Ви є тут

Головна » Інститути » Машинобудівний інститут » Машинобудівний факультет

Кафедра обробки металів тиском

Емблема кафедри «Обробка металів тиском» ЗНТУ

Кафедра «Обробка металів тиском»

Рік початку діяльності: 1930

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Чигиринський Валерій Вікторович

 

 

131 – «Прикладна механіка», освітні програми:

«Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється за спеціальностями:

7.05050203 – «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється за спеціальностями:

8.05050203 – «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 29
тел.: +380(61)7698318
e-mail: kafedra_omt@zntu.edu.ua

Свій літопис кафедра веде з 1930 року, коли в Запорізькому інституті сільськогосподарського машинобудування була створена кафедра ковальсько-штампувального і пресового виробництва, завідувачем якої був призначений Якелевич П. О. На кафедрі студенти різних спеціальностей вивчали основи обробки металів тиском, штампувальне та прокатне виробництво. Для практичного ознайомлення студентів з процесом було створено кабінет ковальської справи.

В зв'язку із значним розвитком в Запорізькому регіоні машинобудування та початком виробництва на заводі «Комунар» легкових автомобілів в 1956 р. в Запорізькому машинобудівному інституті розпочався набір студентів на денну та вечірні форми навчання на нову спеціальність 0503 «Машини і технологія обробки металів тиском». В 1983 році розпочався набір на заочне відділення. Попервах підготовку майбутніх спеціалістів виконувала кафедра «Технології металів» на чолі з професором Б. С. Натаповим та доцентом С. З. Юдовичем.

В 1960 році була створена самостійна кафедра «Машини і технологія обробки металів тиском». В 1988 кафедра була перейменована на кафедру «Автоматизація ковальсько-штампувального виробництва», а з 2000 року – кафедра отримала назву «Обробки металів тиском». З початку кафедра входила до складу ливарного факультету, потім послідовно з 1965 року – до механіко-металургійного, з 1985 року – до механіко-технологічного, з 1994 року – до автомеханічного, а з вересня 2000 року до машинобудівного факультету.

Першим засновником і завідувачем кафедри став доцент, а нині професор, доктор технічних наук, академік, заслужений діяч науки та техніки Росії, лауреат Державної премії УРСР Лев Іванович Живов, який був запрошений з Харківського політехнічного інституту. Свого часу на кафедрі працювали-викладачами Цивірко Д. О., Сигалко Ф. В., Гаєв О. М., Рей Р. І., Сумський В. І., Скорняков Ю. М., Хабаров В. І., Щербина В. В., Макаренко Г. С., Шумейко П. Д, Клеванський М.М., Колесник Ф.І., Петрикіна Р.Я., Чумаков Б.М.

З 1974 року кафедру очолював професор В. І. Дубина, з 1998 року – професор Ю. Ф. Терновий, з 2000 р. – доцент О. В. Явтушенко, а з вересня 2006 р. – професор, доктор технічних наук В.В.Чигиринський.

В першому складі кафедри із 8 викладачів тільки двоє мали науковий ступінь кандидата технічних наук (доцент Живов Л. І. та доцент Юдович С. З.). Живов Л. І. зробив усе можливе для найскорішого відкриття на кафедрі аспірантури для підготовки молодих викладачів та науковців. Уже в 1962 році був прийнятий перший аспірант (Дубина В. І.). Кількість аспірантів постійно зростала, і в 1970 році їх було вже 10, а всього за керівництва аспірантурою (1962–1976 рр.) проф. Живов Л. І. підготував 26 кандидатів наук. Кількість аспірантів на кафедрі, які захистили кандидатські дисертації перевищує 40 чол. Керівництво аспірантурою здійснювали доц. Юдович С. З. (7 кандидатів наук), доц. Чумаков Б. М. (4 кандидати наук), проф. Дубина В. І. (3 кандидати наук). Крім вітчизняних аспірантів на кафедрі проходили навчання або стажування закордонні громадяни (Німеччина, Куба, Польща, Індія).

Значний випуск аспірантів на кафедрі дозволив керівникам аспірантури розпочати підготовку докторських дисертацій. Першим на кафедрі її захистив завідувач кафедри Живов Л. І. (1974 рік в МВТУ ім. Баумана). Потім його прикладу наслідував начальник галузевої лабораторії Павлов В. О.

Цілеспрямована робота з підготовки спеціалістів вищого рівня дозволила кафедрі повністю забезпечити навчальний та науковий процеси власними кадрами. Сьогодні багатогранні навчальний та науковий процеси на кафедрі проводять викладачі: Чигиринський В.В, проф., д.т.н., Ніколаєв В.О., проф., д.т.н., Дубина В.І., проф., к.т.н., доценти, к.т.н. Бичевий О.Ф., Глебенко А.В., Обдул В.Д., Широкобоков В.В.,
Явтушенко О.В., асистенти Матюхин А.Ю. та Бень А.М.; навчально-допоміжний персонал у складі: Антифеєва Ю.О., Добровольський В.В., Іванченко Т.В., Колесник А.О., Кроліков В.Ф., Орлов Г.А., Надаховський В.Л.. На кафедрі навчаються 6 аспірантів і здобувачів під керівництвом професорів Чигиринського В.В. та Ніколаєва В.О. Цікаво, що в різних підрозділах університету сьогодні працюють понад 50 випускників кафедри.

