Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Гуманітарний факультет

Кафедра міжнародних економічних відносин

Емблема кафедри «Міжнародні економічні відносини» ЗНТУ

Кафедра «Міжнародні економічні відносини» (МЕВ)

Рік початку діяльності: 1995

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Прушківська Емілія Василівна

Спеціальності:

29 – «Міжнародні відносини»

292 – «Міжнародні економічні відносини», освітньо-професійні програми:

«Міжнародний бізнес»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 277-А
тел.: +380(61)7698253
e-mail: kafedra_mev@zntu.edu.ua

Конференція!

Тези доповідей на конференціях за попередні роки: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

 

 

2018 рік

 

Всього: 19
- з них за авторством молодих учених 3
 1. Прушківська, Е.В. Перспективи розвитку автомобільного ринку України в умовах посилення інтеграційних процесів [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 33-35. - англ., укр., рос.;
 2. Прушківська, Е.В. Перспективи інклюзивного зростання у світовій економіці [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, М.В. Дерев’ягін // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 43-45. - англ., укр., рос.;
 3. Прушківська, Е.В. Тенденції та особливості торговельно-економічного співробітництва між Україною та Італією [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, І.В. Карнаух // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 48-50. - англ., укр., рос.;
 4. Прушківська, Е.В. Причини міжнародної міграції робочої сили на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, Е.В. Коваленко // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 50-52. - англ., укр., рос.;
 5. Прушківська, Е.В. Динамічні процеси зовнішньої торгівлі металопродукції в Україні [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, К.В. Коломоєць // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 57-59. - англ., укр., рос.;
 6. Прушківська, Е.В. Взаємозв’язок між демографічною ситуацією та трудовою міграцією населення в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, Є.В. Овсяк // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 81-84. - англ., укр., рос.;
 7. Прушківська, Е.В. Тенденції розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, К.О. Третьякова // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 105-106. - англ., укр., рос.;
 8. Прушківська, Е.В. Особливості експорту агропродовольчої продукції України на світовому ринку [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, Н.І. Хромагіна // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 112-114. - англ., укр., рос.;
 9. Прушківська, Е.В. Сучасні трансформаційні процеси в автомобільній галузі України та світу [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський // Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки : зб. наук. міжнар. наук.-практ. інт.-конф., (21-22 березня 2018 р., м. Кропивницький). – К.: 2018. – С. 241-243 - англ., укр., рос.;
 10. Прушківська, Е.В. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної політики Італії [Текст] / Е.В. Прушківська, І.В. Карнаух // Економічні перспективи підприємництва в Україні : зб. ІІ міжн. наук.-практ. конф. (18-19 жовтня 2018 р., м. Ірпінь). – Ірпінь: УДФСУ, 2018. – С. 116-118 - англ., укр., рос.;
 11. Прушківська, Е.В. Інклюзивний розвиток: глобальні тенденції та перспективи [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (4–5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.177-179. - англ., польс., укр., рос.;
 12. Сарнацький, О.П. Розвиток економічних інтеграційних процесів у Латинській Америці в 90-х рр. ХХ ст. [Текст] / О.П. Сарнацький, М.О. Дворнік // Людина віртуальна: нові горизонти : зб. наук. працьматеріалів V міжн. наук.-практ. конф., (30-31 березня 2018 р., м. Дніпро). – Монреаль: СPM «ASF», 2018. – С. 231-235. - англ., франц., укр., рос.;
 13. Ситников, М.М. Залучення досвіду інноваційної політики ЄС до розвитку регіональної інноваційно-інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / М.М. Ситников // Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки : міжн. наук. практ. інт.-конф., (21-22 березня 2018 р., м. Кропивницький) : матер. конф.- Кропивницький: ЦНТУ, 2018. - С. 58-60. -англ., укр., рос.;
 14. Ситников, М.М. Залучення досвіду ЄС для прискорення інноваційного розвитку України [Електронний ресурс] / М.М. Ситников //Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (4–5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.189-191. - англ., польс., укр., рос.;
 15. Ситников, М.М. Перспективи розвитку фінансування експорту в Україні [Електронний ресурс] / М.М. Ситников, Т.І. Рибалка // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (4–5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.192-194. - англ., польс., укр., рос.;
 16. Черномаз, К.Г.Спільна аграрна політика ЄС та реалії України [Текст] /К.Г. Черномаз, О.М. Труш // Економічні перспективи підприємництва в Україні : зб. ІІ міжн. Наук.-практ. конф. (18-19 жовтня 2018 р., м. Ірпінь). – Ірпінь: УДФСУ, 2018. – С. 244-246 - англ., укр., рос.;
 17. Черномаз, К.Г.Тенденції розвитку агропромислового сектора економіки україни під впливом світової транснаціоналізації /К.Г. Черномаз// Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки : міжн. наук. практ. інт.-конф., (21-22 березня 2018 р., м. Кропивницький) : матер. конф.- Кропивницький: ЦНТУ, 2018. - С. 51-56. -англ., укр., рос.;
 18. Черномаз, К.Г.Аграрний сектор як складова розвитку економіки України в умовах глобалізації /К.Г. Черномаз// Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (4–5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.209-213. - англ., польс., укр., рос.;
 19. Лазнева, І.О. Сучасні процеси злиття та поглинання на страховому ринку Великобританії [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (4–5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.147-149. - англ., польс., укр., рос.;

