заочному вигляді. З програмою конференції та доповідями учасників можно ознайомитись нижче.

Тези доповідей учасників секції "Електричні і електронні апарати" науково-практичної конференції "Тиждень науки 2020"

 


ДВОДЕННИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ З РОЗРОБКИ ІНСТРУМЕНТІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ ВТІЛЕННЯ «КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Доцент кафедри електричних та електронних апаратів Жорняк Л.Б. прийняла участь у дводенному семінарі-практикумі з розробки інструментів  та рекомендацій втілення  «Концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти», який відбувся у м. Київі 12-13 березня 2020 року. Організатором заходу виступила Британська Рада в партнерстві з Міністерством освіти та науки України.

Дводенний семінар - практикум мав на меті ознайомити університети з Концептуальними засадами більш детально, роз’яснити окремі положення та сфери відповідальності різних структур, обговорити та напрацювати інструменти, а також спланувати розробку рекомендацій.


До уваги здобувачів вищої освіти

Увага! У зв'язку з поточними змінами представлена інформація може оновлюватися та доповнюватися

У зв’язку із запровадженням загальнонаціонального карантину і переведенням навчання у дистанційну форму викладачами кафедри розробляються та доповнюються електронні ресурси за дисциплінами, що викладаються, з використанням Google-сервісів, платформи Moodle та ін.

Методичні вказівки до виконання дипломного проєкту бакалавра з електромеханіки студентами всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (даний документ знаходиться на доопрацюванні, за всіми питаннями звертатись до керівників дипломних проєктів (робіт)).

Наказ №93 від 20.03.2020 про затвердження тем, керівників та консультантів дипломних проектів студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Щоденні консультації для студентів з дисципліни ЕМАА відбуваються з 13.00 до 16.00 години за адресою zproton@zntu.edu.ua

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами з англійською мовою навчання при вивченні дисципліни «Електромеханічні апарати автоматики»

Електромеханічні апарати автоматики. Навчальний посібник

Консультації щодо дипломних проектів бакалаврів доц. Жорняк Л.Б. відбуваються щоденно з 13.00 до 16.00 години за адресою zproton@zntu.edu.ua

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни "Електричні апарати", гр. Е-317:

код доступу у веб сервісі Google Classroom: n6bsyo3

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни "Електричні апарати", гр. Е-217:

код доступу у веб сервісі Google Classroom: pcw2b4y

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни "Електричні апарати", гр. Е-819сп:

код доступу у веб сервісі Google Classroom: 43qvrmm

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни "Основи силової електроніки", гр. Е-417, Е-418сп, Е-417а, Е-817, Е-818сп:

код доступу у веб сервісі Google Classroom:  x53oahk

Для участі у дистанційоному навчанні струдентів гр. Е-419м, У-819м за дисциплінами :

1. "Оптимізація інженерних та проектних рішень електричних та електронних апаратів"

2. "Теорія планування експерименту електромеханічних пристроїв та систем"

необхідно відправити заявку для реєстації  викладачу за адресою: kotsur_m@ukr.net

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни "Основи теорії електричних апаратів":

https://drive.google.com/open?id=1Lv0FYi4IU6-dF8uZhq4baEcq9TzQtHFP

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни  "Експлуатація електричних та електронних апаратів":

https://drive.google.com/open?id=1Yu63P0KPvLG5ay7YBpJSGg2rt0wJhXzC

Отримати консультацію викладача можно онлайн: blizn1953@gmail.com

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни "Технологія виробництва електричних та електронних апаратів" для студентів з англійською мовою навчання групи Е-426а:

код доступу у веб сервісі Google Classroom: ih3sl4x

Методичні вказівки до лабораторних робіт: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5080

Методичні вказівки до самостійної роботи: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5082

 


Вітаємо!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 18-21 березня 2019 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади “Електричні машини та апарати”, в якому прийняли участь студенти кафедри під керівництвом доц. Жорняк Л.Б. з такими результатами:

  • Зацерковний Даниїл Романович - диплом за II місце в особистому заліку у  II турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електричні машини та апарати»
  • Назаренко Євгеній Вікторович - грамота "За глибокі знання електричних апаратів"

Результати участі студентів кафедри в Підсумковій конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в секції «Гірська електротехніка та електромеханіка», м. Кривий Ріг


УВАГА!

