Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра радіотехніки та телекомунікацій

Емблема кафедри «Радіотехніка та телекомунікації» ЗНТУ

Кафедра «Радіотехніка та телекомунікації» (РТТ)

Рік початку діяльності: 1963

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Морщавка Сергій Володимирович

Напрями підготовки та освітньо-кваліфікаційні рівні за спеціальністю::

172 – «Телекомунікації та радіотехніка», освітні програми:

«Радіотехніка» (бакалавр, магістр, доктор філософії)
«Інформаційні мережі зв'язку» (бакалавр, магістр, доктор філософії)
«Телемедичні та біомедичні системи» (магістр)

 

Контакти:

адреса кафедри: 3 корпус, вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 35, 32, 32-б
тел.: +380(61)7698596
e-mail: kafedra_rt@zntu.edu.ua
URL: Кафедра «Радіотехніка та телекомунікації»

ІX МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ РАДІОТЕХНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ZNTU

03-05 жовтня 2018 року

Мета конференції: Аналіз і узагальнення нових теоретичних та практичних результатів у відповідних галузях знань, сприяння активному обміну досвідом фахівців.

Контрольні дати конференції: 10.08.2018 р. – Подання заявки на участь і надання готових до друку тез доповідей у друкованому та електронному вигляді поштою на адресу kolevis@zntu.edu.ua; текстові DC-метатеги для розміщення у репозито-рії (автори, назва, ключові слова, короткий зміст доповіді) англійською, українською та російською мовами для індексації в наукометричних базах та пошукових системах, копію чека про сплату оргвнеску

Тематика конференції (секції):

 1. Радіотехнічні та телекомунікаційні системи та пристрої
 2. Комп’ютерні системи та мережі
 3. Комп’ютерні науки та програмна інженерія
 4. Інформаційні технології в проектуванні та виробництві
 5. Безпека інформаційно-комунікаційних систем
 6. Фізика і технологія мікро- та наноелектроніки, метрологія
 7. Системний аналіз та управління
 8. Спеціальна секція з тематики ERASMUS+ проектів (модерується окремо)

Мови конференції: Робочі мови – українська, англійська.

Адреса проведення конференції: Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ЗНТУ, Інститут інформатики та радіоелектроніки.

Технічний секретар оргкомітету – Колеснікова Євгенія Ісааківна; роб.тел.:(061) 764–32–81,769–84–31; моб. тел.: 066-634-92-30; факс: (061)764–46–62; e-mail: kolevis@zntu.edu.ua .

Інформаційне повідомлення №1: DOC UKR

Стажування в Польщі

POLAND

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас долучитися до групи,

яка виїжджає на стажування в Польщу «Організація навчального процесу, програми підготовки,

інноваційні технології та наукова робота в Wy?sza Szko?a Biznesu - National-Louis University»

Організатор заходу Wy?sza Szko?a Biznesu - National-Louis University (м. Новий Сонч, Польща)

http://www.wsb-nlu.edu.pl/

(очно-дистанційна форма 12 днів, 108 годин аудиторної та позааудиторної, у тому числі дистанційної, роботи)

9-20 січня 2018 р. (09 січня – 16 січня – дистанційна робота, 17-20 січня – безпосереднє стажування в університеті на території Польщі)

Запрошення на конференцію

DNEPR2

Шановні коллеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у II Всеукраїнській науково-практичній конференції "Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та компютерних систем" (MEICS-2017), яка відбудеться у Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара з 22.11.2017 по 24.11.2017р.

 

VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ РАДІОТЕХНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ZNTU

Конференція присвячена 50-річчю заснування кафедри радіотехніки ЗНТУ

21-23 вересня 2016 року

Мета конференції: Аналіз і узагальнення нових теоретичних та практичних результатів у відповідних галузях знань, сприяння активному обміну досвідом фахівців.

Контрольні дати конференції: 20.08.2016 р. – Подання заявки на участь і надання готових до друку тез доповідей у друкованому та електронному вигляді поштою на адресу kolevis@zntu.edu.ua; текстові DC-метатеги для розміщення у репозито-рії (автори, назва, ключові слова, короткий зміст доповіді) англійською, українською та російською мовами для індексації в наукометричних базах та пошукових системах.

Тематика конференції (секції):

 1. Радіотехнічні, радіолокаційні та навігаційні системи
 2. Телекомунікаційні системи та мережі
 3. Сучасні інформаційні системи і технології
 4. Інформаційні технології в проектуванні та виробництві електронних апаратів
 5. Безпека інформаційно-комунікаційних систем
 6. Фізика і технологія мікро- та наноелектроніки

Мови конференції: Робочі мови – українська, російська, англійська.

Адреса проведення конференції: Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ЗНТУ, Інститут інформатики та радіоелектроніки.

Технічний секретар оргкомітету – Колеснікова Євгенія Ісааківна; роб.тел.:(061) 764–32–81,769–84–31; моб. тел.: 066-634-92-30; факс: (061)764–46–62; e-mail: kolevis@zntu.edu.ua .

Інформаційне повідомлення №1: DOC UKR DOC RUS

Запрошення на конференцію

DNEPR2

Повідомляємо, що з 25–27 листопада 2015р. в місті Дніпропетровськ буде проходити Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2015)". Детальна інформація про конференцію на сайті: http://meics.dp.ua/

Запрошення на конференцію

LVIV

Повідомляємо, що з 23 по 26 лютого 2016 року в містах Львів-Славсько на базі національного університету «Львівська політехніка» буде проходити 13-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп'ютерної інженерії TCSET'2016". Детальна інформація про конференцію на сайті: http://science.lp.edu.ua/TCSET

Запрошення на конференцію

SEVNTU

Повідомляємо, що з 16 по 20 листопада 2015 року в місті Севастополі на базі Севастопольського державного університету буде проходити 11-я Міжнародна молодіжна науково-технічна конференція студентів, аспірантів і вчених "Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій, РТ-2015". Детальна інформація про конференцію на сайті: http://rt-sevastopol.ru/students/conference/2015/

Конкурс науково-технічних проектів

EBSCO

У листопаді 2014 року МОН України проведено конкурс науково-технічних проектів, які фінансуються з держбюджету. Проекти наукових керівників кафедр РТТ та ПЗ відповідно проф. Пізи Д.М. "Розробка та удосконалення алгоритмівв комбінованої обробки сигналів в радіотехнічних та телекомунікаційних системах" та проф. Субботіна С.О. впевнено перемолли в конкурсі міністерства.