Документи

Наукові роботи студентів!

Протягом 2016 - 2017 навчального року до наукової роботи було залучено 29 студентів.

П’ятеро студентів прийняли участь у вузівському конкурсі на кращу студентську наукову роботу (жовтень-грудень 2016 р.). Робота студентки групи ГФ-223 Дметренко О. «Глобальні дисбаланси та сучасна криза світової економіки» була визнана кращою у номінації «Економіка».

18 квітня 2017 р. відбулася робота секції «Міжнародні економічні відносини» студентської науково-практичної конференції університету «Тиждень науки ЗНТУ 2017». В роботі секції взяли участь 25 осіб, з доповідями виступили 18 студентів, в т.ч.:

 1. Компаративний аналіз показників рівня життя в ЄС та Україні. Доповідач – студ. гр. ГФ-222 Б.С. ПАРШИН.  Автори – студ. гр. ГФ-222 Б.С. ПАРШИН, проф. Е.В. ПРУШКІВСЬКА;
 2. Моделі інтеграції України до ЄС. Доповідач  –  студ. гр. ГФз-212 К. ВЕЛИЧКО.  Автори – студ. гр. ГФз-212 К.Є. ВЕЛИЧКО, проф. Е.В. ПРУШКІВСЬКА;
 3. Характеристика основних міграційних груп робочої сили до ЄС. Доповідач – студ. гр. ГФз-212 Є.М. ПЕРЕВ’ЯЗКО. Автори – студ. гр. ГФз-212 Є.М. ПЕРЕВ’ЯЗКО, проф. Е.В. ПРУШКІВСЬКА;
 4. Інвестиції в соціальну сферу – найважливіший інструмент створення соціально-орієнтованої економіки.  Доповідач – студ. гр. ГФ-216 Ю.О. НЕКРАСОВ. Автори – доц. М.М. СИТНИКОВ, студ. гр. ГФ-216 Ю.О. НЕКРАСОВ;
 5. Можливості використання досвіду зарубіжних країн у валютній політиці України. Доповідач – студ. гр. ГФ-214 В.В. ЛЕЖНЮК. Автори – студ. гр. ГФ-214 В.В. ЛЕЖНЮК, старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК;
 6. Домінуюча роль долара в міжнародних розрахунках. Доповідач – студ. гр. ГФ-214 Н.В. МАЛИК.  Автори – студ. гр. ГФ-214 Н.В. МАЛИК, старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК;
 7. Посткризові варіанти коригування глобальних дисбалансів. Доповідач – студ. гр. ГФ-223 Б.О. ЖЕРОНКІН.  Автори – доц. А.О. ЄГОРОВ, студ. гр. ГФ-223 Б.О. ЖЕРОНКІН;
 8. Практичне застосування електронного цифрового підпису в Україні. Доповідач – студ. гр. ГФ-213 А.Ю. КОНОВАЛЬЧУК.  Автори – доц. І.О. ЛАЗНЕВА, студ. гр. ГФ-213 А.Ю. КОНОВАЛЬЧУК;
 9. Проблеми реформи світової валютної системи. Доповідач – студ. гр. ГФ-212 В.В. ТІМАРЕВСЬКА.  Автори – доц. А.О. ЄГОРОВ, студ. гр. ГФ-212 В.В. ТІМАРЕВСЬКА;
 10. Віденський конгрес 1814-1815 рр. і його міжнародні наслідки.  Доповідач – студ. гр. ГФ-215 С.О. ГНАТЕНКО. Автори – проф. О.П. САРНАЦЬКИЙ, студ. гр. ГФ-215 С.О. ГНАТЕНКО;
 11. Глобальні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій. Доповідач – студ. гр. ГФ-212 М.Д. БАРАНОВА. Автори – доц. А.І. МЕЛЕЩЕНКО, студ. гр. ГФ-212 М.Д. БАРАНОВА;