Завершено проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм «Електричні та електронні апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми "Електричні та електронні апарати"

Експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"

 

 


Підсумки міжнародного симпозіуму "Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (SIEMA'2018)"

25-26 жовтня в Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" відбувся міжнародний симпозіум "Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (SIEMA'2018в якому прийняли участь викладачі та студенти кафедри електричних та електронних апаратів ЗНТУ. Під час проведення симпозіуму були представлені наступні доповіді:

1. Жорняк Л.Б., Зінченко С.В. "Дослідження та аналіз ізоляційних властивостей внутрішньої ізоляції високовольтних трансформаторів струму"

2. Бринько В.В., Жорняк Л.Б. "Дослідження теплового стану пристрою розподілу низької напруги КТП 630 кВА"

3. Афанасьєв О.І., Скорик С.В., Чорний Д.В., Беляєв С.І. "Ефективність засобів примусового вирівнювання напруженості електричного поля зовнішньої ізоляції газонаповнених трансформаторів струму"

4. Волкова О.Г., Жорняк Л.Б. "Наукові дослідження по програмі Horizon 2020"

 


ВІТАЄМО!

Студенти кафедри під керівництвом доц. Жорняк Л.Б. прийняли участь у  II турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електричні машини та апарати» з такими результатами

  • Баслик Євген Олександрович - диплом за III місце в особистому заліку у  II турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електричні машини та апарати»;
  • Чепурной Владислав Іванович - грамота за критичне мислення  у  II турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електричні машини та апарати;
  • Яковенко Роман Валерійович грамота за високі знання електричних апаратів  у  II турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електричні машини та апарати.

 


У жовтні 2017 року відбулась  екскурсія студентів ЕТФ на Ботієвську вітроелектростанцію

Учасники екскурсії

Обговорюємо побачене

Обговорюмо побачене 2

Тут виробляється "зелена" електроенергія

 

 

 

п./п

Назва статті

Автор(співавтор)

ПІБ (повністю), група

Друковане джерело (назва)

1

Analysis of external insulation of optic- fiber 35 kV current transformer

Озірській Володимир Михайлович, Е-410м англ

Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 04-06 листопада 2020 р.

2

Fiber optic 110 – 150 kv current transformers

Филимоненко Анастасія Володимирівна, Е-410м англ, Яцура Сергій Юрійович, Е-410м англ

Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 04-06 листопада 2020 р.

 

 

3

Дослідження енергетичних процесів в системі асинхронного електроприводу в умовах тривалого режиму роботи механізму

Животченко Андрій Віталійович, Е-819м

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.

4

Дослідження теплового навантаження асинхронного двигуна в умовах змінної тривалості циклу механізму

Зацерковний Даниїл Романович, Е-419м

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.

5

Дослідження електромагнітних процесів асинхронного двигуна на етапі проектування

Сіпко Олександр Валентинович, Е-419м

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.

6

Дослідження теплового навантаження асинхронного електроприводу в умовах частих пусків

Хоменко Дмитро Борисович, Е-419м

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.

7

Моделирование и исследование частичных разрядов в изоляции шунтирующего реактора

Санніков Михайло Романович, Ез-419м

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.

8

Дослідження впливу конструктивних рішень на розподіл напруженості електричного поля в обладнанні КРП 330-750 кВ

Івахненко Іван Вікторович, Е-410м, Соловйов Володимир Миколайович, Е-410м, Фурса Святослав Вікторович, Е-410м, Гончаренко Дмитро Валерійович, Е-410м англ

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.

9

Дослідження ефективності зниження втрат потужності в електричних мережах

Ворониця Ілля Вячеславович, Е-410м, Ждан Віктор Вікторович, Е-427сп, Юртаєв Данило Сергійович, Е-427сп, Бубновець Максим Віталійович, Е-816

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.

10

Особливості оцінки надійності ізоляційних конструкцій на класи напруги 10-35 кВ

Биков Богдан Валерійович, Е-427сп, Башликов Володимир Віталійович, Е-410м, Дряпак Олександр Андрійович, Е-410м, Волков Владислав Володимирович, Е-827сп

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.

