Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Факультет будівництва, архітектури та дизайну

Кафедра композиційних матеріалів, хімії та технологій

Емблема кафедри «Композиційні матеріали, хімія та технології» ЗНТУ

Кафедра «Композиційні матеріали, хімія та технології» (КМХТ)

Рік початку діяльності: 1968

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Мітяєв Олександр Анатолійович

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

132 – «Матеріалознавство», освітні програми:

«Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.050403 – «Інженерне матеріалознавство» (Д,З)

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 15
тел.: +380(61)7698271
e-mail: kafedra_t_met@zntu.edu.ua , kafedra_xe@zntu.edu.ua
Екскурсія на ВАТ «Запорізький ливарно-механічний завод»

Demo

7 червня 2019 р. кафедра КМХТ організувала екскурсію на ВАТ «ЗЛМЗ» для студентів спеціальностей «Обладнання і технологія ливарного виробництва», «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» і «Прикладне матеріалознавство». В екскурсії взяли участь 21 студент і 3 викладачі кафедри.

Мета екскурсії – ознайомити студентів наочно з технологією і обладнанням ливарного виробництва.

Під час екскурсії студенти побували у трьох цехах: виливниць, фасонного лиття та металоконструкцій.

У цеху виливниць студенти побачили, як виготовляються ливарні форми для виробів дуже великих розмірів. Наприклад, висота стандартної виливниці більше росту студентів. Екскурсоводи звернули увагу на спосіб виготовлення стрижня форми, який забезпечує якість внутрішньої поверхні виливниці, а отже й – поверхні майбутнього зливка.

У цьому цеху було вперше запроваджено формування з використанням рідких самотвердіючих сумішей (РСС), і студенти побачили як це робиться.

У цеху студентам також показали, як працює конвеєр для сушіння форм перед заливанням металу.

Цех фасонного лиття займається виготовленням порівняно невеликих виливків на замовлення різних підрозділів комбінату «Запоріжсталь» та інших організацій. Студенти побачили механізми і прийоми роботи при формуванні ручному, за шаблоном, з використанням пневмотрамбовок тощо. Цікаво було порівняти, як виглядають виливки безпосередньо після видалення з форми і після видалення з них елементів литникової системи та надливів.

У цеху металоконструкцій проводиться остаточне оброблення торцевих поверхонь виливниць на спеціальному фрезерному верстаті. Решта робіт цеху пов’язана з виконанням замовлень різних цехів листових та сортових матеріалів.

Особливо слід відзначити відмінний рівень організації проведення екскурсій з боку відділу виробничого навчання ОК заводу (менеджер – Ю.О. Малієнко) та технологів відповідних цехів.

Керівник екскурсійної групи

Доц. Плескач В.М.

 


Навчальна практика

Demo

Demo

Demo

Demo

Demo

Наприкінці кожного навчального року студенти проходять практику в навчальних майстернях нашої кафедри (ливарній, обробки металів тиском, зварювальній та механічній). Головною метою практики є зміцнення та розширення знань про відповідні способи виробництва, отримані студентами при вивченні курсу технології конструкційних матеріалів; практичного вивчення устаткування, інструментів і прийоми їхнього використання; розширення загальнотехнічного кругозору студентів та одержання практичних навичок роботи на наявному в навчальних майстернях устаткуванні.

Робота в кожній майстерні ведеться по підгрупах. Кожного дня вся підгрупа займається одним видом робіт. Виконання роботи контролюють викладач і навчальний майстер. На початку кожного робочого дня студенти одержують індивідуальне завдання, наприкінці дня якість його виконання оцінює навчальний майстер або викладач. Перед початком роботи на новому обладнанні кожен студент проходе інструктаж з техніки безпеки на робочому місці. Щодня після закінчення практичних робіт студенти заповнюють звіт (щоденник по практиці), коротко записуючи виконану за день роботу.

 


День відкритих дверей у ЗНТУ 2019

Demo

18 травня колектив кафедри «Композиційні матеріали, хімія та технології» приймав активну участь у заході «День відкритих дверей у ЗНТУ». Для майбутніх абітурієнтів були представлені інформація щодо вступу на спеціальність «Композиційні та порошкові матеріали, покриття», а також інформаційний стенд та різноманітні екземпляри виробів із композиційних та порошкових матеріалів.

