Ви є тут

Головна

Свій літопис кафедра веде з 1930 року, коли в Запорізькому інституті сільськогосподарського машинобудування була створена кафедра ковальсько-штампувального і пресового виробництва, завідувачем якої був призначений Якелевич П. О. На кафедрі студенти різних спеціальностей вивчали основи обробки металів тиском, штампувальне та прокатне виробництво. Для практичного ознайомлення студентів з процесом було створено кабінет ковальської справи.

В зв'язку із значним розвитком в Запорізькому регіоні машинобудування та початком виробництва на заводі «Комунар» легкових автомобілів в 1956 р. в Запорізькому машинобудівному інституті розпочався набір студентів на денну та вечірні форми навчання на нову спеціальність 0503 «Машини і технологія обробки металів тиском». В 1983 році розпочався набір на заочне відділення. Попервах підготовку майбутніх спеціалістів виконувала кафедра «Технології металів» на чолі з професором Б. С. Натаповим та доцентом С. З. Юдовичем.

В 1960 році була створена самостійна кафедра «Машини і технологія обробки металів тиском». В 1988 кафедра була перейменована на кафедру «Автоматизація ковальсько-штампувального виробництва», а з 2000 року – кафедра отримала назву «Обробки металів тиском». З початку кафедра входила до складу ливарного факультету, потім послідовно з 1965 року – до механіко-металургійного, з 1985 року – до механіко-технологічного, з 1994 року – до автомеханічного, а з вересня 2000 року до машинобудівного факультету.

Першим засновником і завідувачем кафедри став доцент, а нині професор, доктор технічних наук, академік, заслужений діяч науки та техніки Росії, лауреат Державної премії УРСР Лев Іванович Живов, який був запрошений з Харківського політехнічного інституту. Свого часу на кафедрі працювали-викладачами Цивірко Д. О., Сигалко Ф. В., Гаєв О. М., Рей Р. І., Сумський В. І., Скорняков Ю. М., Хабаров В. І., Щербина В. В., Макаренко Г. С., Шумейко П. Д, Клеванський М.М., Колесник Ф.І., Петрикіна Р.Я., Чумаков Б.М.

З 1974 року кафедру очолював професор В. І. Дубина, з 1998 року – професор Ю. Ф. Терновий, з 2000 р. – доцент О. В. Явтушенко, а з вересня 2006 р. – професор, доктор технічних наук В.В.Чигиринський.

В першому складі кафедри із 8 викладачів тільки двоє мали науковий ступінь кандидата технічних наук (доцент Живов Л. І. та доцент Юдович С. З.). Живов Л. І. зробив усе можливе для найскорішого відкриття на кафедрі аспірантури для підготовки молодих викладачів та науковців. Уже в 1962 році був прийнятий перший аспірант (Дубина В. І.). Кількість аспірантів постійно зростала, і в 1970 році їх було вже 10, а всього за керівництва аспірантурою (1962–1976 рр.) проф. Живов Л. І. підготував 26 кандидатів наук. Кількість аспірантів на кафедрі, які захистили кандидатські дисертації перевищує 40 чол. Керівництво аспірантурою здійснювали доц. Юдович С. З. (7 кандидатів наук), доц. Чумаков Б. М. (4 кандидати наук), проф. Дубина В. І. (3 кандидати наук). Крім вітчизняних аспірантів на кафедрі проходили навчання або стажування закордонні громадяни (Німеччина, Куба, Польща, Індія).

Значний випуск аспірантів на кафедрі дозволив керівникам аспірантури розпочати підготовку докторських дисертацій. Першим на кафедрі її захистив завідувач кафедри Живов Л. І. (1974 рік в МВТУ ім. Баумана). Потім його прикладу наслідував начальник галузевої лабораторії Павлов В. О.

Цілеспрямована робота з підготовки спеціалістів вищого рівня дозволила кафедрі повністю забезпечити навчальний та науковий процеси власними кадрами. Сьогодні багатогранні навчальний та науковий процеси на кафедрі проводять викладачі: Чигиринський В.В, проф., д.т.н., Ніколаєв В.О., проф., д.т.н., Дубина В.І., проф., к.т.н., доценти, к.т.н. Бичевий О.Ф., Глебенко А.В., Обдул В.Д., Широкобоков В.В.,
Явтушенко О.В., асистенти Матюхин А.Ю. та Бень А.М.; навчально-допоміжний персонал у складі: Антифеєва Ю.О., Добровольський В.В., Іванченко Т.В., Колесник А.О., Кроліков В.Ф., Орлов Г.А., Надаховський В.Л.. На кафедрі навчаються 6 аспірантів і здобувачів під керівництвом професорів Чигиринського В.В. та Ніколаєва В.О. Цікаво, що в різних підрозділах університету сьогодні працюють понад 50 випускників кафедри.