За 50 років свого існування кафедра підготувала для народного господарства України та інших країн близько 3400 спеціалістів. Серед випускників кафедри є громадяни Польщі, Куби, НДР, Індії, В'єтнаму, Нігерії, Палестини та Марокко (більше 40 громадян). Виконуючи інтернаціональні обов'язки, 4 викладачі кафедри (доценти Колесник Ф. І., Щербина В. В., Явтушенко О. В., асистент Клеванський М. М.) працювали в Алжирській народно-демократичній республіці по підготовці національних кадрів, проф. Дубина В. І. проходив стажування по підготовці інженерів як стипендіат ЮНЕСКО в Канаді, Японії, Італії, Франції, Англії.

Кафедра пишається всіма своїми випускниками, більшість з яких працюють на різних посадах від майстрів до керівників підрозділів різних підприємств та організацій. Багато з них стали провідними керівниками та головними спеціалістами. Серед них можна назвати: колишній генеральний директор АТ «АвтоЗАЗ», к. т. н., академік Академії інженерних наук України С. І. Кравчун; президент концерну «Електрон», д. т. н., проф., академік Академії інженерних наук України В. О. Рибинок; президент фірми «Інтос» департаменту верстатоінструментальної промисловості Росії к. т. н. О. О. Соловьйов; президент фірми «Авто-Рос» М. М. Волосов; генеральний директор Чернігівського заводу «Чернігівавто-деталь» І. С. Ладинський; технічний директор АТ «КамАЗ» В. Д. Вакулевич; д. т. н., професор, завідувач кафедри ОМТ Східноукраїнського Національного університету ім.. Володимира Даля Р. І. Рей; проректор Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій професор А. В. Сипко; професор Московського державного технічного університету, д. т. н. Л. Т. Буравльов; директор Запорізького інструментального заводу к. т. н. В. Я. Лайко, заступник головного прокатника ВАТ «Запоріжсталь», д. т. н. Н. О. Шуліко та багато інших.

Серед випускників кафедри 10 докторів наук та професорів: Л. І. Живов, В. О. Павлов, Р. І. Рей, М. О. Шуліко, Є. Л. Мельников, Л. Т. Буравльов, Н. П. Халявко, В. О. Рибинок, А. В. Сипко, В. І. Дубина.

Сьогодні кафедра для виконання навчального процесу і наукових досліджень має дві лабораторії, комп'ютерний клас, три спеціалізовані навчальні аудиторії. Усі лабораторії оснащені сучасним обладнанням та приладами, достатніми для виконання навчального процесу та проведення наукових досліджень на найвищому рівні. Величезну допомогу в удосконалюванні матеріально-технічної бази кафедри надають ректорат і підприємства, з якими кафедра підтримує тісні наукові зв'язки. За рахунок підприємств-замовників придбані 3 гідравлічних прес-автомати для пресуван­ня металевих порошків, 1 гідравлічний прес для пресування пластмас, 2 нагрівальні печі, 1 свердлильний верстат, 1 стаціонарний компресор та інші види устаткування і прилади.

У 1994, 1998, 2001 та 2011 роках кафедра успішно пройшла акредитацію на ІV-й рівень.

Протягом усього часу колектив кафедри постійно займався питаннями удосконалення навчального процесу, методичного забезпечення, науковими дослідженнями.

Політичні, соціальні й економічні зміни, що пройшли в останні роки, незалежність нашої держави привели до необхідності внесення значних змін у стиль і методику роботи кафедри. Торкнулося це насамперед навчального процесу. Уповільнення виробництва на Запорізькому автомобільному заводі «АвтоЗАЗ», Токмакскому ковальсько-штампувальному заводі й інших підприємствах регіону привело до необхідності припинення підготовки інженерів по спеціалізації «Автоматизовані і роботизовані комплекси в обробці металів тиском». Однак у навчальному плані збережений ряд дисциплін, спрямованих на достатню підготовку фахівців з автоматизації і механізації виробництва.

У 1999 році з ініціативи керівництва ОАО «Запоріжсталь» і ОАО «Дніпроспецсталь» були укладені договори про спільну підготовку фахівців з розширеним вивченням технології й устаткування прокатного виробництва, вільного кування на молотах і радіально-кувальних машинах і наступне працевлаштування на підприємствах не менш
5–6 випускників. Об'єктивною підставою такого рішення послужив приклад більш 40 випускників нашої кафедри, що успішно працюють у різних цехах і відділах комбінатів.

Йдучи назустріч пропозиціям підприємств у навчальні плани спеціальності внесені додаткові дисципліни, вивчення яких диктується потребами сучасного виробництва: «Проектування та розрахунок засобів автоматизації та роботизації», «Геометричне моделювання і теорія розкрою», «Комп’ютерні і графічні системи та їх програмне забезпечення», «Автоматизація проектування штампового оснащення і процесів ковальсько-штампувального обладнання», «САПР технологічних процесів та ковальсько-штампувального обладнання».

Проводиться підготовча робота по відкриттю нової спеціальності «Обробка металів тиском» (напрям «Металургія»).

Незважаючи на різні труднощі щорічно усі випускники кафедри одержують направлення для роботи на провідних підприємствах міста: ВАТ «Мотор Січ», ЗМКБ «Прогрес», ВАТ «Запоріжсталь», ВАТ «Дніпроспецсталь», ЗАТ Запорізький автомобілебудівний завод «АвтоЗАЗ», ДП «Радіоприлад», КП «Іскра», ТКШЗ і інші. Важливо відзначити, що кількість заявок підприємств постійно перевищує кількість випускників. Кафедра практикує проходження практики на підприємствах, де передбачається працевлаштування майбутнього випускника.