 12. Огляд ринку електронних торгівельних майданчиків в Україні.  Доповідач – студ. гр. ГФ-213 Д.І.ЦАРАНЕНКО.  Автори – доц. І.О. ЛАЗНЕВА, студ. гр. ГФ-213 Д.І.ЦАРАНЕНКО;
 13. Розвиток грошової системи Німеччини. Доповідач – студ. гр. ГФ-215 С.О. ГНАТЕНКО. Автори – старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК, студ. гр. ГФ-215 С.О. ГНАТЕНКО;
 14. Система оподаткування США.  Доповідач – студ. гр. ГФ-215 О.В. ВИНОВЕЦЬ.  Автори – студ. гр. ГФ-215 О.В. ВИНОВЕЦЬ, старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК;
 15. Державна політика стимулювання експорту: досвід Фінляндії. Доповідач – студ. гр. ГФ-223 О.В. ПОЛІВОДА.  Автори – доц. І.О. ЛАЗНЕВА, студ. гр. ГФ-223 О.В. ПОЛІВОДА;
 16. Регулювання міжнародної міграції робочої сили.  Доповідач – студ. гр. ГФ-224 Д.М. ПРИБИЛЬ.  Автори – старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК, студ. гр. ГФ-224 Д.М. ПРИБИЛЬ;
 17. Динаміка платіжного балансу України за останні 5 років.  Доповідач – студ. гр. ГФ-224 Ю.О. ПОДОЛЯН.  Автори – старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК, студ. гр. ГФ-224 Ю.О. ПОДОЛЯН;
 18. Вплив покоління XYZ на розвиток електронної торгівлі сектору B2C.  Доповідач – студ. гр. ГФ-213 Є. Г. ШАФОРОСТОВА.  Автори – доц. І.О. ЛАЗНЕВА, студ. гр. ГФ-213 Є. Г. ШАФОРОСТОВА.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАВНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗА 2016 р.

 1. Сучасні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій і їх вплив на світову економіку в умовах глобалізації - Мелещенко А.І., Цимбал Ю.В. (ГФ-212 - Інвестиції: практика та досвід;
 2. Особливості розвитку українського та міжнародного ринку недержавного пенсійного страхування в сучасних умовах - Мелещенко А.І, Бренер А.В.( ГФ-212), Воровська К.А. (ГФ-212) - Вісник Одеського Національного Університету. Серія: Економіка;
 3. Аналіз видів FOREX-юрисдикцій у контексті необхідності регулювання ринку FOREX в Україні - Лазнева І.О., Бренер А.В.(ГФ-212) - Глобальні та національні проблеми економіки;
 4. Интеграція України до ЄС: проблеми та перспективи подальшої співпраці - Т.С. Павлюк, М.В. Дерев'ягін (ГФ-223) - Economy and Society: modern foundation for human development: conference proceeding;
 5. Regulatory issues of ukrainian FOREX market in the context of Ukrainian laws harmonization with EU legislation - A.V. Brener (HF-212), I.O. Lazneva - Economic Development Strategy in Terms of Europian Intergation: conference proceeding;
 6. Регіональні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в Україні (на прикладі Запорізької області) - К.В. Коломоєць (ГФ-223), І.О. Лазнева - Economy and Society: modern foundation for human development: conference proceeding.