Конкурс студентських наукових робіт

25 листопада 2014 року відбувся конкурс студентських наукових робіт, які були подані до секції «Електроніка та радіотехніка». Це був перший відбірковий етап ,тобто вузівський тур Всеукраїнського конкурсу, який оголосило Міністерство освіти та науки України. Конкурсна комісія у складі 4-х чоловік: Костенко В.О. (голова комісії, каф. РТТ), Воскобойник В.О. (секретар комісії, каф. ЗІ), Чорнобородов М.П. (каф. РТТ), Фурманова Н.І. (каф. ІТЕЗ) відзначає, що на конкурс було подано 10 робіт. Перше місце зайняла сумісна робота студентів Павськой Христини (РТ-919м) та Ісаєвой Ірини (РТ-911) на тему «Моделювання міграції абонентів в мережі стільникового зв’язку» (керівник – ст. викл. Сметанін І.М., каф. РТТ)

Наприкінці 50-х та на початку 60-х років в Запорізькому регіоні почала інтенсивно розвиватись радіоелектронна промисловість. Були створені потужні радіозаводи «Радіоприлад» та «Іскра», а також заводи, що входили до Міністерства електронної промисловості (завод «Гамма» та завод «Перетворювач»). Виникла потреба в фахівцях радіотехнічного профілю (підготовку фахівців середньої ланки вів Запорізький радіотехнікум).

Підготовку радіофахівців у ЗМІ ім. В.Я. Чубаря було розпочато в 1963 р., коли був здійснений перший набір (по одній групі) на спеціальності 0701 «Радіотехніка» і 0705 «Конструювання й виробництво радіоапаратури». Перші три роки підготовка радіоінженерів велася на кафедрі «Електрифікація промислових підприємств» (ЕПП, зав. каф. доц. В.І. Стульников) електротехнічного факультету (декан – доц. К.П. Савинков).

Для викладання спеціальних дисциплін на кафедру ЕПП були прийняті І.А. Доброжанський, С.І. Голота, В.Ф. Герасименко. На думку колишніх студентів навчальні плани були цікавими й насиченими. Молоді викладачі вчили й училися самі.

Наказом №66 від 16.03.1966 по Запорізькому машинобудівному інституті ім. В.Я. Чубаря шляхом виділення з кафедри ЕПП (електрифікація промислових підприємств) утворена кафедра радіотехніки зі штатом в 16 осіб: 8 штатних викладачів, один – по сумісництву й 7 одиниць учбово-допоміжного складу.

На посаду завідувача кафедри був запрошений доцент Б.А. Редькин, що працював у Томському інституті радіоелектроніки. Надалі кафедру очолювали к.т.н, доценти Б.М. Бондарев, В.П. Тесленко, д.т.н., проф. Д.М. Піза. Тимчасово виконували обов'язки зав. кафедри доц. М.М. Іванов, доц. В.Ф. Герасименко.

У 1968 р. з електротехнічного факультету були виділені спеціальності і кафедри радіоелектронного напряму, які утворили новий факультет (електронної техніки), що пізніше отримав назву радіоприладобудівного факультету.

Варто назвати студентів першого набору, імена яких зараз відомі в ЗНТУ: проф. Карпуков Л.М., доцент Солдатов Б.Т., ст. викл. Клочко В.В. З випускників другого (1964 р.) набору слід зазначити проф. Пізу Д.М., ст. викл. Мисленкова В.І., із третього набору – проф. Дубровина В.І., доц. Дмитренка В.П., доц. Кас'яна М.М., ст. викл. Логачову Л.М.

Відомими в державі є колишні студенти кафедри «Радіотехніки»: Куратченко В.О. – у минулому губернатор Запорізької області та віце-прем'єр України, Лобунов М.О. – генеральний директор Запорізької філії ПАТ «Укртелеком».

У 1976 році спільним наказом ректора Запорізького машинобудівного інституту В.С. Поповим та генерального директора виробничого об'єднання (ВО) «Іскра» В.І. Житником було створено філію кафедри радіотехніки на ВО «Іскра». Це було обумовлено інтенсивним впровадженням цифрової обробки сигналів в галузі радіолокації. Звичайно колектив кафедри не міг стояти осторонь впровадження нових технологій у розробку радіотехнічних систем. Але створення принципово нових лабораторій на кафедрі без виробничої бази було неможливо тому, як вихід, було засновано філію кафедри на ВО «Іскра».

В 1998 році кафедра отримала грант від Мюнхенського відділення фірми ANALOG DEVICES. Необхідно підкреслити, що серед вищих навчальних закладів України Запорізький національний технічний університет такий грант отримав другим після НТУУ «КПІ».

Для застосування в навчальному процесі, а також для програмного забезпечення університету кафедрою впроваджується СУБД INFORMIX, яку кафедра отримала як переможець конкурсу, оголошеного фірмою «INFORMIX».

У 1999 році підписано договір співробітництва з компанією LR Avionics Technology LTD, казенним електромеханічним заводом «Іскра» та казенним конструкторським бюро «Іскра» про створення навчально-дослідної лабораторії радіолокаційних систем, що стала комплексним учбовим та дослідним підрозділом кафедри «Радіотехніки» для підготовки спеціалістів у галузі радіолокаційних систем для цивільної авіації.

Впровадження нових інформаційних технологій на сучасному рівні неможливе без підготовки висококваліфікованих фахівців з комп'ютерної інженерії, тому на підставі рішення Державної акредитаційної комісії на кафедрі в 1992 році розпочалась підготовка спеціалістів за фахом «Комп'ютерні системи та мережі». Згодом, у 2000 р. на кафедрі було відкрито спеціальність «Спеціалізовані комп'ютерні системи», що викликано потребами підприємств у фахівцях-системотехніках, що займаються проектуванням та експлуатацією бортових, контрольно-вимірювальних, діагностичних та інших спеціалізованих комп'ютерних систем широкого призначення. Крім фундаментальних та базових дисциплін, що вивчають студенти за напрямом «Комп'ютерна інженерія», розглядаються бортові ЕОМ, теоретичні та практичні засади систем розпізнавання образів та інші спеціалізовані дисципліни.

У 2002 р. від кафедри «Радіотехніки» відокремилися нова кафедра «Комп'ютерні системи та мережі». Вона готує фахівців з двох вищезгаданих фахів.

