Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Факультет економіки та управління

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Емблема кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» ЗНТУ

Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» (ФБСС)

Рік початку діяльності: 1996

Положення про кафедру

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.е.н., доцент Шарова Світлана Василівна

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», освітні програми:

«Фінанси і кредит»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.030508 – «Фінанси і кредит» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 347-А
тел.: +380(61)7698499
e-mail: kafedra_fbs@zntu.edu.ua

Підсумкова конференція університетського конкурсу на кращу студентську наукову роботу

5 грудня 2017року відбулась підсумкова конференція університетського конкурсу на кращу студентську наукову роботу. В ній приймали участь магістри та бакалаври кафедри "ФБСС", а саме:

 Шлендер Катерина Олександрівна ФЕУ-113м виступила та захистила свою роботу на тему : "Кластеризація часових рядів показників банків" керівник доц.,к.е.н. Пахомова Ірина Георгіївна. В роботі було запропоновано методику застосування кластерного аналізу для групування часової динаміки показників діяльності банків дає змогу: –аналізувати спосіб утворення загальносистемної тенденції; –виявляти характерні кластерні групи за змінами показниківта позиціонувати банки в ці групи.

Наливайко Ксенія Валеріївна ФЕУ-113м виступила з роботою на тему : "Боргова безпека України: стан та оцінка" керівник доц.,к.е.н. Фатюха Наталія Георгіївна. Актуальність дослідження зумовлена стрімким збільшенням обсягів державного боргу, що є причиною зростання боргового навантаження в країні і, як наслідок, погіршення стану боргової безпеки та негативно позначається на самостійності держави й на рівні життя населення.

Патяка Катерина Олександрівна ФЕУ-115 виступила з роботою на тему : "Подолання бідності в Україні: теоретичний аспект" керівник доц.,к.е.н. Фатюха Наталія Георгіївна Актуальність дослідження зумовлена стрімким зниження рівня життя переважної частини населення України, що є причиною дестабілізації політичної та соціально- економічної ситуації в країні.

Студенти показали високий рівень теоретичних та практичних знань, усі запропоновані методики можливо практично використати для вдосконалення фінансово-кредитного механізму.

Міжнародний студентський конкурс з інвестиційних досліджень

З 9 по 11.11.17року команда кафедри "Фінанси,банківська справа та страхування" у складі Наливайко Ксенії Валеріївни ФЕУ-114 та Колєсник Вікторії Ігорівни ФЕУ-113м під керівництвом доцента,к.е.н. Коваля О.А. прийняли участь в XII міжнародному студентському конкурсі з інвестиційних досліджень. Команда була присутня на відкритті  I-го туру інвестиційних досліджень у місті Києві, і на сьогоднішній день готують  інвестиційний проект компанії  LUXOFT HOLDING для захисту його у IIтурі конкурсу. Бажаємо команді успіхів.

"Ярмарка освіти" у Казак Палаці

З 9.11 по 11.11.17року в Казак Палаці відбулася "Ярмарка освіти-2018", де ЗНТУ представляли всі кафедри вузу. У виставкових заходах приймали участь студенти кафедри 5 курсу: Шлендер К, Безродна І, Колєснік В, Родькіна А, Ніколаєнко Т.,Черкасова О, Косарева В,Удовіченко А., Шиблова А. У відповідності до мети агітаційної роботи було проведено наступні заходи: - розповсюдження буклетів про спеціальності факультету; - спілкування з учнями, щодо питань вступу, ЗНО, наявності бюджетних місць, вартості навчання, можливості переходу між спеціальностями та факультетами протягом періоду навчання, розподілу та баз практик, перспективи працевлаштування, наукового процесу та дозвілля студентів, умови проживання у гуртожитках; - анкетування.

Захист ФК-103

2.11.17року відбувся захист випускних робіт спеціалістів ФК-103. Вітаємо з успішним захистом і бажаємо наснаги у подальшій роботі.

Похід першого курсу ФЕУ-117,127сп до музею техніки Богуслаєва

10.10.2017року студенти груп ФЕУ-117,127сп відвідали музей техніки Богуслаєва разом із своїми кураторами старшим викладачем кафедри "ФБСС" Шестопаловою Оленою Віталіївною та к.е.н.,доцентом кафедри "ФБСС" Андрющенко Іриною Євгеніївною. На двох поверхах будівлі в просторих залах розташувалися експозиції різної техніки. На першому поверсі музею розміщується експозиція, присвячена історії Запорізького моторобудівного заводу, де на основі архівних документів, матеріалів інформаційних джерел, спогадів фахівців, організаторів виробництва в хронологічній послідовності відновлена ​​вікова історія створення та розвитку заводу. Тут представлена ​​унікальна колекція поршневих і реактивних авіаційних двигунів, що випускаються підприємством в різні періоди його історії.

Успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук к.е.н.,доцента кафедри  Андрющенко Ірини Євгеніївни!

Вітаємо Андрющенко Ірину Євгеніївну з успішним захистом  дисертаціїх на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, яке відбулося 29 вересня 2017 року  в місті Маріуполь, тема дисертації " Життєздатність промислових підприємств: Теорія ,методологія ,практика".

Педагогічна практика на кафедрі "Фінанси,банківська справа та страхування" у магістрів ФЕУ-122м

На кафедрі ФБСС проходить педагогічна практика у магістрів ФЕУ-122м. Свої набуті навички з викладання дисципліни банківська справа продемонструвала студентка групи ФЕУ-122м Волощук Тетяна. Вона відповідально поставилася до викладання матеріалу лекції на тему:"Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредиту". Лекція відповідала робочій навчальній програмі, стажер лектора вправно справилась з поставленним завданням. Студенти груфи ФЕУ-114,125сп з увагою та порозумінням посставилися до Волощук Тетяни.

Посвята першокурсників кафедри "Фінанси,банківська справа та страхування"

Кафедра "ФБСС" 31.08.2017р. радо зустріла своїх першокурсників з батьками. Завідувач кафедри Шарова Світлана Василівна , доцент Андрющенко Ірина Євгеніївна, доцент Коваль Олександр Анатолійович відповіли на питання ,які цікавили абітурієнтів, пояснили розташування лекційних та практичних аудиторій, ознайомили з розкладом занять та навчальним процесом в ЗНТУ.

Прийомна компанія 2017року

Прийомна компанія на кафедрі "Фінанси,банківська справа та страхування" пройшла з ентузіазмом. Професорсько-викладацький склад приділив велику увагу абітурієнтам. Кафедра сумлінно працювала протягом року з випускниками шкіл, коледжів.Проводились плідні бесіди з абітурієнтами, пояснювались переваги спеціальності та умови подальшого працевлаштування, навчання магістратурі.

Вступ до магістратури 2017р.навчання

24липня 2017року (до 12:00) завершується прийом документів на навчання магістрів

30.06.17р. відбудеться випробування з фаху в 9:00 в ауд.381

06.07.17р.відбудеться випробування з іноземної мови (англ.) в 9:00 в ауд.381

06.07.17р.відбудеться випробування з іноземної мови (нім.,франц.) в 9:00 в ауд.381

З 24.07.17р. починається друга хвиля подачі документів

Захист дипломних робіт у спеціалістів ФЕУ-112 і ФЕУз-112

16.05.-18.05.2017р. відбувся захист дипломних робіт у спеціалістів групи ФЕУ-112 і ФЕУз-112. Пройдено останній етап навчання і тепер вдалося подолати найскладніший бар'єр!Підведений підсумок багаторічного навчання у ВНЗ і ось тепер,перед нами гордо постають дипломовані фахівці в області «Фінансів і кредит». Вітаємо з успішним захистом дипломних робіт наших спеціалістів!!!

