Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Інженерно-фізичний факультет

Кафедра машин і технології ливарного виробництва

Емблема кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» ЗНТУ

Кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» (МТЛВ)

Рік початку діяльності: 1900

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., професор, академік АІН України, заслужений діяч науки і техніки України Луньов Валентин Васильович

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

136 – «Металургія», освітні програми:

«Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів»

131 – «Прикладна механіка», освітні програми:

«Обладнання та технології ливарного виробництва»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.050402 – «Ливарне виробництво» (Д,З)
6.050502 – «Інженерна механіка» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 226, 225, 138
тел.: +380(61)7698293, +380(61)7698594, +380(61)7698321
e-mail: mitlv@ukr.net, kafedra_mtlv@zntu.edu.ua

ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ

Шановні колеги! Запрошуємо взяти участь в роботі ХV Міжнародної науково-технічної конференції «НЕМЕТАЛЕВІ ВКРАПЛЕННЯ І ГАЗИ У ЛИВАРНИХ СПЛАВАХ», яка відбудеться 11–12 жовтня 2018 р. в Запорізькому національному технічному університеті на базі кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва». 

Інформаційне повідомлення:PDF UKR

Програма конференції:PDF UKR

 

 


ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, Национальная металлургическая академия Украины, ПО «Металлургпром», Одесский политехнический институт, Ассоциация литейщиков Украины и  Запорожская торгово-промышленная палата приглашают Вас принять участие в XII Международной научно-практической конференции «ЛИТЬЕ. Металлургия. 2016», которая состоится в рамках ХХIV Международной специализированной выставки «Машиностроение. Металлургия. 2016» и XII Международной специализированной выставки «ЛИТЬЕ 2016» 24-26 мая 2016 года в новом Выставочном центре Запорожской ТПП «КозаК-Палац».

Інформаційне повідомлення:

Кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» – одна із провідних кафедр Запорізького національного технічного університету.

Розпочинаючи з 1 вересня 1900 року, в Олександрівському механіко-технічному училищі було започатковано підготовку техніків-механіків з ливарного виробництва на ливарному та модельному відділенні і до 1916 р. було підготовлено декілька сотень фахівців.

З 1920 р. після реорганізації Олександрівського училища в машинобудівний технікум з 4-х річним терміном навчання стали готувати інженерів-ливарників (техніків) з вузькою спеціалізацією. До навчання за цією спеціальністю приймалися особи з повною середньою освітою.

Після реорганізації машинобудівного технікуму в Запорізький машинобудівний інститут (квітень 1930 р.) у вересні 1930 р. була сформована одна група з 18 студентів з ливарного виробництва для навчання на очній формі, а в жовтні 1930 р. почали готувати спеціалістів по вечірній формі навчання без відриву від виробництва.

У травні 1933 р. була створена кафедра ливарної справи, засновником, фундатором і завідувачем якої до 1941 р. був професор Ю. О. Томін. В грудні 1933 р. відбувся перший випуск 17 інженерів-ливарників.

За період 1934 по 1941 рр. кафедрою було підготовлено 255 інженерів за спеціальністю «Машини ливарного виробництва та ливарне виробництво». Випускники кафедри плідно працювали на багатьох заводах СРСР та займали відповідальні посади: серед яких зам. головного металурга заводу ім. Баранова (тепер ВАТ «Мотор-Січ») – інж. Колчинський В.І. та інші. В лабораторіях кафедри та на підприємствах Запоріжжя, Уралу, Кривого Рогу проводилися науково-дослідні роботи по підвищенню якості високомарганцевої сталі Гадфільда, розробки і впровадження в виробництво прогресивних технологій приготування формувальних сумішей і одержання унікальних станочних виливків на Уралмашзаводі.

Після повернення з евакуації інституту (березень 1944 р.) кафедра з вересня 1944 р. відновлює свою роботу і починає підготовку інженерів-ливарників і вже в 1947-1948 рр. навчається 62 студента.

З вересня 1946 р. кафедру очолює к. т. н. Шульте Ю.А. і плідно керує нею до 1985 р. За цей час він став доктором технічних наук (1954 р.), професором (1955 р.), лауреатом Ленінської премії (1963 р.), членом-кореспондентом НАН України, Заслуженим діячем науки і техніки України.

З січня 1948 р. на кафедрі було започатковано наукове студентське товариство, де майбутні видатні вчені, такі як: докт. техн. наук, проф., член-кор. НАН України, зав. відділом ІЕЗ ім. Є.О. Патона Лакомський В.Й., головний металург «Ростсільмашу», лауреат Ленінської премії Баришевський Л.М. та інші одержали перші навички та потяг до науково-дослідницької діяльності.

З вересня 1961 р. кафедра розпочала підготовку інженерів-механіків зі спеціальності «Автоматизація ливарного виробництва», а з вересня 1972 р. – інженерів-металургів зі спеціальності «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів». Також проводилась підготовка інженерів-ливарників для зарубіжних країн. З вересня 1995 р. кафедра готує бакалаврів і спеціалістів, а з вересня 1998 р. магістрів за спеціальністю «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів».

З вересня 1998 р. на кафедрі введено факультатив для студентів-ливарників по спеціалізації «Художнє литво кольорових та дорогоцінних металів і сплавів».

За 78 років кафедрою підготовлено 5763 інженери-ливарники, в тому числі зі спеціальності «Обладнання та технології ливарного виробництва» 3673 інженерів (в т. ч. 12 для Німеччини. Польщі, В'єтнаму, Йємену), 235 бакалаврів, 27 магістрів.

За час навчання на кафедрі, крім професійної теоретичної підготовки студенти мають можливість придбати навички практичної діяльності на підприємствах Запоріжжя і України та в науково-дослідних лабораторіях і майстернях свого університету.

З 1986 р. кафедру очолює д.т.н., професор Луньов Валентин Васильович, директор Фізико-технічного інституту Запорізького національного технічного університету, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України та Академії вищої освіти України.

За період з 1986 р. кафедрою «Машини і технологія ливарного виробництва» для промислових підприємств Запорізького регіону та підприємств України підготовлено понад 1500 інженерів-ливарників. На сьогодні більша частина інженерних кадрів ливарних цехів та заводів Запорізького регіону – випускники кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» Запорізького національного технічного університету.

Складний і багатогранний навчальний процес на кафедрі забезпечують професори Луньов В.В., Цивірко Е.І., Гонтаренко В.І., Наумик В.В., доценти Івахненко Є.І., Кузовов О.Ф., Міняйло Є.І., Мінакова В.І., Петруша Ю.П., Самойлов В.Є., Юзвак В.М, Пархоменко А.В., Сажнєв В.М., Іванов В.Г., Кудін В.В., Парахнєвич Є.М. та старший викладач Тирса С.В. Навчальний процес на кафедрі обслуговують також навчально-допоміжний персонал: Сидоренко С.М., Кальницький Ю.В., Данильченко В.С, Шустов С.О., Парахнєвич Є.М., Василевська Я.А., Сидоренко Н.Б., Крат С.Я.

Співробітники науково-дослідного сектору кандидати технічних наук Адамчук С.І., Бялік Г.А., Пирожкова В.П, Чеботарь Л.К. та с.н.с. Бурова Н.М. окрім виконання своїх основних функцій, залучаються до підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Для тісних зв'язків з виробництвом кафедра з жовтня 1989 р. має філію на головному підприємстві ВАТ «Мотор Січ», де з 1991р. за спеціальністю «Обладнання ливарного виробництва» підготовлено 182 інженера-ливарника. Відбір кандидатів для навчання на філії ВАТ «Мотор-Січ» проводиться на конкурсній основі. На філії ВАТ «Мотор-Січ» студенти слухають курси лекцій, виконують лабораторні та практичні роботи з усіх спеціальних дисциплін. Навчальний процес ведуть провідні спеціалісти відділів головного технолога та головного металурга (Клочихін В.Г., Ткаченко І.Ю., Биков О.І., Леховіцер 3.В. та інші). Курсові та дипломні проекти готуються на філії за актуальною тематикою підприємства по створенню та виготовленню конкурентоспроможної вітчизняної авіаційної техніки і двигунів та бортового обладнання до них, двигунів до важких вертольотів, вузлів і агрегатів, комплектуючих виробів до цивільної та військової авіаційної техніки в умовах замкнутого циклу виробництва цієї техніки.

З 1987 року кафедра, одна з перших на Україні, започаткувала проведення державного іспиту за фахом. За розробку та впровадження в навчальний процес цієї нової методики проф. Луньов В.В. та доц. Кузовов О.Ф. були удостоєні III премії Міністерства освіти України в 1991 році. Сьогодні державні іспити введені до навчальних планів бакалаврів. Ведеться активна робота по переходу на нові форми та методи навчання, передбачені постановами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

На кафедрі з 2009 р. започаткована нова спеціалізація «Художнє і ювелірне литво», якій передували дисципліни цього напрямку за вільним вибором студента. Набір дисциплін спеціалізації дозволяє опанувати практичні професійні навички з виготовлення і опорядження литих художніх виробів. Студенти самостійно виконують на лабораторних роботах повний цикл виготовлення художнього виливка: засвоюють основи малювання і ліпки, виготовляють піщані форми за різними технологіями, гіпсові і еластичні прес-форми, воскові моделі, виконують формовку останніх за допомогою наливної суміші (патент України №47172 – заявник ЗНТУ), провадиться заливка форм рідким металом і опорядження виливків. Засвоєні такі виливки: «Дзвін», «Мідний вершник», «Ливарник», «Башмак», «Підсвічник».

По спеціальності «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» кафедра являється головною в Україні, а раніше в СРСР, по розробці навчальних планів фахівців. За останнє десятиріччя кафедрою по 43 дисциплінам підготовлено, перероблено і видано в світ більше 140 методичних розробок, 33 монографії та навчальних посібників.

У навчальному процесі широко і ефективно використовується обчислювальна техніка, розроблені та адаптовані пакети прикладних програм. Студенти можуть працювати в комп'ютерних залах, вони повністю забезпечені навчально-методичною літературою за всіма фаховими спеціальностями.

Викладачі кафедри один раз в 5 років обов'язково підвищують кваліфікацію шляхом стажування на провідних промислових підприємствах Запорізького регіону.

Науково-педагогічний загал кафедри виконує великий обсяг різноманітної суспільно-громадської роботи. Професори Луньов В.В., Цивірко Е.І. і Наумик В.В. плідно працюють в спеціалізованих вчених радах по захисту кандидатських та докторських дисертацій, беруть активну участь у редколегіях наукових журналах «Металознавство та обробка металів», «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні», «Теорія і практика металургії» та інших. Науково-дослідна робота (НДР) на кафедрі була завжди пріоритетною.

Серед профілюючих кафедр Запорізького машинобудівного інституту (період 1960-1990 рр.) кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» по сумі всіх показників роботи неодноразово була визнана кращою кафедрою ВНЗ.

На замовлення підприємств різного профілю щорічно розподіляється понад 90 відсотків випускників, з яких 70 відсотків в Запоріжжі.

Високоякісна підготовка фахівців в період навчання та практик дозволяє їм швидко адаптуватись до виробничої діяльності в колективах підприємств міста та країни на посадах, усі вони обіймають посади відповідно освітньо-кваліфікаційним характеристикам.

