Ви є тут

Головна

Прізвище: Максименко

Ім'я: Ірина

По батькові: Яківна

 

Посада: доцент кафедри "Облік і аудит"

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доктор філософії

Обліковий запис науковця (ORCID):0000-0002-2362-6183

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, 2001р. – , спеціальність – «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація за дипломом – спеціаліст з міжнародних економічних відносин.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 – з теми:
  «Організаційний механізм формування коопераційних зв’язків на підприємствах машинобудування»

Наукові інтереси:

 • Особливості функціонування та регулювання діяльності закладів державного сектора.
 • Облік і контроль в системі забезпечення ефективного функціонування та розвитку бухгалтерського обліку і контролю підприємств, установ та організацій.

Дисципліни, які викладає:

 • Облік у бюджетних установах ,
 • Внутрішньогосподарський контроль ,
 • Державний фінансовий контроль П.

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Особливості обліку необоротних активів бюджетних установ Колективна монографія ЗНТУ «Тенденції змін фінансово–кредитних відносин під впливом світової кризи» – Запоріжжя. – 2014.– С. 252–271.
 2. Особливості організації обліку в бюджетних установах у контексті модернізації обліку в державному секторі Колективна монографія ЗНТУ «Трансформація обліково–інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції» – З.: ТОВ «Видавництво "Кругозір"», 2015.– С. 145–158.
 3. Особливості обліку нематеріальних активів бюджетних установ в умовах трансформації обліку до міжнародних стандартів Науково–виробничий журнал "ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА" №5 2015 с.252–257
 4. Особливості проведення інвентаризації як форми внутрішньогосподарського контролю в бюджетних установах.Економічний простір: збірник наукових праць №103 2015 с.139–148

Всього наукових праць: 58, із них колективних монографій – 4.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях :

 1. Інструменти організаційного механізму формування коопераційних зв'язків на підприємствах машинобудування України Актуальні проблеми сучасної науки : збір. наук. праць, 12 трав. 2011 р. – Мелітополь: ЕГФ ЗНУ, 2011. – С. 41–43.
 2. Особливості управління організаційним механізмом формування коопераційних зв'язків підприємств машинобудування Актуальні проблеми сучасної науки : збір. наук. праць, 26 квіт. 2012 р. – Мелітополь: ЕГФ ЗНУ, 2012. – С. 41–43.
 3. Проблеми та перспективи внутрішнього аудиту Тиждень науки : наук.–практ. конф., 14–18 квіт. 2014 р. : тези доп. – З., 2014.
 4. Внутрішній аудит як запорука успішної роботи підприємстваТиждень науки : наук.–практ. конф., 14-18 квіт. 2014 р. : тези доп. – З., 2014.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2006 рік

Мови спілкування: українська, російська, англійська