День відкритих дверей ЗНТУ

20.05.17р. відбувся день відкритих дверей ЗНТУ. Перед абітурієнтами виступив декан факультету економіки та управління доц., к.е.н. Корольков В.В. з привітаннями майбутніх студентів, а також завідуючі кафедри "Фінансів,банківської справи та страхування" доц.,к.е.н. Шарова С.В. та завідуюча кафедри "Облік і оподаткування" д.держ.управл., професор Левченко Н.М. презентували свої кафедри, розповіли їх історію та умови вступу абітурієнтів за спеціальностями "Фінансів,банківської справи та страхування" і "Облік і оподаткування".День відкритих дверей відбувся в дружній атмосфері, була представлена презентація кафедри і завідуюча кафедри відповіла на всі питання абітурієнтів.

Міжкафедральний семінар доцента,к.е.н. Андрющенко Ірини Євгеніївни 16травня 2017року

16 травня 2017 року відбулося розширене засідання міжкафедрального семінару кафедр менеджменту; маркетингу; міжнародних економічних відносин; фінансів, банківської справи та страхування; обліку та оподаткування; економічної теорії та підприємництва; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності щодо обговорення дисертаційної роботи доцента кафедри фінанси, банківська справа та страхування ЗНТУ Андрющенко Ірини Євгеніївни «Життєздатність промислових підприємств: теорія, методологія, практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Дисертаційна робота Андрющенко Ірини Євгеніївни виконана за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), є завершеною науково-дослідною роботою. Одержані в ході дослідження результати в сукупності вирішують важливе науково-практичне завдання – розроблення теоретико-методологічних та методичних засад формування життєздатності промислових підприємств. Рекомендувати до захисту у спеціалізованій вченій раді дисертаційну роботу Андрющенко Ірини Євгенївни на тему «Життєздатність промислових підприємств: теорія, методологія, практика», в спеціалізовану вчену раду із захисту докторських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Проведення круглого столу кафедри "фінансів,банківської справи та страхування"

Метою круглого столу, проведенего 27квітня 2017року, була презентація кафедри ФБСС з питань стану економічних реформ в Україні, їх впливу на банківську ситсему України в умовах кризи. Круглий стіл відвідали: Бєліков С.Б. д.т.н., професор,Прушківський В.Г д.е.н., професор, перший проректор Запорізького національного технічного університету, Наумик В.В. д.т.н., професор,проректор з наукової роботи Запорізького національного технічного університету, Гудзь П.В. д.е.н., професор кафедри менеджменту Запорізького національного технічного університету, Корольков В.В. к.е.н., декан факультету економіки та управління Запорізького національного технічного університету, Шарова С.В. к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького національного технічного університету. Бєліков С.Б. привітав учасників круглого столу й виступив з привітальним словом. Гудзь П.В. подякував організаторам круглого столу за організацію та наголосив на важливості такого заходу.

Корольков В.В. привітав запрошених учасників та побажав пладного обговорення проблемних питань. Прушківський В.Г. зосередив увагу на стані економічних реформ в Україні, на їх важливості та запросив всіх присутніх прийняти активну участь в обговоренні. В виголошені доповідей прийняли участьАртемова С.О.-заступник керуючого АТ "Ощадбанку", Підгорпний М.В. - керівник з продажу в агробізнесі Дніпровсього та Запорізького регіонів "Кредит Дніпро",Левченко Н.М. д.з держ.упр.,зав.каф. обліку і оподаткування Запорірізького національного технічного університету,професор. Артемова С.О.ознайомила зі станом економічних реформ в Україні та їх вплив впливом на банківську систему в Україні взагалі та на АТ "Ощадбанк".Підгорний М.В. підняв питання продажів в агробізнесі Дніпровського та Запорізького регіонів на прикладі "Кредит Дніпро". Для круглого столу організаторами цього заходу було підготовлено презентації за темами доповідей, що підкрипили не тільки основні цифри, але й наглядно довели про існування низки проблем в економічних реформах, розглянули сучасний стан ,довели істотний вплив на банківську систему України в умовах кризи. Не можливо не відмітити, що круглий стіл перевершив всі очікування і на думку сторін був дійсно діалогом науковців, практиків, банківських службовців, студентів. Проаналізувавши думку банківських експертів та науковців, дійшли висновку , що серія круглих столів є дуже актуальним питанням сьогодення, яка буде змінювати мислення споживачів, їх родичів, буде розяснювати суть економічних реформ та процесів в Україні.

За час двохгодинного виступу та обговорення, які можна охарактеризувати як плідні та результативні, всі присутні могли поспілкуватись  та задавати питанням банківським робітникам та представникам бізнесу. Під час круглого столу учасники зробили наголос на позитивні та негативні наслідки економічних реформ в Україні, охарактеризували вплив на банківську систему України  в умовах кризи, намітили заходи з удосконалення проблем.

Круглий стіл кафедри "фінансів,банківської справи та страхування"

27квітня 2017року запрошуємо взяти участь представників наукової спільноти (наукових співробітників, викладачів, здобувачів вищої освіти) представників банківських установ у круглому столі на тему "Стан економічних реформ в Україні та їх вплив на банківську систему України в умовах кризи",яке відбудеться о 12:00 ауд.320

Участь студентів кафедри у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції

6 квітня 2017року відбулася Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція " Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні" у якій прийняли участь студенти, які навчаються на кафедрі "ФБСС". Студентами були представлені матеріали доповідей. Всі учасникм були нагороджені сертифікатами

День народження кафедри

29березня 2017 року кафедра відсвяткувала 21-річницю заснування кафедри. Колеги, студенти та вся прогресивна молодь бажає успіхів, міцного здоровя, натхнення та творчої наснаги.

6 квітня 2017р. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція " Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні"

Запрошуємо взяти участь представників наукової спільноти (наукових співробітників, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти) представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та установ у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції " Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні"

Вручення дипломів магістрам 25.01.2017 року

Кафедра щиро вітає магістрів ФЕУ з отримання дипломів випуску 2017 року. Зичить міцного здоровя, творчого натхнення та великих досягнень в набутті професійного досвіду

День "відкритих дверей" у ЗНТУ

17 грудня 2016 року у приміщенні актового залу ЗНТУ відбувся день "відкритих дверей", де зібралося багато абітурієнтів, викладачів, адміністрації вузу, а також студентів ЗНТУ. Після загального збору абітурієнти розійшлися по аудторіям, де більш детальніше ознайомилися зі спеціальністю,з умовами навчання більш детально дізналисся про спеціальність.

Захист магістерських дипломних робіт ФЕУ-121м

15-16грудня 2016р. відбувся захист магістерських дипломних робіт у групи ФЕУ-121м. Підведено підсумок багаторічного навчання у нашому вузі і ось тепер,перед нами гордо постають дипломовані магістри з фінансів і кредиту, економісти з фінансової роботи та ,можливо ,у майбутньому викладачі університетів та вищих навчальних закладів.Вітаємо з успішним захистом дипломних робіт та наснаги у майбутній вашій роботі!