Значна кількість випускників різних часів протягом кропіткої практичної роботи на провідних підприємствах та в науково-дослідних установах України і країн СНД досягли значних успіхів, обіймаючи високі посади, наукові ступені та вчені звання. Вони відомі, їх багато: це – член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор, зав. відділом ІЕЗ ім.Є.Патона В.И. Лакомський; головний металург АТ «Ростсільмаш»; к.т.н., лауреат Ленінської премії Л.М. Баришевський; Заслужений діяч науки і техніки України, академік АІН України, професор, д.т.н. перший проректор ЗНТУ А.Д.Коваль; бувший генеральний директор ВАТ «Дніпроспецсталь» В.А.Лейбензон; президент інвестиційної фірми, д.т.н., професор Г.П.Кагановський; лауреат Державної премії Білорусі, к.т.н.. доцент А.М.Галушко, лауреат Державної премії України, професор, д.т.н., завідуючий відділом ІЕЗ ім.Є.Патона А.В.Демчишин; головний металург ВАТ «Мотор-Січ» В.Г.Клочихін, начальник ЦЗЛ ВАТ «Дніпроспецсталь», к.т.н. С.С.Козаков, зам. технічного директора ВАТ «Мотор-Січ» Логвінов Ю.Г., заступник головного металурга з науки ВАТ «Мотор-Січ» к.т.н. Биков І.Д. та інші.

Про наукові досягнення кафедри учасники регулярно доповідають на визнаних міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях, симпозіумах та семінарах. З 1976 р. кафедра постійно організує та проводить науково-технічні конференції за тематикою «Неметалеві вкраплення та гази в ливарних сплавах», які з 1994 р. набули статусу міжнародних.

Щорічно за результатами науково-дослідних робіт співробітники кафедри друкують від 40 до 80 наукових статей в журналах, збірниках, працях конференцій та отримують по 3-10 патентів на винаходи в різних галузях металургії та ливарного виробництва.

Кафедра організує, приймає участь і проводить всесоюзні, а зараз всеукраїнські олімпіади студентів, на яких підтверджується достатньо високий рівень фахової підготовки (призові місця в командних та особистих заліках). Науково-дослідні роботи, представлені студентами на конкурси, неодноразово нагороджувалися грамотами переможців за І, II і III місця.

Висока якість підготовки студентів за спеціальностями кафедри багаторазово перевірялась і підтверджувалась на олімпіадах «Студент і науково-технічний прогрес», конкурсах дипломних робіт і фахових олімпіадах випускників кафедри.

Від 25.05.2011 р. та 30.06.2011р. кафедра до 2016 року акредитована по обом спеціальностям по IV найвищому рівню і має ліцензію на підготовку на всіх формах навчання бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Контакти

Телефони кафедри машин і технології ливарного виробництва:
Завідувач кафедри (ауд. 236) – (061) 769-84-17
Викладацька (ауд.138, ауд.226) – (061) 769-82-93 , 769-85-94
Електронна пошта: mitlv@ukr.net

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Луньов Валентин Васильович д.т.н., професор завідувач кафедри, професор
Наумик Валерій Владиленович д.т.н., професор професор
Цивірко Едуард Іванович д.т.н., професор професор
Гонтаренко Володимир Іванович к.т.н., професор професор
Іванов Валерій Григорович к.т.н., доцент доцент
Івахненко Євген Іванович к.т.н., доцент доцент
Кудін Вадим Валерійович к.т.н., доцент доцент
Кузовов Олексій Федорович к.т.н., доцент доцент
Мінакова Віра Іванівна к.т.н., доцент доцент
Парахнєвич Євген Миколайович к.т.н., доцент доцент
Пархоменко Андрій Валентинович к.т.н., доцент доцент, начальник навчально-методичного відділу
Сажнєв Володимир Миколайович к.т.н., доцент начальник науково-дослідної частини
Самойлов Вадим Єфремович к.т.н., доцент доцент
Петрикіна Роза Яківна к.т.н., доцент доцент
Бялік Гаррі Абрамович к.т.н., старший науковий співробітник доцент
Міняйло Євгеній Іванович к.т.н., старший науковий співробітник доцент
Петруша Юрій Петрович к.т.н., старший науковий співробітник доцент
Тирса Сергій Васильович старший викладач
Голтвяниця Володимир Сергійович к.т.н., доцент доцент
     

 

Кафедра достатньо забезпечена матеріально-технічною базою (14 навчальних лабораторій, 2 ливарні зали, 2 спеціалізовані лабораторії, навчальний кабінет проектування ливарних цехів, 2 предметні аудиторії, в т.ч. імені професора Ю.А. Шульте). На сучасному рівні обладнані лабораторії формувальних матеріалів; фізичної хімії та теорії металургійних процесів; печей електрошлакового переплаву; ливарного обладнання; автоматизації ливарних процесів; металографічних методів контролю структури ливарних сплавів.

Усі дисципліни, які читаються на кафедрі, мають свої лабораторії, оснащені, в основному, сучасним промисловим та науково-дослідним обладнанням – це 10 індукційних печей ємністю від 10 до 400 кг, 2 вакуумні плавильні установки ОКБ-500 та УППФ-2М, 2 електрошлакові установки, електронно-променева піч. Для вивчення якісних характеристик ливарних сплавів та контролю використовуються електронний трансмісійний, растровий та високотемпературний мікроскопи, мікрорентгеноспектральний аналізатор МАР-3, аналізатор структури «Епіквант», парк випробувальних машин та установок.

Кафедра має обладнану сучасну лабораторію обчислювальної техніки, в якій студенти, починаючи з III курсу, виконують лабораторні, практичні роботи, курсові та дипломні проекти. До 85% навчальних дисциплін розроблені й використовують прикладні програми ЕОМ.

 

Шифр галузі Галузь знань Код Назва спеціальності Освітня програма (спеціалізація) Код кваліфікації Кваліфікація (професійна) Qualifications (professional)
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва 2145 Професіонал в галузі інженерної механіки Professional in engineering mechanics 
2145.2 Інженер-механік Mechanical engineer
2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів University and higher education teacher
136
 
Металургія Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 2147.2 Інженер-технолог (металургія) Production engineer (metallurgy)
2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів University and higher education teacher

 

Спеціальність 136 "Металургія"

Спеціалізація "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів"

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський) рівень

Рівень вищої освіти - другий (магістерський) рівень

Спеціальність 131 "Прикладна механіка"

Спеціалізація "Обладнання та технології ливарного виробництва"

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський) рівень

Рівень вищої освіти - другий (магістерський) рівень

 

Спеціальність «Обладнання та технології ливарного виробництва»

Вступ до ливарної справи

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з вибраною спеціальністю: з технологією ливарного виробництва та загальною металургією; з головними напрямками робіт провідних організацій у цій області в нашій країні та за кордоном з метою підвищення якості продукції, продуктивності, поліпшення умов праці, перспективах розвитку механізації та автоматизації ливарних цехів. Ознайомлення студентів з організацією навчального процесу, роллю суспільних організацій у житті університету, з правами і обов'язками студентів, з питань охорони навколишнього середовища.

Задачі вивчення дисципліни

Задача вивчення дисципліни «Вступ до ливарної справи» є ознайомлення студентів з:

 • з правами та обов'язками студента; правилами внутрішнього розпорядку в університеті;
 • організацією та формами виховної роботи;
 • методами організації самостійної роботи;
 • історією розвитку металургії та ливарного виробництва;
 • способами виробництва металів і шляхи їх розвитку;
 • методами виробництва виробів литвом;
 • сучасними методами механізації та автоматизації, принципами роботи, робочими процесами, конструкціями технологічного обладнання, що застосовується при виробництві виливків;
 • задачами в області охорони та раціонального використання природних ресурсів.

Фізико-хімічні основи ливарного виробництва

Мета викладання дисципліни

Сформувати уявлення про основні параметри процесів плавки металів, виготовлення ливарної форми та взаємодії металу з ливарною формою, що суттєво відбивається на експлуатаційних властивостях виливків. Тобто сформувати у студентів фізико-хімічне мислення. Навчити доводити рішення до кінцевого числового результату, виховувати відповідальність за результат розрахунків.

Задачі вивчення дисципліни

Студенти повинні засвоїти основні принципи, правила та способи керування процесом формування властивостей металопродукції машинобудування (відливків, зливків) на етапах підготовки розплаву, виготовлення та заливання ливарної форми або виливниці; набути навичок складання фізичної моделі технологічного процесу та опису її на мові термодинамічних співвідношень. Уміти на основі аналізу термодинамічної моделі розраховувати режими технологічного процесу та обґрунтовувати вибір технологічного процесу або прийняття певного рішення.

Навчити творчо використовувати теоретичні знання для вирішення виробничих задач.

Історія науки і техніки

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є надання чіткого та цілісного уявлення про специфіку наукової та інженерної праці, їх передісторію та головні етапи розвитку, про співвідношення наукової та технічної діяльності.

Задачі вивчення дисципліни

Суть дисципліни – історія науки і техніки, основні етапи створення нових виробів, механізмів, машин, виникнення інженерної діяльності, теоретичної підготовки та інженерної практики, технології та організації виробництва, інженерних досліджень, винаходів, а також сучасного стану інженерної діяльності.

Теорія ливарних сплавів

Мета викладання дисципліни

Мета курсу – опанувати на науковому та інженерному рівні методиками створення нових та удосконалення існуючих ливарних сплавів.

Задачі вивчення дисципліни

Внаслідок вивчення дисципліни студенти зобов'язані знати: основні фізико-механічні властивості ливарних сплавів та методи їх визначення, макро- і мікромеханізми, методи підвищення міцності і пластичності ливарних сплавів, основні положення синтезу ливарних сплавів.

Внаслідок вивчення студенти повинні вміти: визначити основні механічні властивості ливарних сплавів, практично застосувати фрактографію для дослідження руйнації ливарних сплавів, застосовувати якісні і кількісні методи визначення розмірів елементів мікроструктури і неметалевих вкраплень в ливарних сплавах, на заданій основі розробити ливарний сплав з заданими властивостями, прогнозувати механічні властивості певних ливарних сплавів, базуючись на розмірах окремих елементів мікроструктури.

Печі ливарних цехів

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних, практичних знань з конструкції сушильних, нагрівальних і плавильних печей; методів їх розрахунку; правил експлуатації і ремонту; принципів і методів генерації тепла; проектування їх основних механізмів і пристроїв.

Завдання вивчення дисципліни

 • здобуття теоретичних знань з методів і принципів генерації тепла в пічних агрегатах; практичних навичок з розрахунку горіння палива; складання теплового балансу печі;
 • ознайомлення з вимогами до вогнетривких матеріалів їх властивостями, застосуванням в пічному господарстві;
 • вміння робити розрахунки основних розмірів печей, теплообміну, процесу сушки, основних механізмів і пристроїв;
 • вміння підібрати пічний агрегат для будь-якого технологічного процесу виробництва чорних та кольорових виливок.

Теоретичні основи проектування оснастки

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни «Теоретичні основи проектування оснастки» є вивчення основ проектування ливарної оснастки. Навчитися аналізувати конструкції деталей з метою визначення можливості її виготовлення одним із ливарних методів.

Задачі вивчення дисципліни

Внаслідок вивчення дисципліни студент має знати:

 • специфічні особливості процесу проектування, етапи, психологію творчості проектувальника;
 • загальні відомості про ливарні заготовки, їх види, способи отримання, матеріали і їх технологічні властивості;
 • основи проектування заготовок і конструювання, виготовлення і експлуатації оснастки.