У 2001 р. на кафедрі «Радіотехніки» відкрито нову спеціальність «Системи захисту від несанкціонованого доступу» (напрям «Інформаційна безпека»), у 2003 р. – спеціальність «Захист інформації у комп'ютерних мережах».

У 2003 р. на кафедрі відкрито підготовку за спеціальністю «Інформаційні мережі зв'язку». Вона відкрита за спільним рішенням голови Запорізької ОДА Є.Г. Карташова, голови Держкомзв'язку та інформатизації України С.О. Довгого та ректора ЗНТУ С.Б. Бєлікова. Внаслідок цього кафедра отримала назву – «Радіотехніки та телекомунікацій».

У 2010 році вп'яте кафедрою була організована та проведена міжнародна конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій».

Результати науково-дослідних робіт кафедри впроваджені в навчальний процес та народне господарство Запорізького регіону. Так, у конструкторському бюро «Іскра» та Запорізькому виробничому об'єднанні «Іскра» впроваджені результати досліджень, які лягли в основу докторської дисертації теперішнього завідувача кафедри, проректора Пізи Д.М. Зокрема, в об'єднанні «Іскра» впроваджено у виробництво близько 30 винаходів та патентів.

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри здійснюється через аспірантуру та докторантуру, що діють на кафедрі. За останні роки в аспірантурі та докторантурі кафедри два викладача отримали науковий ступінь доктора технічних наук, ще вісім викладачів різних кафедр університету та співробітників науково-виробничого комплексу «Іскра» отримали ступінь – кандидата технічних наук. Нині кількість кандидатів та докторів наук, професорів на кафедрі «Радіотехніки та телекомунікацій» перевищує 50%.

Завідувач кафедри професор Піза Д.М. з 1999 р. по 2009 р. працював в експертній раді ВАК України з спеціальних проблем оборони, національної безпеки та оборонно-промислового комплексу. З 2005 р. по 2014 р. – заступник голови та член Експертної ради МОН молоді та спорту України з комп'ютерних наук, технологій та інформаційної безпеки. З 2011 – року голова комітету «Телекомунікацій» Української федерації інформатики. В різні роки працював у науково-методичних комісіях з радіотехніки та захисту інформації.

В цілому кафедра РТТ вже більше 45 років розвивається, мужніє, набирає сил і впевнено крокує вперед до нових висот.

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Піза Дмитро Макарович д.т.н., професор проректор з науково-педагогічної роботи та питань перспектив розвитку університету, директор інституту
Морщавка Сергій Володимирович к.т.н., доцент завідувач кафедри
Бугрова Тетяна Іванівна к.т.н., доцент доцент
Дмитренко Віктор Панкратович к.т.н., доцент доцент
Кабак Владислав Семенович к.т.н., доцент декан факультету
Козодавов Віктор Григорович   завідуючий лабораторією
Колеснікова Євгенія Ісааківна   завідуюча лабораторією
Костенко Валерян Остапович к.т.н., доцент доцент
Логачова Людмила Михайлівна   старший викладач
Мороз Гаррі Володимирович   аспірант
Самойлик Сергій Сергійович   старший викладач
Сидоріна Лідія Іванівна   старший лаборант
Сметанін Ігор Миколайович   старший викладач, аспірант
Чорнобородов Михайло Петрович к.т.н., доцент доцент
Шуміліна Людмила Василівна   старший лаборант

 

 

Кафедра займає загальну площу 626,2кв. м.. Площа, яка відведена під  навчальні аудиторії та лабораторії, складає 440,2кв. м. Усі аудиторії оснащено наочними посібниками, стендами, ілюстративним матеріалом. Крім того, заняття по дисциплінах спеціальності проводяться в лабораторіях і приміщеннях, які знаходяться у загальному користуванні.

Усі  лабораторії оснащено устаткуванням, яке включає різноманітну контрольно-вимірювальну апаратуру, обчислювальну техніку та обладнання.

Для проведення лекційних, лабораторних, практичних та науково-дослідних робіт призначені наступні приміщення:

– ауд. 30 (комп’ютерний клас кафедри «Радіотехніки та телекомунікацій»; лабораторія з курсів «САПР»,  «Сигнали та процеси в РТ», «Основи автоматизації проектування РА», «Системи програмування», «Програмування мікропроцесорів», «Основи теорії кіл», «Цифрова обробка сигналів», «Спец. розділи вищої математики»);

–  ауд. 31 (лабораторія з дисциплін «Системи сучасних сигналів», «Статистична радіотехніка», «Основи теорії передачі інформації», «Теорія РТС», «Радіотехнічні системи», «Моделювання радіосистем», «Цифрові системи передачі інформації»);

–  ауд. 33 (лабораторія з дисциплін «Основи теорії кіл», «Цифрова обробка сигналів», «Цифрові системи передачі інформації»);

–  ауд. 34 (лабораторія з дисциплін «Техніка та прилади НВЧ», «Мікроелектронні пристрої НВЧ»,  «Пристрої НВЧ та антени», «Проектування антенно-фідерних пристроїв», «Спеціальні  розділи електродинаміки», «Технічна електродинаміка», «Електронні та квантові пристрої НВЧ», «Антени спеціального призначення та САПР антен»);

–  ауд. 36 (лабораторія цифрової обробки сигналів на базі сигнальних процесорів фірми ANALOG DEVICES, лабораторія з дисципліни «Програмування мікропроцесорів», «Системи та мережі передачі інформації»);

–  ауд. 37 (лабораторія з дисциплін «Пристрої генерації та формування радіотехнічних сигналів», «Радіопередавальні пристрої», «Пристрої приймання і обробки сигналів», «Радіоприймальні пристрої», «Системи прийому, обробки та відображення інформації», «Цифрові пристрої та мікропроцесори», «Мікропроцесори в системах та пристроях»);

– ауд. 38 (лабораторія дисциплін «Методологія та організація наукових досліджень»,  «Інтелектуальна власність», «Супутникові інформаційні системи», «Комп’ютерні системи управління проектами», «Глобальні інформаційні  інфраструктури»);

–  ауд. 39 (лабораторія з дисциплін «Пристрої підсилення сигналів», «Основи телебачення», «Квантові РТ пристрої та системи», «Аналогові електронні пристрої», «Комп’ютерні мережі», «Керування мережами зв’язку», «Радіоавтоматика», «Волоконно-оптичні системи передачі інформації», «Супутникові інформаційні системи»).

– ауд. 127 – (факультетський комп’ютерний клас; «Основи автоматизації проектування РА», «Системи програмування», «Програмування мікропроцесорів», «Основи теорії кіл», «Цифрова обробка сигналів», «Спец. розділи вищої математики»).