 

Проведення Iтуру Всеукраїнської олімпіади на кафедрі "ФБСС"

Кафедрою була проведена олімпіада на базі ЗНТУ з наступних дисциплін «Статистика», «Страхування», «Фінанси підприємств», та проводилася комплексна олімпіада ,яка включала завдання з таких предметів як :«Страхування», «Статистика», «Банківська система», «Фінансовий ринок»,«Фінанси підприємств» в ході яких були визначені переможці, які прийматимуть участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, а саме: «Страхова справа» -Шлендер К.О ФЕУ-113,«Статистика» - Наливайко К.В ФЕУ-113, «Фінанси» - Удовіченко А.В.ФЕУ-123

Ярмарка освіти у Казак Палаці

З 3 по 5 листопада у Казак Палаці відбувалася "Ярмарка освіти", де представляли свої факультети та вузи представники з різних регіонів України. Кафедра "ФБСС" також приймала активну участь у ярмарці. Абітурієнтам розяснювалися умови вступу та навчання у вузі, ознайомлення зі спеціальностями. Були роздані ознайомлюючі матеріали та буклети вузу. В цілому захід відбувався в дружній та теплій атмосфері.

Посвята першого курсу в студенти

31серпня 2016 року викладачі кафедри «ФіК»привітали першокурсників-студентів Запорізького національно технічного університету з першим днем навчального року. Висловили побажання підкорити вершини економічних знань, зустріти добрих і надійних друзів та набути професійних навичок

 

Захист плану санації магістрами ФЕУ-121м

5.06.16р. відбувся публічний захист плану санації підготовленого здобувачами вищої освіти за освітнім ступенем "магістр" група ФЕУ-121м. Під час захисту плану санації студенти дали повноцінну оцінку фінансовому стану, визначили санаційну спроможність , висвітлили результат санаційного аудиту та запропонували санаційні заходи організаційного, виробничого та технічного характеру.

Так, Василенко Ольга запропонувала ряд санаційних заходів для фінансового оздоровлення Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат». Студентка довела фінансову неспроможністьпідприємства,встановила його можливості та загрози в короткостроковій перспективі. З урахуванням виробничих потужностей данного підприємства Ольгою були запропоновані заходи щодо запровадження у виробництво нового виду продукції, який користується попитом на регіональному ринку , продукти - аналоги на регіональному ринку не пропонуються. З урахуванням можливостей підприємства, для фінансового оздоровлення необхідно термін до 12 місяців. За даний час підприємство зможе сплатити заявлені борги та відновити платоспроможність. Лайкова Катерина запропонувала план фінансового оздоровлення заводу "ЗЕРЗ".Катя наголосила, що підприємство є єдиним заводом в Україні, який займаеється ремонтом електровозів.Доповідачем було наголошено, що підприємство нині знаходиться у скрутному фінансовому становищі, це і змусило підприємство працювати на умовах овердрафту.З метою фінансового оздоровлення підприємства доповідачем були запропоновані конкретні заходи. Проведені розрахунки свідчать, що підприємство протягом 252 днів зможе повернути свою платоспроможність. Гаманець Анастасія запропонувала конкретні санаційні заходи задля фінансового оздоровлення свого підприємства.Настя обгрунтувала фінансову неспроможність підприємства,встановила його слабкі та сильні сторони, а також можливості в короткостроковій перспективі підприємства. З урахуванням можливостей підприємства, для фінансового оздоровлення необхідно термін 310 днів. За такий проміжок час підприємство зможе сплатити заявлені борги та відновити платоспроможність. Мамонова Олеся аналізувала Запорізький автомобільний завод і виявила в ході аналізу, що підприємство знаходиться на межі банкрутства. Студенткою були обгрунтовані та запропоновані санаційні заходи фінансового оздоровлення Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінатпідприємства.Студентка довела фінансову неспроможністьпідприємства,встановила його можливості та загрози в короткостроковій перспективі. З урахуванням можливостей підприємства, для фінансового оздоровлення необхідно термін до 12 місяців,за цей час підприємство зможе сплатити заявлені борги та відновити платоспроможність. Магістрантки захистили свої плани на "відмінно".

 

Захист дипломних робіт у спеціалістів ФЕУ-111

17.05.2016р. відбувся захист дипломних робіт у спеціалістів групи ФЕУ-111. Пройдено останній етап навчання і тепер вдалося подолати найскладніший бар'єр!Підведений підсумок багаторічного навчання у ВНЗ і ось тепер,перед нами гордо постають дипломовані фахівці в області «Фінансів і кредиту». Вітаємо з успішним захистом дипломних робіт наших спеціалістів!!!

 

Тиждень науки 2016

18 квітня 2016 року пройшла щорічна науково -практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ.Конференція пройшла згідно плану доповідей секції Фінанси і кредит. В роботі взяли участь 22 науковці. Виступили з доповідями 22 особи. Теми доповідей були дуже актуальні та визвали бурхливе обговорення. В обговоренні взяли участь 10 осіб.Рекомендовано опублікувати 22 теми доповідей у збірці "Тиждень науки ЗНТУ".

 

30 березня 2016 року кафедра Фінансів і кредиту відсвяткувала свою 20-ту річницю!

 

20 років потому в Запорізькому національному технічному університеті  виникло питання створення на базі кафедри "Економіка та організація виробництва" випускаючої кафедри "Фінанси і кредит".

Державі та Запорізькій області  необхідні  були фахівці з фінансів  і кредиту. Кафедру було створено  19.02.1996 г. Очолила кафедру к.е.н., доцент Нестеренко Ж.К. Першими викладачами  на кафедрі були: Андросова О.Ф., Очеретько Л.М., Пахомова І.Г., Ремига С.П. Професорсько-викладацькому складу було дуже важко  створювати методичне забезпечення кафедри. Ринкова економіка тільки починала розвиватися, а тому , законодавча база постійно змінювалась, відсутні були підручники, методичні вказівки з предметів, всі наопрцювання  з наукової роботи треба було починати з початку. 

Велику допомогу у становленні кафедри  "Фінанси і кредит" надали наші      підприємства, які постійно виручають наданням методики здійснення    фінансових і кредитних операцій, працевлаштуванням на виробнитчу практику  студентів та інше. Це такі підприємства як: ПАТ "Запоріжабразив", ПАТ "Мотор  Січ", ПАТ "Запоріжтрансформатор". ПАТ "Промінвестбанк". Розвиток ринкових  відносин вимагав кваліфікованих  фахівців з фінансів  і кредиту, тому до  професорсько-викладацького складу підвищувалися вимоги, постало питання  захисту кандидатських і докторських дисертацій. Це призвело до укріплення    кафедри якісним  і кількісним складом викладачів.

 Кандидатські дисертації захистили 11 викладачів, докторські – 2 викладача. За    20 років кафедра випустила 785 студентів денного відділення та 783 студента  заочного відділення, ФПО – 1799, ФК – 741 слухачів. Більшість випускників  працюють за фахом та є провідними спеціалістами з фінансів і кредиту,  очолюють  банківські установи, страхові компанії, працюють на промислових  підприємствах, у податкових адміністраціях, КРУ та інше.

