Ви є тут

Головна

Прізвище: Панченко

Ім'я: Ольга

По батькові: Михайлівна

 

Посада:доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID):0000-0002-5357-8039

 

Освіта: вища

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.02.03 «Організація правління, планування та регулювання економікою»:

«Планування й управління витратами в механізмі підвищення конкурентоспроможності промислової продукції», рік захисту – 2002.

Наукові інтереси:

 • інноваційні процеси в умовах глобалізації
 • проблеми обліку, аналізу, аудиту в умовах євроінтеграції та переходу до міжнародних стандартів обліку (звітності)

Дисципліни, які викладає:

 • Глобальна економіка
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Облікова політика підприємства
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Основи аналізу та аудиту фінансової звітності

 

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Панченко О.М. Інноваційні процеси: зміни технологічної парадигми ⁄ О.М.Панченко ⁄⁄ Держава та регіони. – 2011. – № 4. – С. 168–172.
 2. Панченко О.М. Сучасні інноваційні процеси: чинники та особливості організації в умовах глобалізації ⁄ О.М.Панченко ⁄⁄ Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – № 3. – С. 200–206.
 3. Панченко О.М. Проблеми організації системи обліку та звітності суб’єкта малого підприємництва ⁄ М.Г.Пивоваров, О.М.Панченко, О.Г.Лищенко ⁄⁄ Схід – 2014. – № 4. – С. 90-94.
 4. Панченко О.М. Формування облікової політики підприємства щодо кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги ⁄ О.М.Панченко, К.Р.Савченко ⁄⁄ Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 4. – С. 163–169.
 5. Панченко О.М. Обліково–аналітичні аспекти управління економічним потенціалом підприємства ⁄ О.М.Панченко, А.О.Смотрицька ⁄⁄ Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2. – С. 339–345.

Всього наукових праць: 20 з них монографій – 1, навчальних посібників – 2.

Участь у конференціях: щорічно

Рік початку діяльності в університеті: 2014.

Мови спілкування: російська, українська