Окрім навчального процесу на кафедрі постійно продовжуються широкі наукові дослідження. З урахуванням ринкових відношень, а також у зв'язку із зростаючою орієнтацією на високопродуктивні ресурсозберігаючі технології основна увага сьогодні приділяється дослідженням та розробці технології виготовлення виробів із металопорошків, радіальній штамповці, виготовленню таких специфічних виробів, як гайкові ключі, розробці САПР технологічних процесів штампування. В 1969 році на кафедрі було відкрито науково-дослідну лабораторію металокераміки Міністерства кольорової металургії СРСР. В 1971 році за значний внесок в розвиток та вдосконалення нових технологій холодного штампування група викладачів та співробітників інституту отримала Державну премію України (Юдович С. З., Живов Л. І., Міхайлов П. А., Білий Є. Т,).

Виходячи з наукових перспектив та вимог промисловості, сьогодні на кафедрі склались такі наукові напрями:

- динаміка ковальсько-штампувального обладнання;

- дослідження впливу різних технологічних факторів на штампуємість сталей і сплавів;

- термомеханічний режим штампування і пресування порошкових матеріалів та вуглецевополімерних композицій;

- автоматизація технологічних процесів штампування;

- розробка систем автоматизованого проектування (САПР) технологічних процесів гарячого штампування;

- прокатне виробництво листових та сортових матеріалів;

- розробка нових методів вирішення задач теорії пластичності стосовно процесів обробки металів тиском.

Активну участь у наукових дослідженнях приймають всі співробітники кафедри. За останні роки робота Чигиринського В.В., Колесника Ф.І., Явтушенко О.В., Бичевого О.Ф. знайшла своє віддзеркалення у монографіях та навчальних посібниках: «Производство высокоэффективного металлопроката» (монография, 2006 р.), «Запорізький національний технічний університет. Історичний нарис. 1900-2005» (навчальний посібник, 2006 р.), «Проектування та розрахунок кривошипних пресів» (навчальний посібник, 2008 р.), «Современное производство колес автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники» (монография, 2010 р.).

Робота доцента Чумакова Б.М. «Метчикоштампувальний автомат» неодноразово успішно демонструвалася на міжнародних виставках в Москві, Києві, Делі (Індія). На замовлення Токмакського ковальсько-штампувального заводу під керівництвом доцентів Явтушенко О.В. та Широкобокова В.В. виконувалась робота по розробці систем автоматизованого проектування процесів гарячого об’ємного штампування. Успішно ведеться робота по практичному застосуванню теоретичних досліджень з термомеханічного режиму штампування та пресування порошкових матеріалів (доценти Дубина В.І., Петрикіна Р.Я.).

За роки існування колективом кафедри надруковано більш 800 наукових статей, 14 підручників та монографій, отримано 115 авторських свідоцтв та патентів, 20 золотих – медалей на Виставках передового досвіду СРСР та УРСР.

Велику участь у науковій праці приймають студенти. Завдяки великій організаційній роботі проф. Чигиринського В.В., проф. Дубини В.І., доцентів Чумакова Б.М., Явтушенко О.В. кафедра досягла значних успіхів як учасник республіканських та міжнародних конкурсів студентських наукових робіт: 1974 рік – кафедра нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти СРСР, 1977 рік – наукова робота студентки Пушкарьової Н. отримала премію Ленінського комсомолу України, 1999 рік – студент Вірютін В. став переможцем всеукраїнської олімпіади, 2010 рік – студентка Корнієнко В. стала переможницею міжнародного конкурсу в Москві. Неодноразово наші студенти займали призові місця на конкурсах студентських наукових робіт різних рівнів.

Тисячі випускників, які з часом стали або стануть виробниками, керівниками підприємств, акціонерних товариств і об'єднань високого ґатунку, називають свою кафедру другою домівкою. Вони знають, що тут виховувались і виховуються почуття студентської єдності, гордості за професію, любові до рідного краю, овіяного козацьким і батьківським героїчним минулим, любові до України.

 

     Кафедра займає загальну площу 1062,9 кв. м. Площа, яка відведена під навчальні аудиторії та лабораторії, складає 743,17 кв. м. Кімнати професорсько- викладацького складу та допоміжного персоналу разом із кабінетом завідуючого кафедрою займають площу в 144,3 кв. м. Усі аудиторії оснащено наочними посібниками, стендами, ілюстративним матеріалом. Крім того, заняття по дисциплінах спеціальності, що акредитується, проводяться в лабораторіях і приміщеннях, які знаходяться у загальному користуванні.
     Усі лабораторії оснащено устаткуванням (в тому числі сучасним), яке включає різноманітну контрольно-вимірювальну апаратуру, обчислювальну техніку та обладнання.
 