  День відкритих дверей на АО "МОТОР СІЧ"

Demo

Cтуденти й викладачі нашої кафедри відвідали «День відкритих дверей» на АТ «МОТОР СІЧ», де сьогодні освоюють виробництво виробів з композиційних матеріалів. Майбутні фахівці в області створення композитів ознайомилися з виробничими потужностями підприємства й тими можливостями, які мають у своєму розпорядженні моторобудівники, створюючи найсучаснішу авіаційну техніку.

Кафедру створено 01.09.2017р. (Наказ №311 від 11.07.2017р.) шляхом поєднання кафедр «Композиційних та порошкових матеріалів і технологій» і «Хімії та екології».

Кафедра «Композиційних та порошкових матеріалів і технологій» була створена в 2014 р., коли було прийнято рішення співробітниками кафедри «Технологія металів» (ТМ), про відкриття на базі цієї кафедри нової спеціальності «Композиційні та порошкові матеріали, покриття». В свою чергу кафедра «Технологія металів» була відкрита у далекому 1968 р. шляхом розділу кафедри «Технологія металів та металознавство», очолюваної професором Б.С. Натаповим, на 2 кафедри: «Технологія металів» і «Металознавство та термічна обробка металів». Значна частина історичного шляху кафедри «Технологія металів» пов'язана з доцентом П.О. Аверченком – її фундатором, організатором і керівником від дня заснування і до 1980 р. У 1980 р., у скрутний для кафедри час, коли готувався наказ про її розформування, кафедру очолив д.т.н., проф. І.П. Волчок, який до сьогодні плідно працює на посаді професора. У період роботи І.П. Волчка на посаді завідувача кафедра технології металів отримала нове дихання. В той час у коло важливих питань увійшла не лише навчально-методична, але й наукова робота, без якої неможлива підготовка інженерних кадрів. При кафедрі працювала ГНДЛ-5 підвищення стійкості склоформувального інструменту (склоформ), у спеціалістів якої були реальні наукові результати, статті в наукових журналах та економічна ефективність від втілення в виробництво наукових розробок. За матеріалами наукових досліджень в ГНДЛ-5 та за результатами втілення їх в виробництво на склозаводах України, Білорусі, Молдови та Росії захистили кандидатські дисертації Трескунов Г.О., Колотілкін О.Б., Лісовський А.В., Бабарикін С.В., Шейко С.П., Єгоров А.О., Кузнецов С.В. В 2005 р. Колотілкін О.Б. захистив докторську дисертацію «Розробка матеріалів для склоформуючого устаткування з урахуванням дії силікатних розплавів». Подальшому розвитку наукових досліджень на кафедрі ТМ сприяло створення при ній нової ГНДЛ-8 – лабораторії матеріалознавства за проханням Міністерства будівництва в районах Далекого Сходу та Забайкалля. За матеріалами досліджень в цій лабораторії захистили кандидатські дисертації Гладкий І.А., Кудін І.В., Степанова В.В., Шевченко В.Г. Незважаючи на скрутні часи після розпаду Радянського Союзу кафедра ТМ продовжувала активно займатися педагогічною та науковою роботою. Тільки за останні 15 років підготовлено 4 підручники, 4 навчальні посібники, 18 методичних посібників, 4 конспекти лекцій; під керівництвом І.П. Волчка захищено 4 докторських та 6 кандидатських дисертацій. В 2014 р. кафедра технології металів із загальнотехнічної була перетворена у випускову та одержала назву «Кафедра композиційних та порошкових матеріалів і технологій» (КПМТ). В цьому ж році кафедра здійснила перший прийом студентів на спеціальність «Композиційні та порошкові матеріали, покриття». Це рішення було прийнято, виходячи з наступних міркувань. Традиційні сплави на основі заліза (сталі та чавуни), титану, алюмінію, нікелю та інші майже повністю вичерпали ресурс підвищення механічних та службових властивостей за рахунок термічної, хіміко-термічної, термомеханічної та інших видів обробок. На зміну їм свого часу прийшли композиційні матеріали. Сучасні досягнення людства у космосі, авіації, машинобудуванні та в інших галузях значною мірою стали можливими завдяки широкому використанню композиційних матеріалів (КМ). Поєднання в композиційному виробі різних за фізичними і механічними властивостями матеріалів дозволяє одержувати КМ з унікальними властивостями, які перевищують властивості окремих компонентів. В останні 2-3 десятиріччя ця галузь науки і техніки набула нового напряму – створення нанотехнологій, які надають можливості атомно-молекулярного конструювання матеріалів з невідомими раніше властивостями. Вважається, що XX століття починалося як атомне, продовжувалося як космічне, закінчилося як століття інформації, а XXI почалося як століття наноструктурних матеріалів і покриттів. Зараз нанотехнології інтенсивно розвиваються. Про це наочно свідчить сучасна динаміка світових ринків збуту: металургія -5 %, сировинний комплекс -3 %, паливо +2 %, сільське господарство +4 %, машинобудування +5 %, приладобудування +8 %, мікроелектроніка і ПЕОМ +18 %, нанотехніка +35 %. Річний обсяг ринку нанотехніки перевищив 1 трлн. доларів США (більше ніж сталі).

