Ви є тут

Головна » Наука » Спеціалізована вчена рада

 

№ з/п ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
8 Каіров Володимир Олексійович, НУК імені адмірала Макарова, асистент кафедри інженерної механіки та технології машинобудування Напружено-деформований стан підкріплених конструктивно неоднорідних оболонок з отворами та приєднаними твердими тілами при динамічному навантаженні
текст дисертації
текст автореферату
д.ф.-м.н., проф. Шевченко В.П.,
Донецький національний університет, м.Вінниця,
завідувач кафедри прикладної механіки та комп’ютерних технологій
Кандидатська, 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла 13 грудня 2016 р. о 13.30, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ауд. 153 д.т.н., проф. Гудрамович В.С.,
Інститут технічної механіки НАН України,
завідувач відділу міцності і надійності механічних систем
текст відгуку
д.т.н., проф., Грищак В.З.,
Запорізький національний університет,
завідувач кафедри прикладної математики і механіки
текст відгуку
7 Куницька Ірина Миколаївна, ДП «УкрНДІспецсталь», науковий співробітник лабораторії фізичного металознавства Оптимізація температурно-деформаційних параметрів прокатки спеціальних сталей з урахуванням їх впливу на структуру та властивості
текст дисертації
текст автореферату
к.т.н., доц. Климов О.В.,
Запорізький національний технічний університет,
доцент кафедри фізичного матеріалознавства
Кандидатська, 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів 22 листопада 2016 р. о 13.30, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ауд. 153 д.т.н., с.н.с. Бобирь С.В.,
Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України,
старший науковий співробітник відділу проблем структуроутворення та властивостей чорних металів
текст відгуку
д.т.н., проф. Міщенко В.Г.,
Запорізький національний університет,
завідувач кафедри прикладної фізики
текст відгуку
6 Матюхін Антон Юрійович, Запорізький національний технічний університет, старший викладач кафедри обробки металів тиском  Моделювання процесів пластичної формозміни товстостінних порожнистих тіл обертання з використанням гармонійних функцій
текст дисертації
текст автореферату
д.т.н., проф. Чигиринський В.В.,
Запорізький національний технічний університет,
завідувач кафедри обробки металів тиском
Кандидатська, 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла 22 листопада  2016 р. о 15.30, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ауд. 153 д.т.н., проф. Сяський А. О.,
Рівненський державний гуманітарний університет,
професор кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки текст відгуку
д.ф.-м.н., проф., Черняков Ю.А.,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
професор кафедри теоретичної та прикладної механіки
текст відгуку
5 Гребенюк Сергій Миколайович, Запорізький національний університет,
завідувач кафедри математичного аналізу
Напружено-деформований стан просторових конструкцій на основі гомогенізації волокнистих композитів
текст дисертації
текст автореферату
 
д.т.н., проф. Гоменюк С.І.,
Запорізький національний університет,
декан математичного факультету
Докторська, 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла 25 жовтня 2016 р. о 13.30, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ауд. 153 д.т.н., проф. Дзюба А.П., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, завідувач кафедри обчислювальної механіки та міцності конструкцій текст відгуку
д.ф.-м.н., проф. Карнаухов В.Г., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, завідувач відділом термопружності
текст відгуку
д.т.н., с.н.с. Сметанкіна Н.В., Інститут проблем машинобудування ім.А.М. Підгорного НАН України, провідний науковий співробітник
текст відгуку
4 Селіверстов Олександр Георгійович, Запорізький національний технічний університет, аспірант, АТ «Мотор Січ», керівник технологічного бюро зварювання УГМет  Підвищення властивостей зварних з’єднань роторних деталей ГТД з титанового сплаву ВТ8
текст дисертації
текст автореферату
д.т.н., проф. Овчинников О.В.,
Запорізький національний технічний університет,
завідувач кафедри обладнання та технології зварювального виробництва
Кандидатська, 05.02.01 – Матеріалознавство 04  жовтня 2016 р. о 13.30, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ауд. 153 д.т.н., проф. Міщенко В.Г.,
Запорізький національний університет,
завідувач кафедри прикладної фізики
текст відгуку
д.т.н., проф., Вахрушева В.С.,
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,
професор кафедри металознавства та обробки матеріалів
текст відгуку
3 Лазарєв Іван Вікторович, ПАТ "Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування",
старший науковий співробітник
Розробка та вдосконалення методів розрахунку міцності елементів конструкцій силових трансформаторів
текст дисертації
текст автореферату
к.т.н., доцент  Шевченко  Володимир Григорович,
Запорізький національний технічний університет,
завідувач кафедри механіки
Кандидатська, 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла 14 червня 2016р. о 13.30, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ауд. 153 д.т.н., професор Воробйов Ю.С.,
Інститут проблем машинобудування
ім. А.М. Підгорного НАН України,
завідувач відділу нестаціонарних механічних процесів текст відгуку
д.т.н., проф. Дзюба А.П.,
Дніпропетровський національний університет
ім. Олеся Гончара,
завідувач кафедри обчислювальної механіки та міцності конструкцій
текст відгуку
2 Луценко Владислав Анатолійович, Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова,
старший науковий співробітник відділу термічної обробки металу для машинобудування
Наукові основи вдосконалення теромеханчної обробки катанки для сталевого дроту малого діаметру
текст дисертації
текст автореферату
д.т.н., професор Парусов Володимир Васильович,
Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова,
завідувач відділу термічної обробки металу для машинобудування
Докторська, 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів 03 листопада 2015 р. о 13.30, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ауд. 153 д.т.н., професор Мєшков Юрій Якович,
Інститут металофізики
ім. Г.В. Курдюмова НАН України,
г.н.с. відділу фізики міцності та руйнування текст відгуку
д.т.н., професор, Губенко Світлана Іванівна,
Національна металургійна академія України,
професор кафедри матеріалознавства ім.В.М.Тарана-Жовніра
текст відгуку
д.т.н., професор, Вакуленко Ігор Олексійович,
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім.академіка В. Лазаряна,
завідувач кафедри технології матеріалів
текст відгуку
1 Моргун Сергій Олександрович, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова,
асистент кафедри інженерної механіки та технології машинобудування
Напруженно-деформований стан конструктивно неоднорідних лопаток турбомашин при їх вібраціях
текст дисертації
текст автореферату
д.т.н., професор Каіров Олексій Сергійович,
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова,
професор кафедри інженерної механіки та технології машинобудування
Кандидатська, 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла 27 жовтня 2015 р. о 13.30, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ауд. 153 д.т.н., професор Воробйов Юрій Сергійович,
Інститут проблем машинобудування
ім. А.М. Підгорного НАН України,
завідувач відділу нестаціонарних механічних процесів текст відгуку
д.т.н., професор, Дзюба Анатолій Петрович,
Дніпропетровський національний університет
ім. Олеся Гончара,
завідувач кафедри обчислювальної механіки та міцності конструкцій
текст відгуку