Ви є тут

Головна » Сфери діяльності » Освітня діяльність
1. Форма № Н-1.01.1.1 Заява, вища освіта (DOC, 70 KБ)
2. Форма № Н-1.01.1.3 Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі (DOC, 40 KБ)
3. Форма № Н-1.01.2.1 Заява, вища освіта (DOC, 42 KБ)
4. Форма № Н-1.01.3. Заява, вища освіта (DOC, 41.5 KБ)
5. Форма № Н-1.02. Журнал реєстрації вступників (DOC, 47.5 KБ)
6. Форма № Н-1.03. Опис особової справи (DOC, 36.5 KБ)
7. Форма № Н-1.04. Відомість вступного випробування (DOC, 48.5 KБ)
8. Форма № Н-1.05.1. Наказ Про зарахування на навчання (DOC, 30.5 KБ)
9. Форма № Н-1.05.2. Додаток до Наказу Про зарахування на навчання (DOC, 31 KБ)
10. Форма № Н-2.01. Журнал реєстрації виданих дипломів (DOC, 47 KБ)
11. Форма № Н-3.01. Журнал реєстрації видачі академічних довідок (DOC, 55.5 KБ)
12. Форма № Н-4.01.1 Наказ про завершення навчання (DOC, 26.5 KБ)
13. Форма № Н-4.01.2 Додаток до наказу Про завершення навчання (DOC, 34 KБ)
14. Форма № Н-5.01. Довідка-виклик (DOC, 34 KБ)
15. Форма № 1 – Журнал обліку направлень на роботу випускників (XLS, 36.5 KБ)
16. Форма № 2 – ВІДОМОСТІ про рух контингенту студентів (XLSX, 16.5 KБ)
17. Форма № 3 – ПРОГРАМА навчальної дисципліни (DOCX, 24 KБ)
18. Форма № 4 – РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (DOCX, 28 KБ)
19. Форма № 5 – ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ (XLS, 124 KБ)
20. Форма № 6 – Розподіл навчальної роботи (XLS, 90.5 KБ)
21. Форма № 7 – Розрахунок ставок (XLS, 184 KБ)
22. Форма № 8 – ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ (PDF, 185.6 KБ)
23. Форма № 9 – Звіт кафедри про виконання навчальної роботи (XLS, 44.5 KБ)
24. Форма № 10 – ІНДІВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН роботи викладача та її облік (PDF, 179.4 KБ)
25. Форма № 11 – ЖУРНАЛ ВЗАЄМНИХ І КОНТРОЛЬНИХ ВІДВІДУВАНЬ ЗАНЯТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ (DOC, 43 KБ)
26. Форма № 12 – ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА (DOC, 249.5 KБ)
27. Форма № 13 – ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РОБОТИ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ (PDF, 1.5 MБ)
28. Форма № 14 – ЖУРНАЛ реєстрації відомостей і аркушів успішності студентів (PDF, 391.3 KБ)
29. Форма № 15 – ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ (студента) (DOC, 60 KБ)
30. Форма № 16 – ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ (DOC, 27.5 KБ)
31. Форма № 17 – КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (титул) (DOC, 31 KБ)
32. Форма № 18 – ПОВІДОМЛЕННЯ (сесія) (DOC, 30.5 KБ)
33. Форма № 19 – ЖУРНАЛ реєстрації довідок-викликів та повідомлень (DOC, 71 KБ)
34. Форма № 20 – ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РЕЦЕНЗУВАННЯ (DOC, 54.5 KБ)
35. Форма № 21 – НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (XLS, 349.5 KБ)
Форма № 21 – НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (титул) (XLS, 52.5 KБ)
36. Форма № 22 – Робочий навчальний план (XLS, 135 KБ)
37. Форма № 23 – ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ (PDF, 115.4 KБ)
38. Форма № 24 – Пояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (DOC, 27 KБ)
39. Форма № 25 – ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТА (DOC, 54.5 KБ)
40. Форма № 26 – ПОДАННЯ ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ) (DOC, 35 KБ)
41. Форма № 27 – ПРОТОКОЛ засідання екзаменаційної комісії (дипломний проект) (DOC, 49 KБ)
42. Форма № 28 – ЗВІТ Голови екзаменаційної комісії (дипломування) (DOC, 54.5 KБ)
43. Форма № 29 – ПРОТОКОЛ засідання екзаменаційної комісії (кваліфікаційний екзамен) (XLS, 59.5 KБ)
44. Форма № 30 – ЗВІТ Голови екзаменаційної комісії (кваліфікаційний екзамен) (DOCX, 24.6 KБ)
45. Форма № 31 – ЗАЯВА на погодинну роботу (DOC, 40 KБ)
46. Форма № 32 – КАРТКА ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ НА УМОВАХ ПОГОДИННОЇ ОПЛАТИ (XLS, 76 KБ)
47. Форма № 33 – ТАБЕЛЬ оплати навчальної роботи з погодинного фонду (XLS, 1.2 MБ)
48. Форма № 34 – АРКУШ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТА (PDF, 84.5 KБ)
49. Форма № 35 – НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ (PDF, 91.1 KБ)
50. Форма № 36 – ДОГОВІР на проведення практики (DOC, 56 KБ)
51. Форма № 37 – ІНДІВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА (PDF, 631.2 KБ)
52. Форма № 38 – ПОВІДОМЛЕННЯ (практика) (DOC, 33 KБ)
53. Форма № 39 – ОСОБОВА СПРАВА СТУДЕНТА (XLS, 39.5 KБ)
54. Форма № 40 – ЗАЛІКОВА КНИЖКА (PDF, 95.6 KБ)
55. Форма № 41 – НАВЧАЛЬНА КАРТКА СТУДЕНТА (PDF, 219.5 KБ)
56. Форма №42 – Аркуш результатів вступних випробувань (бакалавр) [DOC, 59 KБ]
57. Форма №43 – Аркуш результатів вступних випробувань (магістр) [DOC, 58 KБ]
58. Форма №44 – Аркуш співбесіди (DOC, 36.5 KБ)
59. Форма №45 – Лист-вкладиш (DOC, 46.5 KБ)
60. Форма №46 – Повідомлення про допуск до конкурсу (DOC, 30 KБ)
61. Форма №47 – Повідомлення про зарахування (DOC, 49.5 KБ)
62. Форма №48 – Протокол співбесіди (DOC, 32 KБ)
63. Форма №49 – Розписка (DOC, 32.5 KБ)
64. Форма №50 – Титульна сторінка (DOC, 43.5 KБ)
65. Форма №51 – Рецензия на ДП (DOC, 57.5 KБ)
66. БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ (PDF, 529.37 KБ)
67. ДОЗВІЛ НА РОЗМІЩЕННЯ (PDF, 83.37 KБ)