На думку вчених, подальший розвиток нанотехнологій приведе до кардинальних змін у численних середовищах людської діяльності: матеріалознавстві, медтехніці, електроніці, інформатиці, машинобудуванні, сільському господарстві, екології та інших.

Фахівці зі спеціальності «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» потрібні у сфері фундаментальних і прикладних наук та в промисловості різних форм власності: на АТ «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Івченко-Прогрес», ВАТ «АвтоЗАЗ», ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», науково-дослідному інституті «УкрНДІспецсталь». В Запорізькому регіоні підготовка таких спеціалістів здійснюється тільки у ЗНТУ.

Навчальний процес на кафедрі здійснюють 3 професори, 6 доцентів, 2 старших викладача та 2 асистента. На кафедрі діють аспірантура та докторантура, які є кращими в ЗНТУ. Тільки під керівництвом професора Волчка І.П. захищено 4 докторські та 40 кандидатських дисертацій. В навчальній та науковій діяльності кафедра плідно співпрацює з запорізькими промисловими підприємствами, а також з вищими навчальними закладами Придніпровського регіону, Білорусі та Польщі.

Ряд дисциплін на кафедрі викладається з елементами наукових досліджень та англійською мовою. Це дозволяє студентам отримати навички наукової праці, поступити до аспірантури та захистити кандидатську дисертацію.

Кафедра хімії та екології – одна з найстаріших в університеті, їй понад 65 років. 1946 рік – рік заснування кафедри. Засновником кафедри та першим її завідувачем був кандидат хімічних наук доцент М.Ф.Скалозуб. У надзвичайно скрутні повоєнні роки завдяки відчайдушним зусиллям М.Ф.Скалозуба та його колег кафедра почала повноцінно діяти. За ті роки, що вона існує, керівництво кафедрою припадало на долю різних вчених, але кожен з них вкладав свою частку у розвиток кафедри, завдяки чому було створено сучасну навчально – лабораторну базу. Т.Т.Буравльов, О.С. Гарбузов, Б.Б. Гавриленко – провідні вчені, відомі в Україні та в ближньому й дальньому зарубіжжі.

До 2017 р. колектив кафедри очолював к.х.н., доцент О.В.Капітан. На кафедрі працюють: д.ф.н., професор Б.Б. Гавриленко, доценти, кандидати наук Л.П.Осаул, Н.І.Пономаренко, ст.викл. В.М.Повзло та Л.М.Незгода, асистенти О.О.Швець та М.Ф.Гапоненко. Також на умовах сумісництва кафедра залучає провідних фахівців з науковим ступенем та вченими званнями з кафедр університета та інших установ.

Кафедру хімії та екології акредитовано за ІV рівнем, що надає право працювати не тільки з майбутніми бакалаврами, а й з магістрами.

Місія кафедри – сприяти підготовці висококваліфікованих фахівців різних спеціальностей, підвищуючи їх обізнаність в таких дисциплінах, як хімія та екологія, підвищити зацікавленість до екологічних проблем, сприяти розвитку системного мислення, що є необхідним для розуміння глобальних взаємозв'язків між різними аспектами людської діяльності та змінами, що відбуваються на Землі. Викладачами кафедри підготовлено монографії та навчальні посібники: «Концепція сучасного природознавства», «Економіко-правові важелі раціонального природокористування», «Очерки о проблемах экологии», «Соціальна екологія», підручник з дисципліни «Екологія рідного краю» для 11-го класу школи та методичні посібники, контрольні роботи з хімії, екології, концепції сучасного природокористування, корозії та захисту від корозії та аналітичної хімії для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету.