Кафедра забезпечує викладання біля 80 дисциплін для двох спеціальностей університету - радіотехніка, телекомунікація. Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо. Викладачами кафедри розроблені  методичні вказівки, які містять тематику курсових проектів, вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу. Щорічно видаються нові посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки, розробляються робочі програми з кожної дисципліни. В учбовий процес активно впроваджуються наукові дослідження та винаходи викладачів.

«Радіотехніка»

Кафедра веде підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 • 6.050901 – бакалавр, термін навчання – 4 роки, ліцензований обсяг 30 осіб денної, 25 осіб заочної форми навчання;
 • 7.05090101 – спеціаліст, термін навчання – 1 рік, ліцензований обсяг 25 осіб денної, 20 осіб заочної форми навчання;
 • 8.05090101 – магістр, термін навчання – 1,5 роки, ліцензований обсяг 5 осіб денної, 5 осіб заочної форми навчання.

Термін дії ліцензії за напрямом «Радіотехніка» освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр до 2021 року.

Студенти цього напряму підготовки вчаться проектувати, експлуатувати та ремонтувати сучасні радіотехнічні системи. Освоюють сучасні радіолокаційні, радіонавігаційні прилади та комунікаційні системи, крім того, вивчається ряд дисциплін телекомунікаційної спрямованості, що дозволяє майбутнім фахівцям займатися розвитком сучасних систем зв'язку, у тому числі супутникових, стільникових (мобільних), волоконно-оптичних та інших. Навчальні лабораторії створені на базі кафедри з залученням обладнання підприємств зв'язку міста і області.

На філії кафедри при НВК «Іскра» створені навчальні лабораторії з використанням сучасного промислового та вимірювального обладнання. В навчальному процесі філії використовується унікальне обладнання, зокрема: комп'ютерізованний аналогообчислювальний стенд для дослідження амплітудно-фазового розподілу електромагнітного поля в розкриві антен; фрагмент фазової антенної решітки; виносне робоче місце оператора РЛС, що дозволяє вивчати процес виявлення цілей та формування трасової інформації; просторові та поляризаційні адаптивні фільтри; різні варіанти побудови систем селекції рухомих цілей і т.і. До проведення навчальних занять залучаються провідні фахівці підприємства.

«Інформаційні мережі зв'язку»

ЗНТУ має ліцензію з терміном дії до 2019 року на підготовку фахівців зв'язкового профілю з наступних освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 • 6.050903 «Телекомунікації» – бакалавр, термін навчання – 4 роки, ліцензований обсяг 50 осіб денної, 50 осіб заочної форми навчання;
 • 7.05090301 «Інформаційні мережі зв'язку» – спеціаліст, термін навчання 1 рік, ліцензований обсяг 30 осіб денної, 30 осіб заочної форми навчання;
 • 8.05090301 «Інформаційні мережі зв'язку» – магістр, термін навчання 1,5 роки, ліцензований обсяг 10 осіб денної, 10 осіб заочної форми навчання.

Інвестиції іноземних та вітчизняних фірм у сферу зв'язку України обчислюються мільярдами доларів. Ця галузь продовжує і ще довго буде бурхливо розвиватися, а для здійснення такого розвитку необхідні висококваліфіковані фахівці. Такі фахівці мають володіти технологіями волоконно-оптичного, супутникового, бездротового (мобільного) зв'язку та мають бути спроможними самостійно вирішувати питання організації зв'язку між об'єктами, створення систем і мереж передавання інформації, монтажу та налагодження телефонного та радіозв'язку. Саме таких спеціалістів готує наша кафедра. Основний замовник зв'язківців – ВАТ «Укртелеком».

Для спеціальності «Радіотехніка»

Для спеціальності «Інформаційні мережі зв'язку»