Вміти:

 • проаналізувати технологічність конструкції виливка;
 • методами, які підвищують технологічність виливка забезпечити його розмірну і геометричну точність, міцність, експлуатаційну надійність.

Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» є формування у студентів знань, навиків та умінь що дозволить їм добре розумітися в робочих процесах та конструкціях обладнання, яке застосовується при виготовленні оснастки ливарних цехів, а також перспективах розвитку механізації та автоматизації процесу виготовлення ливарної оснастки.

Задачі вивчення дисципліни

Задача вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними методами механізації та автоматизації, принципами роботи, робочими процесами, конструкціями і розрахунками технологічного обладнання, що застосовується при виготовленні оснастки ливарних цехів.

Теорія технічних систем

Мета викладання дисципліни

Мета викладання дисципліни полягає у:

 • формуванні уявлення про основні етапи та методи моделювання технічних систем;
 • набуття навичок формалізації та алгоритмізації інженерних задач реальних процесів ливарного виробництва;
 • вивченні методів математичної оптимізації та використання цих методів в реальних умовах рішення інженерних задач.

Задачі вивчення дисципліни

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • будувати детерміновані моделі;
 • будувати статистичні моделі;
 • будувати алгоритми для задач інженерного профілю;
 • реалізувати можливості методів оптимізації для рішення інженерних задач.

Теорія формування виливків

 

Мета викладання дисципліни

Ливарне виробництво – основна заготівельна база машинобудування. Тому підвищення якісних показників литва дозволить суттєво покращити надійність, службові характеристики та конкурентність вітчизняних машин та агрегатів.

Ціль курсу – вивчити та сформувати основні технологічні фактори, які в значній мірі впливають на формування макро- і мікроструктури, фізико-механічні та експлуатаційні властивості виливків. В залежності від службових характеристик виливка студент повинен визначити оптимальні технологічні варіанти його отримання.

Задачі вивчення дисципліни

Студент повинен знати основні принципи, правила і способи керування процесом формування виливка під час заливки форми й твердіння в ній металевого розплаву, вибираючи або проектуючи ливниково-живильну систему для виливка, забезпечуючи найбільший вихід годного, не допускаючи утворення усадкових дефектів.

Студент повинен вміти проектувати та розраховувати параметри елементів ливникових систем виливків в залежності від способів литва.

Ливарні сплави і плавка (чавунне литво)

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни «Ливарні сплави і плавка» є формування у студентів знань, навиків та умінь, що дозволяє сучасному інженеру орієнтуватися у складах, структурі, технологічних, механічних і службових властивостях найбільш розповсюджених марок чавунів, їх технології плавки, литва та термічної обробки виливків.

Задачі вивчення дисципліни

Внаслідок вивчення дисципліни студенти зобов'язані: – знати: основні напрямки чавуноливарного виробництва; теоретичні основи кристалізації і графітизації чавуну; класифікацію чавунів, їх склад, структуру, фізико-механічні, технологічні та службові характеристики; основне плавильне обладнання; основи технології плавки чавуну в різних агрегатах; склад шихтових матеріалів, що застосовуються при плавці чавуну в різних плавильних агрегатах; основні вимоги техніки безпеки та охорони навколишнього середовища при виробництві чавунних виливків.

Вміти: підібрати марку чавуну для виливків у відповідності з технологічними умовами і вимогами; розрахувати шихту для чавуну, яка має потрібний хімічний склад; розробити раціональні умови плавки, модифікування, розкислення і оптимальні режими термічної обробки виливків із чавуну.

Обладнання ливарних цехів

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та умінь, що дозволить їм добре розумітись в робочих процесах обладнання, яке застосовується при виробництві виливків в піщано-глинистих формах, методах проектування та дослідження, а також конструкціях обладнання і перспективах розвитку механізації ливарних цехів.

Задачі вивчення дисципліни

Задача дисципліни «Обладнання ливарних цехів» є ознайомлення студентів з сучасними методами механізації, принципами роботи, робочими процесами, конструкціями і розрахунками технологічних машин, що застосовуються при виробництві виливків в піщаних формах.

Проектування і виробництво дерев'яної та паперової оснастки

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни «Проектування і виробництво дерев'яної та паперової оснастки» є підготовка студентів до проектно-конструкторської, виробничо-організаційної та дослідно-керівної діяльності при проектуванні та виробництві дерев'яної та паперової оснастки.

Задачі вивчення дисципліни

Внаслідок вивчення дисципліни студент має знати:

 • побудову, структуру, властивості, переваги і недоліки деревини;
 • породи деревини, види пиломатеріалів, методи сушіння;
 • способи збирання і розмічання заготовок, методи обробки деревини;
 • принципову схему виготовлення паперових і дерев'яних моделей.

Вміти:

 • розраховувати виконавчі розміри дерев'яної оснастки;
 • розмічати заготовки моделей перед механічною обробкою;
 • ручними методами зплочувати і в'язати заготовки моделей.

Проектування та виробництво металевої оснастки

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни «Проектування та виробництво металевої оснастки» є формування у студентів знань, навиків та умінь з основ проектування та виробництва металевої оснастки для виготовлення разових піщаних форм.

Задачі вивчення дисципліни

Задачею дисципліни «Проектування та виробництво металевої оснастки» є ознайомлення студентів з основами проектування та виробництва металевої оснастки для виготовлення разових форм: моделей, стрижневих ящиків, модельних плит, драйєрів, опок тощо.

Експлуатація та обслуговування машин ливарного виробництва

Мета викладання дисципліни

Мета викладання дисципліни посягає у:

 • формуванні уявлення про основні етапи та методи експлуатації ливарного обладнання;
 • набуття навичок визначення працездатності обладнання;
 • вивченні методів підтримання ливарного обладнання в працездатному стані.

Задачі вивчення дисципліни

В наслідок вивчення дисципліни студенти повинні вміти та знати:

 • методи оцінки працездатності обладнання;
 • порядок проведення технічного обслуговування ливарного обладнання;
 • методи проведення ремонтів ливарного обладнання;
 • зміст основних заходів по догляду за ливарним обладнанням.

Технологія ливарного виробництва

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань про сучасні високоефективні процеси виготовлення виливків у разових піщаних формах та основи проектування ливарної технології для забезпечення високої якості литих виробів.

Задачі вивчення дисципліни

Однією з головних задач вивчення дисципліни є формування у студентів широкого кругозору знань з основних положень проектування технологічних процесів виготовлення виливків у піщаних формах, що забезпечить найбільш ефективний вибір процесів виготовлення форм і стрижнів, плавлення, обрубки та очистки литва з метою підвищення якості та конкурентоспроможності виливків, а також машин і механізмів, у яких працюють литі вироби.

Ливарні сплави і плавка (сталеве литво)

Мета викладання дисципліни

Головним напрямком подальшого розвитку металургії є підвищення ефективності виробництва і докорінне підвищення якості продукції.

Виробництво виливків зі сталі є однією із заключних дисциплін теоретичної підготовки студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва».

Ціль курсу – вивчення і формування знань студента в області виробництва сталевих виливків. В залежності від службових характеристик виливка студент повинен визначити раціональний вміст сплаву, оптимальні технологічні і металургійні процеси його виробництва і відповідні методи контролю якості металопродукції.

Задачі вивчення дисципліни

Студент повинен вміти: розрахувати з використанням персональних комп'ютерів шихту для плавки сталі, провести плавку і розливку металу по формам. Забезпечити високу якість виливків за рахунок раціонального вмісту, модифікування, а також застосування необхідних методів позапічної обробки. Знати діючі стандарти, вміти їх застосовувати у конкретних умовах виробництва. Знати і застосовувати сучасні методи аналізу і контролю для оцінки якості стальних виливків. Створити план і організувати наукові дослідження по вдосконаленню виробництва виливків зі сталі.

Спеціальні види лиття (технологія)

Мета викладання дисципліни

У розділі «Спеціальні види лиття» вивчають технологічні особливості та технічні можливості спеціальних видів лиття у порівнянні з литтям у піщано-глиняну форму.

Метою викладання дисципліни є надання майбутнім спеціалістам теоретичних знань про сучасну технологію одержання виливків спеціальними видами лиття, навчити знаходити оптимальне технологічне рішення для отримання високоякісних виливків при мінімальних трудових, та матеріальних витратах.

Задачі вивчення дисципліни

При вивченні дисципліни студенти повинні знати технологію, обладнання, оснастку, які застосовуються у спеціальних видах лиття, види браку, техніку безпеки та питання захисту навколишнього середовища.

Студент повинен вміти вірно вибрати спосіб лиття для виливків та дати його техніко-економічне обгрунтування, вміти розробляти технологічний процес, та конструювати оснастку, вибирати стандартне технологічне та транспортне обладнання.

Проектування та виробництво пластмасової та пінопластової оснастки

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни «Проектування та виробництво пластмасової та пінопластової оснастки» є формування у студентів знань, навиків та умінь з основ проектування та виробництва оснастки з пластмас та пінопласту для виготовлення разових піщаних форм.

Задачі вивчення дисципліни

Задачею дисципліни «Проектування та виробництво пластмасової та пінопластової оснастки» є ознайомлення студентів з основами проектування та виробництва пластмасової та пінопластової оснастки для виготовлення разових форм, головним чином – моделей та стрижневих ящиків.

Експлуатація та обслуговування оснастки

Мета викладання дисципліни

Мета викладання дисципліни посягає у:

 • формуванні уявлення про основні етапи та методи експлуатації ливарної оснастки;
 • набуття навичок визначення працездатності оснастки;
 • вивченні методів підтримання ливарної оснастки в працездатному стані.

Задачі вивчення дисципліни

В наслідок вивчення дисципліни студенти повинні вміти та знати:

 • методи оцінки працездатності ливарної оснастки;
 • порядок проведення технічного обслуговування ливарної оснастки;
 • методи проведення ремонтів ливарної оснастки;
 • зміст основних заходів по догляду за ливарною оснасткою.

Ливарні сплави і плавка (кольорове литво)

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних і практичних знань властивостей кольорових сплавів, процесів взаємодії розплавів з газами, вогнетривкими матеріалами, шлаками і флюсами, особливостей технології плавки сплавів кольорових металів.

Завдання вивчення дисципліни

 • здобуття теоретичних знань вибору хімічного складу кольорових сплавів для забезпечення високих механічних, технологічних і експлуатаційних властивостей;
 • вміння обґрунтовувати вибір компонентів шихтових матеріалів для отримання заданого хімічного складу, проводити розрахунки шихти;
 • вміння розробляти основні положення технології плавки сплавів кольорових металів.

Спеціальні види лиття (обладнання)

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та умінь що дозволить їм добре розумітися в робочих процесах обладнання, яке застосовується при виробництві виливків спеціальними видами лиття, в методах проектування та дослідження, а також конструкціях обладнання і перспективах розвитку механізації та автоматизації ливарних цехів спеціальних видів лиття.

Задачі вивчення дисципліни

Задача вивчення дисципліни “Спеціальні види лиття (обладнання)” є ознайомлення студентів з сучасними методами механізації та автоматизації, принципами роботи, робочими процесами, конструкціями і розрахунками технологічного обладнання, що застосовується при виробництві виливків спеціальними видами лиття.