     Для проведення лекційних, лабораторних, практичних та науково-дослідних робіт призначені наступні приміщення:
 
     Аудиторія №24 – («Теорія пластичної деформації і теорія процесів обробки металів тиском», «Обладнання для прокатного виробництва», «Сучасні методи аналізу процесів обробки металів тиском», «Технологія листового та сортового прокатування», «Технологія сортового прокатування»);
     Аудиторія №26 – («Проектування та розрахунок штамп. оснащення для холодного штампування», «Технологія виробництва, експлуатації та ремонту ковальсько-штампувального обладнання», «Технологія холодного штампування», «Технологічні основи машинобудування», «Високо енергетичні способи обробки металів тиском», «Технологія холодного об'ємного штампування», «Технологія виробництва ковальсько-штампувальних машин», «Проектування та розрахунок штамп. оснащення для холодного штампування», «Технологія гарячого штампування», «Проектування та розрахунок штамп. оснащення для гарячого штампування», «Конструювання та виготовлення штампів», «Технологія виготовлення виробів із металевих та неметалевих порошків», «Технологія нагріву та нагрівальне обладнання»);
     Аудиторія №28 – («Динаміка ковальсько-штампувального обладнання», «Теорія геометричного моделювання та розкрою», «Оптимізація технічних рішень в ковальсько-штампувального виробництва», «Проектування та розрахунок кривошипних пресів», «Ковальсько-штампувальне обладнання. Механічні преси», «Спеціальні технологія та машини ковальсько-штампувального виробництва», «Проектування та розрахунок засобів автоматизації та роботизації ковальсько-штампувального виробництва», «Технологія та обладнання для ремонту та обслуговування ковальсько-штампувального обладнання», «Молоти, гідравлічні і гвинтові преси та системи керування ковальсько-штампувального обладнання», «Ковальсько-штампувальне обладнання. Гідравлічні преси», «Системи керування ковальсько-штампувальними машинами», «Сучасні напрями розвитку способів прокатки», «Технологія листового та сортового прокатування», «Ковальсько-штампувальне обладнання. Механічні преси», «Проектування цехів, дільниць ковальсько-штампувального виробництва», «Основи наукових досліджень»);
     Аудиторія №538a – (комп’ютерний клас кафедри «Обробка металів тиском»; лабораторія з курсів «Системи автоматизованого проектування», «Системи автоматизованого проектування ковальсько-штампувального обладнання», «Теорія геометричного моделювання та розкрою», «Системи автоматизованого проектування технологічних процесів і ковальсько-штампувального обладнання», «Основи автоматизованого проектування», «Комп’ютерні графічні системи та їх програмне забезпечення», «Автоматизоване проектування штампового оснащення і процесів ковальсько-штампувального виробництва». 

 

Напрям підготовки – 6.050502 “Інженерна механіка ”

 - кваліфікація бакалавр зі спеціальності 6.050502 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»

 - кваліфікація спеціаліст зі спеціальності 7.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування», інженер - механік

 - кваліфікація магістр зі спеціальності 8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування», інженер - дослідник

 

На кафедрі Обробки металів тиском були підготовлені наступні навчально-методичні посібники:

№ з/п

Назва видання

Автори

Вид видання

 1.  

Проектування та розрахунок кривошипних пресів

Явтушенко О.В.

Навчальний посібник під грифом МОН

 1.  

Ковальсько-пресове виробництво

Обдул В.Д.

та інші

Навчальний посібник під грифом МОН

 1.  

Виробництво плоского прокату

Ніколаєв В.О.,

Мазур В.Л.

Підручник

 1.  

Обжимное и сортовое производство

Ніколаєв В.О.

Навчальний посібник під грифом МОН

 1.  

Производство полос

Ніколаєв В.О.

Навчальний посібник під грифом МОН

 1.  

Виробництво високоефективного прокату

Чигиринський В.В.

та інші

Монографія

 1.  

Современное производство колес автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники

Чигиринський В.В.

та інші

Монографія

 1.  

Прокатка широкополосной стали

В.О. Николаев,
А.Ю. Путноки.

Монографія

 
 

 

 

Кафедра «Обробка металів тиском» виконує науково-дослідну роботу на тему 03619 «Математичні моделі, технологія та обладнання для процесів пластичного деформування» під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, доктора технічних наук, професора Чигиринського Валерія Вікторовича. В основу науково-дослідної роботи покладено наукові праці співробітників кафедри, а також дисертаційні дослідження, які виконують асистенти Матюхін А.Ю. та Бень А.М.

 


3.1.   Наукові школи

На кафедрі ОМТ діяли 7 наукових школ за напрямками:

1. Динаміка ковальсько-штампувальних машин. Науковий керівник – перший зав. кафедрою проф., д.т.н., академік, заслужений діяч науки та техніки Росії, лауреат Державної премії УРСР Лев Іванович Живов. Захищено докторська дисертація та 35 кандидатських.

2. Вплив різних факторів виробництва на здатність до штампування сталей і сплавов. Науковий керівник – доцент, к.т.н., лауреат Державної премії УРСР Семен Захарович Юдович. У школі підготовлено і захищено 1 докторську та 8 кандидатських дисертацій.

3. Термомеханічний режим штампування і пресування порошкових матеріалів та вуглецево-полімерних композицій. Науковий керівник – проф., д.т.н. – Віктор Олександрович Павлов. У школі підготовлено і захищено 1 докторську та 4 кандидатських дисертацій.

4. Автоматизація технологічних процесів штампування на універсальних кривошипних пресах. Науковий керівник – доц., к.т.н. – Борис Миколайович Чумаков. Підготовлено і захищено 4 кандидатських дисертацій.