Кафедра підтримує дружні стосунки із спорідненими кафедрами інших навчальних закладів України, Китаю, Польщі, Білорусі та інших країн. Викладачі систематично підвищують свою кваліфікацію на провідних підприємствах України та вищих навчальних закладах Запоріжжя.

З червня 2017 р. у керма кафедри «Композиційні матеріали, хімія та технології» стоїть д.т.н., проф. О.А. Мітяєв.

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Мітяєв Олександр Анатолійович доктор технічних наук, професор завідувач кафедри
Волчок Іван Петрович доктор технічних наук, професор професор
Плескач Володимир Михайлович кандидат технічних наук, доцент доцент
Савченко Віра Олександрівна кандидат технічних наук, доцент доцент
Акімов Іван Васильович кандидат технічних наук, доцент доцент
Осаул Лариса Павлівна кандидат технічних наук, доцент доцент
Пономаренко Надія Іванівна кандидат фармацевтичних наук, доцент доцент
Широкобокова Наталія Вікторівна кандидат технічних наук доцент
Повзло Валентина Миколаївна   старший викладач
Незгода Людмила Миколаївна   старший викладач
Швець Олена Олександрівна   асистент
Гапоненко Марина Федорівна   асистент
Ковбаса Володимир Григорович   завідувач лабораторіями
Сохрякова Тамара Вікторівна   завідувач лабораторіями
Сморкалов Юрій Іванович   завідувач майстернею
Фолтя Василь Георгійович   завідувач майстернею
Гаврил-Оглу Федір Васильович   майстер виробничого навчання
Петрашов Олександр Сергійович   завідувач лабораторії
Подчасова Ірина Володимирівна   провідний фахівець
Кирилаха Світлана Вікторівна   старший лаборант
Кавурко Таісія Вікторівна   старший лаборант
Полівець Олена Василівна   старший лаборант
Кобець Олександр Іванович   лаборант
Терновська Любов Андріївна   лаборант

 

Учбовий процес також забезпечують завідувачі лабораторіями Ковбаса Володимир Григорович та Петрашов Олександр Сергійович, 3 учбових майстра та 3 лаборанти. Завдяки учбово-допоміжному персоналу кафедра підтримує у належному стані обладнання, проводить зі студентами першу технологічну практику, під час якої студенти набувають навичок в процесах ливарного виробництва, обробки металів тиском, зварювання, виготовлення деталей на металорізальних верстатах. Традиційно так склалося, що майстри виробничого навчання Ф.В. Гаврил-Оглу, В.М. Томілін, М.П. Родіонов, Ю.І. Сморкалов, В.Т. Сапожніков, Н.В. Широкобокова, крім навчального процесу, приймають участь у науково-дослідних роботах (виготовлення зразків, проведення випробувань, металографічний аналіз та ін.), чим допомагають кафедрі у виконанні госпдоговірних та держбюджетних робіт та у підготовці науково-педагогічних кадрів. Слід також відзначити, що оформлення методичних розробок, наукових звітів, підручників, монографій та дисертацій було б неможливим без "секретаріату" кафедри – лаборанта С.В. Кирилахи, яка майже весь свій час проводить за комп'ютером.

Назва лабораторій, спеціалізованих кабінетів, площа Назва дисципліни за навчальним планом Наявне технічне забезпечення (обладнання)
1 Лабораторія композиційних і порошкових матеріалів (№14а), 20м2 "Основи виробництва порошкових і композиційних матеріалів" Мікроскоп оптичний МБІ-6, терези електронні
2 Лабораторія металографічних та механічних випробувань (№ 03-2); 62,5 м2 "Сучасні основи виробництва" 2 шт. Металографічний мікроскоп МИМ-7; 2 шт. Мікроскоп оптичний МБД; 1 шт. Мікроскоп МУ; 1 шт. Ваги аналітичні ВЛА-200-М; 1 шт. Розривна машина "Шоппер"; 1 шт. Копер маятниковий КМ-30 для випробувань на ударну в'язкість; 2 шт. Твердомір ТШ-2М "Бринель"; 1 шт. Твердомір ТП-2 "Виккерс"; 1 шт. Твердомір ТК-1 "Роквелл"; 1 шт. Мікротвердомір ПМТ-3

3

Лабораторія лиття (№ 03-8); 80 м2

"Технологія конструкційних матеріалів"