Автоматизація ливарного виробництва

Мета викладання дисципліни

Ознайомити студентів з історією та перспективами розвитку машин ливарного виробництва, які об'єднуються в автоматичні лінії та конвеєри, та з автоматами, які виконують певні функції по виробництву ливарної продукції.

В основу вибору оптимальних режимів роботи САР покладений показник підвищення продуктивності та якості продукції, яка випускається у ливарних цехах, та засоби використання вимірювальних приладів.

Задачі вивчення дисципліни

Студенти повинні добре розуміти основні схеми автоматизації та користуватися отриманими знаннями на практиці в ливарних цехах.

Контроль якості у ливарному виробництві

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є вивчення студентами основних вимог до технологічних процесів і технічних умов на виливки та матеріали, які використовуються у ливарному виробництві; класифікації дефектів і методів контролю металу; причин виникнення та заходів до попередження браку; організаційних підстав технічного аналізу на підприємствах державної системи контролю якості продукції; технологічних процесів отримання виливків; методів графічної та аналітичної обробки результатів контролю металу; основних методів виправлення дефектів виливків; вимог до техніки безпеки та охорони середовища при організації контролю. Набуті знання і вміння можуть бути використані для більш поглибленого вивчення можливостей ливарної технології за основною професійною діяльністю.

Задачі вивчення дисципліни

Однією з головних задач вивчення дисципліни «Контроль якості в ливарному виробництві» є формування у студентів теоретичного підґрунтя щодо знань основних вимог технологічного процесу ливарного виробництва і відповідно матеріалів для його втілення , знати класифікацію дефектів та методів контролю металу. Вміти визначати вид браку та встановити його причини, правильно оцінити якість виливків по результатам відповідних аналізів та іспитів. Необхідно знати основні методи контролю якості матеріалів, процесів та готових виливків, користуючись контрольно-вимірювальними приладами, дефектоскопами та інш., а також вирішувати питання щодо можливості виправлення дефектів металу.

Проектування та виробництв оснастки для автоматичних ліній, вакуумної формовки, формовки з РСС та інших специфічних методів

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, що дозволить їм добре розумітися в питаннях вибору, проектування та виготовленні оснастки при виробництві виливків за специфічними методами лиття.

Задачі вивчення дисципліни

Задача дисципліни є ознайомлення студентів з обладнанням і технологією виробництва виливків за специфічними методами і на основі цих знань побудування навчального процесу з проектування і виробництва оснастки.

Оптимізація процесів конструювання та технології виготовлення оснастки з використанням ПЕОМ

Мета викладання дисципліни

Вивчення студентами теоретичних та практичних засад побудови і методології розробки моделей оснастки; знайомство з сучасними програмними засобами, що використовуються в металургії, ливарному виробництві та машинобудуванні для моделювання та проектування оснастки.

Задачі вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 • вивчити структуру процесу моделювання оснастки та його місце в процедурах автоматизованого проектування;
 • вивчити методи теорії подібності та можливості їх застосування для моделювання процесів моделювання та оптимізації ливарної оснастки;
 • знати основні методики віртуальної інженерії, прототипування;
 • знати основні рівняння для моделей на компонентному рівні;
 • вміти визначати параметри математичних моделей компонентів;
 • обирати еквівалентні заступні схеми компонентів при моделюванні їх функціонування;
 • використовувати існуючі пакети прикладних програм для процедур моделювання оснастки.

Проектування ливарних цехів машинобудівних підприємств

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних, практичних знань основ і задач проектування ливарних цехів, норм, вимог, етапів і порядку розробки технічної документації проектів.

Задачі вивчення дисципліни

 • здобуття теоретичних знань проведення аналізу можливих рішень при виборі технологічних процесів і устаткування у всіх відділеннях ливарних цехів різного призначення;
 • вміння робити розрахунки необхідної кількості устаткування, матеріалів і витрат енергії для виконання програми цеху;
 • ознайомлення з елементами об'ємно-планувальних рішень ливарних цехів, основами промислового будівництва, заходами щодо захисту навколишнього середовища;
 • надання техніко-економічних обґрунтувань обраних у проекті рішень.

Сучасні види лиття

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань про сучасні технологічні процеси виготовлення виливків, що знаходять широке розповсюдження у вітчизняних та закордонних ливарних цехах та базуються на сьогочасних досягненнях розвитку ливарного виробництва, матеріалознавства, хімічної промисловості тощо з урахуванням покращення екологічної обстановки і дають змогу отримувати конкурентоздатні якісні литі вироби.

Задачі вивчення дисципліни

Однією з головних задач вивчення дисципліни є формування у студентів широкого кругозору знань про сучасні технологічні процеси та методи отримання якісних виливків різноманітних за призначенням, серійністю, габаритами та вагою. Інформування про сучасні матеріали для формувальних і стрижневих сумішей, моделей виливків, інших допоміжних матеріалів для виготовлення виливків тощо.

САПР параметрів обладнання ливарного виробництва

Мета викладання дисципліни

Вивчення студентами теоретичних та практичних засад побудови і методології розробки .систем автоматизації проектування (САПР); знайомство з сучасними САПР, що використовуються в металургійній та машинобудівній галузях промисловості.

Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 • вивчити загальну схему процесу автоматизованого проектування, одержати відомості щодо координації проектних робіт при створенні технічних об'єктів і систем;
 • вивчити основні задачі, методи, моделі і алгоритми автоматизації конструкторського і технологічного проектування;
 • вивчити ідеологію побудови САПР, проблеми і принципи проектування САПР;
 • дослідити структуру, види забезпечення САПР;
 • вивчити особливості використання САПР при проектуванні виробів в металургії, ливарному виробництві та машинобудуванні;
 • виконувати аналіз предметної області і обґрунтовувати доцільність придбання або розробки САПР;
 • проектувати структурні та функціональні схеми САПР;
 • набути практичних навиків роботи з підсистемами схемотехнічного, конструкторського, технологічного проектування, що використовуються підприємствами регіону;
 • настроювати інтерфейс користувача САПР;
 • використовувати засоби автоматизації проектування.
 • одержати навички аналізу та синтезу технічних об'єктів при автоматизованому проектуванні (АП).

Конструювання і виготовлення оснастки спеціальних видів лиття

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни «Конструювання і виготовлення оснастки спеціальних видів лиття» є підготовка студентів для виробничо-технологічної, організаційно-керівної, проектно-конструкторської та дослідної діяльності при виготовленні технологічної оснастки спеціальних видів лиття.

Задачі вивчення дисципліни

Внаслідок вивчення дисципліни студент має знати:

 • основи проектування та експлуатації оснастки;
 • матеріали, з яких виготовляється оснастка спеціальних видів лиття (СВЛ) для різних методів формоутворення;
 • засоби підвищення стійкості оснастки.

Вміти:

 • проектувати оснастку для СВЛ;
 • розраховувати виконавчі розміри формоутворюючих порожнин та товщин стінок оснастки;
 • розраховувати засилля зачинення оснастки, вилучення металевих стержнів, об'єми формоутворюючих порожнин, визначати габарити оснастки, типи вентиляційних систем;
 • організувати виробництво, експлуатацію і ремонт оснастки СВЛ.

Нові процеси у ливарному виробництві

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань, що відображують найбільш суттєві сучасні досягнення в галузі ливарного виробництва і сприятимуть підсиленню кваліфікаційного рівня магістрів за спеціальностями «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів» та «Обладнання ливарного виробництва».

Задачі вивчення дисципліни

Здобуття нових теоретичних знань в галузі економічних технологій отримання виливків з щільною литою структурою.

Здобуття поглиблених знань в галузі нових способів формоутворення виливків.

Розширення знань в галузі технології сумішеприготування, нових формувальних матеріалів і сумішей, і технологій їх використання, нових технологічних властивостей формувальних сумішей, а також приладів і методів їхнього контролю.

Аналіз застосування сучасних ливарних сплавів для машинобудування.

Аналіз методів технологічних розрахунків і принципів проектування ливарної технології.

Нове ливарне обладнання

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, що дозволить їм добре орієнтуватися в сучасних напрямках розвитку механізації і автоматизації ливарного виробництва.

Задачі вивчення дисципліни

Головною задачею дисципліни є ознайомлення студентів з перспективними конструкціями, основами модернізації і принципом дії нового ливарного обладнання 21 століття.

Сучасні CAD/CAM системи ливарного виробництва

Мета викладання дисципліни

Вивчення студентами теоретичних та практичних засад і методології використання сучасних САD/САМ систем автоматизації проектування (САПР); знайомство з сучасними САПР, що використовуються в металургійній та машинобудівній галузях промисловості.

Задачі вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні опанувати:

 1. Питання , що вирішуються за допомогою CALS-технологій.
 2. Стандарти та методи групи IDEF, ISO.
 3. Вимоги до електронної моделі виробу.
 4. Засоби підтримки електронної моделі.
 5. Системи керування даними про виріб.
 6. САПР LVM Flow.
 7. Технології захисту мережі віртуального підприємства.
 8. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки.
 9. Основні принципи впровадження САLS-технологій.
 10. Використання САLS-технологій в ливарному виробництві.

Практики:

 • навчальна (ознайомча);
 • виробнича;
 • конструкторсько-технологічна;
 • переддипломна.

Спеціальність «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів»

Вступ до спеціальності

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з вибраною спеціальністю: з технологією ливарного виробництва та загальною металургією; з головними напрямками робіт провідних організацій у цій області в нашій країні та за кордоном з метою підвищення якості продукції, продуктивності, поліпшення умов праці, перспективах розвитку механізації та автоматизації ливарних цехів. Ознайомлення студентів з організацією навчального процесу, роллю суспільних організацій у житті університету, з правами і обов'язками студентів, з питань охорони навколишнього середовища.

Задачі вивчення дисципліни

Задача вивчення дисципліни «Вступ до ливарної справи» є ознайомлення студентів з: – з правами та обов'язками студента; правилами внутрішнього розпорядку в університеті; організацією та формами виховної роботи; методами організації самостійної роботи;історією розвитку металургії та ливарного виробництва; способами виробництва металів і шляхи їх розвитку; методами виробництва виробів литвом; сучасними методами механізації та автоматизації, принципами роботи, ро-бочими процесами, конструкціями технологічного обладнання, що застосовується при виробництві виливків; задачами в області охорони та раціонального використання природних ресурсів.

Фізична хімія

Мета викладання дисципліни

Сформулювати уявлення про основні параметри процесів плавки ливарних та деформованих сплавів і взаємодію розплаву металу з ливарною формою або виливницею, які суттєво впливають на експлуатаційні властивості відливків і зливків, з метою використання їх для керування процесом формування необхідних експлуатаційних властивостей металопродукції машинобудування.

Завдання вивчення дисципліни

Студенти повинні засвоїти основні принципи, правила та способи керування процесом формування властивостей металопродукції машинобудування (відливків, зливків) на етапах підготовки розплаву, виготовлення та заливання ливарної форми або виливниці; набути навичок складання фізичної моделі технологічного процесу та опису її на мові термодинамічних співвідношень. Уміти на основі аналізу термодинамічної моделі розраховувати режими технологічного процесу та обґрунтовувати вибір технологічного процесу або прийняття певного рішення.