 1. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Комп'ютерна електроніка" для студентів напряму підготовки 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. П. Дмитренко, В. Г. Козодавов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 46 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дискретне перетворення Фур'є й вагові вікна" з дисципліни "Теорія радіотехнічних систем" для студентів спеціальності 7.090701 "Радіотехніка" усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 34 с.
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматизації проектування радіоелектронної апаратури" для студентів з напряму підготовки 6.050901 "Радіотехніка" усіх форм навчання [Електронний ресурс]: Дослідження електроних схем за допомогою програми схемотехнічного моделювання Micro-Саp. Ч. 2 / уклад. : В. С. Кабак, С. С. Самойлик. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 74 с.
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Цифрові пристрої та мікропроцесори " для студентів з напряму підготовки 6.050901 "Радіотехніка" всіх форм навчання [Електронний ресурс]: Програмовані логічні інтегральні схеми / уклад. : C. В. Морщавка, С. С. Самойлик. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 66 с
 5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматизації проектування радіоелектронної апаратури" для студентів з напряму підготовки 6.050901 "Радіотехніка" усіх форм навчання [Електронний ресурс]: Дослідження електроних схем за допомогою програми схемотехнічного моделювання Micro-Саp. Ч. 2 / уклад. : В. С. Кабак, С. С. Самойлик. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 74 с.
 6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Захист інформації в телекомунікаційних системах" для студентів напряму підготовки 6.050901 Інформаційні мережі зв'язку' всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. П. Дмитренко, І. М. Сметанін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 86 с.
 7. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Обчислювальна техніка та мікропроцесори " для студентів спеціальності 6.050903 (телекомунікації) усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 30 с.
 8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія і проектування радіолокаційних систем" для студентів спеціальностей 7.05090101, 8.05090101 [Електронний ресурс]: Лабораторна робота. Виявлювач радіолокаційних сигналів зі стабілізацією рівня хибних тривог / уклад. : О. П. Залевський, Д. М. Піза. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 26 с.
 9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматизації проектування радіоелектронної апаратури" для студентів з напряму підготовки 6.050901 "Радіотехніка" усіх форм навчання [Електронний ресурс]= Дослідження електроних схем за допомогою програми схемотехнічного моделювання Micro-Саp. / уклад. : В. С. Кабак, С. С. Самойлик. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 70 с.
 10. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Функціональні пристрої в телекомунікаційних системах": для студентів спеціальності 6.092400 всіх форм навчання. Ч. I. / уклад. : В. С. Кабак, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 66 с. – 4 грн.
 11. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Пристрої підсилення сигналів": для студентів спеціальності 6.050901 всіх форм навчання / уклад.: В. С. Кабак., А. С. Сіренко, М. П. Чорнобородов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 62 с. – 11 грн.
 12. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Аналогові електронні пристрої": для студентів спеціальності 6.050901 всіх форм навчання. Ч. 1 / уклад. : В. С. Кабак, С. В. Морщавка, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 62 с. – 5 грн.
 13. Методичні вказівки до контрольної роботи №1 з дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів": для студентів спеціальності 6.050903 "Телекомунікації" заочної форми навчання / уклад. : В. О. Костенко, Г. М. Романіченко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 22 с. – 2 грн.
 14. Методичні вказівки до контрольної роботи №2 з дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів": для студентів спеціальності 6.050903 "Телекомунікації" заочної форми навчання / уклад. : В. О. Костенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 18 с. – 2 грн.
 15. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні технології" розділ "Системи управління базами даних" для студентів спеціальностей 6.050903 "Інформаційні мережі зв'язку", 6.050901 "Радіотехніка" усіх форм навчання: СУБД / уклад. : А. М. Копильов, В. О. Костенко, Т. О. Паромова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 42 с. – 3 грн.
 16. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Пристрої підсилення сигналів": для студентів спеціальності 6.050901 всіх форм навчання. Ч. 1 / уклад. : В. С. Кабак., С. В. Морщавка, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 74 с. – 6 грн.
 17. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Прокладка оптичного кабелю" з дисципліни "Фізика оптичного зв'язку": для студентів спеціальності 6.050903 "Інформаійні мережі зв'язку" усіх форм навчання / укл.: О. В. Щекотихін, Н. Ю. Работа. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 14 с. – 1 грн.
 18. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання в техніці зв'язку": для студентів спеціальності 6.050903 "Інформаійні мережі зв'язку" усіх форм навчання / укл.: Копильов А. М., Н. Ю. Работа. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 54 c. – 4 грн.
 19. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електроживлення систем зв'язку": для студентів спеціальності 6.050903 "Телекомунікації" усіх форм навчання / уклад. : В. О. Костенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 66 с. – 5 грн.
 20. Контрольна робота та методичні вказівки до неї з дисципліни "Захист інформації в телекомунікаційних системах": для студентів напряму підготовки 6.05093 "Телекомунікації" заочної форми навчання / уклад. : В. П. Дмитренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 30 с. – 3 грн.
 21. Системи комутації в електрозв'язку. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Системи комутації в електрозв'язку" для студентів усіх форм навчання: напряму підготовки 6.050903 "Телекомунікації": Цифрова комутаційна система С-32 / укл.: В. О. Борисенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54 с.
 22. Системи комутації в електрозв'язку. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи комутації в електрозв'язку" для студентів усіх форм навчання: напряму підготовки 6.050903 "Телекомунікацій". Ч. 1 / укл.: В. О. Борисенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с.
 23. Системи комутації в електрозв'язку. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи комутації в електрозв'язку" для студентів усіх форм навчання: напряму підготовки 6.050903 "Телекомунікації". Ч. 2 / укл.: В. О. Борисенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 62 с.
 24. Мікропроцесори. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Мікропроцесори в системах та пристроях": для студентів фаху 7.090701 "радіотехніка" усіх форм навчання / укл.: В. І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 66 с.
 25. Мікропроцесори в системах та пристроях. Методичні вказівки до виконання курсової роботи за дисципліною "МПСП": для студентів спеціальності 7.090.701 "Радіотехніка" усіх форм навчання / укл.: В. І. Мислєнков, Ю. Л. Мейстер. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 82 с.
 26. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Пристрої підсилення сигналів" для студентів спеціальності 6. 050901 напряму "Радіотехніка" всіх форм навчання / укл.: В. О. Борисенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 65 с.
 27. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматизації проектування радіоелектронної апаратури" для студентів з напряму 6.050901 - "Радіотехніка" усіх форм навчання / укл.: Л. М. Карпуков, С. М. Романенко, С. С. Самойлик. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 58 с.
 28. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Системи зв'язку з рухомими об'єктами" для студентів спеціальності 6.092400 всіх форм навчання. Ч. 1 / уклад. : В. С. Кабак, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 70 с. – 3 грн.