Кафедра наполегливо працює над науковими статтями, монографіями, підручниками. Опубліковано статей у фахових виданнях, монографій,    підручників. Викладачі кафедри мають почесні звання: Андросова О.Ф. – к.е.н, доцент, дійсний член-кореспондент АЕН України з фінансів, Андрющенко І.Є. – к.е.н., доцент, член-кореспондент АЕН України з менеджменту. На кафедрі "Фінанси і кредит" було створено факультет післядипломної освіти, а в 2012 році на базі цієї кафедри створили кафедру обліку та аудиту.

Весь колектив кафедри Фінансів та кредиту висловлює велику подяку студентам кафедри за організацію та проведення концерту - привітання для викладачів та співробітників кафедри!

 

 

Кафедра “Фінанси, банківська справа та страхування" була заснована у 1996 році і мала назву "Фінанси і кредит". Першим завідувачем кафедри була к.е.н.,професор Нестеренко Жанна Кирилівна.З вересня 1997 року по лютий 2000 року кафедру очолював к.е.н., доцент Кущик А.П. Першими викладачами  на кафедрі були: Андросова О.Ф., Очеретько Л.М., Пахомова І.Г., Ремига С.П. Професорсько-викладацькому складу було дуже важко  створювати методичне забезпечення кафедри. В 2013 році кафедру " Фінанси і банківська справа" було розділено на дві кафедри: "Фінанси і кредит", та "Облік та аудит". З вересня 2016року кафедра має назву «Фінанси,банківська справа та страхування».

      За кафедрою закріплено 31 економічна дисципліна для бакалаврів та 13 дисциплін для освітньо-кваліфікаційного ступеню «магістр» з фінансів,банківської справа та страхування. Провідні  викладачі викладають по 4-5 дисциплін, що сприяяють підвищенню відповідальності за навчально-методичне забезпечення та його якість. На кафедрі постійно розробляється та обновлюється навчально-методичне забезпечення, є в наявності навчальні та робочі навчальні плани за ОКР „ Бакалавр”, „Магістр”, освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-кваліфікаційні програми.

За останні 10 років захистило 8 викладачів кандидатські дисертації, один-докторську дисертацію.

Одержали вчене звання: доцента – 8 чоловік. На кафедрі є 1 докторант; 1 пошукач. За останні 3 роки отримали дипломи «магістрів» 89 чоловік. За 20 років кафедра випустила 785 студентів денного відділення та 783 студента  заочного відділення. На кафедрі «Фінанси і кредит» було створено факультет післядипломної освіти на якій навчалося  ФПО – 1799 слухачів, ФК – 741 слухачів.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 12 викладачів високої кваліфікації, серед них  10 кандидатів економічних наук, доцентів. 

Її випускники працюють в комерційних банках, податковій адміністрації, контрольно-ревізійному управлінні, страхових компаніях, на біржах, фінансових, маркетингових, планових відділеннях державних підприємств, акціонерних компаніях, фірмах та вищих навчальних закладах України. Кафедра має тісні науково-виробничі зв'язки з багатьма підприємствами, установами та ВНЗ України (ЗАТ ЗАЗ, ВАТ «Запоріжсталь», ВАТ «Мотор Січ», НБУ, УСБ, Приватбанк, Укрсиббанк, 1-й Український Міжнародний банк, Мегабанк, КРУ, ДПІ, Запорізька державна інженерна академія, Одеський державний економічний університет та іншими).

Студенти зі спеціальності „Фінанси, банківська справа та страхування” вивчають такі дисципліни: економіка підприємств; гроші і кредит; глобальна економіка; банки та банківські операції; фінанси підприємств; інноваційний розвиток підприємств; страхування; страхові послуги; страховий менеджмент; бюджетна система; податкова система; бухгалтерський облік; соціальна відповідальність; економічний аналіз; аудит; фінансова статистика; інвестиції; фінансовий ринок; міжнародні валютно-фінансові відносини і інші.

Випускники кафедри вміють аналізувати фактори, які впливають на виробництво; оцінювати структуру ринкових потреб з метою їх максимального задоволення; розробляти та реалізовувати стратегію розвитку виробництва; залучати інвестиції з урахуванням економічної кон'юктури, ресурсо-сировинної і кредитно-фінансової ситуації; йти на визначений ризик; дотримуватися етичних норм бізнесу; орієнтувати підприємство на комерційний успіх; відчувати себе відповідальним перед суспільством за справу, яку робиш.

Випускники із спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть займати посади: керівника або заступника керівника управління по контролю за діяльністю територіальних підрозділів банку; фахівця зі страхування; економіста з планування, оглядача з економічних питань; консультанта з економічних питань, економічних радників; економіста з фінансової роботи; фахівця на ринку цінних паперів на ринку фінансових послуг; аналітика з оцінки вартості бізнесу, дилера, брокера, ліквідатора, розпорядника майна підприємств-боржників; професіонала з економіки і наукового співробітника; економіста спеціалізованих кредитно-фінансових установ; спеціаліста-економіста валютного відділу; фінансового директора підприємства; начальника фінансового управління; керівника структурного підрозділу банку

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Шарова Світлана Василівна к.е.н., доцент завідувач кафедри
Коваль Олександр Анатолійович к.е.н. доцент кафедри
Андросова Олена Федорівна к.е.н. доцент кафедри
Пахомова Ірина Георгіївна к.е.н. доцент кафедри
Андрющенко Ірина Євгеніївна к.е.н. доцент кафедри
Олійник Тетяна Олександрівна к.е.н. доцент кафедри
Фатюха Наталія Георгіївна к.е.н. доцент кафедри
Набатова Юлія Олександрівна к.е.н. доцент кафедри
Бабенко-Левада Вікторія Геннадіївна к.е.н. доцент кафедри
Шестопалова Олена Віталіївна старший викладач старший викладач кафедри
Чередниченко Наталія Олександрівна старший викладач старший викладач кафедри
Гараба Сергій Семенович асистент асистент кафедри
Шевцова Марина Вікторівна провідний фахівець провідний фахівець кафедри
Лайкова Катерина Миколаївна старший лаборант старший лаборант кафедри
​​
 

 

Усі приміщення кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» розміщені в головному корпусі Запорізького національного технічного університету. Кафедра Фінанси, банківська справа та страхування займає загальну площу 159 кв.м. Площа предметної аудиторії 282  складає 73,9 кв.м. Аудиторія оснащена спеціальним обладнанням, методичними посібниками у формі інформаційних стендів, зразками кращих студентських робіт. Професорсько-викладацький склад кафедри розташовується у двох аудиторіях (ауд. 347а приміщення для викладачів, ауд. 275а - кабінет завідуючого кафедри), загальною площею 65,1 кв.м, обладнаних необхідними офісними меблями, має п’ять комп’ютерів (програмне забезпечення: Ms Excel, Ms Word, Мs Access, геоінформаційних систем  “Map INFo” та ін.), вони з’єднані локальною мережею університету та мають доступ до мережі Internet, обладнана оргтехнікою - сканером, принтерами, ксероксами. Для проведення лекцій та інших навчальних цілей використовується мультимедійний проектор

Матеріально-технічна база спеціальності 8.03050801 «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечує проведення на достатньо високому рівні лекційних та практичних занять з усіх дисциплін навчального плану. 

