Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Факультет економіки та управління

Кафедра обліку і оподаткування

Емблема кафедри «Облік і оподаткування» ЗНТУ

Кафедра «Облік і оподаткування» (ОO)

Рік початку діяльності: 2012

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.держ.упр., професор Левченко Наталія Михайлівна

 

 

071 – «Облік і оподаткування», освітні програми:

«Облік і аудит»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.030509 – «Облік і аудит» (Д,З)

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється за спеціальностями:

7.03050901 – «Облік і аудит» (Д,З)

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється за спеціальностями:

8.03050901 – «Облік і аудит» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 277
тел.: +380(61)7698286
e-mail: kafedra_oblik@zntu.edu.ua

Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні»

6-7 квітня 2016 року.

6-7 квітня 2016 року в Запорізькому національному технічному університеті пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні»

Звіт з Міжнародної науково-практичної конференції (doc, 4.9 МБ)

Читати далі >>

 

Презентація кафедри

Презентація кафедри обліку і аудиту
Презентація кафедри обліку і аудиту (pptx, 54 МБ)

 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Концептуальні підходи щодо вдосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції»

15-16 квітня 2015 року. В ЗНТУ пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Концептуальні підходи щодо вдосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції»

Читати далі >>

 

 

У виставковому центрі «Козак-Палац»
з 5-го по 7-е листопада відбувся щорічний ЯРМАРОК ОСВІТИ

у рамках його проведення проходила XVІІ спеціалізована виставка навчальних закладів «АБІТУРІЄНТ – 2016» і VI виставка «Освіта за кордоном-2016»

 

За традицією, захід проводила Запорізька торгово-промисловою палата за підтримки Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради. 

 

Активним учасником цієї події стала кафедра обліку і аудиту ЗНТУ, біля павільйону якого постійно перебували зацікавлені в отриманні інформації абітурієнти, їхні батьки, гості ярмарку. Відвідувачі виставки мали можливість познайомитися з відео презентацією ЗНТУ та поспілкуватися із:

- представниками приймальної комісії про умови вступу;

 

 

 

-викладачами кафедри обліку і аудиту про вагомість та значимість в успішному веденні бізнесу професіоналів з обліку і оподаткування; 

 

- здобувачами вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування» про наукову діяльність студентів та студентське дозвілля;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- представниками відділу сприяння працевлаштування студентів та випускників  ЗНТУ про попит на професіоналів (фахівців) з обліку і оподаткування на ринку праці.

 

Всі вони отримали компетентні відповіді на свої питання, а також буклети, газети.

 

Абітурієнтам сподобалась організація роботи павільйону ЗНТУ - вони відзначили корисність отриманої від приймальної комісії та викладачів кафедри обліку і аудиту інформації.

Впевнені, що цілі цього заходу – розповсюдження інформації серед абітурієнтів про переваги навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» в ЗНТУ досягнуті та переконані, що  з усіма абітурієнтами, які завітали на цей захід, 1 вересня зустрінемось уже, як зі студентами Економіко-гуманітарного факультету, а здобуті ними дипломи професіоналів з обліку, аудиту і оподаткування високо котуватимуться,  як у вітчизняному, так і у зарубіжному бізнес-просторі.

 

Шановні абітурієнти, наші двері відкриті для вас завжди,

чекаємо на Вас

 

 

 

 

Свій літопис кафедра веде з жовтня 2012 року, коли за наказом ректора Запорізького національного університету за №333 від 28 вересня 2012 року у результаті реорганізації кафедри фінансів і банківської справи було створено як самостійний підрозділ факультету економіки та управління випускаючу кафедру обліку і аудиту.

Завідувач кафедри обліку і аудиту – Левченко Наталія Михайлівна, доктор наук з державного управління, професор.

Метою роботи кафедри обліку і аудиту є підготовка висококваліфікованих фахівців з обліку, аналізу та аудиту, які можуть успішно конкурувати за своїм фахом на ринку праці в Україні та за її межами. Для вирішення цієї мети розроблюються та реалізуються різноманітні стратегічні цілі, що базуються на пріоритетах кафедри. До них можна віднести реалізацію кадрової політики щодо поліпшення якісного складу професорсько-викладацького складу, забезпечення розвитку наукової діяльності з метою підготовки висококваліфікованих кадрів з обліку, аналізу і аудиту, активну співпрацю з вітчизняними і зарубіжними науковцями та кращими представниками вітчизняної практики за цими напрямками, сприяння кар'єрному зростанню членів колективу кафедри.