Основи технічної творчості

Мета викладання дисципліни

Чітке та цілісне уявлення про специфіку та активізацію інженерної та технічної творчості, створення творчого типу мислення.
Суть дисципліни – історія евристики – науки про інтенсивну технологію технічної творчості та методи її активації, засвоєння систематичних та асоціативних методів технічної творчості та практичне їх використання, засвоєння програм супроводу творчого пошуку на ЕОМ та основ патентознавства.

Задачі вивчення дисципліни

Студенти повинні:
знати – витоки технічної творчості, потреби та рівні; логіку, психологію та соціоніку творчості, творчі здібності та їх розвиток; основні методи активізації технічної управлінської та економічної творчості; методи психологічної саморегуляції; основи патентознавства; Методи складання програм супроводу творчого пошуку на ЕОМ;
уміти — застосовувати методи активізації технічної творчості під час розробки та удосконалення технології ливарного виробництва; вживати методи активізації управлінської та економічної творчості та методи психологічної саморегуляції; застосовувати програми супроводу творчого пошуку на ЕОМ; вживати свої знання основ патентознавства.

Історія інженерної діяльності

Мета викладання дисципліни

Чітке та цілісне уявлення про специфіку інженерної праці, її передісторію та основні етапи розвитку, про співвідношення наукової та технічної діяльності.

Суть дисципліни – історія науки і техніки, основні етапи створення нових виробів, механізмів та машин, виникнення інженерної діяльності, теоретична підготовка та інженерна практика, технологія та організація виробництва, інженерні дослідження, винахідництво та сучасний стан інженерної діяльності.

Задачі вивчення дисципліни

Внаслідок вивчення дисципліни студенти зобов'язані:

- знати: історію розвитку світової науки і техніки, історію виникнення інженерної діяльності, методологію та загальні знання про основні етапи створення виробів, механізмів та машин, сучасний стан розвитку науки і техніки;

- вміти: застосовувати свої знання історії науки і техніки, вживати історичний підхід до металургії та ливарного виробництва.

Історія розвитку декоративно-прикладного мистецтва виробів із металу

Мета викладання дисципліни

Дисципліна «Історія розвитку декоративно-прикладного мистецтва виробів із металу» доповнює спеціальні дисципліни «Технологічні процеси формоутворення художніх і ювелірних виробів « і «Художня обробка виробів з кольорових та дорогоцінних металів».

Метою викладання дисципліни є чітке та цілісне уявлення про специфічний вид інженерної та мистецької діяльності – декоративно-прикладне мистецтво виробів з металу, її передісторії та основні етапи розвитку, співвідношення інженерної та мистецької діяльності, створення інженерно-художнього типу мислення. Студенти вивчають метали та їх декоративні властивості, основи металознавства для декоративно-прикладного мистецтва, історію ювелірного, монументально-декоративного, декоративно-ужиткового, монетарного, медальєрного та сувенірного мистецтва.

Задачі вивчення дисципліни

Задачами вивчення дисципліни є формування у студентів знань декоративних властивостей металів та їх сплавів, основи металознавства для декоративно-прикладного мистецтва, методів одержання художніх виробів з металу, історії розвитку і сучасний стан декоративно-прикладного мистецтва виробів з металу. Студенти зобов'язані уміти застосовувати свої знання з історії розвитку декоративно-прикладного мистецтва виробів з металу, вільно володіти термінами декоративно-прикладного мистецтва, визначати технологію виробництва художніх виробів і їх походження в історичному плані.

Основи метрології

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, що дозволить їм добре розумітися як в теоретичних, так і в практичних аспектах вимірювань у галузях науки і техніки.

Задачі вивчення дисципліни

Задача дисципліни „Основи метрології» є ознайомлення студентів з законодавчою, теоретичною і практичною частинами сучасної метрології.

Начала малювання та ліпки

Головним завданням дисципліни є надання студентам теоретичних та практичних знань у малюванні та художній ліпці, а також їх застосування у ливарному виробництві. Використання наданих знань у ювелірній, скульптурній, монументальній, скульптурно-монументальній технологіях та у спеціальних технологіях промислового дизайну.

Важливим при викладанні дисципліни є формування художніх здібностей студентів для подальшого використання їх у художніх видах литва.

Теорія металургійних процесів

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни “Теорія металургійних процесів” є формування у студентів знань, навиків та умінь що дозволить їм добре розумітися в будові та властивостях металургійних систем, термодинамічних та кінетичних закономірностях міжфазних взаємодій. Навчити оцінювати ефективність металургійних процесів. Дати навики використання термодинамічних та кінетичних даних для розроблення нових металургійних процесів.

Задачі вивчення дисципліни

Задача вивчення дисципліни “Теорія металургійних процесів” є ознайомлення студентів з загальними закономірностями термодинаміки та кінетики важливіших фізико-хімічних явищ, які складають основу сучасних процесів виробництва чорних та кольорових металів, з метою підвищення їх ефективності та обгрунтування нових технологічних процесів.

Теоретичні основи ливарного виробництва

Мета викладання дисципліни

Одержання високоякісного литва нерозривно зв'язано з такими чинниками, як будова та властивості металевих рідин, особливості кристалізаційних процесів, створення потрібної структури металу з високими фізико-механічними властивостями.

Ціль курсу – формування знань студента в області виробництва виливків з високими фізико-механічними властивостями за рахунок управління процесами кристалізації, теплопровідності та взаємодії виливка з ливарною формою.

Задачі вивчення дисципліни

Студент повинен знати вплив технологічних факторів та складу ливарного сплаву на макро- і мікроструктуру виливків, управління процесами кристалізації шляхом зовнішнього впливу.

Студент повинен вміти визначити тривалості твердіння та охолодження виливка в ливарній формі, визначатися з впливом складу сплаву та технологічних факторів на формування виливка з високими експлуатаційними властивостями.

Теплоенергетика

Мета викладання дисципліни

Вивчення студентами основ енергопостачання, енергорозподілу, енерговикористання на сучасних підприємствах металургійної та ливарної галузі.

Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 • вивчити основні різновиди енергоносіїв металургійного виробництва;
 • вивчити основні засади тепло забезпечення в металургії;
 • знати основи електрозабезпечення металургійного виробництва;
 • орієнтуватися в основних методиках виробництва енергоносіїв металургії;
 • вивчити особливості використання вторинних енергоресурсів в металургії;
 • знати основи водозабезпечення металургійних підприємств;
 • знати основи теплоенергетики основних етапів металургійного переділу.

Автоматизація виробничих процесів

Мета викладання дисципліни

Формування у студентів знань, навиків та уміння, що дозволить їм здійснювати основні операції при роботі на ділянках ливарних цехів, оснащених автоматичними лініями та мікропроцесорними системами, здійснювати проектування автоматичного регулювання технологічними процесами виробництва виливків, діагностувати причини виходу обладнання з ладу.

Задачі вивчення дисципліни

Студент повинен вивчити основні закони автоматичного регулювання, знати різні види вимірювальної апаратури, оволодіти методами її перевірки, вивчити побудову конструкцій автоматів та мікропроцесорної техніки, вміти управляти автоматичними системами.

Основи ливарної гідравліки

Мета викладання дисципліни

Ливарна гідравліка – один із розділів технічної науки – теорії ливарних процесів. Її основна ціль – створення науково обґрунтованих методів розрахунку режимів заливки форм, проектування ливникових систем та заливочних пристроїв.

В основу вибору оптимальних режимів заливки ливарних форм перегрітим розплавом повинен бути покладений показник якості – відсутність дефектів у виливку, які виникають на стадії заповнення форми. Вибір часу заповнення форми металевим розплавом для кожного конкретного виливка повинен мати обґрунтування з точки зору фізичних і технологічних процесів.

Задачі вивчення дисципліни

Студент повинен засвоїти, що рух рідкого металу в ливарній формі представляє собою складний процес, який визначається гідравлічними, тепловими та фізико-хімічними факторами. Для цього треба знати фізичні та технологічні властивості ливарних сплавів, закономірності процесу течії розплаву по каналам ливарної форми або заливочного пристрою.

Студент повинен вміти: спроектувати та розрахувати заливочні пристрої та раціональну ливникову систему для подачі рідкого металу в порожнину майбутнього виливка, які повинні надійно забезпечити високі якісні показники лиття.

Металургія ливарних сплавів та технологія

Мета викладання дисципліни

Мета курсу – вивчення і формування знань студента в галузі металургії чорних та кольорових металів. Студент повинен знати металургійні процеси виробництва чавуну, сталі, феросплавів, кольорових металів, а саме міді, алюмінію, магнію, титану, принципи роботи відповідних металургійних агрегатів, відповідні методи контролю якості металопродукції.

Задачі вивчення дисципліни

Студент повинен вміти: розрахувати з використанням персональних комп'ютерів шихту для доменної плавки чавуну, шихту для плавки високоякісної сталі в дуговій і індукційній електропечі, практично провести плавку в індукційній електропечі, а також на установці електрошлакового переплаву. Розрахувати шихту і провести плавку в лабораторній електропечі кольорового сплаву типу силумін. Знати як забезпечити високу якість сталі для виливків за рахунок застосування відповідного технологічного процесу і плавильного агрегату, модифікування, а також застосування необхідних методів позапічної обробки. Знати діючі стандарти, вміти їх застосовувати у конкретних умовах виробництва. Знати і застосовувати сучасні методи аналізу і контролю для оцінки якості чавуну, сталі і сплавів кольорових металів.

Теоретичні основи формоутворення

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань в галузі технології ливарної форми, які відповідатимуть до кваліфікаційних вимог спеціаліста за фахом «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів».

Задачі вивчення дисципліни

 • Здобуття теоретичних знань щодо принципів проектування технології ливарної форми і вміння практично їх використовувати при розробці основних елементів технології отримання виливка згідно з заданим кресленням деталі.
 • На базі теоретичних знань в галузі руху рідкого металу у формі під час заливки і кристалізації металу робити інженерні технологічні розрахунки елементів ливарної форми: ливникової системи, надливів, холодильників, тиску металу на форму тощо.
 • Здобуття теоретичних знань і вміння на їхній базі виконувати проектно-конструкторські розробки у вигляді робочих креслень модельно-опочної оснастки ливарної форми виливка.
 • Здобуття теоретичних знань в галузі формувальних матеріалів і сумішей і на їхній базі вміти практично вибрати оптимальний склад формувальних і стрижневих сумішей для форми, знати як впливати на властивості цих сумішей, прогнозувати змінення властивостей сумішей під час взаємодії з металом виливка.
 • Здобуття теоретичних знань в галузі формоутворення і вміння практично застосувати оптимальний спосіб формовки для конкретного виливка і заданих умов виробництва.
 • Вміння аналізувати причини дефектів: браку виливків і розробляти заходи з їхнього усунення.
 • Володіння сучасними методами контролю властивостей формувальних сумішей і вміння організовувати і здійснювати проведення наукових досліджень у цій галузі.

Технологія формоутворення художніх виробів

Мета викладання дисципліни

Дисципліна «Технологічні процеси формоутворення художніх і ювелірних виробів» доповнює спеціальні дисципліни «Теоретичні основи формоутворення» і «Технологія ливарного виробництва».

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань у галузі сучасних технологій формоутворення художніх і прецизійних виробів і набуття студентами практичних навичок у виготовленні ливарних форм за різними технологіями, що найбільш притаманні для отримання відливків з металу художніх і ювелірних виробів. Набуті знання і вміння можуть бути використані у новій для ливарників сфері діяльності, а також будуть сприяти більш поглибленому вивченню можливостей ливарної технології за основною професійною діяльністю.