11

Классификация трансформаторных подстанций

Биков Богдан Валерійович, Е-427сп, Башликов Володимир Віталійович, Е-410м, Дряпак Олександр Андрійович, Е-410м, Волков Владислав Володимирович, Е-827сп

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.

12

Обоснование необходимости модернизации ОРУ – 35 кВ

Ворониця Ілля Вячеславович, Е-410м, Ждан Віктор Вікторович, Е-427сп, Юртаєв Данило Сергійович, Е-427сп

 

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.

13

Analysis of external insulation of optic - fiber 35 kV current transformer

Озірській Володимир Михайлович, Е-410м англ

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.

14

Optical current and voltage sensors

Филимоненко Анастасія Володимирівна, Е-410м англ

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.

15

Sulfur hexafluoride gas benefits in relation to oil and cellulose insulation in voltage transformers

Гончаренко Дмитро Валерійович, Е-410м англ

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.

16

Benefits of fiber optic current transformer

Яцура Сергій Юрійович, Е-410м англ

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.

17

Захист ліній електропередач

Лапшинов Євгеній Дмитрович, Е-417англ, Максименко Владислав Олегович, Е-417англ

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.

18

Головний привод стану горячої прокатки

Маслов Дмитро Павлович, Е-417англ, Попов Євген Денисович, Е-417англ

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.

19

Система керування електроприводом насосної установки зрошування системи туманоутворення

Маслов Дмитро Павлович, Е-417англ, Мікулін Дмитро Антонович, Е-417англ

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.

 

 

 

Історія кафедри Електричних та електронних апаратів

З часу створення в 1961 році електротехнічного факультету і кафедри «Електричні машини і апарати» розпочалась і підготовка фахівців з електричних та електронних апаратів. 

Призначення кафедри – забезпечити промислові підприємства Запоріжжя і держави висококваліфікованими інженерами. На той час швидко зростали потужності електротехнічного комплексу в Запорізькому регіоні, розширювалися обсяг і номенклатура електротехнічного обладнання, яке виготовляли підприємства Запоріжжя. 

Нового електротехнічного устаткування потребував і металургійний комплекс, який все активніше використовував у технологічних процесах перетворювальну техніку та автоматизовані системи керування. Відчувався значний попит на інженерів-електромеханіків.

Враховуючи ефективну діяльність кафедри у 1980 Міністерство освіти СРСР за рекомендацією Міністерства електротехнічної промисловості СРСР збільшує обсяг прийому студентів денного відділення з 2 до 3 груп, вечірнього відділення – до 2 навчальних груп і заочного відділення – до 3 груп.

Починаючи з 1979 року кафедра готує фахівців для Куби, Чехословаччини, Німеччини, Монголії та інших країн Латинської Америки, Азії, Африки. З метою поглиблення знань майбутніх спеціалістів, поєднання теорії і практики, набуття студентами навичок розв'язання реальних виробничих проблем, а також виходячи з потреб виробництва, 1980 року на заводі «Перетворювач» та НДІ «Перетворювач» була створена філія кафедри «Електричні апарати». Місце навчання студентів – цехи і лабораторії, конструкторські і технологічні відділи підприємства і науково-дослідного інституту. Ознайомча, експлуатаційна, конструкторсько-технологічна та переддипломна практики студентів проходять як у філії кафедри, так і на провідних підприємствах: «Перетворювач», ВІТ, «Запоріжтрансформатор», «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Мотор-Січ», «АвтоЗАЗ», «Запорізька АЕС», Рівненський завод високовольтної апаратури, Таллінський завод напівпровідникових приладів. Під час захисту дипломних проектів у філії кафедри працює Державна екзаменаційна комісія з тематики «Електричні апарати» та «Перетворювальна техніка». Це сприяє тому, що майже половина випускників захищає реальні дипломні проекти, які за рекомендаціями Державної екзаменаційної комісії впроваджуються у виробництво.