 

2017 рік 
 1. Робоча програма з навчальної дисципліни «Банківські операції» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» / уклад. Андросова О. Ф. Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 20 с.
 2. Робоча програма з навчальної дисципліни «Банківські операції» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». / уклад. О. Ф. Андросова. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 23 с.
 3. Робоча програма з навчальної дисципліни «Фінанси» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Укл. Чередниченко Н.О. Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 23 с.
 4. Робоча програма з навчальної дисципліни «Фінансова статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ Укл. Н.Г. Фатюха – ЗНТУ. - 2017. - 34 с.
 5. Робоча програма «Гроші та кредит» для студентів бакалаврів (другий освітньо-професійний рівень) за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньою програмою бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування (другий освітньо-професійний рівень) / Укл. Пахомова І. Г. Запоріжжя, ЗНТУ, 2017. – 15 с.
 6. Робоча програма з навчальної дисципліни «Проектне фінансування» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ уклад.О. Ф. Андросова. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 19 с.
 7. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни “Статистика” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 “ Фінанси, банківська справа та страхування ”, 071 „Облік та оподаткування” (Частина 1) / уклад. Н. Г. Фатюха, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.- 62 с.
 8. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни “Статистика” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 “ Фінанси, банківська справа та страхування ”, 071 „Облік та оподаткування” (Частина 2) / уклад. Н. Г. Фатюха, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.- 62 с.
 9. Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 “ Фінанси, банківська справа та страхування”, 071 „Облік та оподаткування” (Частина 1) / уклад. Н. Г. Фатюха – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 62 с.
 10. Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 “ Фінанси, банківська справа та страхування”, 071 „Облік та оподаткування” (Частина 2) / уклад. Н. Г. Фатюха – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 66 с.
 11. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Статистика” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / уклад.: Н. Г. Фатюха. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 40с.
2016 рік 
 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий ринок » / уклад. І. Г. Пахомова.- Запоріжжя : ЗНТУ. - 2016. – 11 с.
 2. Робоча програма навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» / уклад. І. Г. Пахомова. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 11 с.
2015 рік 
 1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансова статистика” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 6.03050801«Фінанси і кредит»заочної форми навчання / уклад. Н. Г. Фатюха. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.- 30 с.
 2. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінансова статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / уклад. Н. Г. Фатюха. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.- 70с.
 3. Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Фінансова статистика” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 6.03050801 “Фінанси і кредит” денної та заочної форм навчання / уклад. Н. Г. Фатюха. – Запоріжжя : ЗНТУ. - 2015.- 82 с.
2014 рік 
 1. Методичні вказівки з підготовки та написання дипломної магістерської роботи за спеціальністю 8.03050801 “магістр з фінансів і кредиту” денної форми навчання / Укл. Нестеренко Ж.К., Фатюха Н.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. –86 с.
 2. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 7.03050801 “Фінанси і кредит” всіх форм навчання/ Укл. Нестеренко Ж.К., Фатюха Н.Г. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 82 с.
 3. Програма комплексного державного іспиту з циклу професійно-орієнтованих дисциплін для студентів, що здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» /Укл. Ж.К. Нестеренко, Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 26 с.
 4. Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики «магістра». Галузь знань -0305 «Економіка та підприємництво». Спеціальність - 8.03050801 «Фінанси і кредит». Кваліфікація - 2441.1 – науковий співробітник (економіка); 2441.2- економіст з фінансової роботи; 2310 - викладач університетів та вищих навчальних закладів. Введено як тимчасовий документ до введення відповідної складової галузевого стандарту / Укл. Ж.К. Нестеренко, Н.М. Левченко, Т.О. Олійник, Н.Г. Фатюха, С.В. Шарова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 70 с.
 5. Засоби діагностики якості вищої освіти магістр. Галузь знань -0305 «Економіка та підприємництво». Спеціальність - 8.03050801 «Фінанси і кредит». Кваліфікація - 2441.1 – науковий співробітник (економіка); 2441.2- економіст з фінансової роботи; 2310 - викладач університетів та вищих навчальних закладів. Введено як тимчасовий документ до введення відповідної складової галузевого стандарту / Укл. Ж.К. Нестеренко, Н.Г. Фатюха, Т.О. Олійник – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 34 с.
 6. Конспект лекцій з дисципліни “Фінанси, гроші та кредит” для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент», з подальшою можливістю навчання за спеціалізацією 7.03060101 «менеджмент організації і адміністрування» всіх форм навчання Ч. 3/ уклад.: О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 56 с.
 7. Конспект лекцій з дисципліни “Фінанси, гроші та кредит” для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент», з подальшою можливістю навчання за спеціалізацією 7.03060101 «менеджмент організації і адміністрування» всіх форм навчання Ч. 2/ уклад.: О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 44 с.
 8. Конспект лекцій з дисципліни “Фінанси, гроші та кредит” для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент», з подальшою можливістю навчання за спеціалізацією 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» всіх форм навчання. Ч. 1/ уклад.: О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 68 с.
2011 рік 
 1. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Статистика” для студентів спеціальностей 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.0305901 «Облік і аудит» заочної форми навчання/ Укл. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 50 с.
 2. Методичні вказівки з підготовки та написання автореферату до магістерської роботи за спеціальностями 8.03050801 “магістр з фінансів”, 8.03050901 „магістр з обліку і аудиту” для всіх форм навчання / Укл. Нестеренко Ж.К., Фатюха Н.Г., Левченко Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 10 с.
2009 рік 
 1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів спеціальності 7.050 104 “Фінанси” заочної форми навчання / Укл. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.- 22 с.

Напрям підготовки : 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма: фінанси і кредит)

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма: фінанси і кредит)

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування здійснює підготовку:
- бакалаврів  (кваліфікація:фахівець в галузі фінансів та торгівлі, страховий агент);
- магістрів (кваліфікація: менеджер (управитель) у фінансовій діяльності, професіонал з фінансово-економічної безпеки, економіст, викладач університетів та вищих навчальних закладів).

Термін навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»: 

Бакалавр 

·  3 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»); 

·  4 роки (на базі 11 класів) 

Магістр– 1,5 роки.

Випускники із спеціальності «Фінанси, банківська справа банківська справа та страхування» можуть займати посади:
- керівника або заступника керівника управління по контролю за діяльністю територіальних підрозділів банку;
- фахівця зі страхування; економіста з планування, оглядача з економічних питань;
- консультанта з економічних питань, економічних радників;
- економіста з фінансової роботи;
-фахівця на ринку цінних паперів на ринку фінансових послуг;
- аналітика з оцінки вартості бізнесу, дилера, брокера, ліквідатора, розпорядника майна підприємств-боржників;
- професіонала з економіки і наукового співробітника; економіста спеціалізованих кредитно-фінансових установ;
- спеціаліста-економіста валютного відділу;
- фінансового директора підприємства;
- начальника фінансового управління;
- керівника структурного підрозділу банку.
 