У 2015 р. у збірнику тез доповідей щорічної науково-практичної конференції «Тиждень науки ЗНТУ» були опубліковані наступні роботи студентів кафедри МЕВ:

 1. Вельможко П. П. (ГФ-211) Перспективи розвитку аграрного страхування в Україні / П. П. Вельможко, І. О. Лазнева (доцент каф. МЕВ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
 2. Бренер А. В. (ГФ-212) Структурні зрушення демографічного складу населення АР Крим / А. В., Бренер В. В. Корольков (професор каф. МЕВ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484.
 3. Мигловец Н. А. (ГФ-213) Общественное мнение, как главный объект PR деятельности и способы влияния на него / Н. А. Мигловец, І. О. Лазнева (доцент каф. МЕВ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с .
 4. Водоп’янова Є. О. (ГФ-213) PR activity in the external relations: the importance and main functions / Є. О. Водоп’янова, І. О. Лазнева (доцент каф. МЕВ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.

Увага викладачам, студентам та співробітникам кафедри МЕВ!!!

Demo

З 16.12.19 по 19.12.19 відбудеться захист кваліфікаційних дипломних магістерських робіт кафедри "Міжнародних економічних відносин"! Від щирого серця бажаємо студентам показати глибокі знання, повністю розкрити теми своїх магістерських робіт та отримати високу оцінку власних старань у навчанні!

Також до 119-ї річниці нашого навчального закладу співробітники кафедри отримали Почесні грамоти за сумлінне та творче виконання завдань, які ставить перед ними кафедра! Бажаємо всьому колективу кафедри творчих успіхів, впевненності у своїх силах, нових перемог та досягнень у науково-педагогічній діяльності!

 

До уваги викладачів, аспірантів, студентів та співробітників кафедри МЕВ! Найбільш значні та вагомі події з життя кафедри за жовтень місяць у новинах та фотографіях!!!

Demo

Дуже насиченим був місяць жовтень для кафедри МЕВ. Окрім навчального процесу він був урізноманітненим на великі та маленькі події. Було проведено посвяту у першокурсники у форматі "Дозвольте відрекомендуватися", де були підготовлені візитівки кожним курсом, а також проводились різні розважальні ігри. Все пройшло в теплій атмосфері за чаєм, кавою і солодощами.

 

Demo

Наступним важливим кроком був захист переддипломної практики (стажування). Під час проходження практики студенти магістратури проводили наукові дослідження з обраної тематики, результати яких були представлені на всеукраїнських і міжнародних конференціях та знайшли відображення в наукових публікаціях у фахових виданнях України. Крім того під керівництвом викладачів кафедри, студентами були підготовлені інтерактивні презентації та проведені лекційні заняття з використанням мультимедійного обладнання та залученням різних методик подання лекційного матеріалу.

 

Demo

Найбільш цікавим заходом з ініціативи кафедри було проведення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір». В перший день роботи відбулась панельна дискусія, на якій з’ясовували тренди економічного зростання й глобальні трансформації, моделі інклюзивного розвитку, чинники розвитку національної економіки в умовах нестабільності, окреслювали роль Людини в сучасному суспільстві та її «включеність» у соціально-економічні процеси. Другий день – проводився в межах IV In Co Forum з ініціативи Запорізької облдержадміністрації та Запорізької торгово-промислової палати. Результати роботи конференції будуть впроваджені в освітній процес при підготовці фахівців та у науково-методичну роботу викладачів ЕГІ.

 

Demo

Викладачі кафедри МЕВ Прушківська Е.В., Ситников М.М., Черномаз К.Г. та студентка Коваленко Л. 30 жовтня відвідали у Запорізькій торгово-промисловій палаті тренінг для бізнесу «Експортні операції: з чого потрібно починати». Цей захід є частиною проєкту «Бізнес-акселератор, сфокусований на експортоорієнтованих МСП» в рамках Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019 – 2020 роки. Також у тренінгу взяли участь понад 50 представників компаній регіону, що тільки починають або планують у майбутньому експортну діяльність.

Приймаючи участь у всіх цих заходах, науково-педагогічні працівники та співробітники кафедри разом із студентами спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» формують професійні компетентності як в теоретичному так і практичному контексті.

 

Шановні викладачі, аспіранти, студенти та співробітники ЗНТУ!!!

Demo

Увага! З 04.03.2019 р. по 10.04.2019 р. на кафедрі "Міжнародні економічні відносини" за волонтерською програмою Карлового університету, Центру економічних досліджень і післядипломної освіти Чеської Академії наук Інституту економіки, буде працювати докторант та молодший науковий співробітник Кириченко Олексій Олександрович.