У 1985 році кафедра ввела в експлуатацію нові лабораторні, лекційні і науково-дослідні аудиторії. Активно впроваджується у навчальний процес обчислювальна техніка різних рівнів та розробляється спеціальне програмне забезпечення. З 1989 року кафедрою почав керувати член-кореспондент міжнародної академії комп'ютерних наук і систем, професор Олександр Миколайович Рассальський. З його приходом на кафедру в колективі виник новий науковий напрямок досліджень – створення систем автоматизованого проектування технологічних процесів. Завдяки цьому на Запорізькому заводі високовольтних апаратів розробляється і вводиться у виробництво система наскрізного технологічного забезпечення апаратного виробництва. Під керівництвом професора О.М. Рассальського на кафедрі пожвавились розробки з автоматизованих систем для забезпечення безперервного контролю стану силового обладнання високовольтних підстанцій, диспетчерського управління і контролю за високовольтними підстанціями, комерційним і технічним обліком споживання електроенергії і неелектричних енергоносіїв (пари, газу, води), керуванням технологічними процесами плавильних печей різних типів (електролізних, електронно-променевих тощо).

Наукові розробки виконуються на замовлення великих промислових підприємств Запоріжжя: ПАТ «Запоріжтрансформатор», ВАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», ВАТ «Запоріжкокс», ПАТ «Запорізький феросплавний завод», КП «Запорізький титаномагнієвий комбінат». 2010 року закінчили навчання перші групи спеціальності «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». Їх направили працювати на підприємства енергетичного машинобудування – в ДП «Івченко-Прогрес», ПАТ «Дніпроспецсталь» та інші. На кафедрі створили наукову школу під керівництвом завідувача кафедри професора І.Д. Труфанова з розробки і дослідження систем забезпечення стійкості енергоефективного потужного електрообладнання для електрометалургії. Постійно консультують конструкторські розробки у галузі електропривода та автоматизації виробничих процесів авіаційного машинобудування (ПАТ «Мотор-Січ»), електрометалургії (ПАТ «Дніпроспецсталь»). Налагоджено науково-педагогічні зв’язки з Національним університетом «Львівська політехніка», Національним гірничим університетом (м. Дніпропетровськ), Інженерно-педагогічною академією (м. Харків), Донецьким національним технічним університетом, Одеським національним технічним університетом та ін. У вересні 2011 року завідувачем кафедри стає професор, доктор технічних наук, заслужений винахідник України, академік Транспортної академії України Андрієнко Петро Дмитрович. Починається новий виток розвитку кафедри, наукової школи «Дослідження підвищення надійності та працездатності електричних апаратів та обладнання енергоємних виробництв» під керівництвом П.Д. Андрієнко. Отримані результати досліджень плануються до використання на підприємствах КТ «ЗЗВА», ПАТ «Дніпроспецсталь», ВАТ НДІ «Перетворювач».

Кафедра активно співробітничає з провідними науковими установами, такими як інститут електродинаміки НАН України, Московський енергетичний інститут, Національний університет «Львівська політехніка», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Севастопольський національний технічний університет. Це сприяє впровадженню сучасних інновацій, наукоємних і комп'ютерних технологій як у навчальний процес, так і в науково-дослідні роботи, створює умови для якісної підготовки магістрів, ефективної діяльності аспірантури. У цих наукових закладах у різні роки захистили кандидатські дисертації співробітники кафедри: В.М. Корабльов, О.Г. Стаценко, В.П. Безручко, О.І. Афанасьев, О.В. Близняков, В.В. Радченко, О.М. Рассальський, О.В. Бояринцева, Л.Б. Жорняк, М.І. Коцур, О.А. Сахно. Значна увага приділяеться видавничій діяльності. Серед різноманітної друкованої продукції надрукований ще у 1970 році підручник Ю.М. Новикова «Теория и расчет электрических аппаратов». У 90-тих роках доцент Флора В.Д. разом з доцентом МЕІ Ю.С. Коробковим видав посібники «Бесконтактные электрические аппараты автоматики» та «Электромеханические аппараты автоматики».

