Ви є тут

Головна » Сфери діяльності » Освітня діяльність
1 Положення про порядок переведення
2 Положення про організацію освітнього процесу в ЗНТУ (doc, 438 КБ)
3 Рекомендації по організації рубіжного контролю у ЗНТУ
4 Наказ №47 від 02 березня 2018 року «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників у ЗНТУ» (з додатком) (PDF, 508 KБ)
5 Положення про організацію ректорського контролю якості навчання студентів ЗНТУ (PDF, 166 КБ)
6 Положення про проведення практики студентів ЗНТУ (PDF, 236 КБ)
7 Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в ЗНТУ (PDF, 227.8 КБ)
8 Положення про навчально-методичний відділ ЗНТУ (PDF, 63.57 КБ)
9 Положення про навчальний відділ ЗНТУ (PDF, 109.46 КБ)
10 Типове положення про кафедру ЗНТУ (PDF, 163.52 КБ)
11 Типове положення про факультет ЗНТУ (PDF, 162.04 КБ)
12 Положення про Науково-методичну раду ЗНТУ (PDF, 67.14 КБ)
13 Порядок Замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту ЗНТУ, та обліку документів про вищу освіту в ЄДЕБО (DOC, 84 KБ)
14 Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів Запорізького національного технічного університету (DOCX, 44 KБ)
15 Положення про систему забезпечення ЗНТУ якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) [DOCX, 49.96 KБ]
16 Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (DOCX, 10.19 KБ)
17 Наказ №195 від 31.08.18 «Про рекомендації з навчально-методичного забезпечення ЗНТУ» (DOCX, 48 KБ)