За цей проміжок часу буде прочитаний курс лекцій з "Практичного аналізу даних" та "Прикладного економетричного аналізу". Інформація та розклад занять знаходяться на кафедрі МЕВ (аудиторія 277а).

Від щирого серця, колектив кафедри МЕВ запрошує усіх бажаючих прослухати ці курси та поповнити власний багаж знань!

 

Увага! Відбувся захист кваліфікаційних дипломних магістерських робіт!!!

Demo

Колектив кафедри "Міжнародних економічних відносин" вітає усіх студентів та викладачів з успішним захистом кваліфікаційних дипломних магістерських робіт. Всі студенти показали якісні знання, отриманий за період навчання теоретичний та практичний досвід, нестримне бажання й надалі розвиватися у вибраному напрямку. Усього захистився 31 студент.

Кожному з них, ми бажаємо подальших успіхів у повсякденному житті, на роботі, ніколи не забувати дружний колектив кафедри МЕВ та ті зусилля, які були вкладені викладачами в кожну людину, яка отримала бажаний диплом!!! Щастя Вам!!!

 

Шановні колеги, викладачі та співробітники кафедри МЕВ. Акредитацію - пройдено!!!

Demo

Завершила роботу експертна комісія Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи. Рішенням акредитаційної комісії від 27 грудня 2018 року (протокол №133), кафедра МЕВ пройшла первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми "Міжнародний бізнес" зі спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті.

Колектив кафедри "Міжнародних економічних відносин" від щирого серця вітає усіх співробітників та студентів з проходженням дуже важливого етапу розвитку та становлення кафедри, бажає творчих успіхів та натхнення у навчанні та роботі! Працюйте з нами - ми завжди на висоті!!!

 

Увага - конференція!!!

Demo

4-5 жовтня 2018 року на базі Економіко-гуманітарного інституту відбудеться Міжнародна науково-практична конференція "Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір".

Початок роботи - 4 жовтня о 09:00 годині, аудиторія 253.

Програма конференції та більш детальна інформація розміщена у файлі - Програма конференції ЗНТУ 04.10.18!

З повагою, оргкомітет!

 

Увага усім викладачам, аспірантам та студентам!!!

Demo

27 квітня 2018 року кафедра міжнародних економічних відносин приймала активну участь у Всеукраїнській Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів».

Понад 200 учасників з різних ВНЗ України прийняли участь у конференції, серед яких: Запорізький національний університет, Луцький національний технічний університет, Хмельницький національний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Київський національний торговельно-економічний університет. У межах роботи конференції працювало шість секцій. Кафедра МЕВ координувала роботу секції «Сучасні тенденції розвитку бізнесу: національний і глобальний аспект» в якій прийняли участь 45 учасників.

Дякуємо усім учасникам за активну участь в роботі конференції, нові ідеї та креативні думки. Бажаємо успіхів у навчанні, нових наукових здобутків та сподіваємось на подальшу співпрацю.

Програма конференції та більш детальні матеріали розміщені у файлі - Програма конференції ЗНТУ 27.04.18!

 

Шановні колеги!!!

DemoЗапрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів освіти і молодих учених:

"СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, ОСВІТНІ ТА ФАХОВІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ",

яка відбудеться 27 квітня 2018 року на базі Економіко-гуманітарного інституту Запорізького національного технічного університету.

До участі у конференції запрошуються: молоді вчені, аспіранти, студенти і магістранти!!!

Більш детальну інформацію містить файл - Запрошення на конференцію!

 

З Новим роком та Різдвом Христовим!!!

Demo

Колектив кафедри "Міжнародних економічних відносин" від щирого серця вітає усіх співробітників та студентів з Новим роком та Різдвом Христовим!

Бажаємо усім в цьому році здобути неймовірний успіх та щастя. Бажаємо усім вічної любові та доброї вдачі. Бажаємо усім яскравих емоцій та досягнення завітної мрії,  чудових друзів та люблячих близьких, а також бравого настрою та міцного здоров’я!

Веселих новорічних свят! З Новим роком Вас!!!

 

Всеукраїнська студентська олімпіада!!!

Demo

28.11.17 відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини"! На заході були присутні студенти 3 та 4 курсів. Всього в конкурсі брали участь 32 кращих студента.