За 50 років свого існування кафедра підготувала для народного господарства України та інших країн близько 3400 спеціалістів. Серед випускників кафедри є громадяни Польщі, Куби, НДР, Індії, В'єтнаму, Нігерії, Палестини та Марокко (більше 40 громадян). Виконуючи інтернаціональні обов'язки, 4 викладачі кафедри (доценти Колесник Ф. І., Щербина В. В., Явтушенко О. В., асистент Клеванський М. М.) працювали в Алжирській народно-демократичній республіці по підготовці національних кадрів, проф. Дубина В. І. проходив стажування по підготовці інженерів як стипендіат ЮНЕСКО в Канаді, Японії, Італії, Франції, Англії.

Кафедра пишається всіма своїми випускниками, більшість з яких працюють на різних посадах від майстрів до керівників підрозділів різних підприємств та організацій. Багато з них стали провідними керівниками та головними спеціалістами. Серед них можна назвати: колишній генеральний директор АТ «АвтоЗАЗ», к. т. н., академік Академії інженерних наук України С. І. Кравчун; президент концерну «Електрон», д. т. н., проф., академік Академії інженерних наук України В. О. Рибинок; президент фірми «Інтос» департаменту верстатоінструментальної промисловості Росії к. т. н. О. О. Соловьйов; президент фірми «Авто-Рос» М. М. Волосов; генеральний директор Чернігівського заводу «Чернігівавто-деталь» І. С. Ладинський; технічний директор АТ «КамАЗ» В. Д. Вакулевич; д. т. н., професор, завідувач кафедри ОМТ Східноукраїнського Національного університету ім.. Володимира Даля Р. І. Рей; проректор Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій професор А. В. Сипко; професор Московського державного технічного університету, д. т. н. Л. Т. Буравльов; директор Запорізького інструментального заводу к. т. н. В. Я. Лайко, заступник головного прокатника ВАТ «Запоріжсталь», д. т. н. Н. О. Шуліко та багато інших.

Серед випускників кафедри 10 докторів наук та професорів: Л. І. Живов, В. О. Павлов, Р. І. Рей, М. О. Шуліко, Є. Л. Мельников, Л. Т. Буравльов, Н. П. Халявко, В. О. Рибинок, А. В. Сипко, В. І. Дубина.

Сьогодні кафедра для виконання навчального процесу і наукових досліджень має дві лабораторії, комп'ютерний клас, три спеціалізовані навчальні аудиторії. Усі лабораторії оснащені сучасним обладнанням та приладами, достатніми для виконання навчального процесу та проведення наукових досліджень на найвищому рівні. Величезну допомогу в удосконалюванні матеріально-технічної бази кафедри надають ректорат і підприємства, з якими кафедра підтримує тісні наукові зв'язки. За рахунок підприємств-замовників придбані 3 гідравлічних прес-автомати для пресуван­ня металевих порошків, 1 гідравлічний прес для пресування пластмас, 2 нагрівальні печі, 1 свердлильний верстат, 1 стаціонарний компресор та інші види устаткування і прилади.

У 1994, 1998, 2001 та 2011 роках кафедра успішно пройшла акредитацію на ІV-й рівень.

Протягом усього часу колектив кафедри постійно займався питаннями удосконалення навчального процесу, методичного забезпечення, науковими дослідженнями.

Політичні, соціальні й економічні зміни, що пройшли в останні роки, незалежність нашої держави привели до необхідності внесення значних змін у стиль і методику роботи кафедри. Торкнулося це насамперед навчального процесу. Уповільнення виробництва на Запорізькому автомобільному заводі «АвтоЗАЗ», Токмакскому ковальсько-штампувальному заводі й інших підприємствах регіону привело до необхідності припинення підготовки інженерів по спеціалізації «Автоматизовані і роботизовані комплекси в обробці металів тиском». Однак у навчальному плані збережений ряд дисциплін, спрямованих на достатню підготовку фахівців з автоматизації і механізації виробництва.

У 1999 році з ініціативи керівництва ОАО «Запоріжсталь» і ОАО «Дніпроспецсталь» були укладені договори про спільну підготовку фахівців з розширеним вивченням технології й устаткування прокатного виробництва, вільного кування на молотах і радіально-кувальних машинах і наступне працевлаштування на підприємствах не менш
5–6 випускників. Об'єктивною підставою такого рішення послужив приклад більш 40 випускників нашої кафедри, що успішно працюють у різних цехах і відділах комбінатів.

Йдучи назустріч пропозиціям підприємств у навчальні плани спеціальності внесені додаткові дисципліни, вивчення яких диктується потребами сучасного виробництва: «Проектування та розрахунок засобів автоматизації та роботизації», «Геометричне моделювання і теорія розкрою», «Комп’ютерні і графічні системи та їх програмне забезпечення», «Автоматизація проектування штампового оснащення і процесів ковальсько-штампувального обладнання», «САПР технологічних процесів та ковальсько-штампувального обладнання».

