Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Гуманітарний факультет

Кафедра міжнародних економічних відносин

Емблема кафедри «Міжнародні економічні відносини» ЗНТУ

Кафедра «Міжнародні економічні відносини»

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Гамов Микола Семенович

 

 

056 – «Міжнародні економічні відносини», освітні програми:

«Міжнародні економічні відносини»

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 277-А
тел.: +380(61)7698253
e-mail: kafedra_mev@zntu.edu.ua

Кафедра міжнародних економічних відносин була створена у 1995 році з метою підготовки кадрів вищої кваліфікації, які могли би здійснювати управління та керівництво зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, установ та організацій різних форм власності для нашої молодої країни, зокрема й для Запорізького регіону. Кафедра готує фахівців за кваліфікаційним рівнем «спеціаліст з міжнародних економічних відносин» і ліцензована до 2021 року.

Засновниками кафедри були викладачі та співробітники нашого університету: проректор доц. Гамов М. С. (завідувач кафедри протягом понад 20-ти років), доц. Кримська Л. О., старш. викладач Круглікова В. В., завідувач лабораторії Перелигіна Т. В.

Згодом кадровий состав кафедри поповнювався новими викладачами та співробітниками, які постійно підвищували свою кваліфікацію, набували досвід, вдосконалювали свої знання та навички, впроваджували нові навчальні курси. Викладачами кафедри захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, одна дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (Сарнацький О. П., 2008 р.), а також доктора економічних наук (Прушківська Е. В., 2015 р.).

Починаючи з квітня 2002 р., протягом трьох років кафедра брала участь у реалізації проекту TEMPUS «Вивчення міжнародних фінансів в українських університетах». Партнерами за проектом були Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченко (координатор проекту), Ліверпульський університет імені Джона Мура (Великобртанія), Технологічний інститут Західної Македонії (м. Касторія, Греція) та Вища школа Лессіус (м. Антверпен, Бельгія). Проект передбачав відкриття спеціалізації «Міжнародні фінанси» в обох українських університетах-партнерах.

Навчання за зазначеною спеціалізацією перша група студентів ЗНТУ розпочала вже з вересня 2003 р. Проектом також було передбачено: стажування викладацького складу українських університетів в університетах-партнерах з ЄС, проведення лекцій провідних професорів з європейських університетів-партнерів в Україні, навчання студентів та стажування аспірантів з українських університетів в країнах ЄС, оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази кафедри МЕВ ЗНТУ.

У листопаді 2003 р. кафедра за сприяння керівництва ЗНТУ організувала та  провела міжнародний науково-практичний семінар «Дистанційна освіта в системі вищої освіти в рамках проекту TEMPUS». У роботі семінару взяло участь більше 60-ти учасників з Великобританії, Бельгії, Греції, США та України.

Під час виконання проекту 13 викладачів та 6 аспірантів і студентів Економіко-гуманітарного інституту ЗНТУ пройшли стажування та навчання у вищих навчальних закладах європейських партнерів за проектом.

Підтримуючи здобуті творчі міжнародні зв’язки кафедра МЕВ у травні 2009 р. організувала та провела міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасний стан та перспективи підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин». Співорганізаторами конференції виступили Запорізький національний технічний університет, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Асоціація економістів міжнародників України, Запорізька обласна державна адміністрація. Основні дискусії проводилися за наступними напрямками:

Вдосконалення підготовки фахівців в умовах концептуального євроінтеграційного вибору України та приєднання до Болонського процесу;

Необхідність в поглибленому вивченні та вирішенні проблем підвищення ефективності міжнародних валютно-фінансових операцій;

Фахівці з МЕВ у умовах адаптації економіки України до вимог СОТ.

На сьогоднішній день колектив кафедри створив повноцінну базу для підготовки фахівців, які спроможні займати різноманітні посади в структурах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю як в Україні, так і за її межами. Успішність створеної системи підготовки кваліфікованих кадрів підтверджена тим, що багато випускників кафедри реалізували себе на високих керівних посадах , у тому числі на державній службі, у бізнесі, на крупних підприємствах, в консалтингових та інвестиційних компаніях, банках, міжнародних представництвах, торгово-промисловій палаті, системі вищої освіти тощо.