Від щирого серця вітаємо переможців та бажаємо успіхів у подальших змаганнях!

 

Увага студентам та викладачам кафедри МЕВ!!!

Demo

29.09.17 відбудеться захід "Познайомимось?". Запрошуються усі викладачі та студенти кафедри МЕВ!

Форма одягу - спортивна.

Зустрічаємось біля входу у головний корпус о 12:00! Здолаємо усі перешкоди та труднощі - разом!!!

 

12 вересня - день заснування кафедри МЕВ!!!

Demo

Щиро вітаємо науково-педагогічний колектив, студентів та випускників кафедри Міжнародних економічних відносин із 22 річницею заснування!

Творчих успіхів, енергії та впевненності у своїх силах, нових досягнень та перемог в науково-педагогічній діяльності!

 

 

Шановні студенти кафедри МЕВ!!!

Demo

Вітаємо Вас із Днем знань та новим навчальним роком! Бажаємо Вам нових звершень та знань, захоплюючих наукових подорожей та цікавого студентського життя!

Від щирого серця вітаємо першокурсників із вступом в Запорізький національний технічний університет на кафедру міжнародних економічних відносин! Нехай цей день відкриє Вам велику та світлу дорогу становлення Вас як справжніх фахівців своєї майбутньої справи, дарує Вам натхнення у навчанні та назавжди поселить в Вас віру у вірності вибраного професійного шляху!

У свою чергу колектив кафедри обіцяє бути з вами кожну хвилину вашого шляху до знань, всіляко допомагати Вам долати всі перешкоди та труднощі, втілювати в Вас все найсучасніше та прогресивне що є у Світі та в Україні!!

Вітаємо від щирого серця, колектив кафедри МЕВ!

 

Увага студентам бакалаврату усіх спеціальностей!!!

Demo

З 19.06.17 розпочинається прийом документів на вступ до магістратури кафедри міжнародних економічних відносин! За додатковою інформацією звертатись до приймальної комісії ЗНТУ та на кафедру МЕВ. Будемо дуже раді бачити Вас разом з нами та сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!!! З повагою, колектив кафедри міжнародних економічних відносин.

 

Увага студентам 4 та 5 курсів!!!

Demo

27.04.17 відбудеться ярмарок вакансій. Запрошуються студенти 4 та 5 курсів. Час роботи з 10.00 до 16.00 години. Збір студентів біля Їдальні ЗНТУ (колишнє кафе"Еллада")!

 

Вітаємо з перемогою!!!

Demo

03.04.17. Колектив кафедри міжнародних економічних відносин вітає доцента кафедри Мелещенко Анатолія Івановича з перемогою у змаганнях з шахів на спартакіаді ЗНТУ серед викладачів та співробітників! Бажаємо не втрачати форми та оптимізму, досягати всіх цілей і просто бути щасливою людиною!

 

 

До уваги студентів! Графік попередніх захистів дипломних робіт рівня "спеціаліст" денної та заочної форм навчання

Перший попередній захист: 21.03.17 - 22.03.17. Вимоги: звіт з переддипломної практики, розширений план дипломної роботи, готовий перший розділ, другий та третій розділ - напрацювання.

Другий попередній захист: 20.04.17 - 21.04.17. Вимоги: 90% готової дипломної роботи.

Нормоконтроль: 24.04.17 - 04.05.17.

 

 

Міжнародні відносини

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Інтеграція України в світовий економічний простір висуває нові вимоги до підготовки фахівців у сфері економіки. Сучасні глобалізаційні процеси потребують спеціалістів, які добре знають тенденції та аналізують закономірності розвитку світового ринкового середовища, мають навички ведення ділових переговорів.

Дуже важливою є підготовка конкурентоспроможних фахівців в галузі економіки та фінансів, що володіють теоретичними знаннями і професійними навичками на рівні сучасних міжнародних вимог, здатних ефективно застосовувати здобуті знання у сфері міжнародних фінансів, сучасних валютних, кредитних, фінансових інструментів на світових ринках капіталів і фінансових послуг, а також управляти фінансовою методологією і інструментальним аналізом корпорації для розробки та реалізації її фінансової стратегії в умовах глобалізації ринків і переходу до інноваційної економіки.