Задачі вивчення дисципліни

Однією з головних задач вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичного підґрунтя щодо вибору технологічного процесу і відповідно матеріалів для його втілення при отриманні художніх і прецизійних виливків, формування наукових принципів проектування, виготовлення, заливки формоутворюючих пристроїв – прес-форм і ливарних форм.

Аналіз і випробування металів

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є вивчення студентами основних вимиг до технологічних процесів і технічних умов на виливки та матеріали, які використовуються у ливарному виробництві; класифікації дефектів і методів аналізу металу; причин виникнення та заходів до попередження браку; організаційних підстав технічного аналізу на підприємствах державної системи контролю якості продукції; технологічних процесів отримання виливків; методів графічної та аналітичної обробки результатів аналізу металу; основних методів виправлення дефектів виливків; вимог до техніки безпеки та охорони середовища при організації аналізу. Набуті знання і вміння можуть бути використані для більш поглибленого вивчення можливостей ливарної технології за основною професійною діяльністю.

Задачі вивчення дисципліни

Однією з головних задач вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичного підґрунтя щодо знань основних вимог технологічного процесу ливарного виробництва і відповідно матеріалів для його втілення , знати класифікацію дефектів та методів аналізу металу. Вміти визначати вид браку та встановити його причини, правильно оцінити якість виливків по результатам відповідних аналізів та іспитів. Необхідно знати основні методи контролю якості матеріалів, процесів та готових виливків, користуючись контрольно-вимірювальними приладами, дефектоскопами та інш., а також вирішувати питання щодо можливості виправлення дефектів металу.

Печі та сушила ливарного виробництва

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних, практичних знань з конструкції сушильних, нагрівальних і плавильних печей; методів їх розрахунку; правил експлуатації і ремонту; принципів і методів генерації тепла; проектування їх основних механізмів і пристроїв.

Завдання вивчення дисципліни

 • здобуття теоретичних знань з методів і принципів генерації тепла в пічних агрегатах; практичних навичок з розрахунку горіння палива; складання теплового балансу печі;
 • ознайомлення з вимогами до вогнетривких матеріалів їх властивостями, застосуванням в пічному господарстві;
 • вміння робити розрахунки основних розмірів печей, теплообміну, процесу сушки, основних механізмів і пристроїв;
 • вміння підібрати пічний агрегат для будь-якого технологічного процесу виробництва чорних та кольорових виливок.

Основи теорії плавки та виробництва виливків (чавунне литво)

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни «Основи теорії плавки та виробництва виливків (чавунне литво)» є формування у студентів знань, навиків та умінь, що дозволяє сучасному інженеру орієнтуватися у складах, структурі, технологічних, механічних і службових властивостях найбільш розповсюджених марок чавунів, їх технології плавки, литва та термічної обробки виливків.

Задачі вивчення дисципліни

Внаслідок вивчення дисципліни студенти зобов'язані: – знати: основні напрямки чавуноливарного виробництва; теоретичні основи кристалізації і графітизації чавуну; класифікацію чавунів, їх склад, структуру, фізико – механічні, технологічні та службові характеристики; основне плавильне обладнання; основи технології плавки чавуну в різних агрегатах; склад шихтових матеріалів, що застосовуються при плавці чавуну в різних плавильних агрегатах; основні вимоги техніки безпеки та охорони навколишнього середовища при виробництві чавунних виливків.

Вміти: підібрати марку чавуну для виливків у відповідності з технологічними умовами і вимогами; розрахувати шихту для чавуну, яка має потрібний хімічний склад; розробити раціональні умови плавки, модифікування, розкислення і оптимальні режими термічної обробки виливків із чавуну.

Технологія формоутворення художніх виробів

Мета викладання дисципліни

Дисципліна «Технологічні процеси формоутворення художніх і ювелірних виробів» доповнює спеціальні дисципліни «Теоретичні основи формоутворення» і «Технологія ливарного виробництва».

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань у галузі сучасних технологій формоутворення художніх і прецизійних виробів і набуття студентами практичних навичок у виготовленні ливарних форм за різними технологіями, що найбільш притаманні для отримання відливків з металу художніх і ювелірних виробів. Набуті знання і вміння можуть бути використані у новій для ливарників сфері діяльності, а також будуть сприяти більш поглибленому вивченню можливостей ливарної технології за основною професійною діяльністю.

Задачі вивчення дисципліни

Однією з головних задач вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичного підґрунтя щодо вибору технологічного процесу і відповідно матеріалів для його втілення при отриманні художніх і прецизійних виливків, формування наукових принципів проектування, виготовлення, заливки формоутворюючих пристроїв – прес-форм і ливарних форм.

Теорія лиття дорогоцінних та кольорових металів і сплавів

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань основ плавки і лиття дорогоцінних металів і їх стопів.

Задачі вивчення дисципліни

Однією з головних задач вивчення дисципліни є формування у студентів широкого кругозору знань про лиття дорогоцінних металів і сплавів на їх основі, інформування про сучасні матеріали для виготовлення форм лиття дорогоцінних металів, виготовлення моделей виливків, інших допоміжних матеріалів для виготовлення виливків тощо.

Устаткування, механізація та автоматизація ливарного виробництва

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та умінь що дозволить їм добре розумітися в робочих процесах устаткування, яке застосовується при виробництві виливків в піщано-глинистих формах, методах проектування та дослідження, а також конструкціях обладнання і перспективах розвитку механізації та автоматизації ливарного виробництва.

Задачі вивчення дисципліни

Задача вивчення дисципліни “Устаткування, механізація та автоматизація ливарного виробництва” є ознайомлення студентів з сучасними методами механізації та автоматизації, принципами роботи, робочими процесами, конструкціями і розрахунками технологічних машин що застосовуються при виробництві виливків в піщаних формах.

Основи теорії плавки та виробництва виливків (сталеве литво)

Мета викладання дисципліни

Головним напрямком подальшого розвитку металургії є підвищення ефективності виробництва і докорінне підвищення якості продукції. Виробництво виливків зі сталі є однією із заключних дисциплін теоретичної підготовки студентів.

Ціль курсу – вивчення і формування знань студента в області виробництва сталевих виливків. В залежності від службових характеристик виливка студент повинен визначити раціональний вміст сплаву, оптимальні технологічні і металургійні процеси його виробництва і відповідні методи контролю якості металопродукції.

Задачі вивчення дисципліни

Студент повинен вміти: розрахувати з використанням персональних комп'ютерів шихту для плавки сталі, провести плавку і розливку металу по формам. Забезпечити високу якість виливків за рахунок раціонального вмісту, модифікування, а також застосування необхідних методів позапічної обробки. Знати діючі стандарти, вміти їх застосовувати у конкретних умовах виробництва. Знати і застосовувати сучасні методи аналізу і контролю для оцінки якості стальних виливків. Створити план і організувати наукові дослідження по вдосконаленню виробництва виливків зі сталі.

Кольорові, дорогоцінні метали і сплави та їх плавка

Мета викладання дисципліни

Метою викладення дисципліни „Кольорові, дорогоцінні метали і сплави та їх плавка» є формування у студентів знань, навичок та уміння, що дозволить їм засвоїти особливості плавки кольорових і дорогоцінних металів та сплавів, що використовуються для виробництва художніх виробів.

Дисципліна „ Кольорові, дорогоцінні метали і сплави та їх плавка « є складовою курсу з художнього литва, що вивчається студентами за вибором.

Вивчаючи дисципліну „ Кольорові, дорогоцінні метали і сплави та їх плавка « студенти вперше знайомляться з плавкою кольорових і дорогоцінних сплавів, їх особливостями, усіма металургійними операціями, що відбуваються під час плавки для отримання якісного бездефектного литва художніх виробів.

Задачі вивчення дисципліни

Задачею дисципліни „ Кольорові, дорогоцінні метали і сплави та їх плавка» є ознайомлення студентів з плавкою мідних, алюмінієвих цинкових, дорогоцінних та інших сплавів, що застосовуються при виробництві литих художніх виробів.

Технологія збирання та реставрації художніх виробів

Мета викладання дисципліни

Метою викладення дисципліни „Технологія збирання та реставрації художніх виробів” є формування у студентів знань, навиків та уміння з основ технологічних процесів збирання і реставрації художніх литих виробів з металу.

Дисципліна „Технологія збирання та реставрації художніх виробів” є складовою курсу з художнього литва, що вивчається студентами за вибором як альтернатива військовій підготовці.

Задачі вивчення дисципліни

Задачею дисципліни „Технологія збирання та реставрації художніх виробів” є ознайомлення студентів третього курсу з основами технологічних процесів збирання і реставрації художніх литих виробів з металу.

Художня обробка виробів з кольорових та дорогоцінних металів

Мета викладання дисципліни

Дисципліна «Художнє і ювелірне литво – художня обробка виробів із кольорових та дорогоцінних металів» є складовою спеціальності «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів».

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних та практичних знань у галузі сучасних технологій художньої обробки виробів із кольорових та дорогоцінних металів і набуття студентами практичних навичок у виготовленні металу художніх і ювелірних виробів. Вивчення основних вимог до використання відповідних матеріалів та інструменту. Набуті знання і вміння можуть буті використані у новій для ливарників сфері діяльності, а також безпечного їх застосування з урахуванням вимог до техніки безпеки та охорони навколишнього середовища.

Задачі вивчення дисципліни

Однією з головних задач вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичного підґрунтя щодо вибору технологічного процесу і відповідних матеріалів інструменту щодо його втілення для обробки художніх і прецизійних виливків кольорових та дорогоцінних металів. Вирішувати питання щодо можливості виправлення недоліків і дефектів у готових виробах.

Технологія виготовлення і нанесення захисно-декоративних покрить

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, що дозволить їм добре розумітися як в теоретичних, так і в практичних аспектах виготовлення і нанесення захисно-декоративних покриттів із металів і оксидів на поверхню виробів промислового та художнього призначення.

Задачі вивчення дисципліни

Задача дисципліни є ознайомлення студентів з технологічними процесами виготовлення і нанесення захисно – декоративних покриттів.

Основи науково-технічних досліджень

Мета викладання дисципліни

Чітке та цілісне уявлення про специфіку науково-дослідної роботи в умовах ливарного виробництва на металургійних та машинобудівних підприємствах: дати загальні відомості про науку і методологію наукових досліджень, види та етапи експериментів, інформацію наукових досліджень, про обробку експериментальних даних і планування експериментів.

Задачі вивчення дисципліни

Студенти повинні:

знати – етапи наукових досліджень, методи формування ідей та проведення експериментів у ливарному виробництві, методи шукання наукової інформації, елементарні методи обробки результатів експерименту, кореляційний аналіз, методи планування повного та дробового факторних експериментів;

уміти – висувати ідеї та проводити поетапно наукові дослідження у ливарному виробництві, починаючи з пошуків наукової інформації та закінчуючи обробкою і оформленням результатів спланованих експериментів.

Моделювання та оптимізація технологічних систем з використанням ПЕОМ

Мета викладання дисципліни

Мета викладання дисципліни посягає у:

 • формуванні уявлення про основні етапи та методи. моделювання технічних систем;
 • набуття навичок формалізації та алгоритмізації інженерних задач реальних процесів ливарного виробництва;
 • вдосконаленні навиків створення креслень і конструкторської документації за допомогою САПР систем;
 • вивченні методів математичної оптимізації та використання цих методів в реальних умовах рішення інженерних задач.