Проводиться підготовча робота по відкриттю нової спеціальності «Обробка металів тиском» (напрям «Металургія»).

Незважаючи на різні труднощі щорічно усі випускники кафедри одержують направлення для роботи на провідних підприємствах міста: ВАТ «Мотор Січ», ЗМКБ «Прогрес», ВАТ «Запоріжсталь», ВАТ «Дніпроспецсталь», ЗАТ Запорізький автомобілебудівний завод «АвтоЗАЗ», ДП «Радіоприлад», КП «Іскра», ТКШЗ і інші. Важливо відзначити, що кількість заявок підприємств постійно перевищує кількість випускників. Кафедра практикує проходження практики на підприємствах, де передбачається працевлаштування майбутнього випускника.

Окрім навчального процесу на кафедрі постійно продовжуються широкі наукові дослідження. З урахуванням ринкових відношень, а також у зв'язку із зростаючою орієнтацією на високопродуктивні ресурсозберігаючі технології основна увага сьогодні приділяється дослідженням та розробці технології виготовлення виробів із металопорошків, радіальній штамповці, виготовленню таких специфічних виробів, як гайкові ключі, розробці САПР технологічних процесів штампування. В 1969 році на кафедрі було відкрито науково-дослідну лабораторію металокераміки Міністерства кольорової металургії СРСР. В 1971 році за значний внесок в розвиток та вдосконалення нових технологій холодного штампування група викладачів та співробітників інституту отримала Державну премію України (Юдович С. З., Живов Л. І., Міхайлов П. А., Білий Є. Т,).

Виходячи з наукових перспектив та вимог промисловості, сьогодні на кафедрі склались такі наукові напрями:

- динаміка ковальсько-штампувального обладнання;

- дослідження впливу різних технологічних факторів на штампуємість сталей і сплавів;

- термомеханічний режим штампування і пресування порошкових матеріалів та вуглецевополімерних композицій;

- автоматизація технологічних процесів штампування;

- розробка систем автоматизованого проектування (САПР) технологічних процесів гарячого штампування;

- прокатне виробництво листових та сортових матеріалів;

- розробка нових методів вирішення задач теорії пластичності стосовно процесів обробки металів тиском.

Активну участь у наукових дослідженнях приймають всі співробітники кафедри. За останні роки робота Чигиринського В.В., Колесника Ф.І., Явтушенко О.В., Бичевого О.Ф. знайшла своє віддзеркалення у монографіях та навчальних посібниках: «Производство высокоэффективного металлопроката» (монография, 2006 р.), «Запорізький національний технічний університет. Історичний нарис. 1900-2005» (навчальний посібник, 2006 р.), «Проектування та розрахунок кривошипних пресів» (навчальний посібник, 2008 р.), «Современное производство колес автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники» (монография, 2010 р.).

Робота доцента Чумакова Б.М. «Метчикоштампувальний автомат» неодноразово успішно демонструвалася на міжнародних виставках в Москві, Києві, Делі (Індія). На замовлення Токмакського ковальсько-штампувального заводу під керівництвом доцентів Явтушенко О.В. та Широкобокова В.В. виконувалась робота по розробці систем автоматизованого проектування процесів гарячого об’ємного штампування. Успішно ведеться робота по практичному застосуванню теоретичних досліджень з термомеханічного режиму штампування та пресування порошкових матеріалів (доценти Дубина В.І., Петрикіна Р.Я.).

За роки існування колективом кафедри надруковано більш 800 наукових статей, 14 підручників та монографій, отримано 115 авторських свідоцтв та патентів, 20 золотих – медалей на Виставках передового досвіду СРСР та УРСР.

Велику участь у науковій праці приймають студенти. Завдяки великій організаційній роботі проф. Чигиринського В.В., проф. Дубини В.І., доцентів Чумакова Б.М., Явтушенко О.В. кафедра досягла значних успіхів як учасник республіканських та міжнародних конкурсів студентських наукових робіт: 1974 рік – кафедра нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти СРСР, 1977 рік – наукова робота студентки Пушкарьової Н. отримала премію Ленінського комсомолу України, 1999 рік – студент Вірютін В. став переможцем всеукраїнської олімпіади, 2010 рік – студентка Корнієнко В. стала переможницею міжнародного конкурсу в Москві. Неодноразово наші студенти займали призові місця на конкурсах студентських наукових робіт різних рівнів.

Тисячі випускників, які з часом стали або стануть виробниками, керівниками підприємств, акціонерних товариств і об'єднань високого ґатунку, називають свою кафедру другою домівкою. Вони знають, що тут виховувались і виховуються почуття студентської єдності, гордості за професію, любові до рідного краю, овіяного козацьким і батьківським героїчним минулим, любові до України.