Підготовлені нами фахівці з міжнародного бізнесу, здатні ефективно діяти в умовах міжнародної конкуренції, володіють методами просування на світові ринки конкурентоспроможної продукції, аналізом кон’юнктури ринку. Потребу у фахівцях в галузі міжнародного бізнесу мають компанії, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, державні структури, посольства і торговельні представництва України за кордоном, засоби масової інформації, що висвітлюють проблематику міжнародної економічної діяльності.

Більш детально ознайомитись з усією важливою інформацією щодо вступу на нашу спеціальність можно переглянувши файл-буклет "Запрошення на навчання 2020", який розташований нижче.

Кафедра МЕВ

Кафедра міжнародних економічних відносин була створена у 1995 році з метою підготовки кадрів вищої кваліфікації, які могли би здійснювати управління та керівництво зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, установ та організацій різних форм власності для нашої молодої країни, зокрема й для Запорізького регіону. Кафедра готує фахівців за кваліфікаційним рівнем «спеціаліст з міжнародних економічних відносин» і ліцензована до 2021 року.

Засновниками кафедри були викладачі та співробітники нашого університету: проректор доц. Гамов М. С. (завідувач кафедри протягом понад 20-ти років), доц. Кримська Л. О., старш. викладач Круглікова В. В., завідувач лабораторії Перелигіна Т. В.

Згодом кадровий состав кафедри поповнювався новими викладачами та співробітниками, які постійно підвищували свою кваліфікацію, набували досвід, вдосконалювали свої знання та навички, впроваджували нові навчальні курси. Викладачами кафедри захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, одна дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (Сарнацький О. П., 2008 р.), а також доктора економічних наук (Прушківська Е. В., 2015 р.).

Починаючи з квітня 2002 р., протягом трьох років кафедра брала участь у реалізації проекту TEMPUS «Вивчення міжнародних фінансів в українських університетах». Партнерами за проектом були Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченко (координатор проекту), Ліверпульський університет імені Джона Мура (Великобртанія), Технологічний інститут Західної Македонії (м. Касторія, Греція) та Вища школа Лессіус (м. Антверпен, Бельгія). Проект передбачав відкриття спеціалізації «Міжнародні фінанси» в обох українських університетах-партнерах.

Навчання за зазначеною спеціалізацією перша група студентів ЗНТУ розпочала вже з вересня 2003 р. Проектом також було передбачено: стажування викладацького складу українських університетів в університетах-партнерах з ЄС, проведення лекцій провідних професорів з європейських університетів-партнерів в Україні, навчання студентів та стажування аспірантів з українських університетів в країнах ЄС, оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази кафедри МЕВ ЗНТУ.

У листопаді 2003 р. кафедра за сприяння керівництва ЗНТУ організувала та  провела міжнародний науково-практичний семінар «Дистанційна освіта в системі вищої освіти в рамках проекту TEMPUS». У роботі семінару взяло участь більше 60-ти учасників з Великобританії, Бельгії, Греції, США та України.

Під час виконання проекту 13 викладачів та 6 аспірантів і студентів Економіко-гуманітарного інституту ЗНТУ пройшли стажування та навчання у вищих навчальних закладах європейських партнерів за проектом.

Підтримуючи здобуті творчі міжнародні зв’язки кафедра МЕВ у травні 2009 р. організувала та провела міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасний стан та перспективи підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин». Співорганізаторами конференції виступили Запорізький національний технічний університет, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Асоціація економістів міжнародників України, Запорізька обласна державна адміністрація. Основні дискусії проводилися за наступними напрямками:

? Вдосконалення підготовки фахівців в умовах концептуального євроінтеграційного вибору України та приєднання до Болонського процесу;

? Необхідність в поглибленому вивченні та вирішенні проблем підвищення ефективності міжнародних валютно-фінансових операцій;

? Фахівці з МЕВ у умовах адаптації економіки України до вимог СОТ.

На сьогоднішній день колектив кафедри створив повноцінну базу для підготовки фахівців, які спроможні займати різноманітні посади в структурах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю як в Україні, так і за її межами. Успішність створеної системи підготовки кваліфікованих кадрів підтверджена тим, що багато випускників кафедри реалізували себе на високих керівних посадах , у тому числі на державній службі, у бізнесі, на крупних підприємствах, в консалтингових та інвестиційних компаніях, банках, міжнародних представництвах, торгово-промисловій палаті, системі вищої освіти тощо.