У 2005 році вийшли з друку посібники О.М. Рассальского «Аналіз і розрахунок теплових режимів силового електроустаткування» та О.В. Близнякова «Дослідження та випробування електричних апаратів» (в 2013 році опубліковане друге, перероблене і доповнене видання О.В. Близнякова). За роки свого існування кафедра підготувала понад 4000 фахівців. Її випускники сумлінно працюють майже на всіх підприємствах та в установах нашого регіону. Чимало з них займають керівні посади у КТ «ЗЗВА» (близько 50 фахівців), у тому числі О.В. Кох-Коханенко – заступник генерального директора, В.В.Андрущенко – технічний директор, О.Ю. Савельев – головний технолог, а також на інших підприємствах: О.М. Бас – генеральний конструктор «ЗТР», В.Т. Бельдій – заступник директора ВАТ «BIT» та десятки інших фахівців. Сьогодні кафедра має в своєму розпорядженні 5 лабораторій та клас для підготовки аспірантів, докторантів та обдарованої молоді в межах студентського конструкторського бюро. Кафедра «Електричні та електронні апарати» однією з перших в Україні почала проводити щорічний набір групи студентів з англійською мовою навчання (1999р., група ЕА-519 за спеціальністю «Електричні машини та апарати»). Студенти вже з першого курсу вивчають усі дисципліни мовою міжнародного спілкування, що суттєво підвищує їх професійний рівень.

Випускники англійських груп кафедри мають можливість продовжити своє навчання в кращих вищих навчальних закладах Європи та Америки, отримати високооплачувану роботу в провідних світових компаніях. Вдосконалення фахової підготовки студентів та впровадження нового, прогресивного в навчальний процес; отримання корисних наукових здобутків та їх впровадження – це головні цілі, на досягнення яких спрямовані всі зусилля колективу кафедри «Електричні та електронні апарати».

 

Файл: 
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Андрієнко Петро Дмитрович д. т. н., професор завідувач кафедри Е та ЕА
Близняков Олександр Вікторович к. т. н., доцент заступник завідувача кафедри Е та ЕА
Коцур Михайло Ігорович к. т. н., доцент доцент
Поляков Михайло Олексійович к. т. н., доцент професор
Жорняк Людмила Борисівна к. т. н., доцент доцент
Снігірьов Володимир Максимович к. т. н., доцент доцент
Сахно Олександр Анатолійович к. т. н., доцент доцент
Василевський Володимир Валентинович к.т.н. ст. викладач
Скрупська Людмила Степанівна   ст. викладач
Антонова Марина Володимирівна   ст. викладач
Каплієнко Олександр Олегович   ст. викладач
Шило Сергій Іванович   ст. викладач
 
 

 

Кафедра електричних та електронних апаратів займає 497,63 кв.м навчальних та лабораторних аудиторій загальною площею 414,08 кв.м.

Більшість навчальних аудиторій знаходяться на нульовому та другому поверхах головного корпусу (№№ 5, 218, 220, 224, 226а, 228, 240, 268, кабінет завідувача кафедри (№222), викладацька (№221)) та п’ятому поверсі (№№ 520, 520а, 521, 542) п’ятого корпусу ЗНТУ (вул. Жуковського, 64). 

Перелік лабораторій і спеціалізованих кабінетів, що забезпечують навчальний процес спеціальності 8.05070201 “Електричні машини і апарати” у відповідності до навчального плану, та їх обладнання подано у таблиці 4.3.

За кафедрою електричних та електронних апаратів закріплено такий аудиторний фонд:

1) аудиторія №5 – лабораторія електричних машин, 243,2 м3;

2) аудиторія №218 – лабораторія САПР електричних апаратів, 200 м3;

3) аудиторія №220 – лабораторія електронної та мікропроцесорної,  техніки, 190,9 м3;

4) аудиторія №224 – лабораторія електричних апаратів високої напруги, 176 м3;

5) аудиторія №226а – лабораторія комп’ютерного моделювання енергоємних виробництв, електромеханічних систем, систем керування (комп’ютерний клас), 473 м3, 24 місця;

6) аудиторія №228 – лабораторія техніки високих напруг, 304,85 м3;

7) аудиторія №520 – лабораторія електричних апаратів та електромеханічних систем, 282,7 м33, 15 місць;

8) аудиторія №520а – лабораторія комп’ютерних технологій, 95,4 м3;

9) аудиторія №521 – лекційна аудиторія, 200 м3;

10) аудиторія №542 – лабораторія спеціалізованих засобів та мікроконтролерів (комп’ютерний клас), 305 м3, 12 місць;

11) аудиторія №221 – приміщення для викладачів (викладацька), 168,1 м3;

12) аудиторія №222 - кабінет завідувача кафедри, 71 м3.