Перелік навчальних дисциплін , що вивчають студенти:

Методичне забезпечення кафедри «Кафедра фінансів, банківської справи та страхування за 2013-2015 роки

 

№ ч/ч Назва навчального посібника
1 Бухгалтерський облік. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочного відділення підготовки спеціаліста напряму підготовки 6.030508 « Фінанси та кредит»/ уклад. : Т. В. Мордвінцева.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 34 с.
2 Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики «  магістра». Галузь знань - 0305 «Економіка та підприємництво». Спеціальність - 8.03050801 « Фінанси і кредит» [Електронний ресурс]: введено як тимчасовий документ до введення відповідної складової галузевого стандарту/ уклад. : Ж. К. Нестеренко, Н. М. Левченко, Т. О. Олійник, Н. Г. Фатюха, С. В. Шарова.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 70 с.
3 Засоби діагностики якості вищої освіти магістр. Галузь знань - 0305 «Економіка та підприємництво». Спеціальність - 8.03050801 «Фінанси і кредит» [Електронний ресурс]: введено як тимчасовий документ до введення відповідної складової галузевого стандарту/ уклад. : Ж. К. Нестеренко, Н. Г. Фатюха, Т. О. Олійник.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 34 с.
4 Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Інвестиційний аналіз» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» для денної форми навчання [Електронний ресурс]. Ч. 1/ уклад. : І. Г. Пахомова.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 78 с.
5 Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Інвестиційний аналіз» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» для денної форми навчання [Електронний ресурс]. Ч. 2/ уклад. : І. Г. Пахомова.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 46 с.
6 Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Ринок фінансових послуг» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» для магістрів денної форми навчання [Електронний ресурс]/ уклад. : І .Г. Пахомова.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 46 с.
7 Методичні вказівки для самостійних занять з дисципліни «Інвестиційний аналіз» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» для денної форми навчання [Електронний ресурс]/ уклад. : І. Г. Пахомова.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 62 с.
8 Методичні вказівки для самостійних робіт з дисципліни «Ринок фінансових послуг» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» для магістрів денної форми навчання [Електронний ресурс]/ уклад. : І .Г. Пахомова.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 62 с.
9 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Страхування» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» з подальшою можливістю навчання за спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит»[Електронний ресурс]: всіх форм навчання/ уклад. : В. Г. Бабенко-Левада. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 70 с.
10 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом»: для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050801 «Фінанси і кредит»всіх форм навчання/ уклад. : В. Г. Бабенко-Левада.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 14 с.
11 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання/ уклад. : Ж. К. Нестеренко, Фатюха Н. Г.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 82 с.
12 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Статистика» для студентів спеціальностей 6.03050801 «Фінанси і кредит», 6.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання [Електронний ресурс]/ уклад. : Н. Г. Фатюха.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 54 с.
13 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Страхові послуги» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»з подальшою можливістю навчання за спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит» [Електронний ресурс]: всіх форм навчання/ уклад. : В. Г. Бабенко-Левада.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 38 с.
14 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Страхування» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» з подальшою можливістю навчання за спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит» [Електронний ресурс]: всіх форм навчання/ уклад. : В. Г. Бабенко-Левада.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 46 с.
15 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання/ уклад. : В. Г. Бабенко-Левада.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 22 с.
16 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Банківські операції» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» з подальшою можливістю навчання [Електронний ресурс]: за спеціалізацією 7.03050801 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання/ уклад. : О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 58 с.- 6 грн.
17 Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний ресурс]. Ч. 1/ уклад. : Н. О. Чередниченко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 58 с.
18 Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний ресурс]. Ч. 2/ уклад. : Н. О. Чередниченко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 42 с.
19 Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Соціальне страхування» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний ресурс]. Ч. 1/ уклад. : Т. О. Олейнік, Н. О. Чередниченко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 58 с.
20 Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Соціальне страхування» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання [Електронний ресурс]. Ч. 2/ уклад. : Т. О. Олейнік, Н. О. Чередниченко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 46 с.
21 Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит», з подальшою можливістю навчання: за спеціалізацією 7.03050801 та 8.03050801 « Фінанси і кредит» всіх форм навчання/ уклад. : І. Є. Андрющенко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 26 с.
22 Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Бюджетний менеджмент» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит», з подальшою можливістю навчання: за спеціалізацією 7.03050801 та 8.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання/ уклад. : І. Є. Андрющенко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 18 с.
23 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни « Чинники успішного працевлаштування за фахом» для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання/ уклад. : В. Г. Бабенко-Левада.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 10 с.
24 Методичні вказівки до практичних робіт та семінарських ранять з дисципліни « Стратегічне управління підприємством»: для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит», з подальшою можливістю навчання за спеціалізацією 8.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання/ уклад. : І. Є. Андрющенко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 30 с.
25 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бюджетний менеджмент»: для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит», з подальшою можливістю навчання за спеціалізацією 7.03050801 та 8.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання/ уклад. : І. Є. Андрющенко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 50 с.
26 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Страхування» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання/ уклад. : В. Г. Бабенко-Левада.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.- 78 с.
27 Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит» та 6.03050901 «Облік і аудит» всіх форм навчання [Електронний ресурс]. Ч. 1/ уклад. : Н. Г. Фатюха.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 62 с.
28 Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит» та 6.03050901 «Облік і аудит» всіх форм навчання [Електронний ресурс]. Ч. 2/ уклад. : Н. Г. Фатюха.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 66 с.
29 Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» [Електронний ресурс]: для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит», з подальшою можливістю навчання за спеціалізацією 7.03050801 та 8.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання/ уклад. : І. Є. Андрющенко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 70 с.
30 Методичні вказівки до проведення семінарських занять, виконання самостійної роботи студентів (СРС) та самостійної роботи студентів під керівництвом викладача (СРВ) з дисципліни «Місцеві фінанси» [Електронний ресурс]: для студентів спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання. Ч. 1/ уклад. : Н. Г. Фатюха.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 66 с.
31 Методичні вказівки до проведення семінарських занять, виконання самостійної роботи студентів (СРС) та самостійної роботи студентів під керівництвом викладача (СРВ) з дисципліни «Місцеві фінанси» [Електронний ресурс]: для студентів спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання. Ч. 2/ уклад. : Н. Г. Фатюха.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 38 с.
32 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Бюджетний менеджмент» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит», з подальшою можливістю навчання за спеціалізацією 7.03050801 та 8.03050801 «Фінанси і кредит»: всіх форм навчання/ уклад. : І. Є. Андрющенко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 22 с.
33 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Стратегічне управління підприємством»: для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит», з подальшою можливістю навчання за спеціалізацією 8.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання/ уклад. : І. Є. Андрющенко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 26 с. 
34 Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Банківська система» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» з подальшою можливістю навчання за спеціалізацією 7.03050801 «Фінанси і кредит»[Електронний ресурс]: всіх форм навчання/ уклад. : О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 22 с.
35 Методичні вказівки з визначення критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» ОКР «магістр»  [Електронний ресурс]/ уклад. : Ж. К. Нестеренко, Н. Г. Фатюха.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 26 с.
36 Методичні вказівки з підготовки та написання дипломної магістерської роботи за спеціальністю 8.03050801 «магістр з фінансів і кредит» денної форми навчання/ уклад. : Ж. К. Нестеренко, Н. Г. Фатюха.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 86 с.
37 Методичні вказівки з практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Банківські операції» [Електронний ресурс]: для спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» з подальшою можливістю навчання за спеціалізацією 7.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання. Ч. 1/ уклад. : О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 64 с.
38 Методичні вказівки з практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Банківські операції» для спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» з подальшою можливістю навчання [Електронний ресурс]: за спеціалізацією 7.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання. Ч. 2/ уклад. : О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 46 с.
39 Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Cтратегічний аналіз» для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» та спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання/ уклад. : В. Г. Бабенко-Левада, І. Є. Андрющенко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 66 с.
40 Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Cтраховий менеджмент» для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання/ уклад. : Ж. К. Нестеренко, В. Г. Бабенко-Левада.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 42 с.
41 Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Страхові послуги» для студентів спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит»всіх форм навчання [Електронний ресурс]/ уклад. : В. Г. Бабенко-Левада.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 78 с.
42 Методичні рекомендації до написання курсової роботи з курсу «Банківські операції» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання [Електронний ресурс]/ уклад. : О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 38 с.
43 Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Cтратегічний аналіз» для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» та спеціальності 8.03050801 »Фінанси і кредит» всіх форм навчання/ уклад. : В. Г. Бабенко-Левада.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 42 с.
44 Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Cтраховий менеджмент»: для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання/ уклад. : Ж. К. Нестеренко, В. Г. Бабенко-Левада.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 30 с.
45 Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Страхові послуги» для студентів спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання [Електронний ресурс]/ уклад. : В. Г. Бабенко-Левада.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 30 с.
46 Методичні рекомендації по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Cтратегічний аналіз» для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» та спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання/ уклад. : В. Г. Бабенко-Левада.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 38 с.
47 Наскрізна програма практик та методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», « магістр» за спеціалізацією 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання [Електронний ресурс]/ уклад. : І. Є. Андрющенко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 62 с.
48 Програма комплексного державного іспиту з циклу професійно-орієнтованих дисциплін для студентів, що здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» [Електронний ресурс]: спеціальності 8.03050801 «ФіК"/ уклад. : Ж. К. Нестеренко, Н. Г. Фатюха.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014 .- 26 с.