1 шт. Електрична шахтна піч СШОЛ-1; 1 шт. Тигельна піч опору ЦАМ 10-4; 1 шт. Установка відцентрового лиття (число обертів – 1400); 1 шт. Машина формувальна; 1 шт. Бігуни лабораторні; 1 шт. Обладнання для зернового аналізу матеріалів; 2 шт. Терези лабораторні

4

Лабораторія термічної обробки (№ 503а); 48,6 м2

"Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин"

2 шт. Сушильна шафа (300°С); 1 шт. Піч лабораторна камерна (1000°С); 1 шт. Піч лабораторна шахтна (1000°С); 1 шт. Установка для плазмового напилення універсальна; 1 шт. Верстат шліфувально-полірувальний ПШСМ-2; 1 шт. Верстат настільно-свердлильний 2М-112

5

Лабораторія зварювання (лабор. корп., дв. 7); 51,2 м2

"Конструкційні матеріали"

1 шт. Автомат для дугового зварювання в аргоні АДСВ-2А,

1 шт. Машина для контактного точкового зварювання АТМ50-3,

1 шт. Машина контактна для шовного зварювання АШП-25; 1 шт. Машина стикова АСИФ-50; 2 шт. Машина стикового холодного зварювання МСХС-5-3; 1 шт. Напівавтомат шланговий дугового зварювання під флюсом; 1 шт. Трансформатор для зварювання ТДМ-401-1У2; 1 шт. Трансформатор для зварювання ТДМ-317 У2

6

Лабораторія обробки металів тиском (лабор. корп., дв. 7); 57,2 м2

"Системи технологій"

1 шт. Твердомір ТК-2 "Роквелл"; 1 шт. Молот пневматичний МА-411; 1 шт. Гідравлічний прес (зус. 50 т.); 1 шт. Прес ВД КД-212 6Е (зус. 50т.); 1 шт. Прес однотипний з накладним валом 287 (зус.350 кг); 1 шт. Волочильний стан; 1 шт. Піч для термічного оброблення та спікання (1000°С); 1 шт. Шафа сушильна (300°С); 1 шт. Пила ножовочна

7

Лабораторія механічної обробки (лабор. корп., дв. 3); 182,1 м2

"Техніка і технологія"

1 шт. Верстат вертикально-свердлильний тип 2Н135; 1 шт. Верстат вертикально-фрезерний тип БМ12П; 1 шт. Верстат горизонтально-фрезерний; 1 шт. Верстат настольно-свердлильний тип 2М112; 1 шт. Верстат плоскошліфувальний 371; 1 шт. Верстат поперечно-стругальний тип 7305; 1 шт. Верстат радіально-свердлильний тип 252; 1 шт. Верстат токарно-гвинторізний 1К-62; 2 шт. Верстат токарно-гвинторізний 1А616; 1 шт. Верстат токарно-гвинторізний 16 К20; 1 шт. Верстат універсальний заточний 383

8

Лабораторія неметалевих матеріалів (№ 14); 41,8 м2

"Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин", "Технологія конструкційних матеріалів",

1 шт. Терези лабораторні; 1 шт. Ручний гідравлічний прес; 1 шт. Тигельна піч опору (550°С); 1 шт. Сушильна шафа

9

Металографічна лабораторія (№ 539б); 24,3 м2

Науково-дослідні роботи викладачів, докторантів, аспірантів та студентів

1 шт. Металографічний мікроскоп МИМ-8М; 1 шт. Мікроскоп оптичний NL2E "Carl Zeiss"; 1 шт. Мікроскоп оптичний МБИ-6; 1 шт. Верстат шліфувально-полірувальний ПШСМ-2

10

Предметна аудиторія (№ 10); 64 м2

"Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин", "Технологія конструкційних матеріалів"

Плакати

11

Комп'ютерний клас (№507а); 124,6 м3

 

1 шт. Сервер ПК AMD Athlon 64x2 Dual Core Processor 4200+, 2.20 GHz; RAM 2 ГБ; HDD 232 ГБ; DVD RW; монітор Samsung SyncMaster 740N; Key / Mouse;

2 шт. робоча станція ПК "Рома PC" Intel Pentium 4CPU 3.20 GHz; RAM 512 МБ; HDD 74,5 ГБ; CD RW, DVD RW; монітор Samsung SyncMaster 500b; Key / Mouse

1 шт. Принтер лазерний Samsung ML-1710; 1 шт. Принтер матричний EPCOY LX-300; 1 шт. Принтер лазерный Samsung ML-2015/XEV; Сканер Epson Perfection 1200

12

Хімічна лабораторія

а. 372

42,2 м2

Хімія та екологія за професійним спрямуванням

Сушильна шкафа– 1 од.