Спеціальність передбачає базову загально професійну та спеціальну підготовку, яка розкриває основи теорії та практики міжнародних відносин, міжнародних економічних відносин, світової економіки, міжнародних фінансів, міжнародних валютно-кредитних відносин, інформаційних технологій на світових ринках, європейської економічної інтеграції, питання міжнародного права.

Протягом навчання студенти досліджують та аналізують принципи і закони розвитку міжнародних економічних відносин, процеси інтернаціоналізації виробництва та міжнародного поділу праці, форми, методи і механізми регулювання міжнародної торгівлі, процеси міжнародного руху капіталу, функціонування світової валютної системи. На базі такого аналізу студенти навчаються формувати обґрунтовані пропозиції та рекомендації, особливо на рівні фірм та організацій, які є основними суб’єктами світового господарства. міжнародних економічних відносин. Спеціалісти з МЕВ добре розуміють механізми розвитку світових господарських зав’язків з урахуванням специфіки окремих країн та регіонів світу. Фахівець з міжнародних економічних відносин – це універсальний спеціаліст, здатний проводити маркетингові дослідження міжнародного ринку, здійснювати цілеспрямований пошук іноземних партнерів, кваліфіковано складати зовнішньоекономічний контракт та організовувати зовнішньоекономічні операції з урахуванням особливостей державного регулювання.

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Гамов Микола Семенович кандидат технічних наук, доцент зав. кафедри
Сарнацький Олександр Петрович доктор історичних наук, професор професор
Прушківська Емілія Василівна доктор економічних наук, професор професор
Корольков Владислав Васильович кандидат економічних наук, доцент професор
Лазнева Ірина Олександрівна кандидат історичних наук, доцент доцент
Ситников Микола Миколайович кандидат технічних наук, доцент доцент
Єгоров Андрій Олександрович кандидат технічних наук, доцент доцент
Мелещенко Анатолій Іванович кандидат філологічних наук, доцент доцент
Павлюк Тетяна Сергіївна   ст. викладач
Перелигіна Тетяна Володимирівна   завідувач навчально-методичної лабораторії
Ніколенко Олена Василівна   завідувач лабораторії комп’ютерної техніки
Салімонов Олексій Юрійович   провідний інженер
Войцеховська Ірина Вікторівна   старший. лаборант
Махінько Ольга Олександрівна   старший лаборант

 

Назва лабораторій, спеціалізованих кабінетів, площа

Назва дисципліни за навчальним планом

Наявне технічне забезпечення (обладнання)

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра «Міжнародних економічних відносин»

лабораторія комп’ютерної техніки, № 275, 44,6 м2 1) сучасні інформаційні системи і технології
2) міжнародна інформація
3) інформаційні технології у дослідженні кон’юктури світових ринків
13 шт. ПК Intel Celeron Dual Core E1500/RAM DDR2 1 Gb/HDD 160 Gb/MB iG31, Monitor 17"
лабораторія комп’ютерної техніки, № 280, 44,6 м2 1) сучасні інформаційні системи і технології
2) міжнародна інформація
3) інформаційні технології у дослідженні кон’юктури світових ринків
13 шт. ПК Intel Celeron Dual Core E1500/RAM DDR2 1 Gb/HDD 160 Gb/MB iG31, Monitor 17"
навчально-методична лабораторія кафедри
№ 277а, 43,2 м2
1) виконання навчально-методичної роботи кафедри
2) виконання науково-дослідної роботи кафедри
2 комп’ютера, 2 принтера. 2 сканера, 2 ксерокса, 2 ноутбука з проекторами, телевізор з відео приставкою
Лекційна аудиторія
№ 381, 120 м2
1) Основи наукових досліджень
2) Теорія міжнародних відносин
3) Історія міжнародних економічних відносин
4) Регулювання міжнародних економічних відносин
5) Європейська економічна інтеграція
6) Міжнародні відносини та світова політика
7) PR-технології в економіці
Лекційна аудиторія
№284, 60 м2
1) Теорія грошей і грошового обігу
2) Інформаційний бізнес
3) Міжнародні фінанси
4) Міжнародний бізнес
5) Дипломатичний протокол та етикет
6) Міжнародні організації
7) Міжнародні валютно-кредитні відносини

 

Сторінки