Кафедра обліку і аудиту здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на денній та заочній формах навчання за:

наступними освітніми ступенями:

  • бакалавр зі спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»;
  • магістр зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»;

 

наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • спеціаліст зі спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит».

 

Здобутки кафедри зумовлені, насамперед, високим професій­ним рівнем викладачів та моральним кліматом, що панує у колективі.

Значну роботу колектив кафедри проводить щодо методичного забезпечення навчального процесу. Реформа бухгалтерського обліку в Україні, необхідність впровадження нового національного плану рахунків та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку поставили перед науковцями завдання постійного оновлення методичного забезпечення з дисциплін облікового циклу, економічного аналізу і аудиту, які протягом останніх років успішно розв'язуються колективом кафедри обліку і аудиту. На кафедрі функціонує постійно діючий науково-методичний семінар, науковим керівником якого є професор Н.М. Левченко.

Кафедра активно проводить науково-дослідну роботу за комплексною науковою держбюджетною темою «Концептуальні підходи щодо вдосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції». Наукові дослідження здійснюються за такими основними напрямами: удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності на основі їх стандартизації та гармонізації; розробка сучасних методів аналізу та аудиту. За даними напрямками проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених «Концептуальні підходи щодо вдосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції» (15-16 квітня 2015 р.). Студенти та викладачі кафедри щорічно приймають участь у наукових конференціях у рамках «Тижня науки». Студенти та викладачі кафедри мають також великий досвід участі у міжнародних науково-практичних конференціях, що проводяться провідними навчальними закладами Росії, Польщі, Угорщини, Словаччини, Німеччини тощо.

Результати наукових досліджень за науковою держбюджетною темою кафедри опубліковано в колективних монографіях:

  • Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект (м. Дніпропетровськ 2013 р.)
  • Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика (м. Дніпропетровськ 2014 р.)
  • Тенденції змін фінансово-кредитних відносин під впливом світової кризи (м. Запоріжжя 2014 р.)

 

Важливим аспектом наукової діяльності кафедри є співпраця з провідними вітчизняними та зарубіжними вченими. Наукові зв'язки підтримуються з науковими центрами і провідними економічними університетами Харкова, Львова, Тернополя, Хмельницька, Чернівців, Дніпропетровська, Херсона та ін. Є плідною співпраця з Запорізьким територіальним відділенням Спілки аудиторів України, аудиторськими компаніями, профільними кафедрами всіх класичних університетів України та іншими провідними науковими установами.

На кафедрі активно працюють наукові гуртки студентів, діють наукові семінари викладачів та аспірантів.

З метою підвищення рівня підготовки фахівців, кафедра плідно співпрацює з періодичним виданням професійних бухгалтерів і аудиторів України – газетою-журналом «Все про бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік і аудит», «Сталий розвиток економіки», «Інноваційна економіка» та ін.

Особливої уваги колектив кафедри приділяє якості підготовки фахівців вищої кваліфікації. Її рівень можна визначити, проаналізувавши результати участі наших студентів у різноманітних наукових олімпіадах, конкурсах, конференціях з фаху.

Випускники кафедри є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають високі посади керівників і провідних фахівців на підприємствах різних форм власності, у фінансових та банківських установах, в органах державної фіскальної служби, контрольно-ревізійних управліннях, Державному казначействі, у Пенсійних та інвестиційних фондах, у страхових компаніях та інших структурах.

Кращі випускники продовжують навчання в аспірантурі.

За три роки кафедра обліку і аудиту визнана однією з кращих на факультеті економіки та управління за всіма показниками: рівнем знань, високими здобутками випускників, методичним забезпеченням, вмінням працювати і відпочивати. Кафедра обліку і аудиту не втрачає оптимізму та готова активно продовжувати відповідальну справу формування професіоналів з обліку і аудиту, спроможних створювати нову Україну.

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Левченко Наталія Михайлівна д.держ.упр., професор кафедри обліку і аудиту завідувач кафедри
Візіренко Світлана Вікторівна к.е.н доцент
Жадан Михайло Іванович к.е.н доцент
Зоря Олександра Павлівна к.с.н доцент
Лищенко Олена Германівна к.е.н доцент
Очеретько Лариса Михайлівна к.е.н доцент
Панченко Ольга Михайлівна к.е.н доцент
Максименко Ірина Яківна к.е.н доцент
Помулєва Валентина Миколаївна   ст.викладач
Черкасова Олена Сергіївна   асистент
Рагозіна Тетяна Вікторівна   завідувач лабораторією

 

Сторінки