 29. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Аналогові електронні пристрої" для студентів спеціальності 6.090701 - "Радіотехніка" всіх форм навчання. Ч. 1 / уклад. : В. С. Кабак, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 70 с. – 2 грн.
 30. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни "Проектування радiолокацiйних систем" для студентів спеціальності 7.090701, 8.090701 "Радіотехніка" всіх форм навчання / укл.: Піза Д. М., Залевський П. А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 62 с.
 31. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів": для студентів спеціальностей 6.092400 "Інформаційні мережі зв'язку", 6.091501 "Комп'ютерні системи та мережі", 6.091503 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" усіх форм навчання. Ч. 2 / укл.: В. О. Костенко, М. М. Касьян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34 с.
 32. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системне програмне забезпечення": для студентів спеціальності 6.092400 "Інформаційні мережі зв'язку" усіх форм навчання / укл.: В. О. Костенко, А. М. Копильов, Є. І. Колеснікова, Д. В. Бєліков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 78 с.
 33. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Системи зв'язку з рухомими об'єктами" для студентів спеціальності 6.092400 всіх форм навчання. Ч. 1 / уклад. : В. С. Кабак, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 74 с. – 3 грн.
 34. Основи телебачення: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи телебачення": для студентів спеціальності 7.090701 "радіотехніка " денної та заочної форм навчання / укл.: В. І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 96 с.
 35. Основи телебачення. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи телебачення": для студентів спеціальності 7.090701 "радіотехніка" заочної форми навчання / укл.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 25 с.
 36. Наскрізна програма практик для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання за фахами 7.090701, 8.090701 " Радіотехніка" кафедри "Радіотехніка і телекомунікації" / уклад. : Б. М. Бондарев, В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 39 с.
 37. Мікропроцесори: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Цифрові пристрої та мікропроцесори" для студентів фаху 7.090701 "радіотехніка" усіх форм навчання. Ч. 4: Сигнальні процесори з фіксованою крапкою / уклад. : В. І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 42 с.
 38. Мікропроцесори: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Цифрові пристрої та мікропроцесори " для студентів фаху 7.090701 "радіотехніка" всіх форм навчання. Ч. 2 / уклад. : В. І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 22 с.
 39. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Радіоавтоматика" для студентів спеціальності 8.090701 денної та заочної форм навчання / уклад. В. С. Кабак, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 70 с.
 40. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Мікропроцесори в системах та пристроях": для студентів спеціальності 7.090701 (радіотехніка) заочної форми навчання / уклад. В. І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 30 с.
 41. Методичні вказівки до курсової роботи "Теорія електричних кіл та сигналів": для студ. спец. 6.092400 "Інформаційні мережі зв'язку", 7.160103 "Системи захисту інформації від несанкціонов. доступу", 7.160105 "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах" усіх форм навч. / укл.: Костенко В. О., Касьян М. М., Бугрова Т. І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 54 с.
 42. Цифрові пристрої та мікропроцесори: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Цифрові пристрої та мікропроцесори" для студентів спеціальності 7.090701 (радіотехніка) денної та заочної форм навчання / укл.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 54 с.
 43. Мікроконтролери: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Цифрові пристрої та мікропроцесори" для студентів фаху 7.090701 спеціальності "радіотехніка " всіх форм навчання. Ч. 3 / укл.: В. І. Мислєнков, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 50 с.
 44. Методичні вказівки з дисципліни "Радіоавтоматика" для студентів спеціальності 8.090701 денної та заочної форм навчання / укл.: В. С. Кабак, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 58 с.
 45. Телекомунікаційні та інформаційні мережі. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Телекомунікаційні та інформаційні мережі": для студентів напряму підготовки 6.050903 "Телекомунікації" усіх форм навчання / Укл.: В.О. Борисенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 71 c.
 46. Наскрізна програма практик: для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання напряму 6.050903 "Телекомунікації" / уклад. : Б. М. Бондарев, В. О. Борисенко, В. І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 38 с
 47. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дослідження перехідних процесів у колах першого порядку" із застосуванням пакетів прикладних програм MathCAD та Electronics Workbench: для студентів спеціальностей: 7.050903 "Телекомунікації", 8.091501 "Комп'ютерні системи та мережі", 8.091503 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" всіх форм навчання / укл.: В. О. Костеннко, М. М. Кас'ьян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 27 с.
 48. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт "Прикладні комп'ютерні технології" (CISCO): для студентів спеціальності 7.050903 "Телекомунікацій" всіх форм навчання [Текст] / укл.: Ю. А. Гросфельд, В. О. Костенко, А. М. Копильов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 82 с.
 49. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 "Поштові правила України" з дисципліни "Основи поштового зв'язку": для студентів спеціальності 6.092402 усіх форм навчання / укл.: В. В. Клочко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 62
 50. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи техніки телевізійних зображень": для студентів спеціальності 6.092.400 “Інформаційні мережі звязку ” заочної форми навчання / Укл.: В.І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 26 с. – 1 грн. 17 к.
 51. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи та мережі радіомовлення і телебачення": для студентів спеціальності 6.092.400 „Інформаційні мережі зв’язку” усіх форм навчання. / укл.: В. І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 78 с. – 3 грн. 31 к.
 52. Методичні вказівки до виконання курсової роботи за дисципліною "Системи прийому, обробки сигналів та відображення інформації": для студентів спеціальності 7.160.103 "Системи захисту інформації від несанкціонованого доступу" усіх форм навчання. Ч. 1 / укл.: В. І. Мислєнков, В. В. Клочко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 74 с. – 2 грн. 67 к.
 53. Методичні вказівки до виконання курсової роботи за дисципліною "Системи прийому, обробки сигналів та відображення інформації": для студентів спеціальності 7.160.103 "Системи захисту інформації від несанкціонованого доступу" усіх форм навчання. Ч. 2 / укл.: В. І. Мислєнков, В. В. Клочко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 46 с. – 2 грн.
 54. Комп’ютерна електроніка: методичні вказівки з дисципліни "Комп’ютерна електроніка" для студ. спец. 7.091 501 "Комп’ютерні мережі і системи", 7.091 503 "Спеціалізовані комп’ютерні системи"денної та заочної форм навчання. Ч. 2 / укл.: В. О. Борисенко, В. І. Мислєнков, В. В. Клочко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 47 с. – 2 грн.
 55. Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Основи автоматизованого проектування радіоелектронних пристроїв" [Електронний ресурс]: для студентів спеціальності 7.090701 "Радіотехніка" заочної форми навчання / укл.: Л. М. Карпуков, С. М. Романенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 27 с.
 56. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та мікропроцесори" [Електронний ресурс]: для студентів спеціальності 6.92400 "Інформаційні мережі зв язку" усіх форм авчання, Ч. 3: Сигнальні процесори з фіксованою крапкою / укл.: В. І. Мисленков, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 44 с.