Науково-педагогічні працівники кафедри електричних та електронних апаратів забезпечені робочими місцями загальною площею 359,3 м3. До послуг працівників кафедри існує розгалужена інфраструктура адміністративних і господарських приміщень, приміщень громадського харчування.

Робочі місця науково-педагогічних працівників оснащені комп’юте-рами з виходом до мережі Internet, з можливістю роботи з електронною поштою, послугами якої користуються всі викладачі, аспіранти та студенти кафедри. Інформація про напрями підготовки магістрів, яких готує кафедра, широко представлена на веб-сайтах університету ЗНТУ та кафедри електричних та електронних апаратів. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу, в якій виділені домени (підмережі) для різних аудиторій і за призначенням: навчальний процес, наука, системно-технічні потреби. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі Уран. Для входу до локальної мережі та мережі Internet, крім того, встановлено Wi-Fi точку доступу (а.218, 221, 222, 224, 226а, 542). Крім того, у розпорядженні кафедри є копіювальні апарати, сканери, мультимедійні проектори, які використовуються у навчальній, методичній, науковій діяльності студентів, аспірантів та викладачів кафедри.

Навчальні лабораторії, закріплені за кафедрою електричних та електронних апаратів, призначені для проведення лабораторних робіт, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін, що викладаються на кафедрі, а також для виконання студентами курсових та дипломних робіт, підготовки наукових доповідей, статей та рефератів тощо.

Заняття у навчальних лабораторіях проводяться з використанням мультимедійних, проекційних та інших засобів.

Співробітники і студенти кафедри електричних та електронних апаратів мають доступ до обчислювальних і інформаційних ресурсів Центру інформаційних технологій (головний корпус ЗНТУ).

Для ефективної організації навчального процесу, на кафедрі діє методичний сектор, який в повному обсязі надає методичну літературу, сприяє ефективній організації навчального процесу з підготовки магістрів.

Усі аудиторії оснащено наочними посібниками, ілюстративним матеріалом. Крім того, заняття з дисциплін спеціальності, що ліцензується, проводяться в спеціалізованих лабораторіях і приміщеннях, які знаходяться в загальному користуванні.

Навчально-аудиторні площі кафедри відповідають вимогам ДСанПіН.

Інформацію про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі та про забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями ЗНТУ подано в таблицях. 

Кафедра електричних та електронних апаратів веде підготовку фахівців за спеціальністю:

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 

Освітні програми (спеціалізації):

"Електричні та електронні апарати"

"Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"

Термін навчання для отримання ступенів вищої освіти:

БАКАЛАВР - 4 роки

МАГІСТР - 1,5 роки

Форми навчання: денна та заочна.

Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Освітні програми "Електричні та електронні апарати", "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"
 
Освітній ступінь Магістр (д,з)
 
 
Освітній ступінь Бакалавр (д,з)
 

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2020 рік

1. Методичні вказівки до лабораторних та контрольних робіт з курсу «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Частина 2 /Укл.: Скрупська Л.С., Каплієнко О.О., Шило С.І. - Запоріжжя: НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТТЕХНІКА», 2020.- 51 с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Обчислювальна техніка та програмування " для студентів спеціальності 141 " Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка " усіх форм навчання.Частина 1 / Укл. Скрупська Л.С., Сахно О.А. – Запоріжжя: НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА", 2020. – 26 с.

3. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни " Обчислювальна техніка та програмування " для студентів спеціальності 141 " Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка " заочної форми навчання. / Укл. Скрупська Л.С. – Запоріжжя: Національний університет "Запорізька політехніка", 2020. – 26 с.

4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електричні апарати високої напруги» для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Частина 1 / уклад.: О.І. Афанасьєв, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2020. – 40 с.

5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електричні апарати високої напруги» для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Частина 2 / уклад.: О.І. Афанасьєв, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2020. – 38 с.

6. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни “Електричні апарати високої напруги” та контрольні завдання для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання Частина 2 / уклад.: О.І. Афанасьєв, В. В. Василевський. – Запоріжжя : НУ “Запорізька політехніка”, 2020. – 18 с.

7. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни “Електричні апарати високої напруги” та контрольні завдання для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання Частина 1 / уклад.: О.І. Афанасьєв, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2020. – 27 с.

8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: “Дослідження та випробування електричних та електронних апаратів” для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма «Електричні та електронні апарати»)/ Склав О.В. Близняков. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 35 с. 

9. Methodical instructions for the laboratory works on the subject: “Investigations and Testing of Electric and Electronic Apparatus” for the students of the specialty 141 – Electrical power, Electrical and Electromechanical engineering (educational program “Electric and Electronic Apparatus”)/ Compiled by O.V. Blyzniakov. – Zaporihzhzia: Zaporihzhzia Polytechnic National University, 2020. – 34 p.

10. Methodical instructions to the term work in the discipline: “Fundamentals of Theory of Electrical Apparatus” for students majoring in 141 – Electrical power, electrical and electro-mechanic engineering (educational program “Electrical and electronic apparatus”) / Compiled by O.V. Blyzniakov. – Zaporihzhzya: Zaporihzhzia Polytechnic National University, 2020. – 14 p.

11. Методичні вказівки до виконання дипломного проєкту бакалавра студентами спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітні програми «Електричні та електронні апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв») всіх форм навчання // уклад.: П. Д. Андрієнко, Л. Б. Жорняк, В. В. Василевський. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 66 с.

12. Методичні вказівки до виконання дипломного проєкту бакалавра студентами спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітні програми «Електричні та електронні апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв») всіх форм навчання // уклад.: П. Д. Андрієнко, Л. Б. Жорняк, В. В. Василевський. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 66 с.

 

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2019 рік

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних та контрольних робіт студентами всіх форм навчання при вивченні дисципліни «Електричні апарати керування» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з подальшим навчанням за освітньою програмою «Електричні та електронні апарати» / Укл.: Жорняк Л.Б., Василевський В.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 86 с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами всіх форм навчання при вивченні дисципліни «Основи мікропроцесорної техніки» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з подальшим навчанням за освітніми програмами «Електричні та електронні апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». Частина 1 / Укл.: Л. Б. Жорняк, М. В Антонова. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 72 с.

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами всіх форм навчання при вивченні дисципліни «Основи мікропроцесорної техніки» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з подальшим навчанням за освітніми програмами «Електричні та електронні апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». Частина 2 / Укл.: Л.Б. Жорняк, М.В Антонова. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 38 с.

4. Методичні вказівки з вивчення дисципліни та виконання контрольних завдань дисципліни «Електричні апарати» для освітньої програми «Електричні машини і апарати» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» заочної форми навчання / Укл.: М.В. Антонова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 30 с.

5. Програма та контрольні завдання з дисципліни: „Експлуатація електричних та електронних апаратів” для студентів заочної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика електротехніка та електромеханіка (освітня програма: «Електричні та електронні апарати») / Укл.: О.В. Близняков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – 34 с

6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація електричних та електронних апаратів" для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма «Електричні та електронні апарати») / Укл.: О.В. Близняков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 29 с

7. Methodical instructions for the laboratory works on the discipline “Exploitation of Electric and Electronic Apparatuses” for the students of the specialty 141 “Power, electric and electromechanical engineering” (educational program «Electric and Electronic Apparatuses») / Comp.: Blyzniakov. – Zaporohzye: ZNTU, 2019. – 28 p.

8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: «Електромеханічні апарати автоматики» для студентів спеціальності 141 - «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання. / Укл.: В.М. Снігірьов, Л.С.Скрупська – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 40 с

9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи електроніки та мікросхемотехніки» частина 1 «Електронні прилади та базові вузли» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання. /Укл.: М.О. Поляков, Л.С. Скрупська – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019.– 38с.

10. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи електроніки та мікросхемотехніки» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання. / Укл.: В.М. Снігірьов, Л.С.Скрупська – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 26с.

11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи електроніки та мікросхемотехніки» частина 2 «Пристрої» для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання. /Укл.: М.О. Поляков, Л.С. Скрупська - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019.- 26 с.

12. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики бакалаврів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання./Укл. Л.С.Скрупська, О.В.Близняков - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019.- 10 с.

13. Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка всіх форм навчання / Укл.: Л.С. Скрупська, О. В. Близняков. – Запоріжжя: ЗНТУ: 2019 - 10с.

14. Methodical Instructions to laboratory works on discipline "The basics of electronics and microcircuitry" part 1 for students of specialty 141 -"Electrical power engineering, electrical engineering and electromechanics" of all forms of education /Comp.: M.O.Polyakov, L.S. Skrupskaya. – Zaporizhzha: ZNTU, 2019. – 36 p.

15. Methodical Instructions to laboratory works on discipline "The basics of electronics and microcircuitry" part 2 for students of specialty 141 - "Electrical power engineering, electrical engineering and electromechanics" of all forms of education /Comp.: M.O.Polyakov, L.S. Skrupskaya. – Zaporizhzha: ZNTU, 2019. – 23 p.

16. Методичні вказівки з вивчення дисципліни та виконання контрольних завдань дисципліни «Електричні апарати» для освітньої програми «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» заочної форми навчання Частина 1 / Укл.: М.В. Антонова. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. – 32 с.

17. Методичні вказівки до самостійної роботи «Оптимізація проектних рішень електричних апаратів і електротехнічних пристроїв» для магістрів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Укл.: В. М. Снігірьов, В.В. Василевський. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 18 с.

18. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Оптимізація проектних рішень електричних апаратів і електротехнічних пристроїв” для магістрів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Укл. В.М. Снігірьов, В.В. Василевський. - Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 13 с

19. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Технологія виробництва електричних та електронних апаратів” для студентів денної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма – Електричні та електронні апарати з англійською мовою навчання / Укл.: В. І. Осинська, Л.Б. Жорняк, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. – 42 с.

20. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Обладнання та технології енергоємних виробництв” для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма – Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Укл.: В. І. Осинська, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. – 34 с.

21. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Технологія виробництва електричних та електронних апаратів” для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма – Електричні та електронні апарати / Укл.: В. І. Осинська, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. – 38 с.

22. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Технологія виробництва електричних та електронних апаратів” для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма – Електричні та електронні апарати / Укл.: В. І. Осинська, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. – 18 с.

23. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Обладнання та технології енергоємних виробництв” для студентів всіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма – Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Укл.: В. І. Осинська, В. В. Василевський. – Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. – 42 с.

24. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни ППВС04 "Методологія та інформатизація наукових досліджень електромеханічних пристроїв та систем» для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізація (освітня програма) - Електричні та електронні апарати; Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Укл.: М.О. Поляков - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 22 с.

25. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни ППВС04 " Методологія та інформатизація наукових досліджень електромеханічних пристроїв та систем. для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізація (освітня програма) - Електричні та електронні апарати; Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв / Укл.: М.О. Поляков - Запоріжжя: НУ «ЗП» , 2019. - 28 с.

26. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Енергозбереження в технологічних установках енергоємних виробництв” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” (освітня програма – Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв) денної форми навчання / Укл.: В.В. Василевський. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 28 с.

27. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни ППВВ11 «Електронні та мікропроцесорні пристрої та системи» для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Освітня програма «Електричні та електронні апарати, Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» /Укл.: М.О. Поляков, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019.– 16 с.

28. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ППВВ11 Електронні та мікропроцесорні пристрої та системи для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізація (освітня програма) - Електричні та електронні апарати; Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв /Укл.: М.О. Поляков, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019.– 30 с.

29. Дослідження магнітних підсилювачів: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма "Електричні та електронні апарати") / Укл.: О.В. Близняков. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 27 с.

30. Contacts and electrodynamic forces in electrical apparatus: Methodical instructions for the laboratory works on the subject: “Fundamentals of the Theory of Electrical Apparatus” for the students of the specialty 141:"Power, Electrical and Electromechanical Engineering" (educational program “Electric and Electronic Apparatus”) / Comp.: O.V. Blyzniakov. – Zaporihzhza: ZNTU, 2019. – 27 p.

Навчально методичні роботи кафедри за попередні роки

Сторінки