Методичне забезпечення кафедри «Кафедра фінансів, банківської справи та страхування за 2004-2012 роки

№ ч/ч Укладачі Назва навчального посібника Видавництво, рік видання
1 Ж.К.Нестеренко Запорізьк. держ. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт: для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» всіх форм навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.- 61 с. (У526 3-33, №2059)
2 Ж.К.Нестеренко, Н.Г.Фатюха Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки для оформлення контрольних та курсових робіт: для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси», 7.050106 «Облік та аудит» всіх форм навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.- 50 с. (У526 3-33, №3437)
3 Л.М.Очеретько, С.С.Гараба Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Податкова система»: для студ. спец. 7.050104 «Фінанси» усіх форм навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.- 102 с. (У526 3-33, №1926)
4 Ж.К.Нестеренко Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт: для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» всіх форм навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.- 62 с. (У526 3-33, №2160)
5 Ж.К.Нестеренко Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт: для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» всіх форм навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.- 66 с. (3-33, №2842е)
6 Ж.К.Нестеренко Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт: для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» всіх форм навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.- 70 с. (У526 3-33, №3404)
7 О.Ф.Андросова, О.В.Шестопалова Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Банківська справа»: для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» усіх форм навч. Ч. 2 Запоріжжя: ЗНТУ, 2003.- 23 с. (У526 3-33, №1280)
8 О.Ф.Андросова, О.В.Шестопалова Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Банківська справа»: для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» усіх форм навч. Ч. 1 Запоріжжя: ЗНТУ, 2003.- 55 с. (У526 3-33, №1281)
9 Н.Г.Фатюха Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Статистика»: для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» заочної форми навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.- 50 с. (У051 3-33, №2202)
10 Н.Г.Фатюха Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Місцеві фінанси»: для студентів спеціальності 7.050 104 «Фінанси» заочної форми навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.- 22 с. (У526 3-33, №3202)
11 О.Ф.Андросова Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінансовий аналіз»: для спеціальності 7.050104 заочної форми навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2002.- 82 с. (658 3-33, №1184)
12 О.Ф.Андросова, О.В.Шестопалова Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Фінансовий аналіз»: для спец. 7.050104 «Фінанси» для всіх форм навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.- 90 с. (658.15 3-33, №1565)
13 Ж.К.Нестеренко, Л.М.Очеретько Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»: для студ. спец. 7.050104 (денної, заочної форми навчання) та слухачів післядипломної освіти. Контрольна робота № 1 Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.- 36 с. (657 3-33, №1558)
14 Ж.К.Нестеренко, Л.М.Очеретько Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»: для студ. спец. 7.050104 (денної, заочної форми навчання) та слухачів післядипломної освіти. Контрольна робота № 2 Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.- 31 с. (657 3-33, №1556)
15 Ж.К.Нестеренко Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік»: для студентів спеціальності 7.050104 (денної, заочної форм навчання) та слухачів післядипломної освіти Запоріжжя: ЗНТУ, 2003.- 86 с. (657 3-33, №1319)
16 Ж.К.Нестеренко, Г.Ф.Трифонов, О.Ф.Андросова Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Теорія фінансів»: для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» усіх форм навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.- 31 с. (У526 3-33, №1802)
17 І.Г.Пахомова Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Фінансовий ринок»: для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» всіх форм навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.- 30 с. (У526 3-33, №2102)
18 Н.Г.Фатюха Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Статистика»: для студентів спеціальності 7.050106 «Бухгалтерський облік і аудит» усіх форм навчання. Ч. 1 Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.- 34 с. (У051 3-33, №2200)
19 Л.М.Очеретько, Н.О.Чередниченко Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік»: для студентів спеціальності 7.050201 (денної, заочної форми навчання) та слухачів післядипломної освіти. Ч. 3 Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.- 16 с. (657 3-33, №1688)
20 Л.М.Очеретько, Н.О.Чередниченко Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік»: для студентів спеціальності 7.050201 (денної, заочної форми навчання) та слухачів післядипломної освіти. Ч. 1 Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.- 26 с. (657 3-33, №1689)
21 Л.М.Очеретько, Н.О.Чередниченко Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік»: для студентів спеціальності 7.050108 (денної, заочної форми навчання) та слухачів післядипломної освіти. Ч. 2
Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.- 66 с. (657 3-33, №1687)
22 Л.М.Очеретько, Н.О.Чередниченко Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік»: для студентів спеціальності 7.050108 (денної, заочної форми навчання) та слухачів післядипломної освіти. Ч. 3 Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.- 16 с. (657 3-33, №1691)
23 Л.М.Очеретько, Н.О.Чередниченко Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік»: для студентів спеціальності 7.050108 (денної, заочної форми навчання) та слухачів післядипломної освіти. Ч. 1 Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.- 26 с. (657 3-33, №1686)
24 Н.Г.Фатюха, К.В.Логвін Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами з дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» та 7.050106 «Облік та аудит» денної форми навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.- 42 с. (У051 3-33, №3405)
25 Н.Г.Фатюха Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів (СРС) та самостійної роботи студентів під керівництвом викладача (СРВ) з дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика»: для студентів спеціальності 7.050 104 «Фінанси» усіх форм навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.- 66 с. (У526 3-33, №2121)
26 Т.О.Олійник, Т.В.Мордвінцева Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до заповнення форм річної фінансової звітності з дисципліни Бухгалтерський облік: для студентів спеціальностей 7.050104, 7.050201, 7.050108 та ФПО всіх форм навчання. Ч. 2 Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.- 119 с. (657 3-33, №1769)
27 Т.О.Олійник, Т.В.Мордвінцева Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до заповнення форм річної фінансової звітності з дисципліни Бухгалтерський облік: для студентів спеціальностей 7.050104, 7.050201, 7.050108 та ФПО для всіх форм навчання. Ч. 1 Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.- 67 с. (657 3-33, №1768)