5. Зниження енергоємкості виробництва деталей в машинобудуванні. Науковий керівник – проф., к.т.н. Дубина Валентин Іларіонович. У школі підготовлено і захищено 3 кандидатські дисертації. Зниження енергоємкості виробництва деталей, підвищення якості металу паковок, якості поверхні та відштампованих деталей і забезпечення економії матеріальних ресурсів досягалося за рахунок переходу від гарячого штампування до холодного штампування; за рахунок переходу від обробки різанням до холодного об’ємного штампування (холодне видавлювання) монолитних і порошкових матеріалів; за рахунок переходу від ковки двома бойками до чотирьохсторонньої радіальної ковки на гідравлічному ковочному пресі; за рахунок застосування модернізованих універсальних кривошипних пресів (потрійної дії) для чистової вирубки-пробивки; за рахунок використання елементів об’ємного деформування у процесах холодного листового штампування.


3.2.   Напрями наукових досліджень

 

Основний науковий напрямок наукової роботи на кафедрі: "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в машинобудуванні".

 

 


3.3.   Список наукових публікацій

Наукова робота кафедри

Обробка металів тиском

 

 

№ з/п

Прізвище

ім’я по батькові викладача

Навчальні програми та посібники

Участь у конференціях

Основні публікації за останні п’ять років

 1.  

Чигиринський Валерій Вікторович

 

 1. Вторая Международная научно-техническая конференция «Павловские чтения», ИМЕТ РАН, 26-27 октября 2010 г.,

г. Москва

2. Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском», 15-17 червня 2010 р., м. Київ, КПІ

3. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка і технологія - 2010», 18-21 травня 2010 р., м. Київ, КПІ

4. Научно-техническая конференция «Ресурсосбережение и энергоэффективность процессов и оборудования обработки давлением в машиностроении и металлургии», 9-11 ноября 2010г., г. Харьков, ХПИ.

5. 9 international symposium of matlurgical society SHMD 2010, Sibenik, Croatia, June 20-24 2010

1. Чигиринский В.В. Определение компонентов тензора напряжений реальной пластической среды /В.В.Чигиринский, А.Я. Качан, Ю.С. Кресанов, С.А. Андрющенко, В.В. Корниенко //Вестник двигателестроения ЗНТУ. - 2009.- № 2. - С. 76.

2. Кресанов Ю.С. Влияние параметров горячего выдавливания заготовок рабочих лопаток компрессора на качество их изготовления /Ю.С Кресанов, А.Я. Качан, В.В. Чигиринский, А.Н. Бень //Вестник двигателестроения. ЗНТУ. - №2. – 2009. - С.108.

3. Чигиринський В.В. Эффекты пластической деформации/ В.В.Чигиринський, В.І. Дубина, Е.Н. Мисник // Вестник национального технического университета ХПИ.-2009.- №33.-С.109-114.

4. Чигиринский В.В. Разработка математической модели осадки тел вращения в условиях плоского деформированного состояния /В.В. Чигиринский, В.Д. Обдул, Д.В. Обдул, Е.А. Диброва //Вісник національного технічного університету України. - 2010. - № 60. – С. 219.

5. Аналитическое определение модели реальной пластической среды /В.В. Чигиринский, А.Ф. Бичевой, В.И. Дубина, М.В. Чигиринский //Вісник національного технічного університету України. - 2010. - № 60. – С. 124.

6. Chygyryns’kyy V.V., Kachan A.Y., Mamuzi? I., Ben' A.N. Ageneralized theory ob plasticity // Materiali in Tehnologije - №44 (2010) – з. 141-145.

7. Чигиринський В.В. Розробка математичної моделі радіального тиску пластичного середовища при осадці полих тіл обертання / В.В. Чигиринський, А.Ю. Матюхін, В.В. Падалка // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». - 2011. - С.46-50.

2

Дубина

Валентин Іларіонович

 

1. Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском», 15-17 червня 2010 р., м. Київ, КПІ

2. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка і технологія - 2010», 18-21 травня 2010 р., м. Київ, КПІ

 

1. Дубина В.И. Влияние температуры, величины и скорости деформации на истинное сопротивление при холодном выдавливании /В.И Дубина., В.В Широкобоков //Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. - Луганськ. – 2008. - № 6. - С. 44-47.

2. Дубина В.І. Тепловий ефект при зворотньому видавлюванні порожнистих виробів /В.І Дубина, В.В. Широкобоков //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Науковий журнал ЗНТУ. - 2008 - № 2.

3. Чигиринский В.В. Эффекты пластической деформации /В.В.Чигиринский, В.И Дубина., Е.Н. Мисник //Ресурсосбережение и энергоэффективность процессов и оборудования обработки давленим в машиностроении. Сб. научн. трудов. Харьков. - 2009.- № 11. – С. 48.

4. Чигиринский В.В. Аналитическое определение модели реальной пластической среды /А.Ф. Бичевой, В.И. Дубина, М.В. Чигиринский //Вісник національного технічного університету України. – 2010. - № 60. – С. 124.

5. Широкобоков В.В. Разработка программного обеспечения для расчета и анализа коэффициента использования металла. /Широкобоков В.В., Дубина В.І., Говтвян Р.Ю. //Сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 4 (25). – 142-147 с.

3

Явтушенко Олександр Вікторович

1. Явтушенко О.В. Проектування та розрахунок кривошипних пресів. Навчальний посібник. - Запоріжжя: вид-во ЗНТУ, 2008. - 301 с.

