Ви є тут

Головна

Прізвище: Зоря

Ім'я: Олександра

По батькові: Павлівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук (Диплом кандидата наук № 060165 від 01.07.2010 р.).

Вчене звання: доктор філософії ВАК 29.11.2010 р.; доцент (атестат доцента 12ДЦ № 031006 від 29.03.2012 р.).

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-6247-0145

 

Освіта: вища

 • Одеський державний економічний університет, 1999 р. – , спеціальність за дипломом магістра – «Банківська справа», кваліфікація за дипломом – економіст.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – № 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»:
  «Ментальний чинник сучасного підприємництва в Україні», рік захисту – 2010, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя).

Наукові інтереси:

 • економічні питання організації функціонування банківсько–фінансової системи в цілому та окремих її складових.

Дисципліни, які викладає:

 • облік у банках;
 • фінансова звітність банків.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього 61 наукових праць за останні п’ять років, з них:

 • навчальний посібник: Фінансова звітність банків [Текст] : навчальний посібник ⁄ В. Г. Прушківський, О. П. Зоря ; під. заг. ред. О. П. Зоря ; авт. вступ. О. П. Зоря – З. : ПП «АА Тандем», 2015. – 290 с.
 • участь у 2 колективних монографіях ЗНТУ:
 • 1. Дослідження динаміки розвитку банківської системи України [Текст] ⁄ О. П. Зоря ⁄⁄ Колективна монографія ЗНТУ «Тенденції змін фінансово-кредитних відносин під впливом світової кризи» – Запоріжжя. – 2014.– С. 252–271.
 • 2. Особливості відображення в бухгалтерському обліку залучених та запозичених коштів банку [Текст] ⁄ О. П. Зоря ⁄⁄ Колективна монографія ЗНТУ «Трансформація обліково–інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції» – З. : ТОВ «ВидавництвоКругозір», 2015.– С.145–158 .
 • 20 фахових статей (з них 10 фахових статей з обліку у банках, 38 тез у конференціях (з них міжнародних науково–практичних конференцій 21 теза).

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Сучасні дослідження та розвиток – 2011 р.: VII міжнар. науч.–практ. конф., 17.01–25.01.2011.: тези докл. Болгарія Софія – С. 14–16.
 • 2. Сучасні дослідження та розвиток – 2011 р.: VII міжнар. науч.–практ. конф., 17.01–25.01.2011. : тези докл. Болгарія Софія – С. 84–86.
 • 3. Тиждень науки: наук.–практ. конф., 20 квіт. 2011 р. : тези доп. – З., 2011
 • 4. Тиждень науки : наук.–практ. конф., 20–25 квіт. 2013 р. : тези доп. – З., 2013.
 • 5. Динамика сучасної науки: IX міжнар. науч.–практ. конф., 17.07–25.07.2013.: тези докл. София Болгарія – С. 12–14.
 • 6. Освіта і наука XXI віку: IX міжнар. науч.–практ. конф., 27.10–05.11.2013.: тези докл. Чехия Прага – С. 18–19.
 • 7. Тиждень науки : наук.–практ. конф., 20–25 квіт. 2014 р.: тези доп. – З., 2014.
 • 8. Вісті академічної науки: X міжнар. науч.–практ. конф., 30.08.–07.09.2014.: тези докл. Шеффилд Великобританія – С. 54–56.
 • 9. Наукова індустрія європійського континента – 2014: X міжнар. науч.–практ. конф., 27.11–05.12.2014.: тези докл. ПрагаЧехия – С. 98–100
 • 10.Міжнародна науково–практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6–7 квітня 2016. : тези докл. ЗНТУ Запоріжжя

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська, російська, німецька.