28 Н.Г.Фатюха Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Ринок фінансових послуг»: для студентів спеціальності 7.050.104 «Фінанси» заочної форми навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.- 18 с. (У526 3-33, №1851)
29 М.І.Жадан, І.Г.Пахомова, С.П.Ремига Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Фінансовий ринок» для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» усіх форм навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2002.- 47 с. (У526 3-33, №1219)
30 А.П.Кущик, І.Г.Пахомова Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для спеціальності 7.050104 (для студентів усіх форм навчання) Запоріжжя: ЗНТУ, 2002.- 58 с. (У526 3-33, №1187)
31 І.Г.Пахомова Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ціна та цінова політика»: для спец. 7.050104 «Фінанси» (для студентів усіх форм навчання) Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.- 58 с. (У525 3-33, №1979)
32 І.Г.Пахомова Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Фінансовий ринок» для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» всіх форм навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.- 54 с. (У526 3-33, №2099)
33 Н.Г.Фатюха Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до проведення семінарських занять в системі модульного контролю з дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» та 7.050.106 «Облік та аудит»: усіх форм навчання. Ч. 1 Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.- 62 с. (3-33)
34 Н.Г.Фатюха Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до проведення семінарських занять в системі модульного контролю з дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» та 7.050.106 «Облік та аудит»: усіх форм навчання. Ч. 2 Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.- 58 с. (3-33)
35 М.І.Жадан, О.В.Шестопалова Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до проведення семінарських занять з дисципліни «Теорія фінансів» для студентів ФЕУ та слухачів ФПО спеціальності 7.050104 Запоріжжя: ЗНТУ, 2002.- 15 с. (У526 3-33, №1188)
36 Н.Г.Фатюха, В.Ю.Тимошик Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до проведення семінарських занять, виконання самостійної роботи студентів (СРС) та самостійної роботи студентів під керівництвом викладача (СРВ) в системі модульного контролю: з дисц. «Місцеві фінанси» для студ. спец. 7.050104 «Фінанси» усіх форм навчання. Ч. 2 Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.- с. 69-128. (У526 3-33, №3491)
37 Н.Г.Фатюха, В.Ю.Тимошик Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до проведення семінарських занять, виконання самостійної роботи студентів (СРС) та самостійної роботи студентів під керівництвом викладача (СРВ) в системі модульного контролю: з дисц. «Місцеві фінанси» для студ. спец. 7.050104 «Фінанси» усіх форм навчання. Ч. 1 Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.- 66 с. (У526 3-33, №3490)
38 М.І.Жадан, О.В.Шестопалова Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Фінанси» для студентів ФЕУ по спеціальності 7.050201 Запоріжжя: ЗНТУ, 2002.- 19 с. (У526 3-33, №1189)
39 Ж.К.Нестеренко, Т.В.Мордвінцева, Т.О.Олійник Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до самостійних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік»: для студентів спеціальності 7.050104 денної та заочної форм навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.- 59 с. (657 3-33, №1853)
40 Н.Г.Фатюха, М.І.Жадан Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Біржова діяльність»: для студентів ФЕУ та слухачів ФПО спеціальності 7.050104 «Фінанси». Ч. 1 Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.- 42 с. (У542 3-33, №2104)
41 Н.Г.Фатюха, М.І.Жадан Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Біржова діяльність»: для студентів ФЕУ та слухачів ФПО спеціальності 7.050104 «Фінанси». Ч. 2 Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.- 80 с. (У542 3-33, №2105)
42 О.Ф.Андросова Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика»: для спец. 7.050104 «Фінанси» денної та заочної форми навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.- 34 с. (У526 3-33, №1404)
43 І.Г.Пахомова Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки з дисципліни «Ціни та цінова політика»: для студ. спец. 7.050104 «Фінанси» всіх форм навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.- 88 с. (У525 3-33, №1564)
44 Ж.К.Нестеренко, Н.Г.Фатюха Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки з підготовки та написання магістерської роботи за спеціальністю 8.050104 «магістр з фінансів» Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.- 66 с. (3-33, №2844е)
45 Ж.К.Нестеренко, Н.Г.Фатюха Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки з підготовки та написання магістерської роботи за спеціальністю 8.050104 «магістр з фінансів» Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.- 70 с. (У526 3-33, №3492)
46 О.Ф.Андросова, О.В.Шестопалова Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з дисципліни «Банківські операції»: для спеціальності 7.050104 «Фінанси» заочного відділення. Ч. 2 Запоріжжя: ЗНТУ, 2003.- 51 с. (У526 3-33, №1279)
47 О.Ф.Андросова, О.В.Шестопалова Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з дисципліни «Банківські операції»: для спеціальності 7.050104 «Фінанси» заочного відділення. Ч. 1 Запоріжжя: ЗНТУ, 2003.- 58 с. (У526 3-33, №1278)
48 М.І.Жадан, О.В.Шестопалова Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Плани семінарських занять з дисципліни «Державні фінанси» для студентів та слухачів по спеціальності 7.050104 Запоріжжя: ЗНТУ, 2002.- 14 с. (У526 3-33, №1186)
49 О.Ф.Андросова  Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справи. Програма виробничої практики для студентів V курсу спеціальності 7.050 104 «Фінанси» Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.- 10 с. (658.14 3-33, №1666)
50 Н.Г.Фатюха Методичні вказівки до до проведення семінарських занять в системі модульного контролю з дисципліни «Статистика» для студентів спец.7.050104 «Облік і аудит» всіх форм навчання 2010 р.-58 с.,ч.І (3806)
51 Н.Г.Фатюха Методичні вказівки до до проведення семінарських занять в системі модульного контролю з дисципліни «Статистика» для студентів спец.7.050104 «Облік і аудит» всіх форм навчання 2010 р.-58 с.,ч.ІІ (3807)
52 Ж.К.Нестеренко Методичні вказівки для студентів-дипломників по підготовці, проходження переддипломної практики та складання звіту з практики для студ. спец. «Фінанси» та «Облік і аудит» всіх форм навчання (4099е)
53 Н.Г.Фатюха Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова статистика» для студ. спец.6.030508 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання ч.І, ІІ 2011 р., 82с., 90 с. (4101е, 4071е)
54 Ж.К.Нестеренко, Н.Г.Фатюха, Н.Г.Левченко Методичні вказівки з підготовки та написання автореферату до магістерської роботи за спец.8.03050801 «Магістр з фінансів», «Магістр з обліку і аудиту» 8.03050801 для всіх форм навчання 2011 р., 10 с. (4100е)
55 Н.Г.Фатюха Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійних робіт з дисц. «Фінансова статистика» для студ. денної та заочної форми навчання спец.«Фінанси і кредит» 6.030508 2011 р., 78 с. (4254е)

 

Сторінки