 

1. Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском», 15-17 червня 2010 р., м. Київ, КПІ

 

1. Середа Б.П. Оптимизация параметров планетарного привода кузнечно-прессовых машин /Б.П. Середа, Т.А Васильченко, А.В. Явтушенко, А.В. Глебенко //Обработка металлов давленим. Сб. научн. трудов. ДГМА. – 2009. - №1. - С. 306.

2. Явтушенко А.В. Математическая модель планерного привода кривошипных прессов /Б.П. Середа, Т.А. Васильченко, А.В. Глебенко //Вісник національного технічного університету України. – 2010. - № 60. – С. 200.

3. Явтушенко А.В. Оптимизация длины шатуна зубчато-рычажного главного исполнительного механизма кривошипных прессов /А.В. Явтушенко, Т.А. Васильченко, А.В. Глебенко //Совершенствование процессов и оборудования обработки металлов давлением в металлургии и машиностроении. Тем. сборник. науч. тр. - ДГМА, Краматорск. - 2007. – С. 306-311.

4. Середа Б.П. Approximate calculation of the basic parameters of energodinamic processes starting and stopping planetary drive. / Середа Б.П., Явтушенко О.В., Васильченко Т.О., Калантаєва О.О. // Вісник Національного технічного університету України «ХПІ», сер. «Новые решения м современных технологиях», 2010, вип. 43. с.22-27.

5 Явтушенко А.В. Приближенный расчет основных энергодинамических параметров процессов включения и остановки планетарного привода. / Явтушенко А.В., Середа Б.П., Васильченко Т.А., Глебенко А.В. // Обработка металлов давлением: Сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2010, № 3 (24). С. 175-179.

6. Явтушенко А.В. Определение работы включения кривошипных прессов с планетарным приводом. / Явтушенко А.В., Середа Б.П., Васильченко Т.А., Глебенко А.В. // Вісник національного технічного університету України «КПІ». Серія машинобудування. – К.:НТУУ «КПІ», 2011. С. 134-136.

 

 1.  

Бичевий

Олексій Федорович

1. Бичевий О.Ф. ЗНТУ 1900-2005 Історичний нарис. Навчальний посібник. - Запоріжжя, «Дике поле», 2006.

1. Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском», 15-17 червня 2010 р., м. Київ, КПІ

 

1. Чигиринский В.В. Аналитическое определение модели реальной пластической среды /В.В. Чигиринский, А.Ф. Бичевой, В.И. Дубина, М.В. Чигиринский //Вісник національного технічного університету України. – 2010. № 60. – С. 124.

2. Бичевий О.Ф. Негативные последствия инженерных ошибок /О.Ф. Бичевий, Р.Я. Петрикіна //Нові матеріали та технології в металургії та машинобудуванні. – 2006. - № 1.

 1.  

Ніколаєв

Віктор Олександрович

1. Ніколаєв В.О. Производство полос.  Навчальний посібник. ЗДІА.-2009.- 179с

2. Ніколаєв В.О. Обжимное и сортовое производство. Навчальний посібник. - ЗДІА. - 2009. – 179 с.

 

 

 

 1.  

Обдул

Василь Дмитрович

 

1. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка і технологія - 2010», 18-21 травня 2010 р., м. Київ, КПІ

2. Научно-техническая конференция «Ресурсосбережение и энергоэффективность процессов и оборудования обработки давлением в машиностроении и металлургии», 9-11 ноября 2010г., г. Харьков, ХПИ.

 

 

1. Обдул В.Д. Кривошипно-шатунний механізм в якому відношення радіуса кривошипа до довжини шатуна дорівнює одиниці /В.Д. Обдул, Д.В. Обдул, В.В. Широкобоков //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Науковий журнал. – ЗНТУ, Запоріжжя, 2007. – С. 140-142.

2. Обдул В.Д. Підвищення продуктивності кування крупного сорту на гідравлічних пресах /В.Д. Обдул, Д.В. Обдул, В.І. Третяк //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні - 2009. - №1. - С.73.

3. Д.В. Обдул Технологія ковальсько штампувального виробництва /Б.П. Середа, Д.В. Обдул та ін. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2009. – 258 с.

4. В.Д. Обдул Разработка математической модели осадки тел вращения в условиях плоского деформированного состояния /В.В. Чигиринский, В.Д. Обдул, Д.В. Обдул, Е.А. Диброва //Вісник національного технічного університету України. - 2010. - № 60. - С. 219.

5. Обдул В.Д. Використання планетарно-зубчатих механізмів в механічних пресах /В.Д. Обдул, В.В Широкобоков, Д.В. Обдул // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2010. – № 3 (24). – 171-174 с.

6. Обдул Д.В. Увеличение надежности паровоздушных молотов / Д.В. Обдул, М.Г. Марусенко, В.Д. Обдул, В.В. Широкобоков // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 4 (25). – 196-200 с.

 

 1.  

Широкобоков Віталій Володимирович

 

1. Міжнародна науково – технічна конференція, присвячена 100-річчю з дня народження С.З. Юдовича «Машини і пластична деформація металів»

20-23 листопада 2007 року.

Україна, Запоріжжя.

2. Международная научно – техническая конференция «Информационные технологии в обработке давлением (исследование, проектирование и освоение процессов и машин)».

21-24 апреля 2008 года.

Украина, Краматорск.

3. Международная научно – техническая конференция «Достижения и перспективы развития процессов и машин обработки давлением в металлургии и машиностроении».