 57. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та мікропроцесори" [Електронний ресурс]: для студентів спеціальності 6.92400 "Інформаційні мережі зв язку" усіх форм авчання, Ч. 2: Мікроконтролери / укл.: В. І. Мисленков, А. С. Сіренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 48 с.
 58. Методичні вказівки до курсового проекту з аналогової схемотехніки: для студ. спец. 7.160.103 "Системи захисту інформації від несанкціонованого доступу", 7.092.402 "Інформаційні мережі зв'язку" усіх форм навчання / Укл.: Л.М. Карпуков, С.М. Романенко, Р.Ю. Корольков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 47 с.
 59. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Методи розрахунку лінійних кіл синусоїдального струму" зі застосуванням прикладних пакетів MathCAD та Electronics Workbench: для студентів спеціальностей: 8.090.701 радіотехніка, 7.160103 системи захисту від несанкціонованого доступу, 7.160105 захист інформації в комп’ютерних мережах, 6.093402 телекомунікації / Укл.: В. О. Костенко, Г. М. Романіченко, Т. І. Бугрова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 22 с.
 60. Методичні вказівки до виконання курсової роботи за дисципліною "Мікропроцесори в системах захисту інформації" [Електронний ресурс]: для студентів спеціальності 7.160.103 "Системи захисту інформації від несанкціонованого доступу" усіх форм навчання / укл.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 78 с.
 61. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Спецрозділи електродинаміки": для студентів фахового напряму 1601 "Інформаційна безпека" денної форми навчання / укл.: В. П. Дмитренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 33 с.
 62. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Мікропроцесори в системах захисту": для студентів спеціальності 7.160.103 "Системи захисту від несанкціонованого доступу" заочної форм навчання / укл.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 33 с.
 63. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Мікропроцесори в системах захисту": для студентів спеціальності 7.160.103 "Системи захисту від несанкціонованого доступу" усіх форм навчання / укл.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 33 с.
 64. Аналогова мікросхемотехніка: Методичні вказівки з вивчення дисц. "Мікросхемотехніка" для студ. спец. 7.160.103 "Системи захисту від несанкціонованого доступу" всіх форм навчання / Укл.: В.І. Мислєнков, В.В Клочко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 55 с.
 65. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Волоконно-оптичні розгалужувачі" з дисципліни "Квантові радіотехнічні пристрої та системи": для студентів за фахом 8.090701 "Радіотехніка" усіх форм навчання / Укл.: О.В. Щекотихін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 17 с.
 66. Методичні вказівки до лабораторних та практичних занять з навчальних дисциплін спеціальностей 6.092400, 7.091.503, 7.090 701, 7.091.503, 7.160.103: для студентів денної та заочної форм навчання. Ч. 1: Вивчення основ роботи з системою символьної математики MathCAD 2001 Pro / укл.: С. П. Гулін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 60 с.
 67. Методичні вказівки до лабораторних робіт за курсом "Основи захисту інформації": для студентів спеціальностей: 1601 “Захист інформації”, 0915 “Комп`ютерна інженерія”, 0907 “Радіотехніка”,0924 “Телекомунікаціїї”, усіх форм навчання. Стеганографічний захист інформації / укл.: Г. Л. Козіна, С. М. Зав'ялов, О. Г. Михайленко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 29
 68. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Вивчення лінійних кіл постійного струму" із застосуванням прикладних пакетів MathCAD та Electronics Workbench: для студентів спеціальностей: 8.090.701, 7.160103 , 7.160105 захист інформації в комп’ютерних мережах, 7.093402 телекомунікації всіх форм навчання / укл.: В. О. Костенко, Г. М. Романіченко, Т. І. Бугрова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 31 с.
 69. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з допомогою програми "Electronics Workbench": для студентів спеціальності 8.090701 , 7.160103, 7.160105, 7.093402 всіх форм навч., Ч. 1: Контрольно-вимірювальні прилади та складання електричних схем на EWB / укл.: В. О. Костенко, В. В. Клочко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 24 с.
 70. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Пристрої прийому та обробки сигналів" та "Радіоприймальні пристрої": для студентів спеціальностей 7.090.701 "Радіотехніка" усіх форм навчання / Укл.: С.П. Гулін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 50 с
 71. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Спецрозділи електродинаміки" та контрольні роботи: для студентів фахового напряму 1601 "Інформаційна безпека" заочної форми навчання / Укл.: В.П. Дмитренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 28 с.
 72. Комп’ютерна електроніка: методичні вказівки з дисциплін "Комп’ютерна електроніка" для студентів спеціальностей 7.091501, 7.091 503. Ч. 1 / укл.: В. І. Мислєнков, В. В Клочко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 102 с.
 73. Комп’ютерна електроніка: методичні вказівки з дисциплін "Комп’ютерна електроніка" для студентів спеціальностей 7.091501, 7.091 503, Ч. 2 / укл.: В. І. Мислєнков, В. В. Клочко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 102 с.
 74. Розрахунок цифроаналогових пристроїв: методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів для студентів спеціальностей 7.090.701, 7.0924, 8.091.501, 8.091.601 усіх форм навчанн / укл.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 24 с.
 75. Радіоприймальні пристрої: методичні вказівки до вивчення дисципліни "Радіоприймальні пристрої" для студентів спеціальності 7. 090 701 "Радіотехніка" заочної форми навчання / укл.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 30 с.
 76. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Цифрові доплерівські фільтри з малим рівнем бокових пелюстків" з дисципліни "Теорія радіотехнічних систем" [Електронний ресурс]: для студентів спеціальності 7.090.701 "Радіотехніка" всіх форм навчання / Укл.: Д. М.Піза д.т.н., В.М.Лаврентьєв, П.А.Залевський. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 27 с.
 77. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Передавальні квантово-електронні оптичні модулі" з дисципліни "Квантові радіотехнічні пристрої та системи" [Електронний ресурс]: для студентів за фахом 8.090701 "Радіотехніка" усіх форм навчання / Укл.: О.В.Щекотихін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 22 с.
 78. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Передавальні квантово-електронні оптичні модулі" з дисципліни "Квантові радіотехнічні пристрої та системи" [Електронний ресурс]: для студентів за фахом 8.090701 "Радіотехніка" усіх форм навчання / Укл.: О.В.Щекотихін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 22 с.
 79. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Оптичні тестери" з дисципліни "Квантові радіотехнічні пристрої та системи" [Електронний ресурс]: для студентів за фахом 8.090701 "Радіотехніка" усіх форм навчання / Укл.: О.В.Щекотихін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 18 с.
 80. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Вимірювання загасання в волоконно-оптичній кабельній секції" з дисципліни "Квантові радіотехнічні пристрої та системи" [Електронний ресурс]: для студентів за фахом 8.090701 "Радіотехніка" усіх форм навчання / Укл.: О.В.Щекотихін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 15 с.
 81. Цифрові пристроі та мікропроцесори: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Цифрові пристроі та мікропроцесори"для студ. спец. 7.090.701(радіотехніка) денноі та заочноі форми навчання / уклад.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 55 с.
 82. Методічни вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи телебачення": для студ. спеціальності 7.090701 (радіотехніка) заочноі форми навчання / уклад.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 24 с.
 83. Методичні вказівки по роботі з панорамним вимірювачем амплітудно-частотних характеристик: для студ. фахів 6.090.701 "Радіотехніка", 6.160.103 "Сист. захисту від несанкц-го доступу", 6.092400 "Телекомунікац" усіх форм навчання / уклад.: В. П. Дмитренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 16 с.