Шкафа витяжна – 1 од.

Выпрямитель В-24 М – 1 од.

Електроплитка «Термія» - ЕПЧ 2-2,2/220 – 1 од.

Хімічний посуд

Хімічні реактиви та їх розчини

13

Хімічна лабораторія

а. 379

46,5 м2

Хімія та екологія за професійним спрямуванням

Сушильна шкафа– 1 од.

Шкафа витяжна – 1 од.

Выпрямитель В-24 М – 1 од.

Електроплитка ХЭЛП-6 – 1 од.

Хімічний посуд

Хімічні реактиви та їх розчини

14

Вагова лабораторія

а. 374

21,3 м2

Хімія та екологія за професійним спрямуванням

Потенціостат П – 5848 – 1 од.

Ваги аналітичні АДВ – 200 М – 3 од.

Ваги аналітичні ВА-200 – 4 од.

ПК Pеntium 166 – 1 од.

15

Лабораторія НДР

а. 375

 22,1 м2

Хімія та екологія за професійним спрямуванням

Потенціостат   П – 5848  – 1 од.

Хроматограф лабораторний газовий «Цвет – 100» – 1 од.

Хроматограф лабораторний «Сэлмихром – 1» – 1 од.

Іономір І – 120 – 1 од.

Сушильна шкафа– 1 од.

Шкафа витяжна – 1 од.

Електроплитка «Термія» - ЕПЧ 2-2,2/220 – 1 од.

ПК Pеntium 166 – 1 од.

16

Лабораторія НДР

а. 375 а

 19,8 м2

Хімія та екологія за професійним спрямуванням

ПК «Roma РС» C 466/64   – 1 од.

Принтер матричний Epson      LX-300 – 1 од.

Спектрофотометр атомно-абсорбційний С-115 ПК – 1 од.

Ваги аналітичні АДВ – 200 М – 1 од.

Шкафа витяжна – 1 од.

17

Лабораторія екології

а.377

22,5 м2

Хімія та екологія за професійним спрямуванням

Колориметр-нефелометр фотоелектричний ФЭК-56-М – 1 од.

Фотометр фотоелектричний КФК – 3 – 1 од.

Універсальний іономір ЕВ – 74 – 1 од.

Ультразвуковий диспергатор УЗДН-А – 1 од.

Ваги аналітичні АДВ – 200 М – 1 од.

ПК Pеntium 166 – 1 од.

18

Препараторська

а. 370

 20,5 м2

Хімія та екологія за професійним спрямуванням

Дистилятор    Д- 10 – 1 од.

Ваги лабораторні ВЛК-500 г – М – 1 од.

Електроплитка «Термія» - ЕПЧ 2-2,2/220 – 1 од.

ПК «Roma РС» Cel 1000 – 1 од. (робоча станція)

ПК «Roma РС» C 466/64   – 1 од. (робоча станція)

Принтер матричний Epson  LX-300 – 1 од.

Принтер LaserJet 6L – 1 од.

 

Навчально-методична діяльність кафедри здійснюється за двома напрямками:

1) викладання загально-технічних дисциплін (технологія конструкційних матеріалів, виробництво заготовок, деталей машин, системи технологій та інші) для студентів різних спеціальностей;

2) викладання дисциплін, пов'язаних з підготовкою бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю "Композиційні та порошкові матеріали, покриття".

Кафедра веде підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів:
 
БАКАЛАВР
 
Напрям підготовки - 6.050403 «Інженерне матеріалознавство». 
Під час навчання випускник здобуває кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»:
         - технік-технолог;
         - технічний фахівець в галузі фізичних наук і техніки;
         - технік-лаборант (металургія).
 
СПЕЦІАЛІСТ
 
Спеціальність 7.05040303 «Композиційні та порошкові матеріали, покриття».
Випускник здобуває кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»:
         - інженер (металургія);
         - інженер-технолог;
         - інженер з якості;
         - інженер-контролер;
         - інженер-дослідник.
 
МАГІСТР
 
Спеціальність 8.05040303 «Композиційні та порошкові матеріали, покриття».
Випускник здобуває кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»:
         - інженер (металургія);
         - інженер-технолог;
         - науковий співробітник (металургія);
         - інженер з впровадження нової техніки і технології;
         - викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Сторінки