21-24 апреля 2009 года.

Украина, Краматорск.

4. Международная научно – техническая конференция «Новые наукоемкие технологии, оборудование и оснастка для обработки материалов давлением».

26-28 апреля 2010 года.

Украина, Краматорск.

5. Международная научно – техническая конференция «Новые наукоемкие технологии получения материалов и изделий повышенного качества методами обработки давлением».

25-28 апреля 2011 года.

Украина, Краматорск.

1. Широкобоков В.В. Тепловий ефект при зворотньому видавлюванні порожнистих виробів /В.І. Дубина, В.В. Широкобоков //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Науковий журнал. – ЗНТУ. - 2008. - № 2.

2. Широкобоков В.В. Безшатунний головний виконавчий механізм кривошипного преса /В.Д. Обдул, В.В. Широкобоков, Д.В. Обдул //Совершенствование процессов и оборудования обработки металлов давлением в металлургии и машиностроении. Тем. сборник науч. тр. - ДГМА, Краматорск. - 2007. - С. 290-293.

3. Широкобоков В.В. Влияние температури, величины и скорости деформации на истинное сопротивление при холодном выдавливании /В.И. Дубина, В.В. Широкобоков //Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2008. – С. 44-47.

4. Обдул В.Д. Використання планетарно-зубчатих механізмів в механічних пресах /В.Д. Обдул, В.В Широкобоков, Д.В. Обдул // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2010. – № 3 (24). – 171-174 с.

5. Широкобоков В.В. Разработка программного обеспечения для расчета и анализа коэффициента использования металла / В.В. Широкобоков, В.І. Дубина, Р.Ю. Говтвян // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 4 (25). – 142-147 с.

6. Иванов А.В. Исследование величины торцевой утяжки слитка при прокатке с неоднородным температурным полем / А.В. Иванов, В.В. Чигиринский,
В.В. Широкобоков, О.А. Ярошенко // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 4 (25). – 148-152 с.

7. Обдул Д.В. Увеличение надежности паровоздушных молотов / Д.В. Обдул, М.Г. Марусенко, В.Д. Обдул, В.В. Широкобоков // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 4 (25). – 196-200 с.

8. Рей М.Р. Энергетика рабочего хода кривошипного пресса на разделительных листоштамповочных операциях /М.Р. Рей, Т.С. Сушкова, И.И. Матусевич, В.М. Мацевич, В.В. Широкобоков // Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2011. – С. 246-254. (фахове видання)

 

Глебенко

Анна Володимирівна

 

1. Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском», 15-17 червня 2010 р., м. Київ, КПІ

 

1. Середа Б.П. Оптимизация параметров планетарного привода кузнечно-прессовых машин /Б.П. Середа, Т.А Васильченко, А.В. Явтушенко, А.В. Глебенко //Обработка металлов давленим. Сб. научн. трудов. ДГМА. – 2009. - №1. - С. 306.

2. Явтушенко А.В. Математическая модель планерного привода кривошипных прессов /Б.П. Середа, Т.А. Васильченко, А.В. Глебенко //Вісник національного технічного університету України. – 2010. - № 60. – С. 200.

3. Явтушенко А.В. Оптимизация длины шатуна зубчато-рычажного главного исполнительного механизма кривошипных прессов /А.В. Явтушенко, Т.А. Васильченко, А.В. Глебенко //Совершенствование процессов и оборудования обработки металлов давлением в металлургии и машиностроении. Тем. сборник. науч. тр. - ДГМА, Краматорск. - 2007. – С. 306-311.

4. Явтушенко А.В. Основы синтеза зубчато-рычажных механизмов специализированных прессов /А.В. Явтушенко, Т.А. Васильченко, А.В. Глебенко //Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. – Кременчук, КДПУ. - 2007.- Вип. 1/2007 (42). - С.36-65.02 “Психологія ”. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 24 с.

4. Середа Б.П. Approximate calculation of the basic parameters of energodinamic processes starting and stopping planetary drive. / Середа Б.П., Явтушенко О.В., Васильченко Т.О., Калантаєва О.О. // Вісник Національного технічного університету України «ХПІ», сер. «Новые решения м современных технологиях», 2010, вип. 43. с.22-27.

5 Явтушенко А.В. Приближенный расчет основных энергодинамических параметров процессов включения и остановки планетарного привода. / Явтушенко А.В., Середа Б.П., Васильченко Т.А., Глебенко А.В. // Обработка металлов давлением: Сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2010, № 3 (24). С. 175-179.

6. Явтушенко А.В. Определение работы включения кривошипных прессов с планетарным приводом. / Явтушенко А.В., Середа Б.П., Васильченко Т.А., Глебенко А.В. // Вісник національного технічного університету України «КПІ». Серія машинобудування. – К.:НТУУ «КПІ», 2011. С. 134-136.

 

 1.  

Матюхін

Антон

Юрійович

 

1. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка і технологія - 2010», 18-21 травня 2010 р., м. Київ, КПІ

 

 1.  Чигиринский В.В. Плоская задача теории пластичности в цилиндрических координатах /В.В. Чигиринский, О.М. Силенко, С.А. Силенко, А.Ю. Матюхин //Прогрессивные технологии пластической деформации. МИСиС. - 2009. - С. 345.

