Ви є тут

Головна
Прізвище: Коцур
 
Ім’я: Михайло 
 
По Батькові: Ігорович
 
Обліковий запис науковця: ORCID: 0000-0002-0072-5437
 
Посада: доцент кафедри "Електричні та електронні апарати"
 
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
 
 
Освіта: вища 
 
У 2008 році закінчив магістратуру у Запорізькому національному технічному університеті за спеціальністю «Електричні машини та апарати"
 
У 2012 році у Севастопольському національному технічному університеті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи" на тему "Підвищення ефективності системи імпульсного регулювання асинхронного двигуна з фазним ротором"
 
Наукові інтереси: дослідження електромагнітних, енергетичних та теплових процесів в електромеханічних комплексах та системах.
 
Дисципліни, які викладає:
 
  1. "Технологія виробництва електричних та електронних апаратів"
  2. "Оптимізація інженерних та проектних рішень електричних та електронних апаратів»
  3. "Планування експерименту у дослідженні електромеханічних систем"
  4.  "Моделювання та дослідження електротехнологічних комплексів"
 
Перелік наукових робіт
монографій:
Коцур, М. И. Особенности построения энергоэффективной системы регулирования приводов электротехнических комплексов [Текст] / М. И. Коцур, П. Д. Андриенко, Д. А. Кулагин // Современная наука – обществу XXI века: монография / под ред. И. Н. Титаренко. – Ставрополь: Логос, 2015. – Гл. 3. – С. 48 – 65.
 
Основні Публікації:
1. Kotsur M, Impulse-controlled system for matched rotation of induction motors [Text] / M. Kotsur, P. Andrienko, O. Bliznyakov, A. Andrienko, D. Andrienko // Electrotechnic and Computer Systems. – 2015. - № 19 (95). – С. 14 – 17.
2. Коцур, М. И, Повышение эффективности режима торможения противовключением асинхронного двигателя c фазным ротором [Текст] / М. И. Коцур, И. М. Коцур, А. В. Близняков // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –2015. – №1/8(73). – С.27-30.
3. Коцур, М. И. Преобразователь для электропривода согласованного вращения асинхронных двигателей с фазным ротором. [Текст] / М. И. Коцур, Д. С. Андриенко, П. Д. Андриенко, И. М. Коцур // Энергосбережение, Энергетика, Энергоаудит – Харьков: ХПИ, 2014, №9(128), Т.2. – С. 37 – 42.
4. Коцур, М. И. Энергоэффективное торможение противовключением электроприводов на базе асинхронных двигателей с фазным ротором [Текст] / М. И. Коцур, П. Д. Андриенко, Д. С. Андриенко, С. В. Калюжный // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – К.: Техніка, 2014, – №15(91). – С. 89 – 91.
5. Коцур М. И, Особенности ударного теплового воздействия на асинхронный двигатель с модифицированной системой импульсного регулирования в условиях частых пусков [Текст] / М. И. Коцур, // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014., №1 – С. 32 – 36.
6. Коцур М. И, Сравнительный анализ энергоэффективности систем регулирования асинхронного двигателя с фазным ротором [Текст] / М. И. Коцур, П. Д. Андренко, И. М. Коцур // Ползуновский вестник. – Барнаул: АлтГТУ. – 2013 - №4-2. – С.114-120.
7. Коцур М. И, Тепловое состояние асинхронного двигателя при пониженных скоростях вращения [Текст] / М.И. Коцур, //  Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –2013. – №2/8(62). – С.8-10.
8. Коцур М. И, Оценка теплового состояния изоляции асинхронного двигателя с фазным ротором с модифицированной системой импульсного регулирования [Текст] / М.И. Коцур, // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013., №1 – С.31-36.
9. Коцур, М. И. Особенности режимов работы модифицированной системы импульсного регулирования асинхронного двигателя с фазным ротором [Текст] / М. И. Коцур, П. Д. Андриенко, И. М. Коцур, // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2012. – №3(19) – С. 163 – 165.
10. Коцур М. И, Оценка ресурса системы изоляции управляемого асинхронного двигателя с фазным ротором в подсинхронном диапазоне частоты вращения ротора [Текст] / М. И. Коцур, П. Д. Андриенко, И. М. Коцур // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –2011. – №5/8(53). – С. 41 – 45.
11. Коцур М. И, Особенности выбора балластного сопротивления для схемы импульсного регулирования в цепи выпрямленного тока ротора [Текст] / М. И. Коцур // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – К.: Техніка, 2011, – №4(80). – С. 56 – 61.
12. Коцур М.И, Повышение энергоэффективности схемы импульсного регулирования в цепи выпрямленного тока ротора [Текст] / М. И. Коцур // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2011. – №2(14) – С. 86-89.
13. М. И. Коцур, Анализ термической стойкости изоляции асинхронного двигателя с фазным ротором при разных способах управления [Текст] / М. И. Коцур, П. Д. Андриенко, И. М. Коцур, // Електротехнічні та комп’ютерні системи.- К.: Техніка, 2011 – №3(79). – С. 420 – 422.
 
Патенти України:
 
Пат. України 64126, МПК Н02Р 27/05(2006.01) Пристрій імпульсного керування процесами перетворення енергії в асинхронному двигуні з фазним ротором [Електронний ресурс] / П.Д. Андрієнко, М.І. Коцур, І.М. Коцур; заявл. 22.04.11; опубл.25.10.2011 , Бюл. №20, 2011р. – Режим доступу: http:// http://www.uipv.org/
 
Участь у конференціях:
 
1. Міжнародна науково-технічна конференція "Электротехнические и компьютерные системы: Теория и практика" (м. Одеса, 20-24 липня 2015р.).
2. XX Міжнародна науково-технічна конференція «Силова електроніка та енергоефективність» (м. Одеса, 15-19 вересня 2014р.).
3. Міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика”, (г. Одесса, 12-17 сентября 2014г.).
4. I Международная научно-техническая конференция «Современные проблемы электроэнергетики. Алтай - 2013» г. Барнаул, АлтГТУ 28 ноября 2013г.
5. Международной научно-технической конференции  «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах ( г. Севастополь, 23-27 сентября 2013г);
6. XIX Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика»  17-22 вересня 2012 р. Пансіонат "Енергетик" смт. Миколаївка, Крим.
7. Всеукраинском научно-техническом семинаре «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах (г. Севастополь, 20-22 сентября 2011г);
8. Міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика”, (г. Одесса, 12-17 сентября 2011г.); 
9. XIII Международной научно-технической конференции  «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» PEES-2011 (г. Кременчук, 18-20 мая 2011г.); 
 
Рік початку діяльності в університеті: 2011р.
 
Мови спілкування: російська, англійська, українська.
 
Контакти:
адреса: 69063, вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя
аудиторія: 542, 218, 
телефон: 8(061)769-85-20, 8(061)769-83-95