Задачі вивчення дисципліни

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • будувати детерміновані моделі;
 • будувати статистичні моделі;
 • будувати алгоритми для задач інженерного профілю;
 • орієнтуватися в переліку програмного забезпечення САПР;
 • працювати з САПР-пакетами і використовувати їх для виконання розрахунків, створення креслень, побудови моделей, як математичних, так і 3-ьох вимірних твердотільних, для проведення попереднього дослідження цих моделей;
 • реалізувати можливості методів оптимізації для рішення інженерних задач.

Основи теорії плавки та виробництва виливків (кольорове литво)

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни «Основи теорії плавки та виробництва виливків» є формування у студентів знань, навиків та умінь, що дозволить їм добре розумітися у технології плавки, виробництві виливків з кольорових металів. Навчити розроблювати технологію виробництва виливків. Дати навики застосування технології плавки та виробництва виливків з кольорових металів у виробництві.

Задачі вивчення дисципліни

Задача вивчення дисципліни «Основи теорії плавки та виробництва виливків» є ознайомлення студентів із загальними положеннями розробки технології плавки та виробництва виливків з кольорових металів, які складають основу сучасних технологічних процесів, з метою підвищення їх ефективності та обгрунтування нових технологічних процесів.

Спеціальні методи лиття (технологія)

Мета викладання дисципліни

У розділі «Спеціальні методи лиття» вивчають технологічні особливості та технічні можливості спеціальних видів лиття (лиття під тиском, в кокіль, за витоплюваними моделями) у порівнянні з литтям у піщано-глиняну форму.

Метою викладання дисципліни є надання майбутнім спеціалістам теоретичних знань про сучасну технологію одержання виливків спеціальними методами лиття, навчити знаходити оптимальне технологічне рішення для отримання високоякісних виливків при мінімальних трудових, та матеріальних витратах.

Задачі вивчення дисципліни

При вивченні дисципліни студенти повинні знати технологію, обладнання, оснастку, які застосовуються у спеціальних методах лиття, види браку, техніку безпеки та питання захисту навколишнього середовища.

Студент повинен вміти вірно вибрати спосіб лиття для виливків та дати його техніко-економічне обґрунтування, вміти розробляти технологічний процес, та конструювати оснастку, вибирати стандартне технологічне та транспортне обладнання.

Проектування ливарних цехів

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних, практичних знань основ і задач проектування ливарних цехів, норм, вимог, етапів і порядку розробки технічної документації проектів.

Завдання вивчення дисципліни

 • здобуття теоретичних знань проведення аналізу можливих рішень при виборі технологічних процесів і устаткування у всіх відділеннях ливарних цехів різного призначення;
 • вміння робити розрахунки необхідної кількості устаткування, матеріалів і витрат енергії для виконання програми цеху;
 • ознайомлення з елементами об'ємно-планувальних рішень ливарних цехів, основами промислового будівництва, заходами щодо захисту навколишнього середовища;
 • надання техніко-економічних обґрунтувань обраних у проекті рішень.

Проектування та виробництво оснастки ливарних цехів

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни «Проектування та виробництво оснастки ливарних цехів» є підготовка студентів для виробничо-технологічної, організаційно-керівної, проектно-конструкторської та дослідної діяльності при виготовленні технологічної оснастки ливарного виробництва, котра і є предметом вивчення. Від рівня виготовлення оснастки залежить не тільки якість відливків, але і продуктивність ливарних цехів.

Задачі вивчення дисципліни

Внаслідок вивчення дисципліни студент має знати:

 • основи проектування та експлуатації оснастки;
 • класифікацію оснастки за її основної ознаки;
 • матеріали, з яких виготовляється оснастка для різних видів формоутворення;
 • засоби підвищення стійкості оснастки;
 • засоби виготовлення оснастки із деревини, металів, неметалевих матеріалів та пластмас.

Вміти:

 • проектувати оснастку для різних процесів виробництва відливків;
 • розраховувати виконавчі розміри оснастки та товщину її стінок;
 • розраховувати або визначати зусилля зачинення оснастки, об'єми формоутворюючих порожнин, живильної і вентиляційної систем;
 • організувати виробництво, експлуатацію та ремонт оснастки.

Спеціальні методи лиття (обладнання)

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та умінь що дозволить їм добре розумітися в робочих процесах обладнання, яке застосовується при виробництві виливків спеціальними методами лиття, в методах проектування та дослідження, а також конструкціях обладнання і перспективах розвитку механізації та автоматизації ливарних цехів спеціальних методів лиття.

Задачі вивчення дисципліни

Задача вивчення дисципліни “Спеціальні методи лиття (обладнання)” є ознайомлення студентів з сучасними методами механізації та автоматизації, принципами роботи, робочими процесами, конструкціями і розрахунками технологічного обладнання, що застосовується при виробництві виливків спеціальними методами лиття.

Виробництво виливків із кольорових металів

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни «Виробництво виливків з кольорових металів» є формування у студентів знань, навиків та умінь, що дозволить їм добре розумітися у виробництві виливків з кольорових металів. Навчити розроблювати технологію виробництва виливків з кольорових металів. Дати навики застосування технології виробництва виливків з кольорових металів у виробництві.

Задачі вивчення дисципліни

Задача вивчення дисципліни «Виробництво виливків з кольорових металів» є ознайомлення студентів із загальними положеннями розробки технології виробництва виливків з кольорових металів, які складають основу сучасних технологічних процесів, з метою підвищення їх ефективності та обґрунтування нових технологічних процесів.

Нові процеси у ливарному виробництві

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань, що відображують найбільш суттєві сучасні досягнення в галузі ливарного виробництва і сприятимуть підсиленню кваліфікаційного рівня магістрів за спеціальностями «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів» та «Обладнання ливарного виробництва».

Задачі вивчення дисципліни

Здобуття нових теоретичних знань в галузі економічних технологій отримання виливків з щільною литою структурою.

Здобуття поглиблених знань в галузі нових способів формоутворення виливків.

Розширення знань в галузі технології сумішеприготування, нових формувальних матеріалів і сумішей, і технологій їх використання, нових технологічних властивостей формувальних сумішей, а також приладів і методів їхнього контролю.

Аналіз застосування сучасних ливарних сплавів для машинобудування.

Аналіз методів технологічних розрахунків і принципів проектування ливарної технології.

Нове ливарне обладнання

Мета викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, що дозволить їм добре орієнтуватися в сучасних напрямках розвитку механізації і автоматизації ливарного виробництва.

Задачі вивчення дисципліни

Головною задачею дисципліни є ознайомлення студентів з перспективними конструкціями, основами модернізації і принципом дії нового ливарного обладнання 21 століття.

САПР процесів ливарного виробництва

Мета викладання дисципліни

Вивчення студентами теоретичних та практичних засад і методології використання сучасних САD/САМ систем автоматизації проектування (САПР); знайомство з сучасними САПР, що використовуються в металургійній та машинобудівній галузях промисловості.

Задачі вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні опанувати:

 1. Питання, що вирішуються за допомогою CALS-технологій.
 2. Стандарти та методи групи IDEF, ISO.
 3. Вимоги до електронної моделі виробу
 4. Засоби підтримки електронної моделі
 5. Системи керування даними про виріб
 6. САПР LVM Flow.
 7. Технології захисту мережі віртуального підприємства.
 8. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки
 9. Основні принципи впровадження САLS-технологій.
 10. Використання САLS-технологій в ливарному виробництві.

Практики:

 • навчальна (ознайомча);
 • виробнича;
 • конструкторсько-технологічна;
 • переддипломна.

 

Підручники

 

1. Зносостійкість сплавів, відновлення та зміцнення деталей машин [Текст]: навчальний посібник / Є.І.Івахненко, В.В.Луньов, В.В.Наумик та інш.; МОН України. – Запоріжжя: Вид-во ВАТ «Мотор Січ», 2006. – 420 с.

2. Педагогічний програмний засіб з курсу «Сталеплавильне виробництво» [Електронний ресурс]: інтеракт. посібник / В.В.Луньов, В.Г.Іванов, А.В.Пархоменко, В.В.Наумик; МОН України. – ТОВ «Компанія СМІТ», 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Windows 98 або новішої версії; Microsoft Internet Explorer 5.01. – Загл. з етикетки диску.

 

Методичні вказівки

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Фізична хімія” (для студентів спеціальностей 8.090403 “Ливарне виробництво чорних та кольорових металів” та 8.090101 “Прикладне матеріалознавство”) і «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» (для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва») усіх форм навчання. Частина 1  /  Укладач Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 – 88 с.

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін “Фізична хімія” (для студентів спеціальностей 8.090403 “Ливарне виробництво чорних та кольорових металів” та 8.090101 “Прикладне матеріалознавство”) і «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» (для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва») усіх форм навчання. Частина 2  /  Укладач Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 – 75 с.

3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» (для студентів спеціальностей 7.090205 «Обладнання ливарного виробництва») та «Фізична хімія» (для студентів спеціальності 7.090104 «Матеріалознавство в машинобудуванні» / Укладачі: Є.І.Міняйло, В.В.Луньов, Р.С.Біляков. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1997. – 75 с.

4. Програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» та контрольне завдання для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» заочної форми навчання / Укладачі: Луньов В.В., Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 52 с.

5. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Теорія металургійних процесів» та «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» для студентів спеціальностей 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» денної та заочної форми навчання. Частина 1 / Укладач: Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – 74 с.

6. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Теорія металургійних процесів» та «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» для студентів спеціальностей 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» денної та заочної форми навчання. Частина 2 / Укладач: Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – 36 с.

7. Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки” та виконання контрольних завдань і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 16 с.

8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки” для студентів напряму підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 24 с.

9. Методичні вказівки з вивчення дисциплін “ Спеціальні методи лиття (обладнання)” і “Спеціальні види лиття (обладнання)” та виконання контрольних завдань і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050402 “Ливарне виробництво” і 6.050502 “Інженерна механіка” усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 18 с.

10. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін “ Спеціальні методи лиття (обладнання)” і “Спеціальні види лиття (обладнання)” для студентів напряму підготовки 6.050402 “Ливарне виробництво” і 6.050502 “Інженерна механіка” усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, Є.М. Парахнєвич. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с.

11. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теорія металургійних процесів” для студентів напряму підготовки 6.050402 “Ливарне виробництво” усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, Є.І. Міняйло, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 70 с.

12. Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Теорія металургійних процесів” та виконання контрольних завдань, самостійної роботи і курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050402 “Ливарне виробництво” усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, Є.І. Міняйло, В.В. Луньов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 62 с.

13. Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Устаткування, механізація та автоматизація ливарного виробництва” та виконання контрольних завдань, самостійної роботи і курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050402 “Ливарне виробництво” усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, Є.І. Івахненко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38 с.

14. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Устаткування, механізація та автоматизація ливарного виробництва” для студентів напряму підготовки 6.050402 “Ливарне виробництво” усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, В.І. Гонтаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38 с.

15. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Спеціальні методи лиття», практичних робіт з дисципліни «Проектування та виробництво оснастки» та дипломного проектування для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укладачі: В.М.Юзвак, В.І.Мінакова, А.А.Шаломєєв. – Запоріжжя, ЗДТУ, 1998. – 48 с.

16. Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Проектування та виробництво оснастки» для студентів спеціальності 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів»; «Конструювання оснастки ливарних цехів» для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» / Укладачі: В.М.Юзвак, В.І.Мінакова. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – 29 с.

17. Робоча програма, методичні вказівки до теоретичного курсу і завдання на контрольну роботу з дисциплін «Конструювання оснастки ливарних цехів» для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та «Проектування та виробництво оснастки» для студентів спеціальності 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» заочної форми навчання для підготовки бакалаврів та спеціалістів / Укладачі: В.М.Юзвак, А.В.Пархоменко, В.В.Наумик. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 16 с.

18. Методичні вказівки до лабораторних робіт і розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Проектування і виробництво дерев’яної та паперової оснастки» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» всіх форм навчання / Укладач: Юзвак В.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. -    27 с.

19. Конспект лекцій з дисципліни «Проектування і виробництво дерев´янної та паперової оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання. Укладач: В.М.Юзвак. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 38 с.

20. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Печі та сушила ливарного виробництва» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: Ю.П.Петруша. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 36 с.

21. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Печі та сушила ливарного виробництва» на тему «Дугові сталеплавильні печі» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: Ю.П.Петруша. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 39 с.

22. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Печі та сушила ливарного виробництва» на тему «Індукційні канальні печі» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: Ю.П.Петруша. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 34 с.

23. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни „Технологія збирання та реставрації художніх виробів” для студентів напряму підготовки 6.050402 – Ливарне виробництво (спеціальність „Ливарне виробництво чорних та кольорових металів”) усіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов. Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 42 с.

24. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Технологія формоутворення художніх виробів» та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» заочної форми навчання / Укл.: О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. -  16 стор.

25. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія формоутворення художніх і ювелірних виробів» для студентів спеціальностей 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» денної форми навчання / Укл.: О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. -  40 стор.

26. Кузовов О.Ф., Петруша Ю.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090205 і 8.090403. Розділ «Формування». – ЗНТУ, 2003. – 30 с.

27.  Кузовов О.Ф., Іванов В.Г. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090205 і 8.090403. Розділ «Формувальні суміші». – ЗНТУ, 2006. – 42 с.

28.  Кузовов О.Ф. Технологічні розрахунки. Методичні вказівки до практичних занять і курсового проектування з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090403 і 8.090205. – ЗНТУ, 2003. – 65 с.

29. Іванов В.Г., Кузовов О.Ф. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090403 і 8.090205. – ЗНТУ, 2004. – 44 с.

30.  Кузовов О.Ф. Методичні вказівки до курсового проекту з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090403 і 8.090205. – ЗМІ, 1992. – 30 с.

31.  Кузовов О.Ф., Цивірко Е.І. Альбом деталей. Методичні вказівки до індивідуальних занять студентів з фахів 8.090205 і 8.090403. – ЗДТУ, 1994. – 30 с.

32. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування ливарних цехів машинобудівних підприємств» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: В.М.Сажнєв, В.В.Наумик, В.Є.Самойлов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 54 с.

33.  Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: В.І.Гонтаренко, В.М.Сажнєв. – Запоріжжя, 2002. – 48 с.

34. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи ливарної гідравліки» / Укл. Е.І.Цивірко, О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 26 с. Електронна бібліотека ЗНТУ (http://library.zntu.edu.ua).

35. Методичні вказівки по самостійній роботі студентами по дисципліні «Теоретичні основи ливарного виробництва» спеціальності «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» /Укл.: Е.І.Цивірко, О.Ф.Кузовов – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 30 с.

36. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія формування відливків» / Укладачі: О.Ф.Кузовов, Е.І.Цивірко – Запоріжжя, ЗНТУ, 1997. – 53 с.

37. Цивірко Е.І. Конспект лекцій  з дисципліни «Теорія формування відливків», розділ «Гідравлічні процеси» (зошит 1). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 44 с.

38. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи проектування оснастки» для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» всіх форм навчання / Укладачі: Юзвак В.М., Бялік Г.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 20 с.

39. Методичні вказівки до курсового проекту з дисциплін „Технологія ливарного виробництва” та „Технологія ливарної форми” для студентів напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальність «Обладнання та технології ливарного виробництва») та 6.050402 «Ливарне виробництво» (спеціальність «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів») всіх форм навчання / Укл.: О.Ф. Кузовов, В.Г. Іванов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34 с.

40. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні CAD\CAM системи ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва»   та   «САПР процесів   ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05040201 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» усіх форм навчання / Укл.: А.В. Пархоменко, Я.А.Василевська, А.В.Єрофєєв, Ю.О.Зеленюк - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54 с.

41. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні CAD/CAM системи ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.090205 “Обладнання ливарного виробництва” денної форми навчання. Частина 1 / Укл.: А.В. Пархоменко, Я.А.Василевська. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - 78 с.

42. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні CAD/CAM системи ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва» денної форми навчання. Частина 2 / Укл.: А.В. Пархоменко, Я.А.Василевська. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - 58 с.

43. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Сучасні CAD/CAM системи ливарного виробництва” для студентів спеціальності 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва» денної форми навчання. Частина 3 / Укл.: А.В. Пархоменко, Я.А.Василевська. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-70 с.

44. Методичні  вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Моделювання та оптимізація технологічних систем» і «Теорія технічних систем» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» усіх форм навчання / Укл.: А.В.Пархоменко,  Я.А.Василевська. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - 54 с.

45. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни „Сучасні види лиття” для студентів спеціальності 7.090205 „Обладнання ливарного виробництва” всіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов, О.Ф. Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34 с.

46. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни „Сучасні види лиття” для студентів спеціальності 7.090205 „Обладнання ливарного виробництва” заочної  форми навчання / Укл.: В.Г. Іванов. Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 18 с.

47. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни „Проектування та виробництво металевої оснастки” для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальність „Обладнання ливарного виробництва”) усіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов, О.Ф. Кузовов. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34 с.

48. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни “Історія інженерної діяльності” та контрольні завдання для студентів спеціальності 7.090205 “Обладнання ливарного виробництва” заочної форми навчання  / Укл.: В.В.Даніловський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004 -  24 с.

49. Програма, методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення дисципліни “Історія інженерної діяльності” та контрольні завдання для студентів спеціальності 7.05040201 “Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів” всіх форм навчання  / Укл.: В.В.Даніловський, Р.Я.Петрикіна – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 -  16 с.

50. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Ознайомлення з роботою і технологічними можливостями вертикально-свердлильного верстата та налагодження його на виконання операцій” з дисципліни “Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки” для студентів напряму підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 11 с.

51. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Ознайомлення з роботою і технологічними можливостями круглошліфувального верстата та налагодження його на виконання операцій” з дисципліни “Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки” для студентів напряму підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 14 с.

52. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Ознайомлення з роботою і технологічними можливостями вертикально-фрезерного верстата та налагодження його на виконання операцій” з дисципліни “Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки” для студентів напряму підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 10 с.

53. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Ознайомлення з роботою і технологічними можливостями токарно-гвинторізного верстата та налагодження його на виконання операцій” з дисципліни “Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки” для студентів напряму підготовки 6.050502 “Інженерна механіка” усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 22 с.

54. Методичні вказівки до курсової роботи, практичних занять та дипломного проектування з дисциплін “Спеціальні види лиття” та “Спеціальні методи лиття” для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» усіх форм навчання/ Укладачі – В.І. Мінакова, А.В.Пархоменко, В.О. Федьков – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38 с.

55. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Спеціальні види лиття» та «Спеціальні методи лиття» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» усіх форм навчання / Укладачі: В. І. Мінакова, А. В. Пархоменко, Є.І. Міняйло, В.О. Федьков, Ю.П. Петруша - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 – 38 с.

56. Методичні вказівки до виконання конструкторського розділу дипломного проекту і курсового проекту з дисциплін “Обладнання ливарних цехів” і “Теоретичні основи механізації та автоматизації процесів виробництва виливків” для студентів спеціальностей 8.090205 і 8.090403 усіх форм навчання. Частина I. Машини формувального відділення / Укл.: В.І. Гонтаренко, В.В. Кудін, В.Г. Шевченко, В.Т. Кудін, Ю.П. Петруша, В.Є. Самойлов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 26 с.

57. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Контроль якості у ливарному виробництві» /Укл.: Є.І.Івахненко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 40 с.

58. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни „Проектування та виробництво пластмасової та пінопластової оснастки” для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальність „Обладнання ливарного виробництва”) усіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов, О.Ф. Кузовов. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 18 с.

59. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни „Проектування та виробництво металевої оснастки” для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальність „Обладнання ливарного виробництва”) усіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов, О.Ф. Кузовов. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34 с.

60. Методичні вказівки до лабораторних робіт  по курсах "Автоматизація ливарного виробництва" для студентів спеціальності 7.090205 та "Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка", "Теоретичні основи механізації та автоматизації процесів виробництва виливків" для спеціальності 7.090403 / Укл. В.І.Гонтаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 158 с.

61. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Металургія сталі" для спеціальності 7.090403/ Укл. В.І.Гонтаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 30 с.

62. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Обладнання ливарних цехів" та виконання контрольних завдань і курсового проекту для студентів спеціальності 8.090205 "Обладнання ливарного виробництва" заочної форми навчання / Укл.: В.Є.Самойлов, Є.І.Івахненко, В.М.Сажнєв. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 34 с.

63. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисциплін "Ливарні сплави і плавка" і "Основи теорії плавки та виробництва виливків" для студентів за напрямом підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" і 6.050402 "Ливарне виробництво" денної форми навчання / Укл.: В.М.Сажнєв, Є.М.Парахнєвич. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 22 с.

64. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія формоутворення художніх і ювелірних виробів" для студ. спец. 8.090403 та 8.090205 денної форми навчання / Укл. О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 41 с.

65. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Історія розвитку декоративно-прикладного мистецтва виробів з металу" для студентів спеціальності 8.090403 / Укл. В.В.Даніловський, В.В.Луньов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 26 с.

66. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Історія інженерної діяльності» / Укл.: В.В.Даніловський, Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 22 с.

67. Методичні вказівки до лабораторних робіт і практичних робіт з дисципліни «Нове ливарне обладнання» / Укл.: В.Є.Самойлов, Є.С.Сидоренко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 69 с.

68. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» / Укл.: В.І.Гонтаренко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 26 с.

69. Практикум з ливарних сплавів та їх плавки / Укл.: В.В.Луньов, І.Н.Москальов, Київ: Інститут системних досліджень освіти України, 1993.

70. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Теплоенергетика» для студентів спеціальності 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» заочної форми навчання / Укл.: А.В.Пархоменко, Ю.П.Петруша. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 22 с.

71. Методичні вказівки до самостійних робіт по дисципліні «Теоретичні основи ливарного виробництва» / Укл.: Е.І.Цивірко, О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 30 с.

72. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Металургія ливарних сплавів» / Укл.: Г.А.Бялік, В.М.Юзвак, Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 31 с.

73. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Металургія ливарних сплавів» / Укл.: Г.А.Бялік, В.І.Гонтаренко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 31 с.

74. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні процеси виготовлення і нанесення захисно-декоративних покриттів із металів і оксидів» / Укл.: В.Є.Самойлов, Г.А.Бялік. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 78 с.

Сторінки