2. Чигиринський В.В. Исследование напряженнго состояния толстостенной трубы в условиях всестороннего сжатия в радиальном и осевом направлениях / В.В.Чигиринський, В.І. Дубина, А.Ю. Матюхін. // Тези доповідей ХІ - міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка і технологія 2010», НТУУ «КПІ». - 2010. - С. 53-54.

 1.  

Бень Анна Миколаївна

 

 

1. Кресанов Ю.С. Влияние параметров горячего выдавливания заготовок рабочих лопаток компрессора на качество их изготовления /Ю.С Кресанов, А.Я. Качан, В.В. Чигиринский, А.Н. Бень //Вестник двигателестроения. ЗНТУ. - №2. – 2009. - С.108.

2. Chygyryns’kyy V.V., Kachan A.Y., Mamuzi? I., Ben' A.N. Ageneralized theory ob plasticity // Materiali in Tehnologije - №44 (2010) – з. 141-145.

 

 


3.4.   Список монографій

 

1. Чигиринський В.В. Производство высокоэффективного металлопроката. Монографія /В.В. Чигиринський, В.Л. Мазур, Г.В. Бергеман, Г.І. Леготкін, О.Г. Слєпинін, Т.Г. Шевченко. – Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-ВАЛ», 2006. – 262 с.

2. Чигиринський В.В. Современное производство колес автотранспортних средств и сельскохозяйственной техники. Монографія /В.В. Чигиринський, В.Л. Мазур, С.Б. Бєліков, Ф.І. Колесник. - Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-ВАЛ», 2010. – 309 с.

3. Ніколаєв В.О. Прокатка широкополосной стали. Монографія /О.В. Ніколаєв, А.Ю. Путнокі. - К.: Освіта України, 2009. - 268 с.

 


3.5.   Науково-дослідні роботи викладачів

 

         1. «Розробка математичної моделі процесів ОМТ реальних пластичних середовищ в умовах неоднорідного деформування». Виконавець – д.т.н., професор Чигиринський В.В.

            2. «Дослідження процесу пробивання малих отворів в ресорних сталях». Виконавець – канд. техн. наук, доцент Бичевий О.Ф.

         3. «Удосконалення технології, обладнання та механізмів автоматизації холодного видавлювання». Виконавець – канд. техн. наук, проф. Дубина В.І.

         4. «Синтез та аналіз головних виконавчих механізмів кривошипних пресів». Виконавці – канд. техн. наук, доц. Явтушенко О.В., канд. техн. наук, доц. Глебенко А.В.

         5. «Розробка та експериментальні дослідження безшатуних пресів». Виконавці – канд. техн. наук, доц. Обдул В.Д., канд. техн. наук, доцент Широкобоков В.В.

         6. «Підвищення ефективності кування на гідравлічних пресах». Виконавці – канд. техн. наук, доцент Обдул В.Д., канд. техн. наук, доц. Широкобоков В.В.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАВНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗА 2010 р.

Назва статті

Автор (співавтор)

ПІБ (повністю), група

Друковане джерело

 1.  

Определение компонентов тензора напряжений реальной пластической среды

 

Чигиринский Валерий Викторович, Качан Алексей Яковлевич, Кресанов Юрий Степанович,. Андрющенко Светлана Анатольевна, Корниенко Вероника Владимировна, М-814

Вестник двигателестроения ЗНТУ. - 2009.- № 2. - С. 76.

 1.  

Разработка математической модели осадки тел вращения в условиях плоского деформированного состояния

 

Чигиринский Валерий Викторович,. Обдул Василь Дмитрович, Обдул Дмитрий Васильевич, Е.А. Диброва, М-815

Вісник національного технічного університету України. - 2010. - № 60. – С. 219.

 1.  

Эффекты пластической деформации

 

Чигиринский Валерий Викторович, Дубина Валентин Илларионович, Мисник Елена Николаевна, М-815

Ресурсосбережение и энергоэффективность процессов и оборудования обработки давленим в машиностроении. Сб. научн. трудов. Харьков. - 2009.- № 11. – С. 48..

 1.  

Современная технология изготовления пустотелых деталей холодным выдавливанием

 

 

 

Дубина Валентин Іларіонович

Просандеева В.Ю., М–817

 

Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2010 р.). В 4 т. / відп. ред.

Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010.

 1.  

Разработка программного обеспечения для расчета и анализа коэффициента использования металла

 

 

 

Широкобоков Віталій Володимирович,

Вакарь Д.В., М-818

 

Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2010 р.). В 4 т. / відп. ред.

Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – С. 273-275

 1.  

Способы подготовки поверхности валков станов холодной прокатки

Николаев Виктор Александрович,

Васильев С.А., гр. М-819

Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 3 / відп. ред.

Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – С.

 1.  

Исследование бокового давления при осадке толстой трубы в условиях осесимметричного плоско деформированного состояния

Чигиринский Валерий Викторович,

Матюхин Антон Юриевич,

Комисар Д.С.,

студ. гр. М-818

 

Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 3 / відп. ред.

Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – С.

 1.  

Разработка математической модели простого процесса прокатки с использованием максимального обжатия в зоне пластического течения

Чигиринский Валерий Викторович,

Селивоненко О.С.,

студ. гр. М-818

 

Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 3 / відп. ред.

Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – С.

 1.  

Розробка математичної моделі процесу осадки з використанням ускладненої гармонійної функції в умовах простого пластичного середовища

Чигиринский Валерий Викторович,

Бень Анна Николаевна,

Щербань А.М., студ. гр. М-816

 

Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 3 / відп. ред.

Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – С.