 84. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Електродинаміка та поширення радіохвиль" та виконання контрольних завдань для студ. спец. 8.090.701 заочн. форми навчання / уклад.: Л. М. Логачова, Т. І.Б угрова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 92 с.
 85. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Мікропроцесори в системах та пристроях": для студентів спеціальності 7.090.701 заочноі форми навчання / уклад.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 32 с.
 86. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи телебачення": для студентів спеціальності 7.090.701 денноі та заочноі форми навчання. Ч. 2 / уклад.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 56 с.
 87. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи телебачення": для студентів спеціальності 7.090.701 денноі та заочноі форми навчання. Ч. 1 / уклад.: В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 48 с.
 88. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електродинаміка та поширення радіохвиль": для студентів спеціальності 8.090701 / уклад.: Л. М. Логачов, Т. І. Бугрова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 71 с.
 89. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури" і "Машинний аналіз і проектування схем" [Електронний ресурс]: для студентів спеціальності 7.090701 - "Радіотехніка" усіх форм навчання. / уклад.: С. М. Романенко, Л. М. Карпуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 28 с.
 90. Методичні вказівки до контрольних та курсових робіт з дисциплін "Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури" і "Машинний аналіз і проектування схем" [Електронний ресурс]: для студентів спеціальності 7.090701 "Радіотехніка" заочної форми навчання / уклад.: С. М. Романенко, Л. М. Карпуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 19 с.
 91. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни "Квантові радіотехнічні пристрої" [Електронний ресурс]: для студентів спеціальностей 8.090701 "Радіотехніка" усіх форм навчання. Джерела випромінювання / Укл.: О.В.Щекотихін, В.І.Корнійчук. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 11 с.
 92. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Нерознімні з'єднання оптичних волокон" з дисципліни "Квантові радіотехнічні пристрої та системи" [Електронний ресурс]: для студентів за фахом. 8.090701 "Радіотехніка" / укл.: О. В. Щекотихін, В. І. Корнійчук. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 15 с.
 93. Техніка та прибори НВЧ: програма, методичні вказівки для вивчення дисципліни та завдання на контрольну роботу для студентів фаху 7.090701 "Радіотехніка" заочної форми навчання / уклад.: В. П. Дмитренко. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2001. – 18 с.
 94. Методичні вказівки до курсосого і дипломного проектування підсилювальних пристроїв: для студ. спец. "Радіотехніка" всіх форм навчання / Укл.: І.О. Добржанський, В.І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1999. – 58 с.
 95. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Сигнали та процеси в радіотехніці": з фаху 7.090701 "Радіотехніка" для студентів заочної форми навчання, Ч. 1 / Укл.: К.М. Касьян, М.М. Касьян. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1998. – 33 с.
 96. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Сигнали та процеси в радіотехніці": для студ. спец. 7.090701 "Радіотехніка" всіх форм навчання / Укл.: К.М. Касьян, М.М. Касьян. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1998. – 16 с.
 97. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Сигнали та процеси в радіотехніці": з фаху 7.090701 "Радіотехніка" для студентів заочної форми навчання, Ч. 2 / Укл.: К.М. Касьян, М.М. Касьян. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1997. – 39 с.
 98. Методичні вказівки до курс. і дип. проектування зв'язних і радіомовних приймачів: для студ. спец. "Радіотехніка" всіх форм навчання / уклад. : І. О. Добржанський. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1997. – 62 с.
 99. Пристрої генерації та формування радіосигналів: Програма, методичні вказівки та контрольна робота для студентів фаху 7.090.701 "Радіотехніка" заочної форми навчання / Скл.: В.О.Борисенко. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1996. – 47 с.
 100. Наскрізна програма виробничої практики студентів спеціальності "Радіотехніка": Розроблено застосовно до навчального плану від 31.10.95 р. і кваліфікаційній характеристиці / Скл.: Е.М.Касьян, В.І.Маслінков, Д.М.Пиза. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1996. – 29 с.
 101. Методичні вказівки до лаб. робіт по курсу "Пристрої прийому та обробки сигналів для студ. спец. "Радіотехніка" всіх форм навчання. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1996. – 72 с.
 102. Розрахунок цифроаналогових пристроїв: Методичні вказівки по виконанню курсових та дипломних проектів для студентів спеціальності 22.01, 23.01 усіх форм навчання / Укл.: К.М.Касьян, В.І.Мисленков. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1995. – 22 с.
 103. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Пристрої НВЧ та антени": для студентів спеціальності 7.090.701 всіх видів навчання: розрахунок елементів НВЧ трактів / Укл.: Л.М. Логачова, Т.І.Бугрова. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1995. – 40 с
 104. Методичнi вказiвки до лабораторної роботи "Дослідження характеристик фрактальних антен" з дисциплiн "Антени спеціального призначення та САПР АСП" і "ТЕД, ПРХ та А" для студентів спеціальностей 7.05090101, 6.0509 всіх форм навчання / уклад. : Т. I. Бугрова, Л. М. Логачова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 22 с.
 105. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Системи та мережі радіомовлення і телебачення" для студентів спеціальності 6.050903 (телекомунікації) денної та заочної форм навчання / уклад. : В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 38 с. – 2 грн.
 106. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Основи телебачення": для студентів спеціальності 7.05090101 (радіотехніка) денної та заочної форм навчання / уклад. : В. І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 30 с. – 2 грн.
 107. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи документального електрозв'язку" для студентів напряму 6.050903 "Телекомунікації" всіх форм навчання / уклад. : А. М. Копильов, Є. О Звягінцев, Копильова Н. Ю., Є. І. Колєснікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 38 с. – грн.
 108. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Мережеві операційні системи" для студентів спеціальності 7.05090301 "Інформаційні мережі зв'язку" всіх форм навчання / уклад. : А. М. Копильов, Є. О Звягінцев, Н. Ю. Копильова, Є. І. Колєснікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 46 с. – грн.
 109. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Лінії передачі" для студентів напряму підготовки 6.050903 "Телекомунікації" усіх форм навчання / уклад. : В. П. Дмитренко, К. М. Горпинич. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 42 с. – 3 грн.
 110. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна електроніка. Аналогова схемотехніка" з застосуванням програмного комплексу Electronics Workbench: для студентів напряму підготовки 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання / уклад. : В. П. Дмитренко, В. Г. Козодавов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 74 с. – 4 грн.
 111. Цифрові пристрої та мікропроцесори. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Цифрові пристрої та мікропроцесори": для студентів спеціальності 7.090701 (радіотехніка) денної та заочної форм навчання / уклад. : В. І. Мислєнков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 54 с. – 5 грн.
 112. Методичні вказівки до самостійної роботи за розділом "Теорія електричних сигналів" дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів": для студентів напрямку підготовки 6.050903 "Телекомунікації" заочної форми навчання / уклад. В. О. Костенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 38 с. – 3 грн.
 113. Методичні вказівки до самостійної роботи за розділом "Теорія електричних кіл" дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів": для студентів напрямку підготовки 6.050903 "Телекомунікації" заочної форми навчання / уклад. : В. О. Костенко, Г. М. Романіченко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 46 с. – 4 грн.

Сторінки