Спеціальність передбачає базову загально професійну та спеціальну підготовку, яка розкриває основи теорії та практики міжнародних відносин, міжнародних економічних відносин, світової економіки, міжнародних фінансів, міжнародних валютно-кредитних відносин, інформаційних технологій на світових ринках, європейської економічної інтеграції, питання міжнародного права.

Протягом навчання студенти досліджують та аналізують принципи і закони розвитку міжнародних економічних відносин, процеси інтернаціоналізації виробництва та міжнародного поділу праці, форми, методи і механізми регулювання міжнародної торгівлі, процеси міжнародного руху капіталу, функціонування світової валютної системи. На базі такого аналізу студенти навчаються формувати обґрунтовані пропозиції та рекомендації, особливо на рівні фірм та організацій, які є основними суб’єктами світового господарства. міжнародних економічних відносин. Спеціалісти з МЕВ добре розуміють механізми розвитку світових господарських зав’язків з урахуванням специфіки окремих країн та регіонів світу. Фахівець з міжнародних економічних відносин – це універсальний спеціаліст, здатний проводити маркетингові дослідження міжнародного ринку, здійснювати цілеспрямований пошук іноземних партнерів, кваліфіковано складати зовнішньоекономічний контракт та організовувати зовнішньоекономічні операції з урахуванням особливостей державного регулювання.

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Прушківська Емілія Василівна доктор економічних наук, професор професор, завідувач кафедри
Сарнацький Олександр Петрович доктор історичних наук, професор професор
Корольков Владислав Васильович кандидат економічних наук, доцент доцент
Лазнева Ірина Олександрівна кандидат історичних наук, доцент доцент
Ситников Микола Миколайович доктор філософії, доцент доцент
Мелещенко Анатолій Іванович кандидат філологічних наук, доцент доцент
Максименко Ірина Яківна кандидат економічних наук, доцент доцент
Удодова Яна Вадимівна кандидат економічних наук ст. викладач
Венгерська Наталя Сергіївна кандидат економічних наук ст. викладач
Черномаз Катерина Геннадіївна   асистент
Перелигіна Тетяна Володимирівна   провідний фахівець
Ніколенко Олена Василівна   провідний фахівець
Салімонов Олексій Юрійович   провідний фахівець
Войцеховська Ірина Вікторівна   старший лаборант

 

Назва лабораторій, спеціалізованих кабінетів, площа

Назва дисципліни за навчальним планом

Наявне технічне забезпечення (обладнання)

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра «Міжнародних економічних відносин»

1 Комп’ютерний клас, ауд. №275, 44,6 м2 1) сучасні інформаційні системи і технології 2) міжнародна інформація 3) інформаційні технології у дослідженні кон’юктури світових ринків 13 шт. ПК Intel Celeron Dual Core E1500/RAM DDR2 1 Gb/HDD 160 Gb/MB iG31, Monitor 17"
2 Комп’ютерний клас, ауд. №280, 44,6 м2 1) сучасні інформаційні системи і технології 2) міжнародна інформація 3) інформаційні технології у дослідженні кон’юктури світових ринків 13 шт. ПК Intel Celeron Dual Core E1500/RAM DDR2 1 Gb/HDD 160 Gb/MB iG31, Monitor 17", мультимедійний екран
3 Навчально-методична аудиторія кафедри №277а, 43,2 м2 1) виконання навчально-методичної роботи кафедри 2) виконання науково-дослідної роботи кафедри 2 комп’ютера, 2 принтера, 2 сканера, 1 МФУ, 2 ноутбука з проекторами
4 Лекційна аудиторія №381, 120 м2 1) Основи наукових досліджень 2) Теорія міжнародних відносин 3) Історія міжнародних економічних відносин 4) Регулювання міжнародних економічних відносин 5) Європейська економічна інтеграція 6) Міжнародні відносини та світова політика 7) PR-технології в економіці  
5 Лекційна аудиторія №284, 60 м2 1) Теорія грошей і грошового обігу 2) Інформаційний бізнес 3) Міжнародні фінанси 4) Міжнародний бізнес 5) Дипломатичний протокол та етикет 6) Міжнародні організації 7) Міжнародні валютно-кредитні відносини  

 

Сторінки